torstai, 13. joulukuu 2018

Cirkel förenar alla

En cirkel förenar alla människor, 
vi systrar och bröder är

torstai, 13. joulukuu 2018

Allt skapat från stoft

Allt skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför

torstai, 13. joulukuu 2018

Vänlighet

Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, rena tankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten

keskiviikko, 12. joulukuu 2018

Att tjäna andra innebär att tjäna Gud

Att skriva är ganska svårt så att alla förstår vad det egentligen betyder...Tankarna springer mycket snabbt men att skriva går mycket långsamt...Allt vad man tänker och  säger, är omöjligt att skriva så att andra förstår allt vad man menar.
Så t.ex mitt skrivande kan vara svårt för andra  att förstå. Detta vet jag och jag accepterar att andra inte alltid förstår mig.

Det finns många människor som inte vill hjälpa andra, kanske hjälper dom bara lite, hjälper vissa och vill inte hjälpa vissa andra.
Även vissa upplysta vill inte hjälpa alla, eftersom de anser att var och en måste vandra sin egen väg.

Att hjälpa är mycket mer än att bara hjälpa materielt...Det är hjälp redan att lyssna på varandra om man talar om sina bekymmer.

Min "filosofi" / min tro hör till att alltid komma ihåg "Gud/den Högste" och tjäna andra människor.
Men jag har tillåtelse att tala verbalt mot negativitet om negativitet skadar andra...Tyvärr kan jag inte alltid prata "vackert"/snällt om det negativa...ofta använder jag en stil som är alltför hård...Jag försöker numera vara lite mer varsam i mina ord.

Ingen behöver vara rädda för stt prata om det negativa...både positiva och negativa saker/händelser har alla rätt att reagera.
Om man är tyst till exempel om något dåligt, negativt, skadligt, kan tystnaden tolkas så att man överensstämmer med dess onda.
Vi måste leva här i världen...vi behöver behöva leva och lära...vi måste tänka mer än bara om vår egen tillvaro och  höjning av sin egen andlighet...ett slags harmoni måste råda med det jordiska och det andliga.

Att tjäna andra betyder att tjuna "Gud/ den högste"

keskiviikko, 12. joulukuu 2018

Tänk positivt om regnet

Det regnar, himmelens portar öppna, 

regnet forsar ner, allting grått är, 

grått där ute, 

i människans inre råder annat, 

där kan solen skina :)  tänk positivt, 

11w.jpg?1541721881