Jokainen ihminen peilaa jonkin verran itseään muista, useimmiten alitajuntaisesti, ei tiedä peilaavansa. Mutta joskus tietää peilaavansa ja usein silloin se hermostuttaa ihmisen, ihan kuin häpeäisi omia ajatuksiaan. Tuo tunne on varmati tuttu meille kaikille jonkin verran, jos vain haluaa tunnustaa, että näin on. Kaikki ei halua tunnustaa tätä, he keksivät jotain muuta syyksi, eivät uskalla edes itselleen tunnustaa, että peilasivat.
On myös olemassa ihmisiä jotka syyttää kaikkia peilaamisesta, he tulkitsee, että se on niin, eivät tiedä, mutta tulkitsevat muitten sanomisia ja väittävät, että näin on aina. Omaa tulkintaansa alkavat pitämään todellisena totuutena muitten ihmisten ajatuksista, ihan kuin he olisi ajatusten lukijoita.


 

Anteeksi anto on hyvin tärkeää...Niin kauan kuin ei voi antaa anteeksi, tulee  voimaan hyvin huonosti...Lopulta kun koittaa se valoisa hetki...ja uskaltaa ja osaa antaa anteeksi...se helpottaa...helpottaa synkkää ja vihaista sieluntilaa...Anteeksi anto valaisee sielun...antaa voimia mennä eteenpäin... jättää negatiivinen taaksepäin...ei unohtaa sitä...mutta laittaa se tapahtuma pieneen "lokeroon" sen jälkeen kun on pystynyt antamaan anteeksi...sen jälkeen askeleet etenee keveästi elämässä eteenpäin. 

 

Kaikki ihmiset tekee "syntiä"...Homoseksuaalisia on kaiken uskonnon harrastajissa...Samoin on esiavioliiton harrastajia myös kaikissa uskonnon harrastajissa...Syntinsä saa jokainen aikanaan anteeksi jos Jumala sen katsoo aiheelliseksi.
Nykyaikana se on vain ääriuskovaiset etupäässä jotka nokka pystyssä sormellaan osoittaa muita...etsien ihmisiä joita haukkua, aivan kuin se olisi ihmiselle Jumalalta antama käsky haukkua muita ihmisiä ja moittia heitä heidän elämäntavastaan.
On paljon parempi kun parantelee omaa elämäänsä ja antaa muitten olla...sillä kukaan meistä ei ole uskonveljiemme, uskonsisartemme vartijoita, emmekä muittenkaan vartijoita...Vartioikaamme omaa elämäämme...vartioikaamme omia sanojamme... sillä sanat näyttää millaisia olemme ja tekomme kertoo suoraan millaisia olemme.
Jos joku on homoseksuaalinen...ei se ole minun asiani tuomita sitä henkilöä... Kaikkeen miten muut elää...ei ole soveliasta takertua kiinni alkaen soimata ja syyttää syntiseksi, tai muuten huonoksi ihmiseksi...sillä jokainen on syntinen uskontojen teesien mukaan...Miksi syntinen osoittaa sormellaan muita syntisiä? ..Peilaavat omaa itseään siitä toisesta...näkevät omat vikansa...Vaikea huomata ja tunnustaa omia vikojaan, mutta ne omat viat heijastuu siitä toisesta ihmisestä.
Ja tietenkin eräillä on suuri himo osoittaa muita sormellaan...se aiheuttaa hetken hurmiollisen tilan sellainen ihmisen mielessä...hän tuntee olevansa parempi kuin tuo tai tuo...Mutta se on vaan hetken hurmiotila...ihminen ymmärtää kyllä omat heikkoutensa ja häpeää itseään itselleen...siksi sormet usein eräillä osoittaa muita...syytellen ja tuomiten. 

 

Kun kerran tässä maailmassa elämme, on yritettävä elää tässä maailmassa jotta toimeen tulisi. Turha huolehtia ja murehtia huomisen, tulevaisuuden murheista. Tulevaisuus tuo tullessaan jotain, mutta on terveellisempää ajatella tämän päivän elämäämme, sillä eläessämme teemme hyviä tai pahoja tekoja, eläessämme sanomme hyviä tai pahoja. On siis huolehdittava siitä mitä juuri nyt teemme ja sanomme, sillä se olemme, sinä, minä hän te ja niin edelleen. Huominen ei kerro muusta kuin omista kuvitteluistamme ja haaveistamme. Elämä tänään kertoo millainen ihminen on. Myös ihmisen menneisyys kertoo paljon ihmisestä.

 

Ihminen kasvaa sekä fyyssisesti ja henkisesti. Iän myötä alkaa tajuta, että elämme nyt tässä maailmassa, että meidän on osattava elää tässä maailmassa, eikä haaveilla muista maailmoista, sillä sellaiset haaveet on vain haaveita, haaveilulla tähtiläisyydestä, ei auta elämään tässä maailmassa, päin vastoin ehkä. Niin kovalta kuin se joillekkin saattaa tuntua, niin kaikkein tärkeintä on osata elää tässä maailmassa niin, että voi psyykkisesti hyvin kaikin puolin. Sillä täällä olemme, pois emme pääse muuta kuin kuoleman kautta sitten kun se aika koittaa. 

 

Jos haluaa pysyä "normaalin kirjoissa", silloin kyllä ymmärtää elää tässä maailmassa hyvin. Mitä hyötyä on haaveilla henkimaailmoista, koska snne kaikki pääsee aikanaan kuitenkin? Ehkä. Sillä kukaan ei tiedä varmuudella sanoa yhtään mitään. Tämä maailma missä nyt olemme, on kuin opetusta meille, kokeilua, kuka osaa elää tässä maailmassa hyvin ja voida hyvin. Kaikki on ihmiselle koettelua vain, kaikki ei kestä tätä maailmaa, heillä on psyykkisiä vaivoja. Terve ihminen jaksaa kaikki koettelemuksensa tässä maailmassa, oppii kokemuksistaan ja ymmärtää kohottaa sielunsa tilaa elämällä hyvin tässä maailmassa. Haaveet tuon puoleisesta elämästä, on haavaita. Paljon tärkeämpää on haaveilla tämän maailman elosta ja yrittää toteuttaa niitä, elää hyvin, tasapainoisesti sielunsa ja maallisen kanssa...Miksi olemme täällä nyt? Oppiaksemme jotain itsestämme, elämästä tällä planeetalla. Minne menemme kuoleman jälkeen, siellä opimme elämästä mitä se siellä on, mutta se on sen ajan murhe tai riemu, sillä kukaan ei tiedä varmuudella missä olemme kuoleman jälkeen.
(Tämä on minun mielipide. Seison jalat tukevasti maassa, en anna haaveiluitten viedä ylivaltaa ajatuksissani.) On osattava elää täällä ja nyt. Jollei täällä ja nyt osaa elää, silloin ei varmasti osaa elää muuallakaan ja sellainen ihminen etsii ja suree koko ajan, eikä osaa elää. Tuolloin se ihminen jää vajaavaiseksi koko ajan, kun ei ole oppinut elämään. Elämä on opettavaa ja itsensä parantaminen paremmaksi on opettavaa ja antoisaa. 


 


Hinduismin henkisyyden 4 osaa.

1) Jokainen elämääsi tuleva ihminen, on oikea henkilö.
“Jokainen elämäämme tuleva ihminen on ainutlaatuinen. He jättävät aina palan itseään jälkeensä ja vievät osan meistä mennessään. Jotkut vievät paljon, mutta kukaan ei kulje jättämättä jotain jälkeensä. Tämä on selvä todiste siitä, että kaksi sielua eivät löydä toisiaan sattumalta.”
-Jorge Luis Borges-
2) Se mikä tapahtui, sen pitikin tapahtua.
3) Milloin tahansa jokin alkaa, on oikea aika alkamiseen.
4) Kun jokin on ohitse, on se todellakin ohi.


 


Ainutlaatuinen ihminen

“Jokainen elämäämme tuleva ihminen on ainutlaatuinen. He jättävät aina palan itseään jälkeensä ja vievät osan meistä mennessään. Jotkut vievät paljon, mutta kukaan ei kulje jättämättä jotain jälkeensä. Tämä on selvä todiste siitä, että kaksi sielua eivät löydä toisiaan sattumalta.”
-Jorge Luis Borges-
Oletko ajatellut että jokainen ihminen joka on elämässäsi ollut jollakin tavalla. on j'ttänyt itsestään jotain sinuun ja samalla vieneet jotain pois sinusta...ihmiset tekee vaikutuksia toisiinsa...vuorovaikutuksia...ajattele jos eläisi täysin yksinäisyydessä niin varmasti sellainen ihminen kehittyisi hyvin hitaasti ja kehittyisi vain oman ajattelunsa mukaisesti.Sen sijaan ihminen jolla on muita ihmisiä elämässään, saa omien mielipiteittensä lisäksi vaikutteita muilta koko ajan ja sellainen ihminen kehittyy automaattisesti nopeammin kuin täysin yksin elävä.
Kaikki tapaamme ihmiset on tärkeitä kehityksellemme, henkiselle kehityksellemme.
Älkäämme vähätelkö elämäämme tulevia ihmisiä, he on ainutlaatuisia samalla tavalla kuin sinä olet ainutlaatuinen.


 

Ihminen kehityy iän myötä, mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän on oppinut itsestään. Jos ihminen ei kohota tilaansa täällä maallisessa elämässä, eitä voi kohottaa muuallakaan. Täällä se itsensä partantaminen ja kehittäminen on aloitettava. Tiedän, että eräät ei halua kehittää itseään täällä ja nyt, siitä seuraa, että he jää vaille paljon siitä mitä voisivat itseänsä kehittää täällä ja nyt. Herää kysymys, miksi olemme täällä nyt? Kun kerran täällä elämme, on otettava huoli elämästään täällä ja nyt. Jokainen meistä regisseeraa oman elämämme, kuin teatterissa, meistä tulee sellaisia kuin olemme regisseerannut elämämme. Kukaan muu ei meitä muuta muin me itse, siksi se on tärkeää ymmärtää parantaa itseään koko ajan paremmaksi. On osattava nauttia elämästään jotta voi hyvin. Elää täällä ja nyt.

 

Kun tänne on syntynyt, on täällä opittava elämään, vaikka jotkut ehkä haaveilevat henkisestä elämästä juurí nyt. Maallinen elämä on jokaisen elettävä ja kohotettava tilaansa koko ajan, parannella itseään. Emme varmasti ole täällä siksi, että haaveilisimme koko ajan henkimaailmoista. Olen toki lukenut paljon aikaisemmin ja ollut kurseillakin, mutta ei minua ole mukaan onnistunut saamaan mukaansa ja vähättelemään maallista elämää :) Päin vastoin, paljon puhuivat kuinka tärkeää se on opetella elämään reaalimaailmassa, tässä ja nyt, täällä psyykke voimistuu, täällä voi opetella hyväksymään muitten mielipiteet, täällä voi kehittää itseään olla kritiseeraamasta toisia ja toisten mielipiteitä, sillä esim. kritiikki on aina destruktiivistä, kritiikillä halutaan alentaa usein toisia ja kohottaa itseään, sellainen itsensä kohotus on negatiivistä ja hetkellistä kohotusta vaan joka alemmas taas vaipuu ja se ei kehitä ihmistä paremmaksi millään tavalla. Suomeksi sanottuna, ei ole hyvä tuputtaa omia uskomuksiaa muille, kertoa mielipiteitään voi, mutta ei vaatia muita uskomaan niihin, siinä on eroja muille tuputtamisessa ja neutraalissa tarinassa ilman kritiikkiä. Se on erittäin vaikeaa, se on opeteltava, ja silti joskus siihen haksahtaa ihan kuin huomaamatta, sen verran heikkoja me ihmiset olemme

 

Vaikka ei pitäisikään joidenkin mielipiteistä, niin tulisi yrittää olla kritisoimasta, sillä kritiikki on aina negatiivistä ja sillä ei tarkoiteta hyväää, kritiikillä tarkoitetaan alentaa toista ja kohottaa itseään siis sen toisen kustannuksella.

---------------------------------

 

Jokainen voi jos haluaa, kääntää selkänsä negatiiviselle energialle, olla välittämästä negatiivisestä ympärillään. Se on erittäin vaikeaa.
Ajattelutapaansa voi muuttaa jos saa ahaa elämyksen itseltään. Se tulee jos on tullakseen.
Sen sijaan kaikki näemme, että maailmassa tapahtuu paljon negatiivistä, karmeaa, jos sitä vertaa oman arjen negatiivisyyteen mitä ympärillä on, niin ymmärtää, että ei se arjen negatiivinen ympäristö ole yhtään mitään verrattuna siihen mitä maailmassa tapahtuu.
Jos itse on negatiivinen, silloin heittää negatiivisyyttä ympärilleen ja bumerangin tavoin saa ehkä kaksinkertaisesti nagatiivisyyttä itseensä. 
Ihminen voi opetella itsehillintää. Miksi reagoida negatiivisesti? Voi myös opetella reagoitsemaan neutraalisti, sillä eihän kaikkeen voi reagoida positiivisesti, riippuen mistä on kysymys.
Arki on vaihtelevaa. Jokainen muokkaa itse oman arkensa. Paljon johtuu siitä onko positiivisiä, neutraaleja, tai negatiivisiä ajatuksia. Se mille eniten antaa valtaa ajatuksissaan, se pääsee voitolle ajatuksissa. Ajatuksista heijastuu hieman ihmiseen luonteenpiirteet. Ajatukset saattaa olla erittäin omituisia, sillä ihminen ajattelee joka hetki valveilla ollessaan. Harvemmin ihminen tuo julki edes puolet ajatuksistaan.

 

 

Elämme maallisessa tilanteessa nyt, siksi on osattava elää sopusoinnussa maallisuuden ja henkisyyden kanssa.
Maallinen on monelta taholta paljon kiukkuilua, riitelyä, toisten moittimista ja itsensä kehumista. Ei mikään ihme siis, että maailmassa on paljon pahuutta. Pahuus nähdään erilaisissa, tapahtumissa, korvaan kuuluvista sanoista ja silmiin osuvista kirjoituksista. Maailma on täynnä pahuutta, mutta kyllä maailmaan mahtuu jonkin verran hyvyyttänin mukaan.
Jos on henkinen ihminen, joka haluaa vaeltaa valontietä, silloinhan olisi ystävällisesti mahdollisuus olla hyvä esimerkki muille maallisille tallaajille :)
Se on hyvin harva jotka uskoo ja luottaa ottaa opikseen räyhääjistä kiukkuaan näyttävistä :)
Maallista kiukuttelevaa, riitelevää, sotivaa, tappavaa ja niin edelleen, voi verrata pimeyteen, negatiivisuuteen..
Valontietä, henkisyyttä, voi verrata, valoon, hyvyyteen, lähimmäisenrakkauteen, ystävällisyyteen, positiiviseen. 

Kaikkien uskontojen Jumalat punoo juonia, suunnittelee ja ihmisten juonet ja jää toiseksi, sillä Jumala on korkeampi henkisesti nähtynä mitä ihminen on, me ihmiset olemme hyvin vajaavaisia, kapinoimme ja juonimme toisiamme vastaan joskus, jotkut enemmän ja jotkut vähemmän. Kukaan ei kuitenkaan juoniensa kanssa pysty ylittämää Jumalan suunnitelmia, juonia.
Kun Jumala juonii ja suunnittelee juonivia vajaavaisia ihmisiä vastaan, ei Jumalan juonet ole pahoja, se on ihmiset kun juonissaan on usein pahoja, juonivat muita vastaan ja jotkut jopa tavallaan yrittävät juonia Jumalan tahtoa vastaan. Jumalalla on mahti suunnitella ja juonia juonijoita vastaan, jos Jumala haluaa niin tehdä.
Niinhän se Raamatunkin Jumala punoi juoniaan ja suunnitteli, Raamatun Jumala tappoi ihmisiä, massaslakt joskus.
Jumalan tiet ja teot on arvaamattomia ihmisille.
Sinun ketjusi nimi jo teki sen että en halua osallistua ketjuusi. Sinä pidät Islamia pahana pahana, kuvittelet Koraanin Jumalan valehtelevan, solvaat ja kertoilet kuvitelmiasi ja et ymmärrä miksi Jumala juonii, suunnittelee juonivia ihmisiä vastaan.
Etkös ole vielä havainnut että en vastaile eräisiin muihinkaan avauksiin täällä Uskonto puolella, koska niissä jo avauksessa on niin negatiivistä Islamista ja muslimeista, joten jätän sellaiset avaukset syrjään. Samoin on sellaisten avausten laita missä solvaatte kristittyjä ja Kristinuskoa. Minulla on oikeus itse valita kenelle vastaan ja mihin ketjuun osallistun.

 

 

Maapallo on kaikkien kansojen koti...Maapallon rikkaudet ja antimet riippuu paljon missä asuu, ilmastiosta, maastosta ja niin edelleen...Kun hätä on suuri, alkaa kansainvalellus...Hädässä olevia on autettava...ajatelkaa jos joskus omalle kansallenne tukisi suuri hätä...olisiko mukavaa jos kukaan ei haluaisi auttaa teitä...Ihmisiä olemme kaikki...kohdelkaamme toisiamme hyvin.

 

 

Ihminen voi muuttua paremmaksi jos kykenee ajattelemaan että on mahdollisuus muuttua paremmaksi ihmiseksi. On siis ensin ymmärrettävä että tämä mahdollisuus on ja sen jälkeen alkaa toimia. Ensimmäinen tehtävä on tietenkin jäättää pahuus ja ilkeämielysyys pois elämästään, opetella kohtelemaan muita hyvin, olla auttavainen ja kaikkia ihmisiä rakastava. Tämän kun oppii, silloin on myös mahdollisuus kohottaa minäänsä, egoaan, pois egoismista, tai ehkä paremmin sanottuna, ei anna egolleen periksi, kääntää usein selkänsä vaativalle egolleen, ja sen sijaan alkaa etsiä henkistä kohottautumistaan paremmaksi. Tämä on mahdollista jos tajuaa että se on mahdollista. Kaikkihan on kysymyksessä siitä mitä itse ajattelee ja mitä haluaa tehdä itsensä kanssa. 

 

 

Se on hyvin vaikea muuttaa itseään paremmaksi ihmiseksi täällä maallisessa elämässä. Koko ajan sisimmässä kaikuu, minä, minä ja minä ja niin edelleen. Minä, ego haluaa päättää oman tahtonsa mukaan. Usein ego voittaa ja ihmisen sielu ei voi sille mitään. Mistä johtuu? Minän, egon egoistisuudesta se johtuu.
Kun tarkistelee omia ajatuksiaan, havaitsee vallan hyvin, että ego on asialla, sillä iänikuinen ja hyvä sielu on aina hyvä, mutta egolla on himokas halu voittaa sielun ja olla ilkeä, joskus paha. Kun ego voittaa, usein silloin ihminen huomaa sen ja häpeää omaa tyhmyyttään, kuitenkaan harvemmin tuomasta sitä julki muille, sitä häpeän tunnettaan. Jokaisella ihmisellä on omatunto joka kolkuttaa. Ihmiset yrittää usein peitellä, salata egon egoistisuutta, mutta usein se tulee kuitenkin esille, sanat näyttää millainen ihminen on, etenkin jos osaa lukea rivien välistä hieman :)
Täällä maallisessa elämässä se on opittava yrittämään voittamaan egoansa. Mitä hyötyä on ajatella vain henkistä kohottamista, jos ei ole osannut oppia laimentamaan egon negatiivistä valtaa ihmisessä. Elämme täällä maallisessa oppiaksemme. 

 

 

Jos ei uskalla tai osaa sopeutua maalliseen elämään, silloin ei osaa sopeutua henkisenkään elämään, koska maallinen osaaminen on oppimatta vielä, tämän takia monet henkisiksi itseään kutsuvat riitelevät ja ovat kiukkuisia, masentuneita ja minä, minä, minä, minä, kaikuu kuuluvana sanoissaan, minuus, ego hallitsee sellaista ihmistä vielä täysin sata prosenttisesti, toisin sanoen, se ihminen on edelleenkin maallisen egonsa vallassa, ei ole sopusoinnussa henkiseen maailmaan.
Jokainen ihminen voi opetella hallitsemaan enemmän egoaan, jolloin hyvyys näyttäytyy enemmän esille ja hyvyyden myötä saa myös henkisyyttä jos on haluja

 


Korkeampaa näkemystä ei voi ymmärtää paljoakaan, jos ei ole opetellut ensin maallisen minänsä funktiota ja oppinut sivuuttamaan edes joskus egonsa vaatimuksia.

Me olemme Pallollamme oppimassa, jos emme halua oppia, joudumme tänne takaisin samanlaisiin oloihin tai miksipä ei huonompiinkin oloihin.
Maanpäällä ei tarvitse olla kärsimystä, ei ainakaan kaikille, jos älyää elää niin että elämästä tulee hyvä.
Viisaus punnitaan ihmisen sanoista, käytöksestä. Voi olla kuinka viisas olevinaan tahansa, mutta jos puheet on tyhmiä ja riitaisia ja syyttäviä ja ei tunne omaa minäänsä, silloin paistaa siitä ihmisestä ulos aivan tavallinen maallinen minuus, eikä mikään hengellinen ihminen.
Jos harahailee hengellisissä maailmoissa unitiloissaan joskus, ajatellen, että tämä riittää, silloin jää paljosta vajaaksi. ei tunne itseään, ei osaa kohottaa maallista minäänsä, silloin ei kykene kohottamaan hengellistä minäänsäkään, sillä hengellinen ja maallinen ihminen on tällä hetkellä täällä maailmassamme, yksi ja sama ihminen, ei ole samasta ihmisestä sekä maallista ja henkistä ihmistä yhtä aikaa.
Elämme maallisessa elämässä, täällä ja nyt, silloin meidän on osattava yhdistää mallinen minä hengelliseen minään, tasapainoon, muussat tapauksessa opit on oppimatta, jonka seurauksena saa tuonpuoleisen jälkeen samanlaisen elämän uudelleen, jotta oppisi, sama toistuu kunnes opit on opittu. 

 

 

Oman sielun voi haudata, jos ei ole kykene voittamaan edes joskus oman egonsa vaatimuksia. Näin sielu jää unohduksiin, kuin hautaan. Sielu ei koskaan pääse esille näyttämään mikä on hyvää, ja mikä on hengellisyyttä ihmisessä. Persoonallisuuttaan korjaamalla, lähestyy sieluaan.
Jos ei välitä korjailla persoonallisuuttaan, silloin on täysin egonsa vallassa vielä. jolloin hengellisyys ei pääse ihmisestä esille. 

 

 

Täällä ja nyt on opittava omasta itsestään, parannettava itseään, muualla kuin täällä et siihen pysty. Meni ihminen minne tahansa kuoleman jälkeen, vie se mukanaan täällä maapallolla oppimansa, tehtävänsä.
Minä puhun pitemmälle katsottuna, en ainoastaan vain unissa matkailuista. Puhun ihmisen tulevaisuudesta, maapallolla ja hengellisissä maailmoissa. Kehitys kaikki kaikessa, hengellissyyttään voi kohottaa täällä maapallolla, muualla et sitä voi oppia mitä maapallolla ollessan voi oppia, jos on halukas oppimaan. 

 

 

Henkinen elämä on sitä...että tutkitaan itseä...Yritetään karsia omia uskomuksia pois... jotta se aito rakkaus löytyisi sieltä...Henkisyys yksilölle on se...mikä on henkilön tietoisuudessa...nykytietoisuuden ja absoluuttisen totuuden välissä...Jokainen kävelee tätä polkua omalla tasollaan...omalla tavallaan...omassa tahdissaan...Henkisyyson itsensä tutkimista ja kohottamista... kohti suurempaa rakkautta. 

 

 

Omasta itsestään sitä on lähtävä, tutkia itseään, lakaista pois omia uskomuksia, tuntea rakkautta sekä itseään ja muita kohtaan. Mitä suuremman rakkauden tunteen oppii tuntemaan, sitä hengellisemmäksi tulee....Henkisyys ei tule unimaailmoiden maailmoista, vaikka niissä vierailisi kuinka monta kertaa tahansa....Mikään ei ole ilmaista, mitään ei saa ilmaiseksi. On itse työskenneltävä itsensä kanssa, jotta voisi kehittyä hengellisesti. 

 

 

Että maailman kaikki ihmiset on eri tasolla henkisesti, se on tämän hetkinen totuus. Sitä ei voi pyyhkiä pois. Se on hyväksytävä. Jotta erilaisuuden voisi hyväksyä, on ensin hyväksyttä oma itsensä ja rakastaa itseään, vasta sen jälkeen tulee kyky rakastaa myös muita, erilaisuudesta huolimatta. Se miten jotkut muut ajattelee muista, on niitten muitten mielipide asiasta. Jokaisella on oikeus omiin ajatuksiin erilaisuudesta. Tämän takia erilaisuutta nähdään maailmalla sekä positiivisesti ja negatiivisesti ja myös neutraalisti, sillä ei kaikki voi olla aina samaa mieltä. Tärkeintä on, että rakastaa itseään ja myös muita. Se miten muut taklaa erilaisuutta, on heidän asia, ei sinun, ja ei minun. Jokainen tavallaan. Ei kannata loukkaantua tai vihastua siitä miten muut näkevät erilaisuuden. Miksi takertua kiinni siihen mitä muut ajattelee tai sanoo? Tärkeintä se, miten itse tuntee erilaisuuden. Tunteissa on myös yksilöillä hyvin näkyvät erot. Mitä positiivisemmin hyväksyt erilaisuudet, sitä isommaksi kasvaa henkisyys ja tietoisuus.

 

 

Oppia rakastamaan itseään on todellakin vaikeaa, mutta sitten kun jo hieman osaa rakastaa itseään, silloin alkaa olo tuntua hyvältä. Monet voi huonosti ympäristönsä takia, tai ainakin luulevat voivansa huonosti mitä ympäristössä tapahuu, he antaa muitten vaikuttaa omaan psyykkiseen oloonsa.
Kun tarkistelee omaa itseään, myös niitä puolia joista ei pidä, juuri niistä puolista olisi alettava tykkäämään, sillä ne on minä, kaikkea kun ei voi itsessää muuttaa, silloin ei auta muu kuin hyväkstä ja alkaa akastaa itseään.
Jos ei vielä pysty rakastamaan itseään, voi rauhoittaa itseään ulkoilemalla, pitkillä kävelyreitellä. Voi myös affirmoida itselleen sanoen monen monta kertaa, esim. "olen hyvä ihminen", ja niin edelleen.

 

 

Jokainen on vastuussa omasta henkisestä tilastaan, sinäkin. Henkistä tilaansa voi parantaa, aina ei edes uskontoa tarvita siihen, jos on kykyjä ja haluja. Henkisyyttään voi parantaa uskonnolla, filosofialla, psykologialla ja omaa minäänsä, egoansa tarkastelemalla ja tekemällä parannuksia. Mutta ne parannukset on tapahduttava hyvyyden merkeissä, ei kiivailemalla ja ei fanaattisuudella.
Jos ei ymmärrä uskontoja, niitten oppeja, henkistä oppia, silloin näkee vain haluja tuomita muita, pilkata muita.... 

 

 

Rauhallisesti, rauhallisesti, antakaa toinen toistenne elää kuvitelmissaan, filmeissään, missä tahansa, ainakin niin kauan kuin eivät toisten silmille hypi kuvitelmiensa kanssa. Se taitaa olla aika harvat jotka eläytyy täysin filmien maailmoihin :) Muut yrittää elää maallista elämäänsä niin hyvin kuin vain mahdollista. Äälkäämme unohtako, että jokainen etsii tasapainoa elämäänsä omalla tavallaan. Jotkut hakee apua filmeistä ja kuvitelmista ja unista. Ok, jos he tuntee tulleensa autetuiksi jollakin tavalla, niin älkäämmen väheksykö heidän tien valintaansa. Eräät meistä hakee tasapainoa elämäämme itse elämisestä, itsensä auttamisesta, sisäisen minänsä tuntemisesta. Kaikki tiet johtaa jonnekkin.

 

 

Jos ei rakasta itseään, ei kykene rakastamaan ketään muutakaan. Tällä ei tarkoiteta itsekästä itserakkautta. Tällä tarkoitetaan sitä että olisi opeteltava tykkäämään/rakastamaan itseään niin että ei ole kateellinen, on tyytyväinen ulkonäköönsä ja henkiseen elämäänsä ja maalliseen elämäänsä. Kaikkea tuota, siis itsensä tykkäämistä, rakastamista ei tavoita, jollei ymmärrä alkaa parantaa itseään, tutkia sisäistä minäänsä, käyttäytymällä niin että on hyvä ihminen. Ja niin edelleen.....kun itsestään tykkää, rakastaa itseään, silloin on myös kykenevä rakastamaan lähimmäisiään, maailman kaikkia ihmisiä. 

 

Kun saa negatiivisiä tunteita, ei niitä saa laittaa piiloon, niitä on tutkittava ja hyväksyttävä ne ensin, sen jälkeen voi alkaa miettiä miten niistä pääsisi ohitse ja jollei pääse, antaa niitten olla ja yrittää mennä eteenpäin, ajan kuluttua negatiivinen tunnekkin laimenee jonkun verran.

 

 

Jokainen on vastuussa omasta henkisestä tilastaan, sinäkin. Henkistä tilaansa voi parantaa, aina ei edes uskontoa tarvita siihen, jos on kykyjä ja haluja. Henkisyyttään voi parantaa uskonnolla, filosofialla, psykologialla ja omaa minäänsä, egoansa tarkastelemalla ja tekemällä parannuksia. Mutta ne parannukset on tapahduttava hyvyyden merkeissä, ei kiivailemalla ja ei fanaattisuudella.
Jos ei ymmärrä uskontoja, niitten oppeja, henkistä oppia, silloin näkee vain haluja tuomita muita, pilkata muita.... 

 

Kun ihminen tuntee voivansa hyvin, silloin voi tutkia egonsa tuotteita ja ehkä karsia jotain pois, sillä ego on loppujen lopuksi hyvin itsekäs usein. Sehän on itsensä kehittämistä jos uskaltaa olla kriittinen egolleen joskus.

 

 

Rauhallisesti, rauhallisesti, antakaa toinen toistenne elää kuvitelmissaan, filmeissään, missä tahansa, ainakin niin kauan kuin eivät toisten silmille hypi kuvitelmiensa kanssa. Se taitaa olla aika harvat jotka eläytyy täysin filmien maailmoihin :) Muut yrittää elää maallista elämäänsä niin hyvin kuin vain mahdollista. Äälkäämme unohtako, että jokainen etsii tasapainoa elämäänsä omalla tavallaan. Jotkut hakee apua filmeistä ja kuvitelmista ja unista. Ok, jos he tuntee tulleensa autetuiksi jollakin tavalla, niin älkäämmen väheksykö heidän tien valintaansa. Eräät meistä hakee tasapainoa elämäämme itse elämisestä, itsensä auttamisesta, sisäisen minänsä tuntemisesta. Kaikki tiet johtaa jonnekkin. 

 

 

Jos ei rakasta itseään, ei kykene rakastamaan ketään muutakaan. Tällä ei tarkoiteta itsekästä itserakkautta. Tällä tarkoitetaan sitä että olisi opeteltava tykkäämään/rakastamaan itseään niin että ei ole kateellinen, on tyytyväinen ulkonäköönsä ja henkiseen elämäänsä ja maalliseen elämäänsä. Kaikkea tuota, siis itsensä tykkäämistä, rakastamista ei tavoita, jollei ymmärrä alkaa parantaa itseään, tutkia sisäistä minäänsä, käyttäytymällä niin että on hyvä ihminen. Ja niin edelleen.....kun itsestään tykkää, rakastaa itseään, silloin on myös kykenevä rakastamaan lähimmäisiään, maailman kaikkia ihmisiä. 

 

 

Rakkautta on monelaista, on...rakkautta miehen ja naisen välillä, on sukupuolineutraalia rakkautta, on vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan, on lasten rakkaus vanhempiaan kohtaan, on rakkaus lähimmäisiään kohtaan, on rakkaus kaikkia maailman ihmisiä kohtaan.
Tuo viimeinen, rakkaus kaikkia maailman ihmisiä kohtaan, tuottaa hyvin monelle vaikeuksia. Valitettavasti monen lähimmäisenrakkaus ulottuu vain omaan itseensä ja ehkä lapsiinsa, perheeseensä.
Rakkaus ei siis ainoastaan vain ole sukupuolista kanssakäyntiä 
Man förlåter så länge man älskar
Google suomennos
Sinä annat anteeksi niin kauan kuin rakastat.

 

 

Puhdista luonnettasi...luovu pahuudesta ja ilkeydestä...ala vaeltaa henkisen ihmisen tiet...täällä ja nyt...sillä olemme täällä ja nyt...muuta elämää ei ole juuri nyt...silloin on hyväksyttävä elämä...opeteltava elämään ja kohottamaan henkistä minäänsä korkeammalle...opettelemalla esim. käyttäytymään...lopettamaan kiroilu ja haistattelut...siitä on hyvä alkaa ja pikku hiljaa mennä eteenpäin.

--------------------------------------------

 

Elämä ei aina ole herkkua, mutta huonoja aikoja on siedettävä, sillä ne on, niistä on selviydyttävä jollakin tavalla. Jos vaipuu negatiiviseen melamkoliaan vaikeuksissa, silloin kestää kauemman aikaa kavuta sieltä ylöspäin.
Positiivisemmalla ajattelulla pääsee helpommin yli vaikeuksistaan elämässään.
Maailman negatiivisuudet ei häivy jos esim. ajattelee kuinka kurjaa se on kun ihmisiä kuolee nälkään, itku ja negatiivinen ajattelu ei asiaa auttaisi maailmassa. Päin vastoin, alkaisi kaiketi itse voida hyvin huonosti jos tuolla tavalla reagoitsee. Antamalla jotain apua, se on positiivista ja parantaa apua tarvitsevien elämää.
Ajatuksilla on suuri mahti meihin, olemme paljon omien ajatuksiemme tuotetta. Jos jatkuvastui ajattelee negatiivisesti, tulee myös elämästä aika negatiivinen,
Jos ajattelee positiivisesti, tulee elämästä parempi, voi hyvin. Silti vaikka ajattelee positiivisesti, on aina elämässä joskus negatiivisuuttakin. Se miten positiivinen ihminen reagoitsee negatiivisuuteen, on se, että se negatiivisuus tutkitaan, tehdään jotain jotta se menisi pois. Negatiivisuushan ei itsestään häviä pois, sen pois saamiseksi on tehtävä jotain. Nyt en puhu kuolettavista sairauksista,sellaisellehan ei kukaan voi mitään.
Monet ymmärtää positiivisuuden hieman väärin, ajattelevat, että se negatiivinen laitetaan piiloon. Niin ei ole. Positiivinen ihminen yrittää päästä pois negatiivisuudesta, eikä vaivu valtavan alas voivottelemaan. sillä alas vaipuminen teettää vain sen, että kestää kauemman aikaa nousta ylös.
Uskotteko, että omilla ajatuksinne on suuri voima elämäänne? Uskotteko, että olette osittain omien ajatuksienne tuotetta? 

 

 

Kaikki olemme ihmisiä vain, omine ajatuksineen, kukaan meistä ei ole toinen toistamme parempia tai huonompia. Ainoastaan vain tekomme ja sanamme kertovat millaisia olemme.

 

 

Pitäisi suvaita se että kaikki, sekä ateistit ja uskovaiset tekee myös virheitä, eikä moittia koko ajan muitten virheistä, kun niitä virheitä tekee itse kukin koko ajan. Asia on erikseen jos neuvoa kysytään.
Keskusteluissa kuitenkin usein laulamme "totuuksiamme" ja unohdamme että kaikilla on oikeus laulaa "totuuksiaan", niin ateisteilla kuin uskovaisillakin. Rauha ei tule keskusteluissa kun me haluamme kaikki niin mielellämme olla oikeassa mielipiteittemme kanssa.
Määrätyissä keskusteluissa olen ottanut kannan että en paljoakaan viljele mielipiteitäni, etsin mukaan linkin todisteeksi. Mutta valitettavasti kaikkeen ei ole todisteita, jotta oman mielipiteen viljely jatkuu osittain siis minula ja myös kaikilta muilta. 

 


Eiköhän se taida olla vähän jokaisen ongelma tuo, että se ei aina onnistu tuo rehellisyys itseään kohtaan. Jos aina olisimme täysin rehellisiä itsellemme, silloinhan meidän ihmisten olisi jo sukupolvia sitten ollut opittava parantamaan luonnettamme. Kyllä varmasti tiedämmen paljon asioita omasta luonteestamme, mutta yritämme ehkä salata niitä muilta, vaikkakin se harvemmin onnistuu pitemmän päälle. Ja on monia jotka ei koskaan myönnä sitä, että heidän luonteessaan olisi parantamisen varaa hieman.

- Maine voi mennä vaikka ei olisi mitään pahaa tehnyt tai sanononut. Aina on olemassa ilkeämielisiä jotka puhuu phaa muista ja levittävät ilkeämielisiä juttuja muista. Tuollaisissa tapauksissa ei edes ole mitään mikä auttaisi saamaan maineensa takaisin.
- Jos itse tietää, että ei ole pahaa tehnyt tai sanonut, niin ei se maineen menetys ole omaa syytä silloin. 
- Ihmisen ei auta muuta kuin yrittää vain elää hyvää elämää ja yrittää muistaa kohdella lähimmäisiään rakastavaisesti. Aina ei pysty, sen tiedän omasta kokemuksista 
Siinä minun mielestäni on paljon luonteessaan parantamisen varaa, kohdella muita hyvin, yrittää ainakin voi.
- Ihminen ei ole vuosisatojen mennessä paljoakaan kehittynyt psyykkisesti tai henkisesti, sen näkee kun katselee maailmaa ja lukee uutisia. Minun mielestäni maailmalla vallitsee edelleenkin barbaarinen olotila. Kaikki materiella on kohonnut, mutta ihmisen sisäinen olotila on sama, meille ei anneta koulutusta siitä, sen katsotaan kai olevan turhaa, raha näkyy merkitsevän kaikkein eniten, raha ja materia.

 

Maine on vain sitä mitä muut ajattelee siitä toisesta ja loppujen lopuksi sillä maineella ei ole mitään merkitystä, sillä ei pitäisi ajatella sitä mitä muut sanoo itsestä, sehän on vain niitten mielipide, mitä he tykkää.
- On aina kuitenkin parasta tutkia omaa itseään ja yrittää olla rehellinen itselleen, niin silloin aina löytyy jotain luonteestaan mitä voi alkaa parantamaan.
- Kun toiset kritisoi, sen voi ottaa niin kuin pienenä neuvona, silloin ei pahastu ja suutu kovin helposti ja on silloin mahdollisuus tehdä muutoksia itseensä. Mutta jos suuttuu kun saa kritiikkiä, silloin on aika vaikeat olot, eikä ymmärrä mitä on tapahtunut ja riita on ilmi-elävä sitten ehkä. Vika on silloin itsessä kun ei osaa ottaa sitä kritiikkiä vastaan. Ei se helppoa ole ottaa kritiikkiä vastaan kenellekkään jos sikseen tulee, mutta yritettävä on jotta toimeen tulee, sosiaalinen elämä kärsii paljon jos ei siedä yhtään kritiikkiä.
En ole kritiikin kannalla kuten varmasti muistat. Mutta maailmassa on niin paljon kritiikkiä, kukaan ei välty kritiikiltä, siksi oman itsensä takia se olisi hyvöä jos opettelee kestämään kritiikkiä.
- Luonne taas puolestaan on se millainen ihminen on, miten käyttäytyy ja miten toimii ja niin edelleen.

 

 

Ylpeys ja ylimielisyys on todellakin suuren egon tunnusmerkki ja sillä ei ole mitään henkisyyden kanssa tekemistä...Ylistäessään itseään ja sisäpiirinsä kavereita paremmiksi kuin muut ja valon tien kulkijoiksi, ja samalla yrittää alentaa muut taviksiksi :) ,ei osoita henkisyyttää tippaakaan...Ylpeys ja ylimielisyys ja toisten alentaminen, on pimeyden tie...Ylpeys ja ylimielisyys on aivan tavallista maallista käyttäytymistä...Ylpeys ja ylimielisyys on maallista.

 

Hieno ajatus tuo henkisyyden polku, tyyneys, nöyryys, itsekuri, voima, luottamus ja rakkaus. Komppaan tätä täysin, vaikka sen sovelluttaminen itseensä on hyvin vaikeaa :) Mutta yritys hyvä kymppi, yrittää voi parhaansa mukaan.

 

 

Se taitaa olla ihmisen luonteesta kiinni, miten suhtautuu asioihin, miten reagoitsee ja miten tulkitsee toisten sanoja.

 

 

Myös se, että ei aina verbaalisti, sanallisesti, tuomitse ja, että on hiljaa ja ei vastaa extreemeille heidän extremistisille kirjoituksilleen, jo se on tuomitsemista. Hiljaisuus näyttää mitä mieltä on aivan samalla tavalla kuin mitä kaikiin asioihin puuttuminen "tuomitsemisen" merkeissä.
On luonteesta kiinni, miten käyttäytyy ja miten suhtautuu asioihin. Sille emme paljoakaan voi mitään, jokainen meistä toimii luonteemme mukaisesti, sillä tasolla kuin juuri nyt satumme olemaan.

 

 

Hiljaisuus ei aina tarvitse tarkoittaa, että on samaa mieltä. Hiljaisuus voi myös tarkoittaa, että ohittaa extreemit kirjoitukset, etenkin jos on kokemusta, sillä tietää ehkä, että extreemien kanssa ei kannata keskustella, sillä se ei johda muuhun kuin vain riitaan ja huonoon

 

 

Juu, eikös se sananlasku vai mikä se on, vai onko se Raamatusta, sano, että, "kohtele muita niin kuin odotat muitten kohtelevan sinua"???
Sanoistaan ihminen tunnistetaan. Sanat kertoo mielipiteistämme enmmän kuin ehkä tiedämme sillä hetkellä kun sanottavamme sanomme. Muut huomaa usein paremmin toisten sanomiset mitä itse huomaamme.

 

 

Kun itseään oppii rakastamaan jonkin verran, silloin ei tunne alituista tarvetta kritisoida muita. Tällä tarkoitan, että ei kritisoi ihmistä. Asiaa voi kritisoida jos katsoo sen aiheelliseksi.
Rakkaus itseään kohtaan johdattaa ihmistä myös rakastamaan muita ihmisiä. Jos ei ole oppinut rakastamaan itseään, silloin ei kykene rakastamaan muitakaan. 
Olen usein miettinyt, että miten on itsensä rakastamisen laita heidän kanssa jotka haukkuu pakolaisia kaikella mahdollisella pahalla tavalla? 
Kun on tullut luettua kaikenlaista karmeaa mitä pakolaisia vastustavat kirjoittelevat netissä pakolaisista.
Entäs miten on laita sellaisten jotka alistavat itsensä kirjoittelemalla sellaista tekstiä mihin monet reagoitsee hyvin negatiivisesti ja kriittisesti kritisoivat sitä henkilöä? Hakeeko sellainen ihminen itselleen tahallaan negatiivistä kritiikkiä? Saako he siitä jonkin autuuden tunteen kun tulevat haukutuksi jatkuvasti? Ei sellainen rakkautta itseään kohtaan ole, vaan se on itsensä kiduttamista.
Monet aliarvoi itsensä rakastamista ja käsittävät sen väärin, luulevat, että kysymyksessä on omakehu ja itsensä korostaminen muita paremmaksi.

 

 

Jatkuva toisen ihmisen "vikojen" etsiminen ja niihin puuttuminen, sitä kai voi kutsua jumittumiseksi, sillä sehän on tavallaan useimmiten peilaamista, nähdään vikoja muissa, mutta ei huomata, että ne samat viat on osittain itsessään myös.
Mutta mutta, kaikkea ei aina sovi sivuuttaa täysin hiljaa, joihinkin asioihin mitä joku sanoo, on uskallettava joskus puuttua, jos ne alentaa muita kaikella mahdollisella tavalla.
Minun mielestä tulee esim. eräisiin asioihin puuttua ja reagoida ja yrittää saada paremmiksi, etenkin jos ne aiheuttaa suurta tuhoa ja tai pahaa joillekkin ihmisille.
Se ei ole asioihin jumittumista jos esim. vastustaa terrorismia, rasismia, islamofobiaa, homofobiaa, työpaikkakiusaamista, koulukiusaamista, valehtelua, ja niin edelleen. Sehän osoittaa, että haluaa muuttaa huonoja asioita paremmiksi.
Totta, oman komeron siivoamista on aina, se ei lopu koskaan.

 

 

Länsimaissa jokainen on guru omalle itselleen. Näin on. Omista kokemuksista viisastuu, oppii. Nöyryys on aidon gurun tunnusmerkki ja sellaisia nöyriä guruja on hyvin harvassa, liekö montaakaan koko maailmassa. Useat itseään guruksi nimittävät, kehuvat itseään ja alentavat muita ja jotkin heistä on rahan perään ja sen takia tekeytyvät guruksi, heiltä puuttuu nöyryys ja vaeltavat vielä huonolla polulla. Tämän takia herkät sielut on vaarassa joutua noitten itseään guruiksi kutsumien pauloihin. Herkkiä sieluja tulee aina yrittää lempeästi kehoittaa kääntämään selkänsä "väärille" guruille.

.

Miten voimme, mitä etsimme ja millä tavalla etsimme, mitä elämä tuo tullessaan, taitaa paljosti johtua siitä millainen luonne ihmisellä on, millainen psyykke meillä on. Jokainen ihminen on uniikki, ei ole toista ihan sanamlaista ihmistä. Ihmisen elämä on kuin meren aallot, on alamäkeä, on ylämäkeä, ja on siltä väliltä. Välillä menemme virran mukana kuin kuolleet kalat, toisinaan jos olemme uskaliaita luonteeltamme, menemme vastavirtaan, rohkeati ja uskallamme sanoa ääneen mielipiteemme. Mitä kauemmin elää, sitä rohkeammaksi voi muuttua.
Elämä opettttaa, kokemukset opettaa, kokemuksitaan oppii jos uskaltaa katsella avoimin silmin tekemisiään, elämäänsä. Kun on rohkea silloin on helpompi löytää positiivisuutta elämäänsä. Mitään erikoista ei voi tapahtua elämässä, jos ei uskalla. Jos vain tyytyy vanhaan ja totuttuun, ei silloin kehity ja ei uskalla. Mutta jos uskaltaa elää ajassa ajan mukana, avautuu monia ovia aivan kuin huomaamatta. Se vaatii vain hieman rohkeutta avata uusia ovia ja ottaa vastaan uutta

 

 

Kriittisyyttä tarvitaan, kriittistä katsomista eri asioista, sillä on niin tavattoman paljon sellaista joka ei ole paikkansa pitävää...Miksi sellaista jotkut levittää? ..Se on kai uutuutta heille ja hupaisaa yrittää narrata muita...Omaan psyykkeen tutustuminen auttaa tekemään muutoksia itsessä jos on tarve...Elettävä on tässä maailmassa, ei auta mikään ja sen takia on se jokaisen oma velvollisuus elää hyvää elämää jotta voisi hyvin kaikin puolin...Kokemuksien ja elämän kautta ihminen viisastuu ja jättää pois turhat unelmat ja mielikuvitukset...ihmisen psyykke on erittäin kiinnostavaa... Psyykestähän ne kuvitelmat alkunsa saavat.

 


Olet sitä mitä ajattelet itsestäsi. Harvoin on oma vointi jonkun toisen vika. Omat ajatukset muokkaa elämääsi. Silti monet tuntee suurta himoa syyttää omista vaikeuksistaan muita ihmisiä jollakin tavalla. 
Kuitenkin asia on niin, että itse kukin luo oman elämänsä psyykkisen voinnin, myös useimmiten kaiken muunkin elämässään. Ihmisen mieliala johtuu paljosti omista ajatuksista.
Tällä tarkoitan normaalia ihmistä jonka elämä lainehtii aaltojen tavoin, sillä elämä ei kulje piikkisuoran viivan tavoin.
Ihmiset jotka on syvästi ja loputtomasti sairaita joko psyykeltään tai keholtaan, ei tietenkään ole aina itse vastuussa sairauksistaan ja näin ollen heillä on pienet mahdollisuudet itse vaikuttaa oloonsa. Jos on täysin psyykkisesti kunnossa, silloin voi vaikuttaa ajatuksiinsa, jotta mieliala ei vaipuisi alas koko ajan.
Usein kuulee sanonnan että olet ajatuksiesi kaltainen. Ajatukset on luovia, ne luo elämäämme, ne luo psyykkistä tilannettamme. Ajatukset muokkaa mielialaasi. On myös sanonta että olet ajatuksiesi orja.
Tämän kun tietää, niin voi yrittää olla ajatuksiensa herra, eikä antaa kaikkien negatiivisten ajatuksiensa vaikuttaa mielialaansa. Negatiivisiä ajatuksia voi karsia, parantaa niitä hieman paremmiksi, karsia pois liika negatiivisyys. Sen kun on tehnyt, silloin ihminen voi jo paljon paremmin.

 


Tilanteen hyväksyminen voi viedä kauan aikaa riippuen millainen tilanne on. Kaikista sairauksista ei parannu. Parasta on, että tottuttautuu tilanteeseen. Jokainen omalla tavallaan. Kukaan ei voi sanoa, että tee näin tai noin. Omista ajatuksista se tilanteen hyväksyminen alkaa. Jos voi huonosti, johtuu se omasta itsestä, omista ajatuksista ja siitä, että ei ole vielä kyennyt hyväksymään sitä vakavaa tilannetta.
Vaikka sen tilanteen hyväksyykin, niin aina on muistissa se entinen, se normaali, sitä ei koskaan unohda, jos sellaista on ollut, samalla tavalla ei voi unohtaa esim. pahaa joka on ollut. Muistit ei katoa jos ei ole muistiaan menettänyt.

 


Jos ajattelee että kaikki mitä maailmassa tapahtuu on Jumalan, korkeimman suunnitelmia, niin sehän johtaa siihen, että kukaan ei välitä yrittää parantaa itsensä tilannetta ja kukaan ei välitä parantaa maailman tilannetta. Se on apaattisuutta mielestäni jos työntää mailman pahuuden Jumalan syyksi ja ei halua yrittää auttaa maailmaa ja hädässä olevia. Ihmiset se on pahoja ja tekevät ja sanovat pahojaan, sillä ihmisellä on vapaus valita ihmisillä on oma tahto.
Elämme täällä ja nyt emme elä missään henkimaailmoissa, sen takia olisi osattava elää maailmassa, eikä työntää ihmisten pahuutta Jumalan syyksi.

 


Onhan se niin, että kaikki jätämme jälkiä muille katseltavaksi ja mietittäväksi. Näin ollen meillä on mahdollisuus vaikuttaa muitten elämään. Mutta loppujen lopuksi se on jokaisen henkilökohtainen asia miten suhtautuu, miten reagoitsee toisten jättämiin jälkiin. Jokainen päättää itse miten regoitsee ja silloin se on ihminen itse joka on vastuussa siitä miten voi, sillä kukaan ei määrää miten itse kukin reagoitsee. Maailmassa tapahtuu paljon itse valitsemme miten suhtaudumme tapahtumiin. Ja näin ollen olemme vastuussa itse siitä miten reagoitsemme esimerkiksi muitten ihmisten sanomisiin ja tekemisiin. Ne muut on vain jättäneet jäljet jälkeensä, he ei määräile miten muut suhtautuvat niihin. Kaikki jättää jälkiä jälkeensä muille ja se on muitten vastuulla miten suhtautuvat niihin jälkiin.

 


Joo, elämä on todellakin monimutkaista täällä maailmassa. Jos Jumala olis suunnitellut jo etukäteen kaikkien ihmisen elämän, tuntuisi se varmasti kuin että olisi sätkynukke... Tuon filosofian mukaan on vaikea elää koska ei pysty vaikuttamaan elämäänsä ollenkaan, jos kerran ajattelee että kaikki on jo suunniteltu valmiiksi korkeimmalta taholta.
Minä ajattelen että Jumala alussa loi kaiken ja myös ne ensimmäiset ihmiset. Sen jälkeen on ihmiset itse eläneet ja toimineet vapaan tahtonsa mukaisesti.
Ajattelen että ihmiset on eri tasolla henkisesti, johtuen ehkä geeneistä suvusta, kasvatuksesta, luonnosta ja niin edelleen ja näin ollen kaikilla ihmisillä on erilainen ajatustapa, erilainen näkemys hyvyydestä ja pahuudesta ja monet on välinpitämättömiä, mutta mukaan mahtuu ihmisiä jotka yrittää ajatella positiivisesti ja rakastavat lähimmäisiään ja toimivat lähimmäisiään rakastaten.
Jos henkinen taso on aika alhainen silloin, on esim. muukalaisvihamielinen, rikollinen, murhaaja, kiusaaja ja niin edelleen. heidän henkinen taso ei ylety lähimmäisenrakkauteen vielä. Mutta ehkä joskus elinikänsä aikana viisastuvat. Heille ei paljoakaan tehoa moraalisaarnat eikä paljon mikään muukaan, ei edes rangaustukset. He ei kerta kaikkian ymmärrä. Siksi esim. keskustelu heidän kanssa on hyvin vaikeaa.
Elämme täällä ja nyt, on siis aiheelista ajatella muitakin kuin vain itseään.

 


Joskus ajatukset juoksee nopeaan...asiat tulee selviksi salaman nopeudella...aivan kuin joku ohjaisi ajatuksia joskus...useimmiten ajatukset tökkii...mutta silloin kun ajatukset lentää kirkkaasti ja joustavasti, on kuin paraskin tietäjä...eräät kutsuu sitä kanavoinniksi...eräät muut jotka seisoo tukevasti jalat maassa, mutta silti kokevat opettavat ajatustenjuoksut aivoissaan, sanovat sitä luonnolliseksi ajitajunnan heräämiseksi...alitajuntamme tietää paljon sellaista mitä normaali tajuntamme ei tiedä...mitään yliluonnollista siinä ole ei...jokaisella ihmisellä on alitajunta...ja jokainen ihminen käyttää alitajuntaansa omalla tavallaan, useimmat ei edes ymmärrä että heillä on alitajunta...tai miksi sitä kutsuisi...ahaa elämykset tulee alitajunnasta...yhtäkkiä tajuaa sellaista mitä ei koskaan ennen ole tajunnut...
Se on samanlaista kirjoittaessa...joskus ei sitten niin millään tahdo sanat tulla esille...mutta sitten kun sanat yhtäkkiä tulee esille, lentää ajatukset sujuvasti ja elävästi ja sanat kirjoittaessa tulee paikoilleen ja kertoo ajatukien antamaa antia.

 

 

Kaikkien uskontojen Jumalat punoo juonia, suunnittelee ja ihmisten juonet ja jää toiseksi, sillä Jumala on korkeampi henkisesti nähtynä mitä ihminen on, me ihmiset olemme hyvin vajaavaisia, kapinoimme ja juonimme toisiamme vastaan joskus, jotkut enemmän ja jotkut vähemmän...Kukaan ei kuitenkaan juoniensa kanssa pysty ylittämää Jumalan suunnitelmia, juonia.
Kun Jumala juonii ja suunnittelee juonivia vajaavaisia ihmisiä vastaan, ei Jumalan juonet ole pahoja, se on ihmiset kun juonissaan on usein pahoja, juonivat muita vastaan ja jotkut jopa tavallaan yrittävät juonia Jumalan tahtoa vastaan...Jumalalla on mahti suunnitella ja juonia juonijoita vastaan, jos Jumala haluaa niin tehdä...
Niinhän se Raamatunkin Jumala punoi juoniaan ja suunnitteli, Raamatun Jumala tappoi ihmisiä, massaslakt joskus.
Jumalan tiet ja teot on arvaamattomia ihmisille...Jumala koettelee kaikkia ihmisiä...se on sitten ihmisen oma asia yrittää pysyä Jumalan polulla.

 


(näin sunnuntain kunniaksi pieni aloitus ihmisen tunteitten vallasta)
Aloituksen yritin tehdä positiivisesti, mutta negatiivisuutta on kaikissa meissä, tunteet jyllää ememmän tai vähemmän ja silloin on helppoa tulkita oman mielensä mukaan kaikkea mitä muut sanoo. Mutta jokainen voi olla jonkin verran tunteittensa herra......
Ihmiset voi sanoa sinulle ihan mitä vain, tai tehdä mitä tahansa sinua kohtaan (en tarkoita väkivaltaa), mutta se olet sinä joka päätät kuinka sinä otat sen vastaan, otatko vastaan, tai annatko mennä ohitse ja kadota mitättömänä kuin lemuava haiseva paha ilma. 
Sinulla on valta ja mahti ja voima päättää, mitä ja kuka voi vaikuttaa sinuun ja mitä ja kenellä ei ole oikeutta siihen.
Se on sinä ja vain sinä jolla on oikeus päättää kuinka sinä voit ja kuinka sinä tunnet. Älä lahjoita pois etuoikeuttasi kenelle tahansa.
Miten kohottaa tuota taitoa?
Ehdotuksia?
Kokemuksia?


 


Verbaaliseen väkivaltaanhan ei oikein taida olla edes lakeja niitä vastaan. Sen takia kai esim. kiusaaminen on sellainen asia, että harvat edes uskaltaa puuttua siihen, riippuen tietenkin kiusaamisen laadusta myös. Monet on arkoja ja pelkäävät itse tulevansa kiusatuiksi.
Me täällä länsimaissa valitamme ehkä, että lait on huonoja ja tuomiot mitättömän lieviä, mutta samalla monet valittaa esim. Iranin ja saudiarabian raaoista laista kun tuomitaan varkaat käsien katkontaan ja muuta sellaista. Ei olla koskaan tyytyväisiä. kaikki ei koskaan voi olla tyytyväisiä esim. maan lakeihin.
Kiusaus , pitemmän aikainen kiusaus voi olla hengenvaarallista kiusatulle, psyykkinen terveys voi pilaantua ja muuta vakavaa sellaista. Siitä huolimatta syrjintää ja kiusausta on vaikka kuinka paljon ja yhteiskunta ei tee juuri mitään asian hyväksi. Kiusattuja siirretään ehkä muualle, mutta kiusaajat saa jäädä jäljelle ja ottavat varmasti uuden jota alkavat kiusata.
Tämä on yhteiskunnallinen ongelma, koko maailmassa.
Tekniikkaa on korkealla monessa valtiossa, mutta ihmisen psyykkiseen vointiin ei tehdä mitään. tehdään ehkä sitten vasta kun on jo niin huonossa kunnossa, että on hodon tarpeessa. 
Kouluissa voisi olla esim. aine jonka nimi voisi olla ehkä, positiivinen elämä. Siellä voisi opettaa lapsille positiivisia arvoja ja käyttäytymistä ja lähimmäisenrakkauta ynnä muuta.
Mitä tulee raiskauksiin. Kyllä Ruotsissa ainakin useimmat raiskaajat saa tuomion ja kaiketi niin on Suomessakin. Oikeus kuitenkin mieluummin vapauttaa kuin tuomitsee, jos on epävarmuutta asiassa.


 


Jos esim. huomaa, että lähes kaikki vastustaa, niin silloin olisi sillä ihmisellä paljon itsetutkiskelun varaa. Paljon saanutta kritiikkiä ei pitäisi ylimielisesti työntää pois ja kuvitella olla kaikkia muita parempi.
Täytyisi löytyä luonnetta alkaa tutkia omaa itseään ja tehdä parannuksia.
Vaikka teemanani onkin, että ei tarvitse välittää mitä muut ajattelee. Mutta siltikin, rajansa kaikella. Suufilaiseen tapaan on silloin hyvä alkaa tutkia itseään, ajatuksiaan, mielipiteitään, kuvitelmiaan, käytöstään ja niin edelleen ja siitä sitten pikkuhiljaa alkaa tehdä parannuksia itseensä nähden, suufilaiseen hyvään tapaan :)
Ja vaikka saisikin kritiikkiä päälleen, niin siitä ei tarvitse riehaanuta, ei tarvitse välittää niin, että suuttuu ja alkaa puolustella itseään.
Pääasia olisi, että ymmärtää kritiikin saatuaan tutkia itseään ja myöntää rehellisesti itselleen oman vikansa ja tehdä parannus. Se on oikeaa suufilaisuutta toimia noin, oikeaa suufien jeddien toimintaa.
Vain syvästi tutkimalla itseään ja tekemällä parannuksia, voi kohottaa henkistä tasoaan. Muuta tietä ei ole valoon, on lähdettävä omasta itsestä ja tehtävä parannuksia. Jos ei tuohon pysty, se osoittaa silloin vain, että vaeltaa vielä pimeyden polkua.
Sanoistaan ihmisen tunnistaa, älkäämme unohtako sitä.
Ihmisen ei todellakaan tarvitse aina välittää mitä muut ajattelee. Ja tähän voi lisätä, että ihmisen ei läheskään aina tarvitse välittää mitä muut sanoo.
Jos on harjoitellut itsehillintää, kuten esim. Islamin jeddi-ritarit, slloin ei välitä mitä muut sanoo, sillä itse tietää mikä itselle on parasta
Arabialaista viisautta:
Kielesi on ratsusi: jos hoidat sitä hyvin, se hoitaa sinua, jos laiminlyöt sen, se pettää sinut.
Kuinka moni tietää minkälainen kielenkäyttö on itselle parasta? Aniharva sanoisin. Normaalisti kuitenkin useat osaa käyttäytyä julkisilla paikoilla.
Tietenkin tuokin on henkikökohtaista. Jokainen ihminen on henkisesti eri tasolla, omalla tasollaan ja näin ollen jokainen ihminen käyttäytyy eri tavalla.
Syvä itsensä tutkiskelu ja itsehillinnän harjoittelu, antaa voimia käyttäytyä paremmin ja paremmin.
Sehän on jokaisesta itsestään kiinni, haluaako käyttäytyä hillitysti ja harkitusti määrätyissä tilanteissa.
Spontaaninen ilo ja mielihyvä ei ole pahaksi kuitenkaan, kunhan muistaa kiittää korkeinta saamistaan "lahjoista".
Jos sanoo mit äajattelee, mitä sylki suuhun tuo, silloinhan tuo julkisuuteen kaiken maailman omia outoja ajatuksiaan ehkä ja joutuu naurunalaiseksi, tai muuten vain muut karttaa kaikkien ajatustensa ulos antajaa. On otettava järki käteen 
Arabialaista viisautta:
Kärsivällisyys on avain iloon, katumus anteeksiantoon, vaatimattomuus rauhaan.

 

 


Vaikka rakastaakin kaikkia ihmisiä, silti voi erottaa hyvän ja pahan toisistaan ja vastustaa pahaa.
Rakkaus ei vie pois ihmisen syvällistä halua vastustaa pahaa. Ja sillä ei tarkoiteta, että tuo esille vihaista verbaalia horinaa pahaa tekeviä ihmisiä kohtaan.
Mutta pahuutta voi vastustaa rakkauden nimissä, sillä pahasta kärsii aina jotkut ihmiset, se on rakkauden osoitusta niitä ihmisiä kohtaan jotka kärsivät pahuudesta, jos taistelee esim. verbaalisti pahuutta vastaan.
Minun mielestä rakkaus ei estä puuttumasta maaimassa tapahtuviin pahuuksiin. Jos ei ei puutu, niin eihän se mitään rakkautta ole, se on kuin välinpitämättömyyttä.
Minun mielipiteeni siis.

 Jumala on taivaan ja Maapallon valo, kaikille kansoille maailmassa.
Jos ei halua käyttää sanaa Jumala, voi esim. käyttää sanaa, Korkein.
Valo, valo suufilaisuudessa on Jumala, Jumalasta tulee valo. 
Suufilaiset ja kuten suufien mystiset jeddi-ritarit hauaa valoon lähelle Jumalaa. Suufit taistelee itsensä kanssa, ei aseitten kanssa.
Suufeilla on yleensä hyvä itsehillintä. Itsensä tutkiskelun kautta he on saavuttaneet rauhan sieluunsa, etsivät vain läheisyyttä Jumalaan, valoon.
Suufilaisuudessa on ymmärrettävä mitä taistelu tarkoittaa. Jokainen sufi ymmärtää, että taistelu tarkoittaa, ymmärrystä, tietoa, ei siis sotaa ja tappelua.
Jeddi-ritareita ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Mystiikka kertoo, että aikoinaan kauan kauan sitten pohjois-Afrikassa oli pitkätakkisia ja viittaisia jeddi-ritareita, jotka pohti elämää ja kuolemaa ja tulevaisuutta ja jotka etsi tietä valoon, Jumalan valoon, tietä valon lähelle, valon vaikutuksen alaiseksi, valo oli heille Jumala. 
Jeddi-ritarit ei koskaan hyökänneet kenenkään kimppuun, ei sanoin eikä asein, he halusi rauhaa ja hyvää elämää kansoille, mutta he puolusti kansoja, heimoja, jos niitten päälle hyökättiin fyyssisesti. 
Mystiikan jeddi-ritarit, kuten muut suufilaiset, haluaa auttaa ihmisiä, antaa elämänsä tehtävään auttaa ja avustaa ihmisiä, kansoja, tavalla tai toisella.
Tämä on suuresti supistettuna tarina suufeista ja mystiikan suufisista jeddi-ritareista.
Jokainen henkinen ihminen halajaa valoon, Jumalan läheisyyteen, valon positiiviseen vaikutukseen, tavalla tai toisella.
Henkistä tukea ja opetusta saa mestariltaan, shaykhilta. Shaykhit on vuosikausia tutkineet itseään, omaksuvat itsehillinnän ja ovat valon lähellä "vertauskuvallisesti", tietoisina Jumalan voimasta. Kukaan ihminen ei voi saada Jumalan voimaa itselleen, voi vain joskus tuntea Jumalan voiman ja valon.
Jumala on taivaan ja Maapallon valo. Jumalalla, korkeimmalla on valo ja voima, ei siis kenelläkään ihmisellä.
[24:35] Jumala on taivaitten ja maan valo. Hänen valonsa on verrattavissa lamppuun, joka on asetettu seinän syvennykseen. Lamppu on sijoitettu lasipalloon, joka on kuin loistava tähti. Sitä valaisee siunatun Öljypuun Öljy, joka ei ole idästä eikä lännestä, ja se antaisi kirkkaan valon, vaikka siihen ei tulta pantaisikaan: siinä on valoa valon päällä. Jumala ohjaa valoaan sitä kohti, jonka hän otolliseksi näkee. Jumala esittää myÖs vertauksia ihmissuvulle, sillä Jumala tietää kaiken.

 


Henkisyys etupäässä on oman itsensä kohottamista korkeammalle, itsensä kanssa kamppailua parantaa itseään. 
Se jos alkaa jaella omia mielikuvituksiaan totuuksina muille, on itsekästä. Itsekkyydellä tavoittelevat itselleen huomiota, ovat huomionkipeitä, kaipaavat toisten huomiota hinnalla millä hyvänsä ja jotkut yrittävät hyöty siitä ekonoomisesti myös. 
Mielikuvituksiensa tuputus muille on itsekästä ja lapsellista.
Rauhan saa sieluunsa jos ymmärtää itseään ja muita, tärkeintä on itsensä tunteminen ja sen nojalla itsensä parantaminen korkeammalle tasolle henkisesti. Kaikki muu tuputus muille on itsekästä ja sellainen on kaukana henkisyydestä.
PS, minun mielipiteeni asiasta ja siksi se ei ole faktaa ja ei ole tarkoitettu tuputettavaksi muille. Varoitan vain, älkää uskoko kaikkeen mitä teille tuputetaan. Käyttäkää järkeänne ja jättäkää hihulien jutut pois.

 


Kun kuuntelee ihmisisten puheita ja lukee mitä ihmiset kirjoittaa lehdissä tai esim. foorumeilla, niin näkee hyvin selvästi, että suuri enemmistö kertoo mielipiteistään maailman asioista ja useimmiten mielipiteet eroavat suuresti tai ainakin jonkin verran.
Näin ollen voi sanoa, että maailman ihmiset katsovat maailmaa omin silmin, tulkitsevat oman käsityksensä mukaan ja näin ollen on tulkintoja esim. yhdestä ja samasta asiasta tuhansittain.
Ja kun näin on, niin voi todellakin sanoa, että maailma on peili jossa aina näemme omat kasvomme, mielipiteemme. Maailmassa on siis yhtä monta käsitystä maailmanmenosta kuin on ihmisiäkin. Kuitenkin maailma menee menojaan välittämättä miepiteistä, ihmisten erilaiset mielipiteet samasta asiasta ei paljoakaan useimmiten muuta tilannetta.
Mielipiteet on joskus kuin harhaa, sillä sama asia kuvaillaan tuhansilla eri tavoilla.
Näkemyksemme maailmanmenosta on jokaisen psyyken oma näkemys, käsityksiä, jotka samalla kuvailee ihmisten erilaista luonnetta ja käsityskykyä ja niin edelleen ja sitä sanotaan peiliksi joka näyttää jokaiselle omat kasvot ja vielä paremmin maailman peili näyttää muille muitten ihmisten kasvoja, koska on aina helpompaa katsella muita kuin itseään. Itsensä toki näkee, mutta näkee itsensä vain omalla käsityksellään ja muilla onkin sitten niitä käsityksiä tuhansittain yhdestä asiasta ja yhdestä ihmisestä.Onhan se niin, että maailma on kehittynyt paljon materiaalisesti. Mutta ihminen ei ole kehittynyt paljoakaan. Kouluissa vaan tankataan lukemista laskemista ja historiaa ja niin edelleen. Missä on aine mikä opettaisi hyvyyttä lapsille? Sitä ei ole missään. Lapset ei opi hyvyyttää jos sitä ei koulussa opeteta ja vanhemmat ei opeta hyvyyttä jos he ei itsekkään osaa hyvyydestä paljoakaan.
Itsestäni olen havainnut jo vuosikymmeniä sitten, että omat vaikeudet, myös omat positiiviset tapahtumat, omat kokemukset siis, on hyvin opettavaisia. Olen oppinut arvostamaan kaikkia maapallon kansoja. Ruotsinsuomalaisena tiedän esim. miltä pakolaisilta tuntuu olla täällä, kun ei osaa kieltä ja ei tiedä paljoa maan tavoista, silloin tuntee helpommin empatiaa kun on sen saman itse aikaisemmin kokenut.
Hyvyys ja henkisyys ei kai tule aivan itsestään, sitä on opeteltava jollakin tavalla tai saatava opetusta, jotta "heräisi", oppisi arvostamaan hyvyyttä. Ja kuten sanoin, omista kokemuksista viisastuu useimmiten. Tällä en tietenkään tarkoita, että kaikki asiat olisi hyväksyttävä. Pahaa on aina uskallettava vastustaa.
Kaikki ihmiset peilaa, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Jokainen katselee maailmaa omin silmin ja näkee maailman ja kaikki tapahtumat oman ymmärryksensä mukaan. Joskus ymmärrämme oikein ja joskus ymmärrämme väärin. Omat pelkomme ja heijastuvat helposti mielipiteistämme. On helppoa luulla omia mielipiteitään oikeiksi ja muitten mielipiteitä vääriksi jos se oma maailmanpeili näyttää ne omat mielipiteet "ruusuisesti". Jokaisen ego työskentelee omaksi hyväkseen useimmiten välittämättä muista yhtään mitään, se on usein monille vain minä minä minä ja minä, minuutta korostetaan ja toisia kritisoidaan kun ne toiset ei ole niin kuin itse haluaa niitten olevan. Jotta kyllä maailma toimii peilinä meille, hyväksymme sen tai emme.

 


Se, että hartaasti uskovaiset yrittää olla hyviä ihmisiä, on yritystä tehdä parannuksia itseensä. Kukaan ei ole täydellinen. Kaikki olemme oppimassa täällä maapallolla, oppimassa tuntemaan omaa itseämme, uskomuksiamme ja hyvyyttä.
Ivailu, ironia, valehtelu, syrjintä, murhat, ryöstöt, varkaus ja niin edelleen, on pahuuksia mihin jotkut retkahtavat. Heistäkin voi tulla hyvempiä ihmisiä jos he ymmätävät tutkia omaa itseään ja yrittää tehdä parannuksia.
Hartaalla uskovaisella on se etu, että hänellä on usko Jumalaan ja Jumalan ohjeisiin uskovaisille, se kannustaa hartaasti uskovaista yrittämään elämään niin hyvin kuin vain kykenee.
Hyvyys ja myös pahuus, huomataan ihmisen sanoista ja ihmisen käytöksestä ja yleensäkin miten ageeraa.
Ei vastasyntyneellä ole vielä mitää erikoista egoa. Ego syntyy sitä mukaa mitä enemmän lapsi alkaa ajatella ja tuoda julki ajatuksiaan. 
Ego haluaa useimmiten voittaa, sillä ihminen on egonsa orja. Egoaan vastaan voi toimia, mutta silloin on itse haluttava tehdä toisin kuin mitä ego haluaa. Se ei ole helppoa tunnustaa asioita itsestään itselleen, saatikka sitten tunnustaa niitä muille.
Ei elämä ole ohjattua. ja ego ei ohjaa elämää aina, kyllä egon voi joskus voittaa. Mutta useimmissa tapauksissa ihminen on on kunnianhimoinen, häpeilevä, himokas ja epävarma, siksi se ei ole helppoa toimia vastoin egoa, etenkään jos ei ymmärrä, tai halua toimia toisin. Onhan se helpompaa toimia egonmukaan, kuin että alkaisi ajatella ja eikä aina totella egoa. Ego ei halua loukkaantua tai saada häpeää osakseen, siksi ihminen on usein egonsa orja.
Ego ei ole uskonnollinen, ego kehittyy lapsen kasvaessa hänen kokemuksistaan.

 


Rakasta erilaisuutta, rakasta kaikkea hyvää ja elä itse hyvää elämää.
Se että maailman kaikki ihmiset on eri tasolla henkisesti, se on tämän hetkinen totuus. Sitä ei voi pyyhkiä pois. Se on hyväksytävä. Sillä jos ei erilaisuutta hyväksy, silloin ihminen voi itse huonosti. 
Jotta erilaisuuden voisi hyväksyä, on ensin hyväksyttä oma itsensä ja rakastaa itseään, vasta sen jälkeen tulee kyky rakastaa myös muita, erilaisuudesta huolimatta. 
Se miten jotkut muut ajattelee muista, on niitten muitten mielipide asiasta. Jokaisella on oikeus omiin ajatuksiin erilaisuudesta. Tämän takia erilaisuutta nähdään maailmalla sekä positiivisesti ja negatiivisesti ja myös neutraalisti, sillä ei kaikki voi olla aina samaa mieltä. 
Tärkeintä on, että rakastaa itseään ja myös muita. Se miten muut taklaa erilaisuutta, on heidän asia, ei sinun, ja ei minun. Jokainen tavallaan. 
Ei kannata loukkaantua tai vihastua siitä miten muut näkevät erilaisuuden. Miksi takertua kiinni siihen mitä muut ajattelee tai sanoo? Tärkeintä se, miten itse tuntee erilaisuuden. 
Tunteissa on myös yksilöillä hyvin näkyvät erot. Mitä positiivisemmin hyväksyt erilaisuudet, sitä isommaksi kasvaa henkisyys ja tietoisuus.
Pahuus ei ole erilaisuutta, pahuus on eräissä ihmisissä asustava katkeruus julmuus ja halua vahingoittaa muita ihmisiä. Tuollaisia pahoja ihmisiäkin voi rakastaa, rakastaa ihmisinä, mutta heidän pahoja sanoja tai pahoja tekoja ei tule rakastaa tai hyväksyä. on uskallettava toimia pahaa vastaan siitä huolimatta vaikka rakastaakin kaikkia ihmisiä.
Jos haluaa saada muutosta aikaan maailmassa, on aina lähdettävä omasta itsestään ja yritettävä muuttua paremmaksi ja siinä samalla olla esimerkki muille, että muuttua voi jos vain itse haluaa. Paljoa muuta ei ihminen voi tehdä, muuta kuin vain olla positiivinen. Ei siis saa itse retkahtaa samalle tasolle kuin ne pahat joiden sanoja ja tekoja ei hyväksy. On yritettävä tehdä kaikkensa jotta ei reagoitse pahaan pahalla.


 

Joo, jokainen luo oman onnensa elämäänsä jollakin tavalla. Kaikilla ei ole onnellistta elämää, monet kokee sisällään negatiivistä tilaa ja tuovat sen julki esim. keskustellessaan toisten kanssa, he ei vain huomaa sitä itse, sillä sillä hetkellä se on heidän totuus olla ärtyneitä ja kiukkuisia ja muuta sellaista.
Minun kokemukseni mukaan ei meitä ihmisiä kukaan ohjaa. Ihmisen on itse ohjattava itseään, ainakin silloin kun on aikuinen.
Lasta ohjaa vanhemmat ja koulu ja lapsi kehittyy henkisesti. Aikuistuttuaan ei enää kukaan ohjaa ja aikuinen joutuu itse ohjaamaan itse itseään. Aina silloin tällöin ihminen seisoo paikallaan pitkänkin ajan, ei edisty, ei kohota nivåaan, tasoaan, sillä muu vie kaiken ajan elämässä.
Toiset taas kehittyy koko ajan luontevasti aivan kuin huomaamatta.
Jotkut aikuiset on vielä siinä asteella kuin esim. teinit jotka riehaantuu ja haluaa irrota vanhemmistaan ja vanhemmat laittaa vastaan ja teinit raivostuu :) samalla tavalla tuollaiset aikuiset käyttäytyy muita kohtaan, he on jääneet kiinni.
Kysymys onkin, että miksi he on jääneet kiinni? Mikä jarruttaa heitä?
Tunne-elämä on kaikilla erilainen ja luultavasti se johtuu tunteista, sisällä riehuu.
Kun taas eräät toiset on rauhallisia ja hyväkäytöksisiä. Ja yrittävät olla hyviä kaikkia ihmisiä kohtaan.
Kun puhun ihmisen eri kehitystasoista, en tarkoita mitään uskonnollista, tarkoitan vain sitä sisäistä, henkistä, psyykkistä tilaa, joka aika ajoin kohoaa jos on hyvä tilanne elämässä, jos tuntee niin. Ja sehän voi myös välillä tipahtaa pari astetta alas jos sikseen tulee.
Mutta tietenkin uskonnollisuudella tai ei uskonnollisuudella on myös osuutensa ihmisen henkiseen, psyykkiseen kasvuun tai kiinni jäämiseen tai alaspäin menoon.
Kun sanot, että kuoleman jälkeistä elämää ei ole mielestäsi, niin ehkäpä siinä onkin vastaus siihen miksi esim. jotkut elävät kuin viimeistä päivää, mässäävät tai riitelevät ja mobbaavat muita, sillä he kuolee ja sitten ei ole enää mitään heille, joten heidän tunne sanoo heille, että ei ole mitään väliä miten elää. Silloin ihminen ei takuulla edes ajattele itsensä kohottamista, hän tyytyy elämään päivästä toiseen ja olla ajattelematta millainen on.

 

Tunteet ei aina ole järjellisiä, ihmisen tunne-elämä on hyvin ailahtelevaa ja ei ihminen edes itselleen aina halua myöntää tunne-elämänsä, ajattelunsa purkauksia, työntää ne pois kuin niitä ei oliskaan. Tunne-elämä on sekoitettu fantasialla, tunne-elämä sisältää paljon fantasiaa, fantasiaa omasta itsestään ja muista ja juuri sen takia on erittäin helppo alkaa tulkitsemaan muitten kirjoituksia, sanoja, koska tottahan se on, että oma tunne-elämä fantasioineen värittää aika paljon näkemyksiämme omasta itsestämme ja toisista.
Itse yritän olla tulkitsematta, mutta usein epäonnistun. Yritän myös olla puhumatta kirjoittajista, henkilöistä ja siinä olen kehittynyt eteenpäin jonkin verran, se on nykyään aika harvinaista, että kirjoitan henkilöstä asian sijasta

 

 

Uskovaiset kasvaa henkisesti silloin kun he saa rauhan sydämeensä ja oppivat osoittamaan rakkautta ketä tahansa kohtaan ja jos ymmärtävät kaikkien ihmisten olevan samanarvoisia ja kohtelevat kaikkia samanarvoisina ja niin edelleen. ja tietenkin ajatus tuonpuoleisesta elämästtä on kuin lohdutus heille, että elämä jatkuu jossakin muotoa ja se kannustaa monia tekemään parannuksia itseensä nähden.
Mitä tulee fantasiaan, niin kaikkien ihmisten tunne-elämä on väritetty fantasioilla. Fantasiaa sekin on, että Jumalaa ei ole olemassa aivan samalla tavalla kuin . että Jumala on olemassa. Jokaisella on omat fantasiansa joihin uskomme.
OBS. selvennykseksi, en tarkoita sinua näillä lauseillani.
Minä en tuomitse uskovaisten pyhiä kirjota, enkä tuomitse ei uskovaistenkaan kirjoituksia tunne-elämänsä johdosta purkautuviin ajatuksiin elämästä.
Kyllä, olen samaa mieltä, että parasta on elää i nuet, siis nyt, juuri nyt. menneisyyden vatkominen on vihonviimeistä, menneisyys on mennyttä ja ollutta, kaikkien parasta on mennä eteenpäin. Tulevaisuutta voi ajatella ja ehkä tehdä suunnitelmia, mutta tulevaisuudesta emme koskaan tiedä mitä tapahtuu. Joten se hetki missä juuri nyt elämme, se on se hetki joka määrää millaisia olemme, mitä tunnemme ja miten käyttäydymme.
kaikilla meillä ihmisllä on omat fantasiamme ja tunne-elämämme on värittynyt fantasiaoillamme ja tuneillamme.

 

 

Ihminen on tunne-elämästään riippuvainen kaikessa. Ilman tunteita emme olisi ihmisiä. Me ihmiset elämme tunteittemme kautta.

 

 

Kaikki ihmiset uskoo johonkin, jos eivät usko uskontoihin, on heillä omat uskomukset, uskomukset jotka tulee tunne-elämästä, omista ajatuksista ja tietenkin on myös saanut vaikutteita muulta ihmisiltä.

 

 

Meinaat siis, että laitat uskovaiset hartaat muslimit samaan pussiin terroristien kanssa ja katsot niitten olevan yksi ja sama ryhmä? Et halua nähdä pahuutta ja et myöskään hyvyyttä. Kaikki vaan samaan pussiin pahoiksi muslimeiksi, niinkö? Tai ehkä pidät niitä kaikkia hyvinä, sekä terroristeja ja hartaasti uskovaisia muslimeja?

--------------------------------------

 

 

Hiljaisuus voi tarkoittaa kahta asiaa ja miksipä ei usempaakin.
Se on yleisesti melkein kaikkialla sanottu, että hiljaisuus merkitsee kannattamista, oli kysymuyksessä mikä asia tahansa. Mutta myös hiljaisuus voi tarkoittaa, että ei halua keskustella sen tai sen kanssa koska tietää, että on vain ainainen riita edessä ja katsoo sellaisissa tapauksissa, että on parempi olla hiljaa.
Hiljaisuus voi myös tarkoittaa, että ei uskalla sanoa mielipiteitään. Hiljaisuus voi tarkoittaa myös, että, että ei ole kiinnostunut kaikesta ja sen takia ei haluaa ottaa keskusteluihin.
Mitä tulee rasismiin, niin iljaisuus voi tarkoittaa, että esim. ei ole kiinnostunut ihmisoikeuksista kaikille, ei välitä tai on itse rasistinen ja niin edelleen.
Ja niin edelleen :)
Se miten itse kukin tulkitsee oman hiljaisuutensa on sen ihmisen oma asia.
Myös se miten toiset tulkitsee muitten hiljaisuuden, on heidän oma tulkinta, joka myöskään ei aina tarvitse merkitä, että se olisi totta.
Ja niin edelleen.

 

 

Juu, eikös se sananlasku vai mikä se on, vai onko se Raamatusta, sano, että, "kohtele muita niin kuin odotat muitten kohtelevan sinua"???
Sanoistaan ihminen tunnistetaan. Sanat kertoo mielipiteistämme enmmän kuin ehkä tiedämme sillä hetkellä kun sanottavamme sanomme. Muut huomaa usein paremmin toisten sanomiset mitä itse huomaamme.

 

 

Kun itseään oppii rakastamaan jonkin verran, silloin ei tunne alituista tarvetta kritisoida muita. Tällä tarkoitan, että ei kritisoi ihmistä. Asiaa voi kritisoida jos katsoo sen aiheelliseksi.
Rakkaus itseään kohtaan johdattaa ihmistä myös rakastamaan muita ihmisiä. Jos ei ole oppinut rakastamaan itseään, silloin ei kykene rakastamaan muitakaan. 
Olen usein miettinyt, että miten on itsensä rakastamisen laita heidän kanssa jotka haukkuu pakolaisia kaikella mahdollisella pahalla tavalla? 
Kun on tullut luettua kaikenlaista karmeaa mitä pakolaisia vastustavat kirjoittelevat netissä pakolaisista.
Entäs miten on laita sellaisten jotka alistavat itsensä kirjoittelemalla sellaista tekstiä mihin monet reagoitsee hyvin negatiivisesti ja kriittisesti kritisoivat sitä henkilöä? Hakeeko sellainen ihminen itselleen tahallaan negatiivistä kritiikkiä? Saako he siitä jonkin autuuden tunteen kun tulevat haukutuksi jatkuvasti? Ei sellainen rakkautta itseään kohtaan ole, vaan se on itsensä kiduttamista.
Monet aliarvoi itsensä rakastamista ja käsittävät sen väärin, luulevat, että kysymyksessä on omakehu ja itsensä korostaminen muita paremmaksi.

 

 

Jatkuva toisen ihmisen "vikojen" etsiminen ja niihin puuttuminen, sitä kai voi kutsua jumittumiseksi, sillä sehän on tavallaan useimmiten peilaamista, nähdään vikoja muissa, mutta ei huomata, että ne samat viat on osittain itsessään myös.
Mutta mutta, kaikkea ei aina sovi sivuuttaa täysin hiljaa, joihinkin asioihin mitä joku sanoo, on uskallettava joskus puuttua, jos ne alentaa muita kaikella mahdollisella tavalla.
Minun mielestä tulee esim. eräisiin asioihin puuttua ja reagoida ja yrittää saada paremmiksi, etenkin jos ne aiheuttaa suurta tuhoa ja tai pahaa joillekkin ihmisille.
Se ei ole asioihin jumittumista jos esim. vastustaa terrorismia, rasismia, islamofobiaa, homofobiaa, työpaikkakiusaamista, koulukiusaamista, valehtelua, ja niin edelleen. Sehän osoittaa, että haluaa muuttaa huonoja asioita paremmiksi.
Totta, oman komeron siivoamista on aina, se ei lopu koskaan.

 

Länsimaissa jokainen on guru omalle itselleen. Näin on. Omista kokemuksista viisastuu, oppii. Nöyryys on aidon gurun tunnusmerkki ja sellaisia nöyriä guruja on hyvin harvassa, liekö montaakaan koko maailmassa. Useat itseään guruksi nimittävät, kehuvat itseään ja alentavat muita ja jotkin heistä on rahan perään ja sen takia tekeytyvät guruksi, heiltä puuttuu nöyryys ja vaeltavat vielä huonolla polulla. Tämän takia herkät sielut on vaarassa joutua noitten itseään guruiksi kutsumien pauloihin. Herkkiä sieluja tulee aina yrittää lempeästi kehoittaa kääntämään selkänsä "väärille" guruille.

 

 

Miten voimme, mitä etsimme ja millä tavalla etsimme, mitä elämä tuo tullessaan, taitaa paljosti johtua siitä millainen luonne ihmisellä on, millainen psyykke meillä on. Jokainen ihminen on uniikki, ei ole toista ihan sanamlaista ihmistä. Ihmisen elämä on kuin meren aallot, on alamäkeä, on ylämäkeä, ja on siltä väliltä. Välillä menemme virran mukana kuin kuolleet kalat, toisinaan jos olemme uskaliaita luonteeltamme, menemme vastavirtaan, rohkeati ja uskallamme sanoa ääneen mielipiteemme. Mitä kauemmin elää, sitä rohkeammaksi voi muuttua.
Elämä opettttaa, kokemukset opettaa, kokemuksitaan oppii jos uskaltaa katsella avoimin silmin tekemisiään, elämäänsä. Kun on rohkea silloin on helpompi löytää positiivisuutta elämäänsä. Mitään erikoista ei voi tapahtua elämässä, jos ei uskalla. Jos vain

 


Hienoa, että rakastat lähimmäisiäsi :)
Ja onhan se niin, että miten ja millä tavalla rakastaa itseään, niin se heijastuu myös siitä miten rakastaa lähimmäisiään.
Minulla on sellainen periaate, että ihmisiä voi rakastaa, mutta eräitä ihmisten tekemisiä ei voi rakastaa ja jos on huonokäytöksinen, niin en kunnioita haistattelevaa ihmistä, enkä myöskään ainaisia riitelijöitä ja kiukkuilijoita. Rajansa kaikella. Mutta sisimmässäni rakastan heitäkin, vaikka en hyväksykkään sitä huonoa käytöstä.
Minulle kiukkuilijat sanoo: 
Minulle huudetaan, että en ole henkinen kun sanon rakastavani kaikkia. Ei-henkisyydeksi on myös sanottu sitä, kun en halua riidellä ja jätän riitelijät riitelemään keskenään. Ei-henkiseksi sanotaan myös minua kun en kuunioita haistattelevia ja seksihulluja henkilöitä foorumilla jotka vaativat kunnioitusta itselleen täällä :)
En ole koskaan sanonut, että olen henkinen. Olen vain ihminen joka yrittää parantaa tapojaan ja olla riitelemättä ja tietenkin yritän kasvattaa sisäistä minääni, miksi sitä nyt itse kukin haluaa nimittää.


 

Nykyhetkessä on tulevaissuuden alku. Nykyhetki menee jo huomenna tulevaisuuden puolelle. Historia ei näytä paljoakaan ihmisä auttavan, huonot tapahtumat historiassa brukkaa aina pitkien väliaikojen kuluessa uusiutua, kansat ei ole oppineet historiasta mitään, toistavat jatkuvasti historiaansa.
Se miten elämme nyt ja miten ajattelemme nyt, se on siitä kun tulevaisuus alkaa, siksi se on hyvin tärkeää yrittää elää hyvää elämää nyt ja olla sovussa muitten kansojen kanssa ja jätettävä pois kateus ja ahneus ja pelko ja viha, jotta tulevaisuus toisi mukanaan hyvää maailmalle.


 

Täytyy olla varovainen eikä loukkaantua siitä mitä muut sanoo mielipiteitään muista, sillä valitettavasti monien mielipiteet muista on värittyneet. Sillä aina kun kertoo jotain negatiivistä toisesta ihmisestä , niin paljon mahtuu mukaan ennakkoluuloja ka omia kuvitelmia ja omia tulkintoja siitä mitä se toinen on sanonut.
Varovaisuus on paikallaan siitä miten paljon alkaa luottaa siihen mitä muut sanoo toisista, sillä useimmiten se muista sanominen on negatiivistä. Ei siis kannata reagoida suurestukkaan muitten negatiivisesti kalahteleviin ulosanteihin muista ihmisistä
Täytyy vain yrittää itse muistaa, että ei liikoja kritisoi muita.


 

Esim, minä en ole koskaan kirjoittanut, että olisin parempi mitä muut. Jos lukija sillä tavalla esim. alkaa tulkita kirjoituksiani, osoittaa se vain, että kirjoituksieni tulkitsija jollakin tavalla tunsi alemmuutta minuun nähden kirjoituksieni takia ja suuttui silmittömästi. Ja sehän johtuu siitä kun alkavat kuvitella kaikenlaista siitä mitä toinen kirjoittaa. Noin ajattelevat ei halua hyväksyä, että kaikki ihmiset on eri tasolla kehituksessään, oli se sitten mitä kehitystä tahansa. Jokainen omalla tasollaan, katselkaa ympärillenne ja jutelkaa ihmisten kanssa eri asioista, niin ehkä joskus tunnustatte itsellenne, että jokainen ihminen on omalla tasollaan kehityksessä. Siinä ei pitäisi mitään suuttumista olla. Se miten on itse oman kehityksen laita eri asioissa, se on joskus tunnustettava itselleen jotta ihminen voisi psyykkisesti paremmin. Kun uskaltaa tunnustaa itselleen omat vikansa ja myös hyvät puolensa, niin siinä samalla alkaa tykätä itsestään, "rakastaa" itseään", silloin on paljon helpompi hyväksyä muut ihmiset. Silloin se riidanhalukin vähenee. Asioista voi aina keskustella ja olla eri mieltä, mutta ilman riitaa ja syyttelyä, silloin on jo edennyt jonkin verran sisäisessä kehityksessään eteenpäin.
Naiset yleisesti sanottuna on erittäin ilkeitä joskus toisilleen, kuin kaakattava kanalauma joka nokkii jotain jonka ovat tehneet syntipukiksi.
Se, että ihmiset on eri asteella, hyväksyn sen, mutta kenenkään ei tarvitse olla negatiivisessä ilmapiirissä pitempään mitä itse haluaa ja sillä sipuli. Jokainen valitsee oman seuransa.
Minä mielelläni valitsen rauhallisen seuran ja enää nykyään en paljoakaan osallistu pallon riitelyihin ja en täälläkään.


 

** Kultainen sääntö on, että ei sanoillaan kohota itseään korkeammalle mitä muut, omakehu haisee ja saa vain haukkumiasia päälleen, joten sellainen peli ei kannata.
* Mutta kukaan ei voi sille yhtään mitään, jos joku on tunnistavinaan itsensä muitten kirjoituksista, niin silloin probleema on sen joka tunnistaa tai on tunnistavinaan itsensä muitten kirjoituksista. 
Suoraan puhuminen ja rääkyminen ja syyttely ja ainainen riitely on hyvin negatiivistä. Kenenkään ei ole pakko ottaa negatiivistä energiaa vastaan jatkuvasti. Parempi on kääntää selkä jatkuvalle negatiivisyydelle, sillä negatiivinen ihminen kylvää negatiivisyyttään ympärilleen ja sen on helposti tarttuvaa jos ei osaa olla varuillaan.
** Se, että jotkut tulkitsee rajusti muitten kirjoituksia ja ovat näkevinään omaakehua rivien välissä, se taas puolestaan kertoo tuhat kertaa enemmän rivien välistä lukijasta :)
On siis parasta katsoa omaa käytöstään, eikä mennä mukaan negatiivisten soppaan


 

Sana hyväksyminen ei aina tarkoita vain sitä, että kaikki olisi hyväksyttävä sanan hyväksyminen tarkoituksessa puhekielessä.
Tunnemaailmassamme tunteet voi kertoa, että kaiken voi hyväksyä, sekä hyvän ja pahan, siis hyväjsyä se tapahtuneeksi, sillä sehän on jo tapahtunut ja se jos sanoo, että ei hyväksy sitä ei kuitenkaan vie pois sitä tosi seikkaa, että se on jo tapahtunut.
Monia vaikeita asioita on aina vaikea sanoa, että hyv
äksyy ne tapahtumat, sillä ihmisen tunteet jylläät silloin negatiivisesti, surullisesti, vihaisesti ja niin edelleen, silloin on odotettaava, että tunteet rauhoittuu hieman ja sitten se onkin jo helpompi sisimmässää tunteittensaa kautta hyväksyä se tapahtuma tapahtuneeksi.
1- reagoi siihen
2- hyväksy se
3- käsittele se
4- pudota pois se
1- Ensin reagoitsee tapahtumaan. 
**Jos se on paha negatiivinen tapahtuma, silloin reagoitsee vihaisesti, surillisesti ja niin edelleen ja sanoo, että ei hyväksy tapahtumaa
**Hyvä positiivinen tapahtuma sen sijaan herättää positiivisia tunteita ja reagoitsemme iloisesti ja hyväksymme heti sen tapahtuman.
2- Sen jälkeen hyväksyy sen tapahtuman, sillä tapahtunut on tapahtunut ja sitä ei saa tapahtumattomaksi.
**On siis jo ehkä aikansa ollut vihainen ja tai surullinen ja katakera ja aika on jo hieman parantanut haavoja ja alkaa nähdä sen kylmän totuuden, että se on jo tapahtunut, että vihaisuus ja surullisuus ja katkeruus ei vie pois sitä tapahtumaa, ja näin ollen ihminen vihdoin ja viimein on rauhoittunut sen verran, että hyväksyy tapahtuman tapahtuneena, sillä sitä tapahtumaa ei voi tehdä tapahtumattomaksi.
**Hyvän ja iloisen tapahtuman ihminen hyväksyy melkein heti mitään sen enempää miettimistä.
3- Sitten käsittelee/hanterar sen.
**Nyt voi alkaa käsittelemään asiaa, tapahtumaa ja ymmärtää , että tunnepohjalta kamppailemme aina negatiivisia tapahtumia vastaan ja positiivisten tapahtumien käsittely ajatuksissamme, tunteissammen, tapahtuu nopeaan ja helposti. Käsittelemme tapahtuman tunteittemme kautta.
4- Ja sitten jättää sen pois, sillä on käsitellyt/hanterat asian loppuun ja menee elämässä eteenpäin.
**Kun on nuo kolme vaihetta mennyt läpi, silloin on helpompaa mennä eteenpäin elämässä. Tapahtumat ei enää vaivaa yhtä voimakkaasti tunteitamme kuin aikaisemmin.
Siis aika ja tunteemme parantaa haavat. Laittaa sekä positiiviset ja negatiiviset tapahtumat hieman loitommalle, ei unohduksiin silti, mutta elämässä tapahtuu koko ajan uutta, kaikkea vanhaa ei voi ikuisuuksia murehtia alati. Monet asiat laitetaan kuin salaiseen suljettuun laatikkoon aivoihimme, tunteisiimme ja menemme eteenpäin uusien tapahtumien piiriin :)

 

 

Ihminen kuin ihminen. Ihonvärillä ei ole mitään merkitystä, eikä etnisyydellä, kaikki olemme yksinkertaisesti vain ihmisiä, maapallon asukkaita. Hyväksykäämme toisemme. Rikollisia on kaikissa kansoissa. Puhukaamme rikollisista rikollisina, eikä etnisinä.

 

 

Rakkaus on Jumalan tavoin abstrakti tunne.
Universaalinen rakkaus on tunne joka kohdistuu kaikkiin ihmisiin.
Tällä en tarkoita, että eri persoonallisuuksien kaikkia tekoja tai sanoja tulisi jatkuvasti hyväksyä, mutta itse ihmiset tulee hyväksyä ja rakastaa heitä.
Rakkautta tuntee sielun tasolla, sillä ei ole mitään tekemistä fyyssisen tai verbaalin ilmauksien kanssa..
Sielujen tasolla olemme kaikki samanlaisia ja voimme rakastaa toinen toistamme, universaalinen rakkaus, tunne joka ei vaadi toiselta yhtään mitään, se on vain tunne jonka tuntee. jos siis tuntee, abstraktinen tunne.


 

Voi jättää pois uskonnolliset ajatukset ja toimia sivistyneen ihmisen tavoin, rauhaa rakastavan tavoin ja osoittaa rakkautta ja ystävällisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan ja auttaa aina jos joku on hädässä. Näin rauha ja ystävällisyys lisääntyy maailmassa. Sivistynyt ihminen toimii näin.
** Maailman rauhaa ja rauhaa kaikkien kansojen välille ei rakenneta rasismilla, muukalaisvihamielisyydellä, eikä myöskään ennakkoluuloilla ja kuvitelmilla, kaikki tuollainen vihaisuus muukalaisia kohtaan johtaa sekasortoon maailmalla ja vihaiset ihmiset menettää malttinsa estot häipyy ja estojen tilalle vihaiset muukalaisvihamieliset saa katkeran luonteen ja tyhmät ajatukset, jotka johtaa muukalaisvihamielisen mustaakin mustempaan olotilaan, inhimillisyys on häipynyt ja tilalla on kadehtiva ja pelkäävä varjo jäljellä siitä ihmisestä, ihmisestä joka osoittaa muukalaisia sormellaan, mutta muukalaisvihamielinen ei ymmärrä, että siinä samalla hän osoittaa tuhat kertaa enemmän sormellaan itseään ja antaa muidenkin nähdä hänen mustaakin mustempi katkera olotila.

 

 

Hän, he , jotka haluaa yrittää osoittaa rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan, saa tehdä sen, sillä se on hyvä ja positiivinen asia. Ainoastaan hyvyys ja sopu, auttaa maailmaa.
Sen sijaan sota, viha, katkeruus ja muu negatiivisyys lisää maailman huonoa tilannetta.
Joten ei ole mitään aihetta yrittää työntää pois rakkautta ja ystävällisyyttä kansojen välillä, sillä onhan kysymyksessä maailmanrauha ja rauha ihmisten välille maailmassa.
Rauhaa ja hyvin voipaa maailmaa ei luoda vihalla ja syrjinnällä.

 

 

Jos ei ole sitä rakkaudentunnetta kaikkia kohtaan vielä, niin ei voi tietää miltä se tunne tuntuu ja vaikka kuinka yrittäisin sanoilla kertoa tästä tunteesta, et ymmärä sitä, jos sinulla ei ole sitä tunnetta vielä- Se on tunnettava itse jotta ymmärtää millaista se on.
Jos ei tykkää esim. muukalaisista, maahanmuuttajista ja muun kansalaisista ja niin edelleen, niin silloin se rakkauden tunne ei ole lähettyvillään vielä sille ihmiselle, jolloin hän on kynemätön tuntemaan laajempaa rakkaudentunnetta.
Mutta älä pelkää, ehkä joskus tulet tuntemaan tunteen, että kaikista voi tykätä, että kaikkia voi rakastaa, sillä olemme kaikki maapallon asukkaita, yksi ihmislaji ja näin ollen on se aivan luonnollista, että rakastaa kaikkia ihmisiä (eikä siis vain ehkä omaa perhettään ja itseään).Jo se näyttää, että tunnetta, jos haluaa yrittää rakastaa kaikkia ihmisiä, ei hyväksytä esim. tällä foorumilla, jo se selittää, että tässä asiassa ollaan eri tasolla ja näin ollen ei ymmärretä, kun ei tunnista tai ei edes tunnista, että sellaista tunnetta voisi olla, ei siis sallita, että sellaista tuinneta olisi joillakin muilla, sanotaan vaan, että selitä selitä. Selittelyt ei kelpaa sellaisille jotka ei tunne että tunnetta jossa rakastaa kaikkia on ja sanoo että sellaista tunnetta ei tarvita. Tässä tapauksessa selittelyt ei auta :)

Tunne-asioista on turhaa kiistellä.
Jokaisella omat tubteet, jokainen menee ja toimii omien tunteittensa mukaan, se on hyväksyttävä, vaikkei se mieluiselta tuntuisikaan.
On hyväksyttävä eri ihmisten tunne-maailma, vaikka itsellään ei oliskaan samoja tunteita.
Tunne-asioista voi puhua, mutta niistä on turha kiistellä, nehän ei ole mitään faktoja joihin löytyisi jokin vetenskaplinen fakta. Tunteet on tunnetta, jokaisella omat tunteet, sen takia sillä hetkellä on jokaisen tuneet oikeat juuri sille ja sille henkilölle. Myöhemmin usein tunteet muuttuu ajan mittaan. Tunteet on lenteleviä, kehittyviä, ne ei koko elämän ajan ole samanlaiset.
Silti voi tunteista keskustella ilman, että alkaa syyttää sen toisen tunnetta vääräksi tai huonoksi tunteeksi ja sitten sanoo henkilöä huonoksi ihmiseksi.
Ihminen ei koskaan ole huono ihminen, se on vain ihmisen tunne-elämä joka joskus tekee kepposia ihmiselle ja ihminen alkaa jonkin aikaan toimimaan destruktiivisesti, siis negatiivisesti ehkä.
Universaalista rakkautta ei kannata yrittää mitätöidä. Se on puhdasta rakkautta, ei vaadi mitään takaisin keneltäkään.

 

Elämä on useimmiten kuin vastatuulessa kävelyä, on yritettävä tehdä parhaansa. Meno elämässä saattaa tosiaankin olla joskus vastatuuleen menemistä ja silloin se meno voi tuntua hankalalta. Tuulet kun ei aina puhalla meidän menosuuntaan. Elämä on kuin laiva. Joskus mennään vastatuuleen ja meno on hankalaa ja täytyy työskennellä kovasti itsensä kanssa, jotta pääsisi kunniakkaasti eteenpäin. 
Joskus saamme mennä tuulen mukana, rauhallisesti, hymyillen, nauttien elämästämme. 
Paljon voi itse vaikuttaa, mihin suuntaan ne tuulet puhaltavat. 
Vastatuulia on monenlaisia ja monista asioista johtuvia. Kaikki vastatuuli ei ole omaa vikaa, muista se aina. Älä tuomitse itseäsi. Joskus vastatuulessa juoksee ihmisiä jotka haluavat vaikuttaa jollakin tavalla elämääsi ja tunteisiisi, tietoisesti tai tietämättään. Kaikki mikä johtuu omasta itsestä, omista päätöksistä, sitä voi parantaa, yrittää parantaa. Jos vastatuuli on jonkun muun vastatuuli, käännä selkäsi toisen vastatuulelle ja muuta suuntaa.
Jos elämä olisi vain aina myöttuulessa menoa, silloinhan emme enää oppisi paljoakaan uusia asioita, oppisimme jonkun verran, mutta hitaammassa tahdissa.
Vastatuulessa oppii paljon, oppii tuntemaan omaa itseään. Vastatuuli on kuin oppikirja. Vastatuulessa ollessa on tarkasteltava millainen se vastatuuli on, joshtuuko omista päätöksistäsi, tai onko vastatuuli jonkun toisen vastatuuli joka yrittää riepotella sinua.
Vastatuulen puhallellessa voi siis kiittää sisimmässään vastatuulta, olla kiitollinen opetukselle minkä vastatuuli antoi.
Näin kehitymme, kehitämme itseämme.


 

Ei ole kyseessä, että juuri minun tunteeni olisi aina oikeassa. 
Kyseessä on se, että positiivinen tunne on aina paljon parempi mitä negatiivinen tunne.
Negatiivinen tunne aiheuttaa toisille pahaa ja samalla se aiheuttaa myös pahaa sen negatiivisen tunteen omistajalle itselleen.
Sen sijaan positiivinen tunne on hyväksi kaikille ihmisille ja maailmalle ja samalla se tekee hyvää sille positiivisen ajatuksen omistajalle.
Maailma paranee hieman mitä enemmän positiivisyyttä löytyy.
Negatiininen on kalvavaa ja katkeraa. Kun kylvää negatiivisyyttä ympärillee, näkee muut sen negatiivisyyttä kylvävän katkerana ihmisenä ja moni saattaa katkeroittaa mielensä hänen takiaan.
Kylvä hyvyyttää niin paljon kuin vain mahdollista, se on antoisampaa kaikille.
Ja sen myönnän, että ainaisesti negatiiviset ei ymmärrä positiivisyyden vaikutusta. Joten heitäkin tulee ymmärtää. kaikki tapahtuu aikanaan. Kukaan ei ole seppä syntyessään.


Jos ei ole vielä kehittänyt tarpeeksi esim. empatiaa, silloin ei pysty ymmärtämään toisen positiivisia tunteita. Ei siis ole omakohtaisia kokemuksia. Omista kokemuksista oppii, oli ne negatiivisiä tai positiivisiä. Etenkin negatiivisistä kokemuksista aikanaan tulee oppimaan paljon ja tunteet muuttuu positiivisimmiksi ymmärryksen myötä ja lisääntyneen empatian myötä.

 

 

Ei se ole uskovaisuudesta kiinni, osaako rakastaa muitakin kuin vain itseään ja lähisukulaisiaan tai partneria. 
Se on kiinni ihmisen psyykestä, kehittymisasteesta, empatiasta ja siitä miten hyvin tuntee itsensä ja rakkaudesta itseään kohti. Jos rakastaa itseään, silloin rakastaa muitakin.


 

Kun rakastaa kaikkia, silloin on vihantunne poissa, kateus on poissa, syrjintä on poissa, rasismi on poissa, muukalaisvihamielisyys on poissa, ei ole haluja riidellä kenenkään kanssa, pitää kaikkia saman arvoisina ihmisinä, on halukas auttamaan ketä tahansa avuntarpeessa olijaa, ymmärtää, että maailma on kaikkien ihmisten koti, ymmärtää, että me ihmiset olemme yksi ja sama ihmisryhmä, veljiä ja sisaria toisillemme, ymmärtää jättää pois ihmisten negatiivinen arvostelu, ei haasta riitaa, uskaltaa olla kaikkien maailman kansojen kansalaisten kanssa tekemisissä ja tulee hyvin heidän kanssaan toimeen, pitää kaikista ihmisistä, sillä loppujen lopuksi nahkamme alla on samaa verta ja samaa lihaa ja luustoa, olemme yksi ryhmä, ihmisryhmä, rakkaus tuntuu sisimmässä, on lauhkea lempeä olo kaikkia kohtaan, uskaltaa hymyillä kaikille joita kohtaa ja usein saa myös silloin hymyn takaisin. Se on syvää rakkauden tunnetta kaikkia eläviä kohtaan täällä maapallolla ja toivoo vain kaikkea hyvää kaikille ihmisille, oli kysymyksessä kuka tahansa. Ja niin edelleen......

-------------------------------

 

 

Sisäistä gurua, voi myös oletettavasti kutsua nimeltä, omatunto, ehkä, sillä omatunto bruukaa soimata ihmistä aika usein jos on toiminut väärin tai sanonut kiivaspäissään väärin. 
Omatunto kolkuttaa. Mikäs se omatunto on? Se on kuin se opettaisi sinulle mikä on oikein ja amikä väärin mitä teet ja sanot. Omatunto myös opettaa ja neuvoo sinua jos kuuntelet omaatuntoa.
Ei ehkä täysin osuva yhdistelmä, mutta ehkä näin ymmärtää paremmin mikä sisäinen guru on ja miten se toimii.


 

lukaan ihminen ei ole täydellinen...Jokainen ihminen kamppailee itsensä kanssa koko ajan, jotkut enemmän ja toiset vähemmän.
Kaikilla ei ole tarmoa ja tai halua ja tai ymmärrystä yrittää muuttaa itseään paremmaksi.
Se on luonnonlaki, että ihmiset on henkisesti eri tasolla samalla tavalla kuin ihmiset on fyyssisesti eri tasolla.
Jokainen ihminen on omalla henkilökohtaisella tasollaaan kehityksessä...Se on hyväksyttävä...Se on vaan niin.
Juuri sen takia kun ihmiset on eri tasolla henkisessä kehityksessään, esiintyy maailmassa monenlaisia ihmisiä, hyviä, pahoka ja siltä väliltä, joka ikinen ihminen on omalla tasollaan henkisesti ja toimii sen tasonsa mukaisesti.
Ketään ei voi opettaa eteenpäin tässä asiassa ilman, että ihminen itse haluaa ja ymmärtää muuttaa itseään...Voi vain puhua ja tai kirjoittaa ja kertoa, kuuntelija, lukija joutuu aina itse ymmärtämään tai ei-ymmärtämään kuulemaansa, lukemaansa.
Mutta jokaisella on mahdollisuus menneä eteenpäin henkisessä kehityksessään, jos haluaa ja ymmärtää.
Ketään ei pakoteta, ihmisellä on vapaus itse päättää omasta henkisestä kehityksestään sen mukaan millä tasolla ajatukset liikkuu.
Tämä ei ole mitään uskovaisten höpinää...tämä on kuin kehitysoppia...ihmisen henkistä kehittymistä.
Ihminen kehittyy koko ajan, toiset nopeasti, toiset hitaammin...jokainen kehittyy, kehittyy siis omaa tahtiaan...Kaikkein helpommin näkee ihmisen fyyssisen kehityksen...Hengellistä kehittymistä on hieman vaikeampi nähdä...sillä jokainen ajattelee asiaa omalla tasollaan sen tason kaltaisesti missä juuri sattuu olemaan.
Kaikkea ei siis voi ymmärtää vielä. Kukaan ei ole seppä syntyessään.


 

Ihmiset eri tasolla kehityksessään, sille ei kukaan mitään voi, maailma on tällainen, jokainen menemme omalla tavalla eteenpäin, oman ymmärryksemme tasolla...Tämän takia maailma on kuin sillisalatti, on monen monen laista ihmisajatusta ja käyttäytymistä...Hyväksyttävä se on ja yritettävä sopeutua.

 

 

Ihmisiä olemme kaikki, maapallon asukkaita, samaa verta, lihaa ja luuta kaikki olemme, sama alkulähdee meillä kaikilla, sisaria ja veljiä toinen toisillemme olemme. Ajan kuluessa ihminen alkaa tajuamaan enemmän ja enemmän maapalloamme ja ihmisiä ja hyväksymään muutkin kuin vain itsensä. Itsensä rakastaminen, itsensä hyväksyminen kasvattaa kysyä tykätä myös muista ihmisistä, ilman ennakkoluuloja.

 

 

Tunteet ohjaavat elämässämme kaikkea tekemäämme. Niitä ei voi erottaa muista ajatteluista ja väittää niitä sata prosenttisiksi järkeilyiksi, joten täysin puhtaita järkipäätöksiä ei ole.
Tunteet ja järkeily olisi oltava joten kuten tasapainossa. Ihminen on tunne-ihminen, elämme tunteittemme kautta. Kaikki ihmiset järkeilee, jokainen omalla tavallaan. Kaikkea mitä jotkut pitää jäekeilynä, toiset puolestaan pitää sitä tyhmyytenä.
Järkevä ihminen ei esim. ivaa ja pilkkaa toisin ajattelevia, järki sanoo, stop, älä kiusaa, älä ivaa, älä pilkkaa, älä puhu pahaa muista. Tunteileva ihminen menee hyvin paljon tunteittensa varassa ja ajattelee tunteittensa olebvan järkeilyä aina


 

Omat ajatukset aiheuttaa stressin, omat vaatimukset ja omat pelot. On uskallettava jättää pois elämästään eräitä ajatuksia, nähdä ne ajatukset positiivisina. Katsoa vain omaa parastaan. Ei välittää mitä muut sanoo. Tehdä vain kaikki niin, että se tuntuu itsestä hyvältä. Omat negatiiviset ajatukset eri tilanateissa, ihmisten sanomisista ja niin edelleen, aiheuttaa stressiä ja tietenkin jos vaatii itseltään sitä tai tätä, mutta ei pysty täyttämään vaatimiksiaan.
Täytyy siis uskaltaa tutkia omaa ajattelutapaansa päästäkseen stressistä eroon.
Jotkut sanoo, että vaihda työpaikkaa niin pääset stressistä eroon. Harvoin stressi työpaikkaa muuttamalla pois lähtee, sillä jäljellähän on edelleenkin ne samat ajatukset jotka aiheuttaa stressin.


 

Elämän tarkoitus voi olla vaikkapa kehittää henkisyyttään, kohottaa sisäistä henkistä tasoaan korkeammalle ja korkeammalle, sitä tehdessä olisi tiedettävä mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Hyvyyden pitäisi aina voittaa.
Ihminen joka voi huonosti, hän saattaa olla ilkeä muille, purkaa huonoa oloaan muihin.
Kun ihminen voi hyvin, voi hän tyytyä vähään ja sietää ja suvaitsee kaikkia, silloin on noussut henkisesti korkeammalle.
Miksi elää ja voida huonosti ja siinä samalla yrittää saada muutkin vihaamansa voimaan huonosti.
Ajatelkaa jos kaikki ihmiset maailmalla voisi huonosti? Mikä kurja maailma olisi.
Mitä useimmat voi hyvin, sitä ihanampi paikka maailma olisi.
Jotta minun mielestä elämän tarkoitus on voida hyvin, elää ja antaa myös muitten voida hyvin ja elää hyvin.

 

 

Kaikki taitaa olla jonkinlaista fiktiota...Olemme kuin sätkynukkeja, jokainen omalla tavallaan ja eräät haluaa niin mielellään pitää omia sätkynykkemielipiteitään ainoina oikeina mielipiteinä ja paheksuvat muitten mielipiteitä ja uskomuksia.
Miksi ei voi antaa kaikilla olla omat uskot? ..Kukaan ei loppujen lopuksi tiedä mitä kaikkea todellisuus oikeastaan on... Tiede ei tiedä paljoa sekään, mutta tiedettä uskovat fanaatikot pitää tiedettä absolyyttisenä totuutena aivan samalla tavalla kuin fanaattiset uskovaiset pitää uskoaan absolyyttisenä totuutena.
Noin kun on asian laita, on turhaa huudella, minä olen oikeassa, sillä kaikki voi olla oikeassa osittain...Ihmisen psyykkeä ei ole paljoakaan paljastettu, vain päällimiten...Kukaan ei tiedä mitä kaikkea voi olla, siksi se on aivan turhaa kiistellä uskoista, lasken myös tieteeseen fanaattisesti uskovat uskovaisiksi aivan samalla tavalla kuin uskontoon fanaattisesti uskovat lasken fanaattuisesti uskovaksi.
Opetelkaamme suvaitsevaisuutta. Älkäämme uhotko omien mielipiteittemme paremmuudesta, ei sellaisella ole mitään virkaa.

 

 

Joskus se on hyvin vaikeaa paneutua syvemmälle asioissa, jos omasta luulosta on tullut absoluuttinen totuus, on siis itse tietävinään kaiken kaikesta, vaikka todellisuudessa ihminen ei paljoakaan tiedä kaikesta mitä universumissa on. Sana sielu voi tarkoittaa monta eri asiaa, ei siis välttämättä uskonnollista sielua.
Itse uskallan tunnustaa, että on vielä paljon sellaista josta en tiedä yhtään mitään, sillä ei edes tiede sitä vielä, niin miksi siis minä tai joku muu tietäisi. Olen valmis monille eri teorioille avoimin mielin. Mutta en ole valmis tuomitsemaan kenenkään uskoja, en myöskään ole valmis ottamaan vastaan uskoa siitä, että tiede tietää kaiken.

 

 

Aina vain moititaan henkisiä. Miksi?
Antaako henkisten moittiminen jotenkin paremman olon? Tunteeko silloin olevansa parempi kuin henkiset? On jäänyt siis jonkinlainen patoutuma henkisiä kohtaan ja etsitään vain vikoja heistä ja mietitään millaisia henkiset ei saisi olla?
Mikä on henkisen vastakohta? "Ruumiillinen, lihallinen", ruumis ja liha merkitse kaikkea.
Mikä on henkinen? Psyykkinen, mentaalinen, sielullinen.
Miten käyttäydytään on moraalinen asia sekä henkisellä ja "ruumiillisella".
"Ruumiillinen" ajattelee enemmän kaikkea "ruumiillista, maallista".
Henkinen yrittää kohottaa psyykkista tilaansa, parantaa itseään, etsiä henkistä polkua ja sitä myötä ajan mittaan oppia enemmän itsestään.
Kuka on hyvä ihminen?
Henkiset ja "ruumiilliset" voi kaikki olla yhtä hyviä, riippuu paljon siitä miten he käyttäytyy, miten he kohtelee muita ihmisiä, Kuinka positiivisia he on. Ja niin edelleen.
Hyvä ihminen yrittää olla ystävällinen kaikille.
Monet rakastaa kritisoida muita yksilöitä koko ajan. Kritiikki on useimmiten aina destruktiivistä ja konflikteja tuottavaa ja toisen ihmisen alentamista tavalla tai toisella.
Onko vain henkisten oltava ystävällisiä ja hyviä?
Miksi "ruumiilliset" odottaa, että vain henkiset aina käyttäytyisi erittäin hyvin? Eikö "ruumiilliset" tiedä, että henkiset on myös kuten "ruumiilliset" omilla poluillaan matkaamassa eteenpäin elämässään, kehittymässä.
"Ruumiilliset" näkyy usein eräät heistä ottavan vapaan linjan ja sanat palaa ja leimuaa henkisiä kritisoidessa. He ovat unohtaneet, että jokainen ihminen on kehittyvä. Kaikki kehittyy omalla ajallaan, omalla tavallaan.
Oikeastaan voi sanoa, että henkiset on hieman edellä "ruumiillisia", sillä "ruumiilliset" monet on juutuneet kiinni kritisoimaan henkisiä ja maallinen meno merkitsee heille hyvin paljon.
Henkiset sen sijaan ovat löytäneen henkisen polun jota he vaeltaa eteenpäin, usein pysähtyen, tehden koko ajan virheitä, mutta henkisen polulla silti ovat ja havittelevat korkeampaa henkistä tasoa ja samalla yrittävät elää hyvää elämää ja voida hyvin.
Henkisyys on ihmisen oma asia.
Sen ei pitäisi aiheuttaa päänvaivaa muille. Jokaisen tulisi pitää huoli omasta itsestään, omasta käyttäytymisestään ja elää ja antaa myös muitten elää.
PS: käytän sanaa "ruumiillinen" heistä jotka moittivat, kritisoivat henkisiä koko ajan ja esim. täällä jatkuvasti kirjoitellaan millainen henkisen pitäisi olla ja millä tavalla henkisen tulisi käyttäytyä ja millä tavalla ei.
Miksi "ruumiilliset" ei odota hyvää käyttäytymistä itseltää ja kaikilta ihmisiltä? Kaikki tietää, että käyttäytyä aina erittäin hyvin ei ole mikään helppo asia, jokainen sen tuntee omasta itsestään.
Käyttäytykäämme kaikki hyvin toisiamme kohtaan.
Ainakin niin hyvin kuin vain voimme. ja sallikaamme myös kaikkien tehdä viheitä, sillä virheistään oppii, virheet opettaa. Kukaan ihminen ei ole virheetön, täydellinen. Kaikki olemme omilla poluillamme vaeltamassa, oppimassa enemmän ja enemmän, kehittymässä, ja niin edelleen.
Hyväksykäämme tämä.
Kaikki olemme omalla tavalla hyviä ihmisiä, olemme sitten henkisiä tai "ruumiillisia, maallisia" :)
Ottakaa tai jättäkää. Tämä on minun mielipide.
Lisäys:
Minun mielestä ja monen muunkin mielestä kaikki on enemmän tai vähemmän henkisiä. Kaikilla on sielu, kaikilla on tunteet millä tunteilla, kaikilla on psyykke, kaikilla on järki (siis järjellisillä).
Se onkin sitten jokaisen oma vastuu millä tavalla niitä käyttää.

 

Hyvyys on suositeltava tavoite kaikille ihmisille. Ei ainoastaan heille jotka yrittävät vaeltaa henkisellä polullaan. Kaikki vaeltaa omia polkujaan. Ihminen on kehittyy koko ajan, jotkut nopeammin, toiset hitaammin, jokainen aikanaan kuitenkin. Antakaamme toinen toistemme mennä polkujamme, etenkin kun emme ole toinen toistamme parempia ihmisinä.
Polkumme on omamme, älkäämme soimatko toinen toisiamme polkujemme mutkaisuudesta. Suoraan on vaikea mennä. Kukaan ei osaa mennä täysin suoraa polkua kohti hyvyyttä ihmisenä. Mutkien kautta opimme uutta itsestämme.


 

Universaalinen rakkaudentavoite on vaikea saavuttaa ja toteuttaa, mutta jokainen voi olla onnellinen ja kiitollinen jos on päässyt pienoiseen alkuun universaalissa rakkaudessa.
Kukaan ei ole seppä syntyessään. Kaikkien on aloitettava alusta. Sama pätee rakkauteen. On aloitettava alusta ja pikku hiljaa edetä eteenpäin. Jokainen omalla vauhdillaan ja omalla tasollaan.
Me ihmiset emme ole täydellisiä, tämän takia kukaan meistä ei osaa rakastaa täydellisesti. Teemme koko ajan virheitä. Tehkäämme virheemme, niistä opimme. 
Henkiseen päin olevat ihmiset tavoittelee alkuun pääsyä universaalissa rakkaudessa. Se jos saa kritiikkiä osakseen, ei haittaa, sillä maailma on täynnä kritiikkiä ja epäsopua, kaikkeen ei siis tarvitse edes regoida, ottaa vaan lauhkeasti vastaan kritiikin, on hiljaa ja jatkaa matkaansa eteenpääin iloisin mielin.

 

 

- Kaikki kehittyy aikanaan. Vauvasta tulee kävelevä ja puhetta opetteleva pikkulapsi. Pikkulapsesta tulee koulu-ikäinen lapsi. Koulu-ikäisestä tulee teini. Teini kehittyy nuoreksi aikuiseksi. Nuori aikuinen kehittyy 30 vuotiaaksi jne. Sitten tulee se keski-ikä 40+ .Sitten 50 vuoden villitykset ehkä. 60+ alkaa jo tunnistaa itsensä vanhaksi ihmiseksi.
Maailmaan siis mahtuu kaiken ikäisiä ihmisiä, eri kehitystasossa olevia.
Annetaan kaikkien eri ikäisten ihmisten kukkia. Me aikuisetkin olemme joskus olleet lapsia ja teinejä ja varmasti muistamme oman teini-ikämme errittäin hyvin. Teini-ikä on sellaista etsimistä, harjoittelemista. Myös teinien täytyy saada tehdä virheensä, siis pieniä virheitä, mitkä ei pitäisi ketään muuta häiritä millään tavalla.
Onhan niitä aikuisiakin jotka edelleenkin käyttäytyy kuin teinit, eivät vielä ole kehittyneet sen pitemmälle vielä elämänsä tiellä.
Joten se on niin, että kehitys ei ole aina iästä kiinni. Jokainen kehittyy omaa tahtiaan.
Käytöstavatkin kehittyy koko ajan, joillakin nopeasti, joillakin hitaasti. Käytöstavat useimmiten johtuu siitä millä tavalla henkilö kokee itsensä. Kehittyvä ihminen on hapuileva. Kaikki ihmiset on kehittyviä koko ajan, aikuisetkin.
Loppujen lopuksi kaikki ihmiset kehittyy koko ajan jonkin verran iästä riippumatta. Harjoittelu, elämä opettaa. Sille taas ei kukaan voi yhtään mitään, että kritiikki lentää aivan mistä tahansa, jollei muusta, niin ikään kuuluvasta tyylistä. On kuitenkin aivan selvää, että aikanaan kaikki kehittyy, käytöstavat muuttuu.


 

Millä tavalla kehität itseäsiTämä on tavallaan jatkoa edelliseen avaukseeni, "ihminen kehittyy aikanaan".
Millä tavalla kehität itseäsi? Tunnetko, että sinulla olisi tarvetta muuttaa jotain itseässäsi, haluatko muuttaa jotain itseässäsi, omassa käytökssessäsi? 
Jos et halua, miksi et halua? Tunnetko ehkä olevasi kaikin puolin hyvin kehittynyt ihminen? 
Tiedätkö, että monet asiat vaatii aikaa ja suurta tahtoa, jotta pystyisi itseään muuttamaan, halua muuttaa itseään paremmaksi. Mutta ensin on aina itse saatava ahaa elämys, että ahaa, tämän haluan parantaa itsessäni. Ei auta paljoakaan kuinka paljon tahansa sivulliset antaa megatiivistä kritiikkiä ja arvostelua, sillä ego useimmiten ei suostu sivullisten syytöksiä ottamaan vakavissaan, etenkin netissä, sillä täällä ei kukaan voi nähdä eleitä, voi vain lukea toisten kirjoituksia ja luulotella aika paljon lukemalla jotain olematonta rivien välistä.
Kuitenkin he jotka kritisoi, heillä on oikeus kritisoida.
Uskallatko avautua ja kertoa millä tavalla kehität itseäsi eteenpäin? Onko se helppoa?
Vastaanottaja päättää itse miten reagoitsee kritiikkiin ja arvosteluun, vain itse päättää, kukaan muu ei sitä voi tehdä. Paras tapa on ohittaa kritiikki, ainakin näillä nettipalstoilla :)
Nyt menen itseeni :)
Parannuksia olen tehnyt vuosien vieriessä, joissakin olen selviytynyt, joissakin en. 
Aikaisemmin kauan sitten olin suuri islamkriitikko, en tiennyt Islamista oikeastaan mitään, luulin vain tietäväni. En kritisoinut Islamia muille länsimaisille, kritisoin muslimeille, sillä olen koko aikuisikäni ollut aina muslimien kanssa tekemisissä. Juttelin sekä fanaattisesten muslimien kanssa ja tavallisten uskovaisten muslimien kanssa ja muslimien kanssa jotka ei olleet uskovaisia. Sain erilaista palautetta noilta kolmelta eri muslimiryhmältä. Aloin tutkia asiaa tarkemmin ja huomasinkin, että olin väärässä monessa asiassa mitä tuli islamkritiikkiini. Ymmärsin, että en silloin ymmärtänyt uskontoa islam, käyttäydyin hyvin tyhmästi kuten monet islamkriitikot tekee, valitettavasti. Vuosien, vuosikymmenien kuluessa minusta tuli hyvin taitava uskonnossa Islam. Tämä on yksi parannukseni joka vei muutaman vuoden ajan ennen kuin olin valmis. 
Nykyinen muutoksen haluni:
Haluan vähentää kritiikkiä ja toisten arvostelua niin vähiin kuin vain mahdollista, mutta se on erittäin vaikeaa, tulee menemään vielä vuosia ja todellisuudessa ei edes elin-ikäni riitä tämän asian parantamiseen. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että antaisin periksi ja luopuisin. Yritän yrittämistäni, pikku hiljaa olen edennyt hieman eteenpäin ja se on tehnyt minut onnelliseksi jo se vähäinenkin edistys tässä asiassa. Tietenkin saamani negatiiviset palautteet tästä ehkä joskus tuntuu tuskaisilta, mutta sellaiseen on totuttauduttava, sillä minä kävelen minun omissa kengissäni ja kukaan muu ei ole kävellyt kengissäni samaa polkua, joten kukaan ei voi tietää mitä tämä on minulle, vain minä itse tiedän.
Mitä sinä tiedät itsestäsi, mitä haluat parantaa ja millä tavalla?
Mutta tietenkin on myös heitä, jotka ei halua muuttua, he on juutuneet kiinni johonkin iän mukanaan tuomaan tyyliin. Kyllä hekin aikanaan kehittyvät eteenpäin, kunhan huomaavat ja uskaltavat "aikuistua".
Mutta se se vasta aikuista onkin jos uskaltaa antaa kaikkien kehittyä omassa tahdissaan, ainakin näillä keskustelupastoilla. Reaalissa elämässä kehitys kulkee omaa rataansa. On oletettavaa, että reaalissa enemmistö käyttäytyy maltillisemmin kun on silmätysten, kasvot kasvoja vastakkain keskustelukumppanin kanssa. :)
Jos jokin ottaa aivoon netissä, kääntää selkänsä, olla hiljaa, ei valita. Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus olla rauhassa niin paljon kuin vain mahdollista.
Mutta sekin on aivan luonnollista ihmiselle, että hakee vikoja muista ihmisistä, valitettavasti. Mutta se kun hakee vikoja muista, on opettavaa monille. Tietenkään ei kaikille, mutta sellaista on elämä, joten olisi opeteltava olemaan hieman enemmän suvaitsevaisempi.
Tällä en tarkoita sitä, että itse olisin parempi kuin muut. Kerron vain mielipiteitäni tällä kertaa suoraan ja rehellisesti. Kirjoitin siis yleisesti.
Jokainen on oman onnensa seppä


 

Voiko uskonnosta Islam erota?Totta kai voi erota, uskominenhan on omantunnon asia. Koraani kuitenkin tuomitsee Islamista eroamisen. Mutta millä tavalla? 
Monet väittää, että Islamista erotessa saa kuolemanarangaistuksen. Jossain päin maailmaa ehkä tapahtuu noin, mutta silloin on sen maan lait laadittu niin.
Koraanissa ei lue, että Islamista erotessa on se ihminen tapettava. Jumala rankaisee sitä ihmistä viimeisenä päivänä.
Hudud-lait rikoksista on vain harvassa muslimimaassa käytössä, joten jos muslimi sanoutuu irti Islamsta, on hän hudud-lain alainen vain jos asuu niissä valtioissa missä on hudud-lait käytössä, siis sharialait eräistä rikoksista.
Kaikissa muissa valtioissa maailmassa, ei Islamista eroava muslimi saa mitään rangaistusta.
Sanalla muslimi tarkoitetaan maailmassa yleisesti kaikki ihmisiä jotka on syntyneet muslimiperheeseen, muslimitaustaiseen perheeseen. Ja näin ollen ei läheskään kaikki muslimit ole uskovaisia, sen takia juovat viinaa samalla tavalla kuten monet länsimaalaiset tapakristityt, jotka kuuluu kirkkoon mutta eivät ole varsinaisesti uskovaisia kristittyjä.
Länsissa on muslimeista suurin osa sellaisia jotka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen seurakuntaan, mutta silti monet naiset pitää hijab, se on heille vain tapa. Uskovainen musliminainen pitää hijabia uskonsa takia. 
Jos tapamusliminainen heittää hijabinsa pois, ei siitä hänelle mitään seuraa täällä, sillä ei hän voi anoa eroa Islamista kun ei kuulu mihinkään seurakuntaan.
Sen sijaan tosi uskovainen muslimi erotessaan joutuu ilmoittamaan siitä seurakuntaansa ja se ehkä aristuttaa, se on ymmärrettävää.
Mitään kuoleman tuomiota ei länsimaissa langeteta Islamista eronneille. Kuolemantuomion langettaa islamilainen tuomioistuin Islamilaisessa valtiossa vain ja ainoastaan he voi päättää kuolemanrangaistuksesta siinä maassa.
Länsimaissa ei ole mitään islamilaisia tuomioistuimia, jolloin täällä ei langeteta mitää tuomioita.
Yksityisillä ihmisillä ei ole lain nojalla mitään oikeutta tuomita millään tavalla Islamista eronneita, ei muslimimaissa, eikä länsimaissa.
Se jo muut ihmiset kiukustuu jos joku jättää Islamin, on niitten imhisten asia, asia jossa he toimii siis itsevaltaisestu, eivätkä noudata Koraanin ohjeita

 

 

Mitä tiedät uskonnosta Islam? Tiedätkö uskonnosta Islam jotain, tai onko sinulla vain ennekkoluuloja muslimitaustaisista ja ajattelet sen olevan uskontoa Islam? 
Esim. hyvin monet länsimaalaiset tavallaan ottaa eräiltä muslimihiemiltä pois vastuun heidän pahoista teoistaan syyttämällä miesten pahoista teoista tai naisten alentamisesta, uskontoa Islam.
Olisi aiheellista erottaa uskonto Islam ja se pahuus mitä esim. eräät muslimimiehet tekee.
Sillä loppujen lopuksi kaikki uskonnot on hyviä pohjimmiltaan. Sehän on vain eräät ihmiset jotka etsii jakeita pyhistä kirjoistaan, jakeita joissa on negatiivisyyttä, sillä he haluaa alistaa muita ja tehdä pahaa muille. Usein nuo irrotetut jakeet lukevat kirjaimellisesti, eivät halua katsoa mitä lukee sitä jaetta ennen tai jakeen jälkeen, eivät siis välitä siitä missä yhteydessöä se jae on. 
Miksi eräiltä muslimimiehiltä viedään pois vastuu heidän teoistaan ja sanoistaan? Onko tarve silloin hyvinkin suuri yrittää mustamaalata uskontoa Islam?
Monet sekoittaa tietämättään uskonnon Islam ja ihmisten pahat tavat toisiinsa. Sellainen edistää islamofobiaa ja vihaa uskontoa Islam kohtaan.

 

 

Kokemuksista oppii jos on kokemuksien kautta kyennyt muuttamaan hieman itseään, paremmaksi, hyvemmän tien kulkijaksi.
Mutta jos kokemukset ei millään tavalla muuta ihmistä, silloin ei ole kokemuksistaan oppinut paljoakaan, menee vain eteenpäin samalla tavalla kuin aikaisemminkin, tehden uudelleen ja uudelleen samoja virheitä jotka johtaa esim. negatiiviseen kokemukseen.

 

 

Kritiikeissä on paljon eroa ja ero johtuu kritisijoista itsestä. Jokainen kritisoi omalla tyylillään, millä mielellä on, millainen luonne on. On sekä negatiivistä että positiivistä kritiikkiä. Positiivinen kritiikki on konstruktiivistä, sillä ei haluta pahaa, ei riitaa, ei kritisoida ihmistä, sen erottaa hyvin eroon negatiivisestä kritiikistä jonka tarkoitus on kritisoida sen takia kun ei tykkää siitä ihmisestä esimerkiksi, tai vaan sanahelinää, jankutusta sanoja väännellen ja käännellen. niin silloin haluaa saada aikaan pienen kaaoksen sen ihmisen sisimmässä jota kritisoi. Usein se näkyy onnistuvan monen kohdalla, valitettavasti. Kritiikki jos se menee henkilökohtaisuuksiin kuten se yleensä menee useimmiten, se on satuttavaa ja monen tarkoituskin on satuttaa sanoillaan.
Kritisoida kun voi monella eri tavalla, negatiivinen kritiikki ei ole hyvää kenellekkään. Konstruktiivinen kritiikki voi olla joissakin tapauksissa ehkä hyväksi, mutta useimmiten ei, sillä kritiikki sinänsä, siis negatiivisesti kajahtava kritiikki luo vain epäsopua ja pahaa oloa jollekkin, useimmiten sille jota kritisoidaan.
Joten kritiikkiin tulee suhtautua niin, että ei satuta itseään. Kritiikillä ja kritiikillä on eroa, on nähtävä se ero ja toimittava sen mukaan mitä näkee itselleen parhaaksi.
Tietenkin kritosiva saa kritisoida niin paljon kuin haluaa, mutta esim. minä en nykyään tartu kiinni kritisoivien kritiikkiin :) ohitan ne, useimmiten.
Eri näkemys kritiikistä. Hyväksyn sen. Kritisoivat saa kritisoida jos niin haluavat, itseäni en paljoakaan puolustele, annan olla vain kritisoitvien omissa oloissaan. Muita saatan kyllä joskus puolustaa jos katson, että heitä turhaan ja jatkuvasti kritisoidaan.
Yritän kritisoida muita niin vähän kuin vain mahdollista, useimmiten onnistun, mutta en valitettavasti aina. Sellaista se elämä on. Kukaan meistä ei ole täydellisiä, jokaisessa meissä on omat vajaavaisuudet.
Ymmärrän myös sen miksi monelle toisten kritisointi on niin tärkeää, hyväksyn senkin, sillä kukaan ei toistaa muuttaa millään tavalla, etenkään täällä foorumilla. Krisoivan täytyy saada kritisoida, se on kuin elämänlähde hänelle. Ja toisekseen, tiedän omasta kokemuksesta, että se on hyvin hyvin vaikeaa yrittää olla kritisoimatta. Täytyy todellakin itse haluta yrittää olla kritisoimatta. Jokainen toimii omantuntonsa mukaisesti, sekä krisoiva ja se jota kritisoidaan.
Sukulaisuus, jos esim. sisko tai veli sanoo jotain kritiikin tapaista, ei se tunnu kritiikiltä silloin ainakaan jos on läheinen ja lämmin suhde. Sama pätee muihin kritiikin antajiin, jos on lämmin ja läheinen suhde, niin ei sitä edes aina ota kritiikkinä, ottaa sen neuvona.
Toista se on kun tuttavat ja tai aivan vieraat alkaa kritisoida ilman, että tuntee ihmistä, silloin se kritiikki on hyvin negatiivistä koska se heitetään subjektiivisesti vieraalle tai vähän tutulle ihmiselle. Vieras ei voi tuntea toista vierasta, mutta läheiset sukulaiset tai hyvät ystävät tuntee toisensa hyvin. ja toisekseen, todellinen hyvä ystävä ei koskaan kritisoi. Neuvoja voi aina antaa jos toinen kysyy neuvoja.
** Toivottavasti tämä menee nyt perille, vai tallennako kirjoitukseni ja laitan tarvittaessa sen uudelleen tänne.

 

Todelliset ystävät ei koskaan jätä, he jaksaa kuunnella ja avustaa jos vain voivat. Tavalliset tuttavat usein jäättää ihmisen jolla on vaikeita probleemia, jonkin ajan kuluttua. Tuosta näkee ketkä on niitä oikeita ystäviä. Oikeat ystävät pysyy vuodesta toiseen, tapahtui mitä tahansa.
Kyllä tietenkin väliaikainenkin "ystävä" voi auttaa, on vain eri asia haluakaa apua tarvitseva apua keneltä tahansa.
Suotavaa se on, että uskaltaa auttaa lähimmäistään, se on hyvä teko. Olen kuitenkin havainnut elämäni aikana, että nalkutus ja painostus ja syyttely tai kova kehoitus "tee niin tai tee näin", ei paljoakaan auta, on aloitettava neutraalisti, kuuntelemalla ja lopulta usein apua tervitseva havaitsee itse lopulta miten tulisi toimia. Pelkkä kuuntelu auttaa paljon.

 

 

Sellainen tarvitsee kaikkein eniten jonkun lempeän ihmisen kuuntelijakseen, ihmisen joka jaksaa kuunnella. Jo pelkästään se, että joku jaksaa kuunnella, on apua apua tarvitsevalle. 
Ei saa siis tuomita millään tavalla, eikä alkaa syytellä, ei se auta, päin vastoin, syyttely ja tuomitseminen ja ei kysyttyjen neuvonanto vain pahentaa tilannetta. Neuvoja voi antaa jos neuvoja kysytään, muussa tapauksessa on parasta olla hiljaa neuvojensa kanssa :)
Jos hyvin huonosti voi, silloin on vaikea rakastaa ketään, sillä kärsimyksiin sairastunut ihminen ei rakasta itseään, jolloin ei ole kykyä rakastaa muitakaan. Nyt puhun yleisesti, sillä eroavaisuuksia on tietenkin ihmisten välillä paljon, kukaan ei ole samanlainen.
Kärsimuyksiin sairastunut tarvitsee paljon muitten rakkautta osakseen, jotta hän näkisi, että rakkaus on hyvää ja parantavaa.

 

 

Oma mielipiteeni on aina ollut, että tunne ja järki on toisiinsa kietoutuneita ja niitä on useimmiten vaikea erottaa toisistaan, sillä järkeilykin on tunnetta.
"Millainen sitten on järkevä ihminen? Käsitys, että järjen tulee voittaa tunteet, on ollut yleinen, jopa vallitseva näkemys. Varsinkin voimakkaat tunteet ovat olleet kiusankappaleita. Ne on saatava hallintaan, jotta voi elää järkevästi. Psykologi Jonathan Haidt antoi tälle tulkinnalle suoranaisen tyrmäysiskun: järjen tehtävä on selittää intuitiot parhain päin. Intuitiot taas perustuvat suurelta osin tunteisiin. Järki on siten ihmisen toiveiden, halujen ja intuitioiden nöyrä palvelija. Jos tunne on positiivinen, järki toimii sen suuntaisesti, jos taas tunne on kielteinen, järki mukautuu siihen.
Elämänkatsomuksia on vaikea perustella järjen avulla. Sitä kuvastaa se, miten helppoa on arvostella toisenlaisia näkemyksiä kuin mitä itsellä on. Järki voi sanoa, että olisi hyvä elää sovussa muiden kanssa ja pitää pahin itsekkyys kurissa, mutta paljon enempään järki ei pysty. Kun halutaan jotakin enemmän, rationaalisuus ei kanna pitkälle. Onhan järkevää olla niin itsekäs kuin suinkin on mahdollista. Miksi tehdä enemmän muiden hyväksi kuin on tarpeen? Miksi välittäisimme vieraista ihmisistä, varsinkaan heistä, jotka ovat kovin kaukana?
Palaamme siis kuitenkin tunteiden sävyttämiin tulkintoihin. Meistä tuntuu, että olisi hyvä välittää kaukanakin olevista ihmistä. Olisi hyvä olla ystävällinen ja avulias, vaikka siitä ei mitään hyötyä olisikaan. Jostakin syvältä tulee ajatus, että toisen puolustaminen omien etujen kustannuksella olisi kunnioitettavaa. Joskus jopa uhrautuminen toisen ihmisen puolesta. Pyyteetön rakkaus on aivan uskomattoman hieno asia. Eihän näitä tavattoman hienoja asioita voi järjellä puolustaa. Vaikka kehittelemme ”järkeviä” tulkintoja esimerkiksi evoluutiopsykologian avulla, eivät nuo hienot asiat kuitenkaan sen avulla muutu järkeviksi. Ihmisen kyky luopua omista eduistaan on pohjimmiltaan järjetöntä.
Kaiken kaikkiaan ihmisen järki ja tunne kietoutuvat niin vahvasti toisiinsa, että niitä ei voi todellisessa elämässä toisistaan erottaa. Ilman tunteita ihminen ei kiinnostuisi tai innostuisi mistään, ei ymmärtäisi varoa ja välttää vaarallisia asioita eikä muodostaisi meille niin kaikille tärkeitä läheisiä ihmissuhteita. Ilman järkeä emme tietäisi, miten toimia niin, että saamme jotakin tuloksellista aikaan. Tunteet ovat tässä ja nyt, järki katsoo kauemmas. Järki näkee tavoitteita ja etsii keinoja, joilla tavoitteita voidaan toteuttaa. Järki ja tunteet ovat yhteistyökumppaneita, jotka joskus voivat joutua riitaan keskenään. Jatkuva riitely johtaa kuitenkin tuhoon tai ainakin suuriin vaikeuksiin. Jos toinen kukistaa toiseen, seuraukset ovat silloin erityisen tuhoisia.
Järki on oikeastaan tuhoisampi kuin tunne, sillä esimerkiksi vihaa puhkuva ihminen on vaarallinen, koska hän voi vaikkapa lyödä lähellä olevia, mutta vaarallisuus lisääntyy moninkertaiseksi, kun hän alkaa huolellisesti miettiä, miten hän voisi tuhota vihansa kohteita. Vihan tulee samalla lauhtua, sillä muuten hän ei pysty kostamaan niille, jotka ovat hänet vihastuttaneet. ”Parhaita” suunnitelmia hän tekee silloin, kun pääsee flow-tilaan, jonka aikana katoaa sekä minuus että tunteet. Huomio kohdistuu vain siihen, miten kosto toteutuu parhaiten.
Kuitenkin kaikki lähti liikkeelle vihasta, jonka ei annettu laantua. Ilman sitä noita kostosuunnitelmia ei olisi tehty. Työnjako on selvä: tunteet käynnistävät ja suuntaavat, järki tekee suunnitelmia ja toteuttaa niitä."
Lähde:
https://www.markkuojanen.com/psykologia/ovatko-tunne-ja-jarki-vastustajia-vai-kumppaneita/

 

 

Monet puhuu ja kirjoittaa hyvin huonosti, olettavat ehkä itse olevansa suuriakin intelligenttisiä persoonia. Ihminen voi olla intelligentti, mutta muuten täysi p-ska. Vaikka olisi kuinka paljon tahansa intelligenssiä, niin jos psyykke ja tunne-elämä ja henkisyys on huonolla asteella, silloin ei sen ihmisen intelligensillä ole mitään merkitystä, sillä huono tunne-elämä ja huono psyykke ja alhainen henkinen taso on ottanut täysin vallan ihmisestä.
Ihmisen käyttäytyminen kertoo hyvin paljon millä tasolla ihmisen psyykke, tunteet ja henkisyys on. Voi siis olla normaali intelligenssi mutta alhainen henkinen taso jolloin se alhainen henkinen taso lyö yli intelligenssin, sillä järki ja tunteet kulkee käsi kädessä, sillä monesti tunteet voittaa ja järki häviää. 
Täytyisi siis kasvattaa positiivisiä tunteita jotta henkinen taso kohoaisi.
Ihmisiä, on eri kehitysasteella maailmassa, riippuen missä asuvat, millainen on klimaatti, kasvatus ja mahdollisuus oppimiseen ja jos esim. asuu kehitysmaissa, niin ei ihmiset siellä ole alhaisia älyllisesti, kysymys on tasosta jonka yhteiskunta on luonut ihmiselle, ihminen on usein ympäristönsä luoma, ei aina, mutta useimmiten.
Esim. länsimaiset rasistit näkee tummemmat ihmiset älyllisesti huonompina kuin itse ovat, mutta eivät ymmärrä että heillä itsellään ei se heidän  intelligenssi näy missään sillä alhainen tunne-elämä ja alhainen henkinen taso on niin selvästi esillä että intelligenssi on kuin mereen vajonnut laiva jota ei missään näy :)

 

 

Erilaisuus on rikastuttavaa, raikasta ja uudistavaa ja opettavaa.
Virkistävä erilaisuus, erilaisuus rikastuttaa, asioita opit, tietosi kasvaa, empatiasi kasvaa, maailmankatsomuksesi kasvaa, tulet maailman kansalaiseksi,
internationell, rajaton ihminen :)
Kunnioita muita niin samalla myös kunnioitat itseäsi.
Erilaisuus tunnetaan toisinaan kuin akilleen kantapää. Kaikkesta ei voi tykätä, mutta kaikkea voi sietää jollakin tavalla ja jos sietokyky ei kestä, älä reagoitse kaikkeen erilaisuuteen, mene eteenpäin reippaasti. Mutta älä unohda seuraavaa:
Elä ja anna myös muitten elää.

 

 

Kuten kaikki tietävät, erilaisuutta on maailma täyteen. 
Kaikista ja kaikesta ei voi pitää, mutta kaikkia ja kaikkea voi sietää aika paljon jos haluaa, etenkin jos ne on sellaisia erilaisuuksia että ne ei vahingoita toisia verbaalisti tai fyyssisesti.
Kaikkeen ei tarvitse reagoida sillä tavalla että aiheuttaa riitaa ja sanaharkkaa. Itsensä hillitseminenkin on taito joka on opittava :)
Siitä mikä häiritsee toisessa ihmisessä, olisi aina puhuttava vain sen ihmisen kanssa josta on häiriintynyt. Mutta valitettavasti se on vaikea asia tehdä niin että ei loukkaa sitä toista, se siis vaatisi hyviä käytöstapoja ja kykyä kommunosoida positiivisesti ja rakentavasti.
Esimerkiksi riiteleminen ja toisen moittiminen keskustelufoorumilla, olisi tehtävä privaatisti, ei siis yleisesti kaikkien kuulleen ja nähden, se parantaisi palstan tasoa.
Mutta toisaalta taas yleisesti toisten haukkuminen antaa ehkä voimia haukkujalle koska aina on odotettavaa että saa kannattajia ja avustajia itselleen siinä kun rätisee jollekkin josta ei jonkun takia tykkää. :)
Loppujen lopuksi, emme voi muuttaa muita ihmisiä sellaisiksi kuin ehkä haluaisimme heidän olevan. Silloin herää kysymys, miksi haluamme muuttaa toisia sellaisiksi kuin haluamme heidän olevan? Suostutko sinä muuttamaan itseäsi aina kun joku antaa kritiikkiä sinulle ja haluaa muutosta sinussa? Jos et muuta itseäsi muitten tuhansien makujen mukaisesti, silloin ymmärrät myös että muut ei muuta itseään sinun halujesi mukaan. Noin kun on, niin sietokyvyn kohottaminen on tarpeellista.
""Emme tule koskaan pitämään kaikesta
Meidän täytyy kysyä itseltämme: onko toisen henkilön käytös, se jota emme hyväksy, sopimatonta vai olisimmeko vain tehneet asian toisella tavalla?
Kun emme onnistu erottamaan näitä asioita toisistaan, tunnemme pettymystä ja turhautumista toisten ihmisten kanssa. Meidän ei pitäisi vaatia, että toiset käyttäytyisivät, ajattelisivat tai työskentelisivät samalla tavalla kuin me koska sellainen asenne tulee aiheuttamaan ongelmia joka kerta.
Kun me jatkuvasti seuraamme mitä toiset tekevät, menetämme mahdollisuuden nauttia nykyhetkestä heidän kanssaan.
Mitä meidän pitäisi tehdä jos ajattelemme, että jonkun ihmisen käytös on ei-toivottua?
Kukaan ei muutu noin vain, vain koska he ovat nyt tietoisia haluistasi; asiat eivät toimi niin. Ja jos se on se mitä odotat tapahtuvan, tulet vain ärsyyntymään päivä päivältä enemmän kunnes eräänä päivänä yksinkertaisesti ”räjähdät”.
On paljon tuottoisampaa ja tehokkaampaa puhua toisen kanssa siitä mikä sinua häiritsee, selittää miten se vaikuttaa sinuun ja miten se saa sinut tuntemaan. Tällä tavoin toinen henkilö ei tunne tulleensa loukatuksi tai että joku hyökkäsi häntä vastaan, ja on todennäköisempää että hän myös muuttaa asennettaan.
Samalla tavoin meidän täytyy olla avoimia toisten ihmisten palautteelle kun olemme itse ehdottaneet, että he muuttavat jotakin. Yhteisenä päämääränä on tulla toimeen paremmin ja mukavammin.
Ketä sinä haluat muuttaa? Jos lista on pitkä, ehkä sinun on aika miettiä asiaa. Se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että sinulla on paljon töitä tehtävänä itsesi kanssa ennen kuin pystyt löytämään todellisen onnen. ""
Mielenihmeet 

 

 

 Kun täällä kerran elämme, on meidän opittava elämään täällä, siihen ei auta haaveillen eristäytyminen ja vain itsensä havittelu korkeammalle. Rakasta kaikkia ihmisiä ja avusta kykysi mukaan heitä jotka apua tarvitsevat tai apua pyytävät. Yritä elää tasapainossa maallisen ja henkisyyden kanssa. Ainoastaan vain kiihkeät/fanaattiset eristäytyy ja ajattelee vain itseään.


 

Jokaisella on oma usko ja tie jota kulkee. Jokaisessa tiessä on oikeaa ja hyvää kulkijalle ja myös vähemmän hyvää jos osaa olla varuillaan. Mikään tie ei ole täysin perusteellisesti suora hyvä, tiet on mutkaisia ja vastamäkiä on monia joista vähitellen kapuamme ylös ja sitten taas tuleekin alamäki ja alas mentiin, sillä emme kukaan ole täydellisiä.
Meillä kaikilla om ego ja mielipiteet ja omatunto ja niin edelleen, sillä elämme ihmisenä täällä maapallolla. Ilman egoa ei kukaan voi elää täällä, sillä ego kuuluu ihmiseen. Egon vaikutusta voi tietenkin yrittää vähentää silloin tällöin, mutta egosta ei koskaan pääse eroon täällä elämässämme, sillä olemme luodut ihmisiksi ja olemme epätäydellisiä kaikella tavalla.
Jokainen kulkee polkujaan, suvaikaamme se, niin hekin suvaitsee sinun ja minun polut.

 

 

Joka ikisen tulee mennä itseensä aina kun alkaa tuntua sellaiselta että pitää alkaa kinastella tai väitellä toisen mielipiteestä, sillä ei sellaista ihmistä ole joka ei koskaan itseensä ottaisi toisen sanoista.
Pitää siis aina muistaa tutkia omaa reagointiaan ja pitää myös tutkia omaa tapaansa ilmaista itseään.
Mutta mutta.....
....koskaan ei voi välttyä siltä että joku suuttuu ja kiukustuu, sillä kaikkea tulkitaan, se mitä esim. kirjoitamme, muut tulkitsee sitä, jokainen tulkitsee omalla tavallaan, kukaan ei säästy tulkinnalta, häntä tulkitaan ja hän tulkitsee myös itse toisen kirjoituksia.
Aiheellista on siis miettiä miksi alkaa syyttä kirjoittajaa jos siis on tietoinen että itse tulkitsee toisen sanoja.

 

 

Kaikki ihmiset on henkisiä. Kaikki ihmiset kehittyy henkisesti eteenpäin, jotkun hyvin hyvin vähän, mutta kehittyvät kuitenkin siis hieman lisää henkisesti. 
Kaikki ihmiset on siis jollakin asteella henkisen kehityksensä kanssa, vaikka monet heistä onkin täysin tietämättömiä asiasta :)
Ihminen on kaikissa asioissa jollakin asteella, tasolla, kehityksessään ja sen takia me ihmiset olemme niin erilaisia, olemme eri tasolla kaikessa ja siihen päällepersoonalliset luonteemme. Ei ole ketään täysin samanlaista ihmistä. Tämä on sitä erilaisuutta, erilaisuuden rikkautta.

 

 

Onhan se oma ongelma jos kokee esim. toisen ihmisen kirjoitukset tai käytöksen ongelmallisiksi ja ärsyyntyy niistä, silloin on tehnyt toisesta ihmisestä ongelman itselleen, siis itsellä on nyt ongelma. Itse on reagoinut niin että ongelma tulikin häneen itseensä ja hänen omaan käytökseensä. Jatkuva kritisointi siis johtaa siihen että itse käyttäytyy huonosti, omistaa siis itse ongelman, sen toisen ihmisen ongelman vieressä :)
Yleensä ongelmat, etenkin keskustelupalstoilla leviää, paisuu ja moni alkaa saada ongelmia kun vatkovat muitten ongelmia koko ajan.


 

Kirjoittaa on aika vaikeaa omia ajatuksiaan niin että kaikki ymmärtäisi mitä oikeastaan tarkoittaa. Ajatukset rientää salaman vaudilla, kirjoittaminen sujuu hitaasti. Kaikkea mitä ajatuksissaan sanoo, on mahdotonta kirjoittaa muille luettavaksi niin että kaikki sen ymmärtäisi.
Kirjoitukseni siis on vaikea kaikkien ymmärtää. Tämän tiedän ja hyväksyn sen että muut ei aina ymmärrä minua.
On paljon ihmisiä jotka ei halua auttaa, auttavat ehkä vain joitakin ja eräitä muita eivät halua auttaa.
Myös eräät valaistuneet arastelee auttaa, sillä katsovat että on annettava jokaisen kulkea omaa polkuaan rauhassa.
Auttaminen on paljon muutakin kuin vain auttaa materiaalisesti. Jo se on auttamista että kuuntelee toista jos toinen kertoo huolistaan.
Minun "filosofiaani"/uskooni kuuluu että muistaa aina 
Jumalan ja palvella muita ihmisiä.
Mutta minulla on lupa puhua verbaalisti negatiivistä vastaan jos se negatiivinen satuttaa pahasti muita. Valitettavasti en osaa puhua negatiivistä vastaan aina kauniisti, usein käytän tyyliä joka on aivan liian kovaa. Olen yrittänyt nykyään olla hienovaraisempi sanoissani.
Ei negatiivistä tarvitse arastella niin että antaa sen negatiivisen olla rauhassa, sekä positiiviseen ja negatiiviseen on kaikilla oikeus reagoida.
Jos on hiljaa esim. jostakin pahasta, se hiljaisuus voidaan tulkita niin että on samaa mieltä sen pahan kanssa.
Maailmassa on elettävä ja opittava, on paneuduttava muuhunkin kuin vain oman itsensä ajatteluun ja itsensä kohottamiseen, tasapaino maallisen ja henkisyyden kanssa on hyvä olla.
Att tjäna andra innebär att tjäna Gud.

 

 

Sielujen tasolla olemme kaikki samanlaisia. Myötätunto koskee kaikkia sieluja. Se onkin sitten aivan eri asia millä asteella ego on :) usein ego yrittää pitää puoliaan ja hyvyys unohtuu egon ollessa vallassa.
Kukaan ei voi muuttaa toisten ihmisten egoja. Vain asianomainen itse voi tutkia egoaan jos uskaltaa ja joissakin tilanteissa yrittää toimia egonsa vastaisesti.
Rakkaus voittaa kaiken. Myötätunto on myös eräänlainen rakkaudentunne.
Palvele muita ihmisiä, samalla palvelet luojaasi, Korkeinta, sillä kaikki olemme samasta lähteestä, luojamme luomia. Sielujen tasolla rakastamme kaikki toinen toisiamme.
Kaiken negatiivisen seassa täällä maailmassa se on hyvä asia että on olemassa ihmisiä jotka tuntevat myötätuntoa, pahojakin ihmisiä kohtaan. Totta kuitenkin on että myötätuntoa on kaikkein helpointa tuntea hyviä ihmisiä kohtaan.
Mutta myös vähemmän hyvät ihmiset on ihmisiä, heillä on sielu kuten kaikilla on. Myötätuntoa voi tuntea eläviä kohtaan, kaikkia eläviä kohtaan, ei he syntyessään olleet pahoja. Tuntemalla myötätuntoa ja sielujen keskeistä rakkautta, osoittaa samalla muille että on vaihtoehto pahuudella ja huonoudelle ja huonolle voinnille. 
Täytyy siis näyttää tietä, yrittää olla hyvä esimerkki muille.
Puhua voi kuinka paljon tahansa, mutta se on teoistaan kun ihminen tunnistetaan millainen hän on
Totta, maailmassa on paljon pahuutta, mutta se ei estä ketään olemasta hyvä muille, jos siis haluaa olla hyvä ihminen kaikkia ihmisiä kohtaan.
Ei ole mikään pakko olla muitten (pahojen) kaltainen ja halveksia muita, sellaisesta tulee kuin karuselli, jatkaa negatiivisen lisääntymistä eteenpäin maailmassa. Miksi? Mitä se antaa?
Vastaus: se antaa huonon olon itselle ja muille sillä on itse levittämässä pahuutta maailmaan.
Tiedän, se ei ole helppoa olla "kiltti" kaikille, se vaatii paljon taistelua itsensä kanssa jotta kykenisi olemaan positiivinen kaiken negatiivisyyden keskellä.

 

Sisäinen äänesi, sisäinen silmäsi, sisäinen gurusi tuntee sinut, tunnistaa minkälainen sinä todellisuudessa olet ja kun egosi taistelee guruasi vastaan ja voittaa, silloin et kuuntele sisäisen gurusi ääntä, opetusta, annat egon voittaa ja johtaa elämääsi ja käytöstäsi.
Jos kuuntelet sisäistä guruasi ja otat oppia mitä gurusi sanoo sinulla sinusta itsestäsi, silloin olet voittanut egosi siinä asiassa ja ego väistyy, sillä siinä asiassa ego on hävinnyt, olet ottanut oppia sisäisen gurusi äänestä, opista, joka siis useimmiten käsittelee sinua itseäsi, muutut jonkin verran, tulet siis henkisemmäksi, tasosi kohoaa jonkin verran.
Eräät ei pidä sanasta, taso. Mutta kaikki on kaikessa erilaisia, sen takia kaikki ihmiset on eri tasolla, eri asteella kaikessa kehityksessä.
Mutta ei ole olemassa mitää universaalia taso-mittaria, eikä ole tarpeellistakaan, sillä se on aivan normaali tapahtuma kaikkien ihmisten elämässä että monissa eri asioissa taso kohoaa ajan mittaan ja välillä tasot tai vain yksi taso voi aleta ja taas joskus kohota. Eri tasot eri asioissa ihmisessä on kuin palapeli, tai .....
Lapsi kehittyy ja monet tasot kohoaa iän myötä.
Aikuinen ei jää paikoilleen, tasot kohoaa ja alenee rippuen elämästä ja tapahtumista.
Ei henkinenkään ole aina samalla tasolla, on nousua ja on alasmenoa, se on normaalia, sillä olemme tunne-ihmisiä, elämme tunteittemme kautta.
Ihmisten on yleensä vaikeaa kertoilla muille huonoista tai hyvistä puolistaan, sen sojaan ihmisen on helppoa kertoa toisen ihmisen huonoista puolista, sillä aina on helppoa nähdä vikoja muissa,, mutta ei omassa itsessään, sen takia kritiikki lentää usein aika rajusti ja ei tuo tullessaan mitään hyvää, ei kritiikin antajalle eikä myöskään kritiin saajalle.
Ihminen voi itse parantaa itseään tutkimalla itseään ja kuuntelemalla sisäisen gurunsa ääntä, sillä tavalla ihminen muuttuu, kohottaa henkistä tasoaan.
Saatu kritiikki harvemmin muuttaa ketään, sillä se ei tule itselstä tullutta.
Tiedän että se on vaikeaa yrittää olla kritisoimasta. Tiedät että minä en pidä kritisointia tärkeänä. Silti silloin tällöin hairahdan kritisoimaan jotain jostakin asiasta. Vaikka en halua kritisoida. Ego siis asialla. Kun sitä aikansa tekee, tulee hetki joilloin taistelen egoani vastaan, silloin yleensä en hiljennyt ja vältän puhumasta, tai kirjoittamasta eräissä yhteyksissä, en hiljenny täysin, mutta en vastaa, en silloin anna egolleni valtaaa siinä asiassa silloin, sillä kerralla.
Sisäistä gurua, voi myös oletettavasti kutsua nimeltä, omatunto, ehkä, sillä omatunto bruukaa soimata ihmistä aika usein jos on toiminut väärin tai sanonut kiivaspäissään väärin. 
Omatunto kolkuttaa. Mikäs se omatunto on? Se on kuin se opettaisi sinulle mikä on oikein ja amikä väärin mitä teet ja sanot. Omatunto myös opettaa ja neuvoo sinua jos kuuntelet omaatuntoa.
Ei ehkä täysin osuva yhdistelmä, mutta ehkä näin ymmärtää paremmin mikä sisäinen guru on ja miten se toimii.
Wikipedia:Omatunto

 

Joskus puolustus on aivan turha asia. Sillä kun saa sanallisesti turpiinsa, niin ei siinä mitkään puolustelut edes auttaisi, turpiin antaja jatkaisi vain turpiin antamista, silloin on kaikkein parasta hiljentyä ja mennä eteenpäin ja jättää turpiin antaja oman onnensa nojaan.
Jos annat tutpiin antajalle turpiin samalla mitalla, olet silloin samanlainen, egosi puhuu silloin antamalla turpiin turpiin antajalle ja sen jälkeen saat varmasti uudelleen turpiisi , siitä tulee sellainen oravanpyörä joka pyörii ja pyörii mutta ei saa mitää aikaiseksi.

--------------------------------

Joissakin tilanteissa on hyvä pitää naamiota. Sehän kuuluu jo sivistykseenkin että yrittää käyttäytyä hyvin kaikkia kohtaan.
Mitä hyötyä on riehua ja syytellä jotakin jostakin ja riehua avoimesti? Itsensähän sellaisesta nolaa jos ei osaa käyttäytyä ihmisiksi.
Verkossa etenkin monelta häipyy estot aika vähille, eivät ymmärrä käyttää naamiota peittääkseen edes vihamielisyyttään ja riidanhaluaan.
Naamion avulla voi hillitä omaa käytöstään jos muuten ei kykene olemaan ystävällinen.
Ajatuksiaan on vaikea hillitä, riippuu tilanteista tietenkin. Mutta se mitä sanoo, sanoja voi hilittä jos osaa käyttäytyä. Naamio kasvoille vaan ja hillitse sanojasi ja käyttäydy kunnolla. Joskus siis naamio on hyvä olla olemassa.Mitä hyviä tekoja voi esim. keskustelufoorumeilla tehdä?
Mietin aikani ja tulin seuraavanlaiseen tulokseen:
Voi yrittää olla ystävällinen kaikille, kohdella kaikkia tasaveroisesti. 
Se olisi hyväntekoa foorumeilla.
Entäs sitten kun saa negatiivistä huutoa peräänsä usein ja monilta? 
Silloin näen sen hyväntekona jos ei ota osaa negatiivisiin keskusteluihin muista, ei itsestä, eikä muistakaan. Se on hyväntekoa jos ei levitä, lisää sitä negatiivistä energiaa. 
Kaikkien tulisi muistaa että kun kukaan meistä ihmisistä emme ole täydellisiä, niin joskus on kiusaus edessä jos saa genatiisistä itseensä kohdistuvaa, riitaisaa ja halveksivaa, niin on helppo ehkä erehtyä mukaan hetkeksi juuri sen takia kun kukaan ei ole täydellinen ihminen.
Toisin sanoen, siis kaikki erehtyy joskus mukaan negatiiviseen ja ja asian sijasta menee kirjoittajaan kiinni, joten jokaisen olisi ajateltava että kukaan ei tole oinen toistaan parempia, sillä kaikki erehtyy negatiiviseen mukaan, jotkut jatkuvasti, eräät toiset silloin tällöin ja eräät muut vain joskus, mutta kaikki on silti erehtyväisiä, erehtyväisiä negatiivisuuteen, omalla kehitystasollaan. Siullä kaikilla on oma kehitys menossa ja kenenkään kehitys ei ole samalla tasolla.
Joten parasta yrittää olla kohtelias, sekin siis on hyväntekoa, foorumeilla kun ei voi tehdä fyyssisesti hyväntekoa, joten hyvänteko jää kirjoittamiseksi vain.

 

 

Ihminen voi kerät positiivistä energiaa itseensä monella eri tavalla, saa hyvää ebergiaa ja tulee rauhalliseksi, onnelliseksi ja tyytyväiseksi kaikin puolin.
Kun noin on, että voi hyvin, silloin on helpompi avustaa muita, helpompi antaa omaa energiaansa sellaisille jotka haluaa enemmän positiivistä energiaa, joilla siis on puute hyvästä energiasta.
Tuon pitäisi käydä ihan luonnollisesti, huomaamatta, sen enempää sitä ajattelematta.

 


Mitä merkitsee rakkaus?

Tsung-kung kysyi: "Mitä merkitsee rakkaus?" Mestari vastasi: "Kohtele kodin ulkopuolella jokaista kuten arvokasta vierasta. Käsittele kansaa kuten kallisarvoista uhria uhritoimituksessa. Älä tee toisille sitä, mitä et toivoisi toisten tekevän itsellesi."
- (Kungfutse, Keskustelut 12)
Usein pohdittu aihe.
Kungfutsen mukaan rakkaus merkitsee että kohtelee kaikkia kotinsa ulkopuolella olevia kuin arvokasta vierasta.
Ja että käsittelee, kohtelee kansaa kuin kallisarvoista uhria.
Ja että ei tee toisille sitä mitä ei tahdo itselle
ehtävän.
Rakkaus on siis hyvin yksinkertaista ja yksinkertaisesti selitetty ja helposti tehty jos haluaa alkaa rakastaa kaikkia, yrittää rakastaa kaikkia.
Tuota voi rakkaudeksi kutsua.
Monet vähättelee kaikkien rakastamista, mutta rakkautta voi siis antaa kaikille Kungfutsen tavalla. Rakkauden ei tarvitse olla sen kummempaa.
Monet väittää että ei kaikkia voi rakastaa. Mutta kokilkaamme Kungfutsen tavoin rakkautta, niin silloin on rakkaus meissä ja rakastamme kaikkia
Tätä voi myös kutsua universaaliksi rakkaudeksi, sielujen väliseksi rakkaudeksi.
Tietääkseni kaikissa uskonnoissakin on rakkaus, että rakastaa Jumalaa mutta myös että rakastaa itseään ja muita, ettei tee pahaa kenellekkään fyyssisesti tai verbaalaisti.
Miltä näyttää maailma?
Onko maailma täynnä rakkautta?
Miksi rakkaus ei näy kaikkialla maailmassa?
Monet heistäkin jotka kutsuvat itseään uskovaisiksi, eivät kykene rakastamaan kaikkia?
Mistä se johtuu?
Johtunee ehkä siitä että lukevat pyhiä kirjojaan, mutta eivät oikein ymmärrä lukemaansa ja alkavat tulkita omaksi edukseen, ja oman kansansa eduksi ja jättävät kaikki muut rakkauden ulkopuolelle.
Sama pätee ateisteihin, monelle rakkaus ei ulotu vieraisiin asti.
Miksi niin vaikeaa rakastaa kaikkia että eräät jopa halveksii heitä jotka sanoo yrittävänsä rakastaa kaikkia? 
Kun he ei itse kykene rakastamaan kaikkia, ei siis edes kykene ajattelemaan että se olisi mahdollista, niin he kuvittelee että kukaan muukaan ei ole halukas rakastamaan kaikkia, he siis haluaa että kaikki olisi heidän kaltaisiaan ihmisiä jotka ei osaa yrittää rakastaa kaikkia.

 

 

Millaisia parannuksi pitäisi tehdä?
Onko sinussa omasta mielestäsi sellaisia "vikoja" joita haluaisit parantaa?
Tai oletko täysin tyytyväinen itseesi?
Ihmisen on opittava olemaan tyytyväinen itseensä vioistaan huolimatta. Kyllä omat vikansa yleensä osaa tunnistaa, osaa ainakin tunnistaa itselleen ja se se tärkeintä onkin.
Muille ei kannata vikojaan kertoa, ei se muille kuulu, sillä kaikissa on jotain vikaa, joten sokea ei voi taluttaa toista sokeaa.
Se että usein saa kritiikkiä, on osoitus siitä että joku voi huonosti ja etsii vikoja muista kun ei uskalla ehkä tunnistaa omia vikojaan, sellaisiakin on olemassa.
Moni sanoo tähän että ilman kritiikkiä ihminen ei tiedä vikojaan.
Ihminen tietää vikansa, mutta useimmat ei uskalla inahtaakaan niistä muille, eikä itsellensäkään.
Omat viat kun on ihmisen akilleskantapää, se tekee kipeää tunnustaa otselleen omia vikojaan.
Miksi sitten kritisoivat muita vaikka tietävät että heissä itsessä on myös vikoja?
Ehkä se on niin että kun he tietää vioistaan niin he haluaa yrittää nostaa esille muitten vikoja jotta ne omat viat jäisi niin kuin piiloon sinne muitten vikojen alle :)
Mutta mutta......
Vikojaan voi parannella kaikessa hiljaisuudessa, se on kaikkein parasta.
On myös hyväksyttävä oma itsensä vikoineen päivineen, siis rakastaa itseään.
Kun rakastaa itseään, silloin on myös helpompi rakastaa muita.
Tätä monet sanoo vastaan. Eivät ehkä ymmärrä että rakkautta on monenlaista, eri tasoiosta rakkautta, sillä kaikki voi rakastaa jollakin tavalla.

 

 

Ei ollenkaan ihme että maailmassa on paljon konflikteja ja harmoniaa. 
Valitettavasti rähinöitsijät näkyy esim. eniten lehdissä ja uutisissa. Miksi? Niitten raivoa ja tai rähinää tai konfliktia ja kuhinaa ihmetellään.
Valitettavasti pienemmäksi näkyväksi jää harmooniset ihmiset. 
Harmoonisuus ei kiinnosta esim. lukijoita yhtä paljon kuin rähinät, konfliktit.
Mutta sekä rähinä, konflikti ja harmonia kuuluu ihmisen kehitykseen.
Ihminen kehittyy koko ajan iän myötä ja kerää viisautta ja kokemuksia.
On otettava kluitenkin huomiion että kaikki ihmiset kehittyy omalla ajallaan, kenenkään kehitys ei ole samanlainen. 
Kaikki ihmiset on eri kehitystasolla.
Eri kehitystasot ihmisissä näkyy esim. miten käyttäytyy. Esille tulee siis emotionell intelligens.
Emotionell intelligens (EQ, förkortning för Emotional Quotient, "emotionell kvot", jämför IQ, intelligenskvot) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Ett närliggande, men inte identiskt, begrepp är social kompetens.
Wikipedia, svenska
Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitystä ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmanratkaisussa. Kyvyssä on seuraavanlaisia osia[1]:
miten tunteet tiedostetaan itsessä ja toisissa
miten tunteet ilmaistaan
miten tunteita helpotetaan yhdistämällä emotionaalista ja kognitiivista tietoa toisiinsa
tunteiden ymmärtäminen ja selittäminen järkiperäisesti
tunteiden säätely ja hallinta
Wikipedia, finska
Iän myötä emotionell intelligens myös kasvaa, mutta tietenkin kaikille eri aikoina elämässä. Ja tietenkin on myös sellaisia ihmisiä jotka erottuvat selvästi, esim. jotkut nuoret saattaa omata jo erittäin kehittyneen emotionella intelligenssin, kun taas jotkut 40 vuotiaat käyttäytyy kuin murrosiässä olevat teinit jotka ei tiedä millä jalalla seisoa :)
Joten eroavaisuuksia on riittävästi. Jokainen omalla kehitystasollaan.
Jokaisen on annettava kehittyä. Hitaastikkin kehittyvä aikanaan menee eteenpäin.
Minun ja monen muunkin näkemyksen mukaan, emotionell intelligens vcaikuttaa maailman menoon ja tietenkin siis myös jokaisen ihmisen elämään ja kanssakäymiseen toisten ihmisten kanssa.
Tässäkin asiassa voi toimia monella eri tavalla, jokainen miten jaksaa, sillä on oltava myös "kiltti" ja suojeleva itseään kohtaan.
Joten maailmaa voi katsella sillä silmällä, että maailma jakautuu moniin erilaisiin emotionella intelligenttisiin ihmisiin ja se selittää miksi eräät sotii, tappelee, riitelee koko ajan, kiusaavat ja miksi eräät on empaattisia ja etsivät harmoniaa ja rauhaa. 
Ja sitten tietenkin myäs kaikki tuolta väliltä. :) 
Ei siis mikään ihme että maailmaa voi katsella esim. kahdella eri tavalla, negatiivisesti ja positiivisesti. Sehän riippuu siitä millä kehitysasteella on elämässään.
Sitä sanotaan että ilä tuo viisautta. Ja kyllähän siinä on perää. Ikä tuo mukanaan kokemuksia ja useimmiten kokemuksistaan viisastuu. Etenkin virheistään viisastuu.
Jos menen itseeni, olin nuorena levoton, etsin ja etsin jotain ja tein paljon virheitä, mutta tein myös paljon oikein.
Kun vertaan itseäni nuorena ja nyt iäkkäämpänä, niin on valtava ero. Eteenpäin olen mennyt ja viisastunut.
Ihmisen ikä ei tarvitse sanoa mitään ihmisestä, se on ihmisen kehitys joka kertoo ihmisestä. 
Vaikka jo iäkäs olenkin, olen nuori sisimmässäni edelleenkin, en näe itseäni vanhana :) Johtunee kai siitä kun on saanut olla terve kaikin puolin, ei ole ruumillisia vaivoja iäkkyyden takia vielä, jolloin mielikin on nuoren tuntuinen vaikka viisaus onkin kasvanut vuosien mittaan.

 

 

Kaikki, mikä muissa ärsyttää, auttaa meitä tuntemaan itsemme.
— Carl Jung
Oletteko ajatelleet että kun ärsyyntyy jostakin henkilöstä, niin useimmiten se ärsyyntyminen johtuu siitä että emme ole tyytyväisiä itseemme?
Tuo kun Carl Jung sanoi että se auttaa meitä tuntemaan itseämme silloin kun ärsyynnymme muista ihmisistä, kuvailee siis meidän omaa näkemystämme itsestämme. 
Tietenkin jokainen meistä voi tuudittaa itsemme kuvitelmaan että olemme erittäin hyviä kaikin puolin ja että tunnemme itsemme erittäin hyvin.
Mutta mitä enemmän kritisoi muita ihmisiä, mitä enemmän tuo esille vikoja muissa ihmisissä, sitä vähemmän tuntee  itseänsä. Näkee vikoja jatkuvasti muissa, mutta ei itsessä.
Se taitaa olla niin että tyytyväinen itsensä ei tunne suurtakaan halua moittia muita jatkuvasti, sillä tyytyväisyys tuo mukanaan onnellisuutta ja onnellinen ja tyytyväinen ihminen on sen verran harmooninen että hänen ei tarvitse koko ajan etsiä vikoja muista, vikoja jotka useimmiten todellisuudessa on hänessä itsessään.
Todellisuudessa ei edes ne viat joita näkee muissa, ole siis vikoja, ne on useimmiten vain kuviteltuja vikoja.
Kun on ärsyyntynyt, silloin näkee vikoja joita ei ole olemassakaan.
Kannattaa siis miettiä, miksi ärsyyntyy jostakin ihmisestä? Miksi täytyy ärsyyntyä muista ihmisistä? Mitä se ärsyyntyminen antaa sinulle? Tuletko paremmaksi ihmiseksi ollessasi ärsyynytyt johonkin ihmiseen?
Tähän lopuksi voi sanoa näin:
Ärsyyntyminenkin kuuluu ihmisen kehitykseen. Varmasti melkein kaikilla ihmisillä on ollut aikausi jolloin on enemmän ärsyyntynyt muista, ei ehkä kaikilla, mutta monilla ehkä.
Kun oppii tuntemaan itseään hieman enemmän, silloin ei ärsyynny enää yhtä paljon muista kuin aikaisemmin ehkä teki.
Loppujen lopuksi ihminen voi joskus ärsyyntyä joskain ihmisestä vaikka tunteekin jo itsensä aika hyvin, sillä emmehän ole täydellisiä ja emme varmasti tunne itseämme täydellisesti. Kehitymme koko ajan.
Parasta on yrittää olla rauhallinen ja antaa ärtyneen sanoa sanottavansa, sillä vastaan sanominen ei kannata, ärsyynytynyt jatkaa ärsyyntymistään kunnes joskus tunnistvat itsensä ärsyyntymisestään ja koska se tapahtuu on heidän elämänsä polulla tapahtuvaa, joten olkaamme ystävällisiä ja jättäkäämme heidät rauhaan probleemansa kanssa, sillä tiedämmehän että itsekkin saatamme  joutua samaan asemaan ja ärsyynnymme jostakin henkilöstä joskus. 
Joten jokainen tekee omaa työtään ja kehittää itseään, jopa ärsyyntymällä muille ja sitä kautta joskus löytää itsensä, asioita itsessään...

 

 

Koranen 
[41:34] Hyvä ja paha eivät ole samanlaisia. Karkoita paha sillä, mikä on parempaa, ja katso se, jonka kanssa olit vihoissa, on kuin hyvä ystäväsi. 
[41:35] Mutta sen saavuttavat vain pitkämieliset; sen saavat vain ne, joiden osana on suuri onni. 
Pahan voi siis karkoittaa pois mielestään sillä mikä on parempaa, mikä on hyvää.
Jopa vihollisen kanssa voi näin tulla ystäviksi. Ja saatikka sitten tavallisissa riidoissa, jos yrittää tehdä hyvää niin paljon kuin mahdollista ja sillä tavalla kääntää selkänsä pahalle. Se voi kuitenkin viedä tavattoman pitkän aikaa ennen kuin se paha häipyy ja tilalle tulee hyvä. Tilanteitten muutos voi siis viedä kauan aikaa. 
Kannattaa siis olla pitkämielinen ja yrittää saada se hyvä alulle sen pahan tilalle.
Pitkämielisyys on koettelevaa, joskus lankeaa, kompastuu, mutta siitä taas ylös ja jatkaa yrittämistään pitkämielisesti saada aikaan hyvyyttä pahan tilalle.
Tuo on tietenkin helposti sanottu, mutta sen toteuttaminen on vaikeaa ja aikaa vievää useimmiten, johtuen omasta heikkoudesta.
Etsi pahan tilalle parempaa, hyvää, olemalla pitkämielinen ja tietenkin myös anteeksi antavainen. Se on tietenkin joskus vaikeaa antaa anteeksi jos paha jatkuu, joten antaa pahan olla ja odottaa lempeästi että paha muuttuu lopulta hyväksi, siis joskus ehkä.
Pitkämielisenä odottava ja toimiva jaksaa odottaa ja toimia pitkämielisesti, useimmiten, mutta ei tietenkään aina, sillä olemmehan me ihmiset vajaavaisia edelleenkin, emme ole täydellisiä.
Itsestäni voin sanoa että yritän olla pitkämielinen, mutta se on minusta erittäin vaikeaa eräissä tilanteissa, etenkin jos se paha on jatkunut kuukausia, vuosia, samanlaisena, silloin se todellakin on koettelevaa yrittää olla pitkämielinen.
PS.
Tiedän että monella on eri käsitys sitä mikä on pahaa ja mikä on hyvää, sehän on moraalinen kysymys kai. riippuen ihmisen moraalista ja myös luonteesta ja miten ihminen voi.

 

Minä en enää paljoakaan menneitä kauakaisia asioita mieti. Ollut on ollutta. Historiaansa ei muuttaa, se on mitä se on olluut.
Minä olen onnistunut pääsemään irti menneisyyteni ajattelusta ja miettimisestä ja itsenoi tai muitten syyttämisestä mitä tulee menneisyyteeni.
Olen hyväksynyt menneisyyteni, sillä se on ollut ja sitä ei voi muuttaa.
Olen siis oppinut rakastamaan itseäni, en kadu historiaani, kaikki on ollut opettavaista. Vaikeudet on opettaneet.
Vaikeudet alkoi loppua kuin jäin eläkkeelle. Nyt ei ole påaljoakaan mitään pakkoa, tunnen olevani vapaa kaikin puolin. Nautin nykyisestä elämästäni hyvin paljon. En vaihtaisi takaisin ikääni nuoreksi jälleen.
Aika jota nyt elän on parasta aikaa elämästäni. Olen onellinen ja tyytyväinen elämääni nyt.
Olen myös antanut anteeksi menneisyydelle ja henkilöille ja itselleni ja kun sen kun tein, tajusin että rakastan itseäni ja olen saavuttanut rauhan sieluuni mitä tulee menneisyyteeni ja historiaani.
Mitä tulee ihmissuhteisiin, en tunne kaipaavani paljon ihmisiä ympärilleni, tykkään olla yksin ja aina kun saan mahdollisuude, nautin yksinolosta.
Elän hyvää elämää nyt,

 

Ego on psyken tapa "käsitellä" maailmaa ja psyke ajattelee että olemme erossa, sinä tuolla ja minä tuolla, siis psyke ja ego oletetaan olevan erossa, vaikka niin ei tosiasiassa ole. Siinä mielessä ajatellen näin ei siis egoa ole olemassa. 
Loppujen lopuksi me ihmiset olemme kaikki tämä, Lähde, Valo, Jumalallinen ja sen todellinen natur, joka on ovillkorlig rakkaus.Pystytkö olematta välittämättä kaikesta mitä muut sanoo tai kirjoittaa?
Lehdetkin on täynnä artikkeleita joita journalistit värittää silloin tällöin omilla mielipiteillään ja sitten on aina joitakin jotka pitää sen journalistin mielipiteitä totuuksina :)
Kaikkea mitä lukee, missä tahansa, ei siis tarvitse ottaa niin vakavasti.
Ei välitetä mitä muut sanoo tai kirjoittaa jos ne on epämiellyttävää jollakin tavalla.
Jokainen saa päättää itse millä tavalla reagoitsee.
Ei kannata ajatella niin sanottuja huonoja asioita koko ajan. Jotkut niistä on kuitenkin vain omia kummituksia mitä kuvittelemme.
Elämä on lyhyt. Tehkäämme jotain miellyttävää elämässämme.
Kääntäkäämme selkämme epämiellyttävälle. Kaikkeen kun ei tarvitse takertua kiinni.
On vapaus mennä eteenpäin iloisin mielin ja jättää taakseen sellainen mikä ei miellytä.
Se on helppoa.
On osattava antaa anteeksi omissa ajatuksissaan.
Jos ei osaa antaa anteeksi, silloin se asia painaa mieltä koko ajan ja silloinhan on huono olo kun ajatuksissa pyörii koko ajan negatiivistä.
Kun opettelee, harjoittelee, niin se on kuin koulussa oppimista, pikku hiljaa edetään oppimisessa ja sitten lopulta ehkä havaitsemme että kappas vaan, pystyn ohittamaan negatiiviset asiat niin että en takerru kiinni niihin.
Kukaan ei ole seppä syntyessään.
Tämä on huomiointi elämästä ja millä tavalla elämän saa maistumaan paremmalle


 

Kosminen rakkaus, 
universaalinen rakkaus, 
rakasta kaikkia.
Acceptera, tykkää, rakasta, 
rakkaudentunne, olemme ihmisiä, 
kaikki ihmisiä on, rakasta ihmisiä.Voi tuntea lämpimän tunteen kaikkia kohtaan ja se on jokinlaista rakkautta, sanon nyt myös, että tiedän, että kaikkia voi rakastaa jos vain kykenee :) ja on haluja, pienikin rakkauadentunne on rakkautta. Pienestä on hyvä alkaa, ei kukaan ole seppä syntyessään. Kyllä kaikista ihmisistä voi tykätä, jopa rakastaa heitä omalla tavallaan. Ihmistä voi rakastaa ihmisenä, pallomme asukkaana. Mutta kaikkien mielipiteitä ja ulosantia ei tarvitse tykätä. Jos ei tykkää jonkin sanoista, ei se tarkoita, että ei tykkäisi siitä ihmisestä. Jokaisen ihmisen sisällä on joitain hyvääkin sen vähemmän hyvän lisäksi. Kaikkien ihmisten persoonallisuudesta ei voi tykätä, mutta silti voi tykätä siitä ihmisestä ihmisenä, sillä siellä sisimmässä olemme kaikki samalaisia "sieluja", olentoja, siis alunperin, se on omat kokemuksemme ja omat ajatuksemme kun on muokanneet persoonallisuuksiamme. Voi rakastaa, tykätä, hyväksyä kaikki ihmiset, mutta ei tarvitse hyväksyä kaikkien persoonallisuuksia ja sanoja ja käytöstä ja tekoja. Me ihmiset kun emme aina voi käytöksellemme mitään, kokemukset tekee usein kepposia meille ja jos voi huonosti, niin sitä ärtyisämpi silloin on ja riidanhaluinen, sellaisiakin ihmisiä voi rakastaa, rakastaa heitä ihmisinä, sillä he ei juuri tällä hetkellä voi mitään tilanteelleen mihin ovat juutuneet kiinni. Ehkä aikanaan he pääsee irti siitä ja etenevät kehityksessään eteenpäin. Jos katsoo vain henkilön persoonallisuutta, niin silloin on joskus vaikeaa tykätä hänestä.

 

Universaalinen rakkaus kaikkialla, rakkaudentunne kaikkia kohtaan. Universaalinen rakkaus. se on tunne, pitää elämää yllä, välillä voimistuen, välillä heikentyen,  tietää että se on, olevan olemassa, ei tarvitse puhua siitä, ei tarvitse arjessa tiedostaa, sen vain tuntee.

 

Uskallatko antaa anteeksi?
anteeksi itsellesi ja muille? 
Anna anteeksi, pitkävihainen älä ole, 
etsi rauhaa, etsi sopua, 
noin hyvä tulee.
Anna anteeksi, mene eteenpäin elämässäsi, 
anna menneitten olle...elä nykyajassa.
Anteeksi anto on hyvin tärkeää...Niin kauan kuin ei voi antaa anteeksi, tulee  voimaan hyvin huonosti...Lopulta kun koittaa se valoisa hetki...ja uskaltaa ja osaa antaa anteeksi...se helpottaa...helpottaa synkkää ja vihaista sieluntilaa...Anteeksi anto valaisee sielun...antaa voimia mennä eteenpäin... jättää negatiivinen taaksepäin...ei unohtaa sitä...mutta laittaa se tapahtuma pieneen "lokeroon" sen jälkeen kun on pystynyt antamaan anteeksi...sen jälkeen askeleet etenee keveästi elämässä eteenpäin. 

 

Millainen ihminen olet?
1. Jumalan pelko, joka pidättää häntä pahasta.
2. Kärsivällisyys pahoja ihmisiä kohtaan.
3. Hyvä luonto kaikkia kohtaan.
Kukaan ei ole arvonantoa ansainnut, jollei hänellä ole nämä kolme asiaa tai ainakin yksi niistä: Jumalan pelko, joka pidättää häntä pahasta, kärsivällisyys pahoja ihmisiä kohtaan ja hyvä luonto kaikkia kohtaan. 
- (arabialaista viisautta)

Miten on, olisiko kaikkien Jumalaan uskovaisten omattava nämä kolme asiaa?
Entäs Jumalaan uskomattomat? ..Onko heillä hieno ja sivistynyt luonne ilman näitä kolmea asiaa?
Ylipäätänsä, kuuluuko nämä kolme asiaa mielestäsi sekä uskovaisille ja uskottomille? ..Onhan kysymys ihmisen luonteesta, ihmisen hyvyydestä.
Kun keskustelu käy kiivaasti, unohtaa varoa sanojaan, on niin helppoa loukata muita sanoillaan.
On paljon vaikeampaa kehua jotain, sanoa arvostavansa jotain.

 

Kaikki väärinteko on "syntistä, 
siis väärää ja pahaa ja katkeraa.
Kaikki syntisiä olemme, 
täydellisiä ole emme, 
paljon vielä opittavaa, 
olkaamme ystävällisiä, 
ystävällisiä kaikille, 
rakastakaamme kaikkia.
Kaikki ihmiset tekee "syntiä"...Homoseksuaalisia on kaiken uskonnon harrastajissa...Samoin on esiavioliiton harrastajia myös kaikissa uskonnonharrastajissa...Syntinsä saa jokainen aikanaan anteeksi jos Jumala sen katsoo aiheelliseksi.
Nykyaikana se on vain ääriuskovaiset etupäässä jotka nokka pystyssä sormellaan osoittaa muita...etsien ihmisiä joita haukkua, aivan kuin se olisi ihmiselle Jumalalta antama käsky haukkua muita ihmisiä ja moittia heitä heidän elämäntavastaan.
On paljon parempi kun parantelee omaa elämäänsä ja antaa muitten olla...sillä kukaan meistä ei ole uskonveljiemme...uskonsisartemme, ja emme muittenkaan vartijoita...Vartioikaamme omaa elämäämme...vartioikaamme omia sanojamme... sillä sanat näyttää millaisia olemme ja tekomme kertoo suoraan sielumme laadusta.
Jos joku on homoseksuaalinen...ei se ole minun asiani tuomita sitä henkilöä... Kaikkeen miten muut elää...ei ole soveliasta takertua kiinni alkaen soimata ja syyttää syntiseksi...sillä jokainen on syntinen uskontojen teesien mukaan...Miksi syntinen osoittaa sormellaan muita syntisiä? ..Peilaavat omaa itseään siitä toisesta...näkevät omat vikansa...Vaikea huomata ja tunnustaa omia vikojaan, mutta ne omat viat heijastuu siitä toisesta ihmisestä.
Ja tietenkin eräillä on suuri himo osoittaa muita sormellaan...se aiheuttaa hetken hurmiollisen tilan sellainen ihmisen mielessä...hän tuntee olevansa parempi kuin tuo tai tuo...Mutta se on vaan hetken hurmiotila...ihminen ymmärtää kyllä omat heikkoutensa ja häpeää itseään itselleen...siksi sormet usein eräillä osoittaa muita...syytellen ja tuomiten. 

 

Kohotatko henkistä tasoasi? Millä tavalla? 
tiedätkö mitä hyvyys on? Haluatko olla hyvä?
Jokainen on omalla tasollaan henkisesti, 
ymmärtävä ymmärtää parantaa itseään, 
jos ei vielä ymmärrä, silloin sillä tasolla ei vielä ymmärretä, 
jokainen toimii tasonsa mukaisesti, 
oman ymmärryksensä mukaisesti. 
mutta jokainen aikanaan kohoaa ylemmäs ja ylemmäs.
Ihminen voi muuttua paremmaksi jos kykenee ajattelemaan että on mahdollisuus muuttua paremmaksi ihmiseksi... On siis ensin ymmärrettävä että tämä mahdollisuus on ja sen jälkeen alkaa toimia...Ensimmäinen tehtävä on tietenkin jäättää pahuus ja ilkeämielysyys pois elämästään...opetella kohtelemaan muita hyvin, olla auttavainen ja kaikkia ihmisiä rakastava...Tämän kun oppii, silloin on myös mahdollisuus kohottaa minäänsä, egoaan, pois egoismista, tai ehkä paremmin sanottuna, ei anna egolleen periksi, kääntää usein selkänsä vaativalle egolleen, ja sen sijaan alkaa etsiä henkistä kohottautumistaan paremmaksi...Tämä on mahdollista jos tajuaa että se on mahdollista...Kaikkihan riippuu siitä mitä itse ajattelee ja mitä haluaa tehdä itsensä kanssa...
Ensin on kohotettava maallisen minänsä tasoa...sen jälkeen henkistä tasoa...Maalinen ja henkinen taso on oltava sopusoinnussa toistensa kanssa...Maallisessa elämässä opimme tuntemaan itsemme jos on haluja opetella tuntemaan itsensä, rehellisesti.   

 

Julistatko Koraanista ajatuksiasi? 
väitätkö Islamin Jumalan juonivan 
kaikkia muslimeja vastaan? 
pilkkaatko Islamia? 
Jumala juonii juonivia vastaan, 
Jumala ei rakasta juonivia, 
mutta Jumala antaa anteeksi jos kadut 
ja parannat tapasi.
Kaikkien uskontojen Jumalat punoo juonia...suunnittelee ja ihmisten juonet ja jää toiseksi...sillä Jumala on korkeampi henkisesti nähtynä mitä ihminen on...me ihmiset olemme hyvin vajaavaisia...kapinoimme ja juonimme toisiamme vastaan joskus...jotkut enemmän ja jotkut vähemmän...Kukaan ei kuitenkaan juoniensa kanssa pysty ylittämää Jumalan suunnitelmia, juonia...Kun Jumala juonii ja suunnittelee juonivia vajaavaisia ihmisiä vastaan, ei Jumalan juonet ole pahoja...se on ihmiset kun juonissaan on usein pahoja...juonivat muita vastaan ja jotkut jopa tavallaan yrittävät juonia Jumalan tahtoa vastaan...Jumalalla on mahti suunnitella ja juonia juonijoita vastaan...jos Jumala haluaa niin tehdä...Niinhän se Raamatunkin Jumala punoi juoniaan ja suunnitteli...Raamatun Jumala tappoi ihmisiä, massaslakt joskus...Jumalan tiet ja teot on arvaamattomia ihmisille.

 

Viisas tiettä, että on vain yksi luoja, 
että on vain yksi Jumala.
Yksi Jumala, monta uskontoa, 
yksi Jumala, monta uskomusta, 
kaikki yhtä hyviä, samanarvoisia, 
rakastakaamme toisiamme,
Jumala rakastaa rauhaa rakastavia.
Veljes/sisar-uskonnot, Judaism, Kristendom, Islam...sama perusta on kaikilla kolmella...Se miten ja mihin uskontoon itse kukin uskoo, johtuu jokaisesta itsestään, omasta valinnasta...On vain yksi Jumala, antoi Jumalalle minkä nimen tahansa, silti on se vain yksi ja sama Jumala ja kun se on yksi ja sama Jumala, silloin myös esim. nuo kolme veljes/sisar-uskontoa, voi sanoa olevan samanarvoisia kaikki kolme...Ei kai Jumalalla ollut tarkoitus jakaa kaiken kolmeen eri osaan ja ei varmasti laittanut ihmisten sydämeen siementä joka johtaisi siihen että jokaisen uskonnon jäsenet alkaisi pitää omaa uskoaan ainoana oikeana uskona ja tuomitsisivat muut uskot vääriksi...Ei, ei Jumala sellaista tehnyt...Se on ihmiset kun sellaista tekee.
Jumala menee sen mukaan, mitä meillä on sydämessämme...eli kuinka voimakkaasti uskonnollinen tai uskova ihminen on, vain luoja voi tietää, ei me...Vain sen tähden että henkilö paastoaa, rukoilee ja harjoittaa uskoaan täydellisesti kuin van kykenee, tai haluaa, ei tarkoita, että hän on parempi kuin joku toinen...Voi olla, että henkilö, joka ei harjoita uskontoaan, hänellä voi olla paljon vahvempi suhde Jumalaan kuin jollakin toisella ..... Toisin sanoen.,,Voi valita, kuinka uskovainen haluaa olla, vahvuudella uskossa ja suheella ja uskolla Jumalaan.
Usko on sisäistä rauhaa, iloa ja turvallisuutta...Usko Jumalaan...Nauttii elämästä, mutta usko Jumalaan tekee myös tuntemaan onnellisuutta ilman ylellisyyttä, rahaa, tai vastaavaa...Jokapäiväisessä elämässä, se on opas ja ohjausta...Elämä on helppoa ja turvallista elää, kun elää uskonsa mukaa...Sääntöjä tai neuvoja, jotka tekevät elämästä helpompaa ja huomaa kuinka loogista se on, kun alkaa elää sitä...Oikeuksia on naisena, jotka helpottaa, esimerkiksi taloudellisesti ja perhe-elämässä...Kehittää mielen ja aivot...Täytyy ajatella ja pohtia asioita, jotka ovat suurempia kuin mitä näkee edessään...Se ei ole niin, että vain seuraa kaikkea suoralta kädeltä, täytyy käyttää järkeä, ymmärrystä...Oppinut hyväksymään toiset. Mutta myös seistä sen takana kuka on ja mitä ajattelee.
Tulee arvostaa kaikkia uskoja, jos uskoo hyvää ja on positiivinen sanoissaan ja teoissaan...Pitää aina muistaa että ei kaikki jotka huutavat Jumalaa ja Jumalan nimiä, toimi positiivisesti ja Jumalan sanan mukaisesti.

 

 

Raamattu ja Koraani samanveroisia on, 
sama aihe, Jumala ja hyvyyden oppiminen.
Raamatun ja Koraanin hyvät ohjeet, 
niitä on ja niitä on pajon, 
etsi hyvyyttä, hyvyys miellyttää Jumalaa, 
etsi hyvyyttä, hyvyys miellytää kaikkia, 
pahuus ei ole uskonnollisuuta, 
pahuus on pahaa ja katkeraa, 
usko hyvyyteen aina, tee hyvää, 
puhu ystävällisesti kaikille, 
rakasta kaikkia ihmisiä.
Sekä Koraanissa ja Raamatussa on hyviä ohjeita ihmisille...jos ihminen haluaa nähdä ne hyvät ohjeet...Moni nykyajan ihminen...sekä uskovainen ja uskomattomat...elävät kSekä Koraanissa ja Raamatussa on hyviä ohjeita ihmisille...jos ihminen haluaa nähdä ne hyvät ohjeet...Moni nykyajan ihminen...sekä uskovainen ja uskomattomat...elävät kuin viimeistä päivää...solvaavat toisiaan pahasti...Paljon parempi on olls ystävällinen ja lähimmäisiään rakastava ja Jumalaa rakastava jos uskovainen on...Eräät kuvittelee pahan olevan uskontoa...niin huono yleissivistys heillä on. uin viimeistä päivää...solvaavat toisiaan pahasti...Paljon parempi on olls ystävällinen ja lähimmäisiään rakastava ja Jumalaa rakastava jos uskovainen on...Eräät kuvittelee pahan olevan uskontoa...niin huono yleissivistys heillä on. 

 

 

Kohotatko henkistä tasoasi? Millä tavalla? 
tiedätkö mitä hyvyys on? Haluatko olla hyvä?
Jokainen on omalla tasollaan henkisesti, 
ymmärtävä ymmärtää parantaa itseään, 
jos ei vielä ymmärrä, silloin sillä tasolla ei vielä ymmärretä, 
jokainen toimii tasonsa mukaisesti, 
oman ymmärryksensä mukaisesti. 
mutta jokainen aikanaan kohoaa ylemmäs ja ylemmäs.
Ihminen voi muuttua paremmaksi jos kykenee ajattelemaan että on mahdollisuus muuttua paremmaksi ihmiseksi... On siis ensin ymmärrettävä että tämä mahdollisuus on ja sen jälkeen alkaa toimia...Ensimmäinen tehtävä on tietenkin jäättää pahuus ja ilkeämielysyys pois elämästään...opetella kohtelemaan muita hyvin, olla auttavainen ja kaikkia ihmisiä rakastava...Tämän kun oppii, silloin on myös mahdollisuus kohottaa minäänsä, egoaan, pois egoismista, tai ehkä paremmin sanottuna, ei anna egolleen periksi, kääntää usein selkänsä vaativalle egolleen, ja sen sijaan alkaa etsiä henkistä kohottautumistaan paremmaksi...Tämä on mahdollista jos tajuaa että se on mahdollista...Kaikkihan riippuu siitä mitä itse ajattelee ja mitä haluaa tehdä itsensä kanssa...
Ensin on kohotettava maallisen minänsä tasoa...sen jälkeen henkistä tasoa...Maalinen ja henkinen taso on oltava sopusoinnussa toistensa kanssa...Maallisessa elämässä opimme tuntemaan itsemme jos on haluja opetella tuntemaan itsensä, rehellisesti.   

 

Henkisiä tasoja monia on, 
jokainen omalla tasollaan on, 
jokainen kehittyy aikanaan, 
kaikella on oma aikansa, 
jokaisella oma aika on.
Ihmisen henkisyydestä on aina ollut kiistaa...on monia mielipiteitä asiasta...jokainen katsoo henkisyyden omalla tavallaan, omalla ymmärryksellään, oman tasonsa tapaisesti...se on hyväksyttävä, sillä kaikki ihmiset on omilla tasoillaan henkisessä kehityksessään...kaikki tapahtuu aikanaan jokaiselle...ei siis samanaikaisesti ja siksi huomaa hyvin, että ihmiset on eri tasolla henkisesti...mutta jokainen kehittyy...jotkut nopeammin,,,jotkut hitaammin..mutta kehitys menee kuitenkin eteenpäin jokaisella jollakin tavalla.

 

Ajattelen että henkinen kehitys kulkee eteenpäin erittäin hitaasti ja näin ollen esim. antiikin ajan filosofeista emme ole paljoakaan edistyneet henkisesti.
Oletettavaa kuitenkin on että on joitakin korkeasti kehittyneempiä ihmistenkin keskuudessa, mutta vähemmässä määrin, sillä henkinen kehitys näkyy kulkevan eteenpäin erittäin hitaasti meidän ihmisten keskuudessa. Varmaankaan kaikki ei edes tiedä mitä henkinen kasvaminen on. Sehän on erittäin monipuolista ihmisen sisäistä kasvamista.
Tietenkin myös sanan henkisyys merkitys saattaa olla erilainen eri ihmisille, mutta henkisten keskuudessa, siis sellaisten ihmisten jotka yrittävät parantaa henkistä tasoaan, he tietää mitä se on ja he hapuilee itselleen korkeampaa henkistä tasoa.
Monet takertuu koko ajan kiinni pahuuteen, joko tietoisesti tai ei-tietoisesti, aivan kuin paha olisi hyvää parempaa.
Hyvää katsovat paheksuen, se on sitä kritiikin antajan ajattelua.
Monen on vaikea ajatella hyvyyttä ja itsensä parantamista henkisesti korkeammalle, he ei kai pidä hyvyyttä minkään arvoisena jos sitä hyvyyttä pitäisi näyttää kaikille.
Kaikki on aloitettava omasta itsestä, ketään toista ei voi kukaan muu muuttaa kuin henkilö itse, on vain ensin saatava se ahaa-elämys ennen kuin alkaa toimia.
Maailmassa ahaa-elämyksiä saavat kohottaaa henkistä tasoaan, mutta se ei näy paljoakaan suuressa maailmassa missä' suurin osa ihmisistä toimii egoistisesti.
Mutta kuten sanoin, kehitys kulkee eteenpäin, vaikkakin hitaasti, mutta se kulkee eteenpäin.
Jarruttajat jää jälkeenpäin, he jotka jarruttavat kehistytä tietoisesti. Mutta se on jokaisen henkilökohtainen asia miten kouluttaa, kehittää henkisyyttään, itseään.

 

On olemassa sellaisiakin ihmisiä jotka luulee että vain teknisyys ja materialismi kehittyy mutta ihminen ei kehittyisi ollenkaan, siis luulevat että ihminen on niin heikkoa "materiaalia", heikkoja psyykkisesti ja henkisesti että ei kerta akaikkiaan kykene nostamaan henkistä tasoaan. Ehkä tuollaiset ihmiset tuntee että he ei kykene nostamaan henkistä tasoaan ja kuvittelee sitten että muut olisi hänen kaltaisiaan ;)
Todellisuudessa jokainen kehittyy omia aikojaan ja omissa tehdeissaan ja omilla kehitystasoillaan.
Suoraan suomeksi kirjoitettuna, Kaikki ei kehity samanaikaisesti samalle tasolle, sen takia alempitasoisten on vaikeaa ymmärtää ylempitasoisten ajattelua ;)
Tuon takia maailma on täynnä eri tasoilla olevia ihmisiä.

 

Hyväntahtoisuus on hyvyyttä kaikkia kohtaan. Läheskään kaikki ihmiset ei vielä tunne lähimmäisenrakkautta, he tuntee vain kateutta, riidanhalua ja ehkä tappamista ja sotimista. Heidän kalataisten elämässä toimitaan egoistisesti koko ajan, he ei eroita hyvää pahasta vielä, tai ehkä eroittavat mutta eivät hyväksy hyvyyttä jota pitäisi osoittaa kaikille ja sen takia työntävät sen pois ja jatkavat pahuuden kylvämistään tavalla atai toisella.

 

Jumala on abstraktinen tunne ja kaikilla ei ole samanlaista tunnetta Jumalasta.
Se on hyväksyttävä.
Jolaisen abstraktinen tunne Jumalasta on kyseiselle oikea tunne, hänen tunteensä ja hänelle se on oikea tunne.
Sama pätee taivaaseen, jokaisen taivas on abstraktinen paikka ja jokaisen taivas on silloin oikein heille.
Joten ei ole mitään kiistelemistä.
Elä ja anna myös muitten elää

---------------------------------------

 

Kolkuttaako omatunto sikulle...tunnistatko omantunnon kolkutuksen...omatunto kertoo meille että olemme tehneet jotain väärin...miksi kuunnella omaatuntoa...egoisti työntää pois omantunnon kolkutuksen...mutta sielu tietää mikä on oikein ja mikä on väärin...hengellinen puoli ihmisestätunnistaa omantunnon kolkutuksen...se on itselle rehellistä tunnustaa omantunnon kolkuttava ääni ja tehdä parannus.
Ihminen ei kunnioita itseään jos ei tee parannusta vaikka omatunto kolkuttaa...ei ole hyvä ihmiselle elää tilassa missä koko ajan tietää tekevänsä väärin.
Puhdista itseäsi...tottele omantunnon ääntäsi...anna sielullesi rauha...tee hyvyyttä niin paljon kuin vain mahdollista, niin oamtuntosi alkaa kolkutella vähemmin ja vähemmin.


 

Kukaan ei voi ihmistä pelaastaa. Ihminen itse voi pelastaa itsensä tekemällä parannuksia elämäänsä, tekemällä parannuksia itseensä, muuttamalla elämäntyyliään.
Kohottamalla henkisyyttään aina korkeammalle ja korkeammalle, kukin kykyjensä mukaisesti, ei siis enemmän tai vähemmän, vain siis niin paljon kuin itse kykenee.
Mitkään Profeetat tai Jumala ei ihmistä pelasta. Ihmisen on itse osattava pelastaa itse itsensä.
Ei auta rukoukset ja Jumalaa huutaminen. Ei auta Jeesus eikä muutkaan Profeetat.
Ihmisen on itse älyttävä etsiä itselleen pelasstusta tekemällä parannuksia elämäänsä ja itseensä, muuttamalla itseään paremmaksi.
Mikä sitten olisi sitä paremmaksi muuttumista?
Mitä luulet?
Voiko pelkkä pyhien kirjojen lukeminen tehdä sinut paremmaksi ihmiseksi?
Voiko usko Profeettoihin ja Jumalaan olla se ainoa tie pelastukseen?
Luuletteko ehkä että ihmisen ei tarvitse tehdä mitään erikoista pelastuakseen?
Ja mistä sitä odotellaan sitten pelastuvan? Helvetistäkö.
Paratiisi on jo täällä Maapallolla, on tehtävä elämä hyväksi jolloin olet jo paratiisissä.
Jos teet elämästäsi huonon ja kohtelet muita huonosti, olet silloin jo helvetissä, omassa helvetissäsi.
Kysymyksiä on monta ja paljon lisää kysymyksiä olisi.
Onko se oikeutettua ja Jumalaa miellyttävää jos ihminen ei tee itse parannusta ja odottaa vain pelastusta jonkun muun kautta tai ihan noin vain?
Miksi ihmisen on niin vaikeaa muuttaa itseään paremmaksi?
Kun ihminen alkaa palvella muita, silloin palvelee myös Jumalaa, sillä kaikki olemme Jumalan luomia.
Hyvyys muita kohtaan miellyttää Jumalaa. Osoittamalla hyvyyttä kaikkia kohtaan, kykyjesi mukaisesti, osoitat myösa silloin hyvyyttä Jumalaa kohtaan.
Rukoile, mutta älä pyydä mitään.
Hyvyys on tie Jumalan lähelle, Jumala on hyvyys, joten ota itsestäsi esille hyvyys kaikkia kohtaan, kykyjesi mukaan.
Ajan mittaan tulet paremmaksi ja paremmaksi ihmiseksi, opit tekemään hyvää.
PS:
Nämä ovat minun ajatuksiani, ei ehkä sinun, sinulla on omat ajatukset näistä asioista.

 

 

Millaisia parannuksi pitäisi tehdä?
Onko sinussa omasta mielestäsi sellaisia "vikoja" joita haluaisit parantaa?
Tai oletko täysin tyytyväinen itseesi?
Ihmisen on opittava olemaan tyytyväinen itseensä vioistaan huolimatta. Kyllä omat vikansa yleensä osaa tunnistaa, osaa ainakin tunnistaa itselleen ja se se tärkeintä onkin.
Muille ei kannata vikojaan kertoa, ei se muille kuulu, sillä kaikissa on jotain vikaa, joten sokea ei voi taluttaa toista sokeaa.
Se että usein saa kritiikkiä, on osoitus siitä että joku voi huonosti ja etsii vikoja muista kun ei uskalla ehkä tunnistaa omia vikojaan, sellaisiakin on olemassa.
Minä pidän kritisointia huonona asiana, sillä miksi kritisoida muita kun ei itsekkään ole täydellinen ihminen.
Moni sanoo tähän että ilman kritiikkiä ihminen ei tiedä vikojaan.
Ihminen tietää vikansa, mutta useimmat ei uskalla inahtaakaan niistä muille, eikä itsellensäkään.
Omat viat kun on ihmisen akilleskantapää, se tekee kipeää tunnustaa otselleen omia vikojaan.
Miksi sitten kritisoivat muita vaikka tietävät että heissä itsessä on myös vikoja?
Ehkä se on niin että kun he tietää vioistaan niin he haluaa yrittää nostaa esille muitten vikoja jotta ne omat viat jäisi niin kuin piiloon sinne muitten vikojen alle :)
Mutta mutta......
Vikojaan voi parannella kaikessa hiljaisuudessa, se on kaikkein parasta.
On myös hyväksyttävä oma itsensä vikoineen päivineen, siis rakastaa itseään.
Kun rakastaa itseään, silloin on myös helpompi rakastaa muita.
Tätä monet sanoo vastaan. Eivät ehkä ymmärrä että rakkautta on monenlaista, eri tasoiosta rakkautta, sillä kaikki voi rakastaa jollakin tavalla.

 

Polkuja on monia ja jokainen vaeltaa omia polkujaan ja vaeltaessaan polkujaan ihminen kehittyy koko ajan.
Olemme kehittyviä ihmisä, joten kehitymme myös uskossamme ja elämässämme eteenpäin.
Hyvyyden tie on vaikea polku kulkea, sillä kukaan meistä ei ole täydellisiä.
Uskontoja on monia.
Jokainen uskonto itsessään on hyvä. Se on ihminen itse joka muokkaa ukontoaan ja siitä sitten tulee usko hänelle. Mikään uskonto ei ole parempi kuin joku toinen uskonto.
Kunnioittakaamme kaikkia uskontoja, sillä uskonnot on hyviä omalla tavallaan. Pahuus, katkeruus, itsehyvyys ja oma kehu, oman kehuminen ei tule uskonnoista, ne tulee ihmisestä itsestä jos yrittää laittaa itsensä ja oman uskontonsa tai uskonsa muitten uskojen yläpuolelle.
Kulkekaamme polkua joka kehittää henkistä edistystämme, hyvyyteen ja rakkauteen kaikkia kohtaan ja ymmärrykseen että kaikki ei voi ajatella ja auskoa aivan samalla tavalla kuin sinä tai sinä tai minä.


Todellisuuksia on niin monta kuin on ihmistä planeetallamme. 
Jokaisella meillä on oma todellisuutemme, Todellisuutemme tulee meidän omista ajatuksista ja mielipiteistä.
Näemme silmillämme vain horisinttiin asti. Horisontin taakse emme näe, mutta silti teemme oletuksia mitä siellä on ja millaista se on ja pidämme sitä todellisuutena.
Minulla on minun todellisuus ja sinulla on sinun todellisuus.


Miksi juoda itsensä humalaan? 
Ei kannata, unohda alkoholi, 
hauskaa ilman alkoholia pitää voi, 
ole oma itsesi ja hymyile, 
ota vastuu itsestäsi, 
elä raittiina ja onnellisena, 
rakasta itseäsi paljon, siis 
niin paljon että et pilaa elämääsi alkoholilla. 

 

Kun vanhemmaksi tulee, tulee ryppyjä iän mukana...Se luonnollista on...se ajan kulkua on...Kaikki aikanaan vanhoiksi tulee jos elää saa...Täytyy hyväksyä rypyt ja muut vaivat mitkä vanhuuden myötä tulevat...Ei saa vaipua synkkyyteen vanhuuden takia...Jos on hyvin laiha, näkyvär rypyt paljon...Jos lihavampi on, ryppyjä silloin vähemmän...Kun on iloinen ja hyväksyy itsensä...silloin se sisäinen minä loistaa auringon tavoin...ja jollakin ihmeellisellä tavalla rypytkin vaikuttavat sileämmiltä...iho loistaa...Positiivisuus vaikuttaa ulkonäköön...


Hermostutko rypyistö?
häpeötkö lisääntyvää ikääsi? 
aiotko käyttää botiksia? 
Aiotko leikkauttaa kasvosi`
Rypyt ei ketään pahenna, 
rypyt on merkki vanhuudesta, 
rypyt luonnollinen asia on, 
ihminen vanhenee joka vuosi, 
vanhetessa iho rypistyy, 
rypyt on luonnollinen tapahtuma, 
älä pelkää ryppyjä, 
ikä tuo ryppyjä ja viisautta.
 

 

Se on taito jos osaa prakastaa, tykätä, pitää, kaikista ihmisistä...Rakastatko kaikkia ihmisiä samalla tapaa kuin rakastat itseäsi ja sukulaisiasi? ...Ihmisystävällisyys, rakkaus muita kohtaan...se on rasismin/muukalaisvihamielisyyden vastakohta...Rakkauden sanoma on että rakasta kaikkia...Älä vihaa...Miksi vihata? ...Siksi koska vihaajat ei pysty rakastamaan itseään ja he ehkä tuntevat että eivät koskaan ole saaneet rakkautta osakseen...Tällaisen sanomisesta saan usein vastarintaa joiltakin...he sanovat minulle että totta kai he rakastavat itseään mutta että heidän ei tarvitse rakastaa esim. maahanmuuttajia...Mutta, vihallaan he vahingoittavat itseään, psyykkeään...Ei he silloin itseään rakasta kun antavat vihan asustaa sisimmässään...Viha katkeroittaa mielen.............Vihan ja välinpitämättömyyden sijasta, aito rakkaus auttaisi moneen ongelmaan mitä maailmassa on...
Osaatko rakastaa kaikkia? 
maailman kaikkia ihmisiä? 
Ihmiset samanlaisia on maailmassa, 
ihmisiä kaikki olemme vain, 
sisaria ja veljiä toisillemme olemme,Osoittamalla maaialmanlaajuista rakkautta, 
olemme maailman kansalaisia, 
psyykkemme noussut hieman ylemmän, 
olemme silloin empaattisempia, 
universaalinen rakkaus silloin loistaa sinusta, 
olet päässyt pitkälle kehityksesssi, 
tunnet että olet kehittynyt, 
olet myös silloin onnellinen.
 

 

Meitä ihmisiä voi verrata puhuin ja puitten oksiin...Oksalla tarkoitetaan kaiketi luonettamme, ja tai perimäämme ulkonäköä ja muuta geeni-perimäämme. Runko on se mistä tulemme, mikä on lähisukumme, äitimme, isämme… Runko on myös oma luonteemme, omat mielipiteemme ja muu mitä ulos “syötämme” suustamme ja tekomme tietenkin. Näistä asioista toiset tunnistavat meidät ja voivat sanoa millainen runko meillä on, onko se hyvä, tai paha tai siltä väliltä. Sanamme ja tekomme kertovat tavattoman paljon ihmisestä. Itseään ei voi piilotella jos on tekemisissä muitten ihmisten kanssa.....Oksa näyttää millaisesta rungosta tulet. Se kertoo historiaasi. Ehkä olet runkosi kaltainen, siis isäsi tai äitisi kaltainen. Jos vanhempasi on rasisteja, on he voineet muokata sinustakin rasistin. Kasvatus jättää aina jollakin tapaa jälkensä, joko positiivisest tai negatiivisesti. Aikuisena voi parannella itseään, jos ei lapsena ja nuorena ole siihen kyennyt. Ei tarvitse olla rasisti koko elämäänsä. Jos järkeä on, järki auttaa pääsemään eroon rasismista.


Osa ihmisestä mistä tulemme, 
näyttää sukumme, juuremme, 
Suvulta saamme ulkomuotomme, 
osan luonteestamme myös, 
perimme osan itsestämme vanhemmiltamme, 
puunpunko näyttää mistä tulemme, 
Kaikki muu on omaa itseäämme, 
opittua ja tai itsemme muuttamista.
 

 

“Ymmärtävä ystävä on sinulle enemmän sukua kuin oma veljesi, sillä jopa omat sukulaisesi eivät ehkä tiedä sinun todellista arvoasi.” (Kahlil Gibran)
Ketkä on todellisia ystäviä ja ketkä ei? ...Jopa lähisukulaiset voi olla ilkeitä ja pahoja sinua kohtaan. Heihin verrattuna ymmärtäväiset ystäväsi rakastavat ja tuntevat sinut paljon enemmän kuin nuo sukulaisesi. Ymmärrys ja lähimmäisen rakkaus ei ole sukulaisuudesta kiinni, vaan se on kiinni ymmärryksestä, empatiasta, rakkaudesta...Kun on hätä ja tai tarvitsisi apua, silloin huomaa ketkä on ystäviä ja ketkä ei...Ymmärtäväinen ja rakastava ystävä ei jätä...Ystäviä tarvittaessa on aina halu siivota pois ystävät jotka ei ole ymmärtäväisiä, empaattisia ja rakastavaisia...sellaisiin ystäviin kyllästyy helposti...on vain havaittava että kaikki ystävät ei ole ystäviä...oikeastaan ystävät, todelliset ystävät on hyvin harvassa....siti voi kohdella kaikkia kunnolla jos tarvetta ei ole työntää heitä pois luotaan...
Onko sinulla oikeita ystäviä? 
rakastaako ystäväsi sinua?


Oikeat ystävät jätä sinua ei koskaan, 
oikeat ystävät kuuntelee sinua, 
sanoit sitten mitä tahansa, 
oikeat ystävät rakastaa sinua. 
Kohtele hyvin oikeita ystäviäsi, 
näytä heille että rakastat heitä.
 


On sekä suuri egoisia, pieni egoisia ja siltä väliltä...Millainen on ihminen jolla on suuri ego? ..Kaikki ihmiset näyttävät ulospäin egoansa aika usein...Mutta ihmiset joilla on suuri ego, he ovat hyvin kiinnostuneita itsestään ja kehuvat itseään... He on tietävinään kaiken paremmin mitä muut... Kaikki heidän puheet menee aina lopulta heihin itseensä... Suuri egoinen ihminen näkee vain itsensä ja heillä on vaikeata nähdä, tajuta että maailma ei pyöri ainoastaan vain heidän itsensä jalkojen alla...Ihmisen on etsittävä ja löydettävä balanssi oman egon ja maailman välille... Oma ego ei kiinnosta kovinkaan paljon kuita ihmisiä... ainoastaan vain suututtaa muita ihmisiä egoistisilla puheillaann...jatkuva omasta itsestään puhuminen väsyttää kuuntelijat...Kaikki ihmiset tarvitsee ilmaa ympärilleen, tilaa itselleen... Siksi se on vaikeaa olla suuren egon omistajan lähettyvillä, koska on suuri vaara täyttyä vieraasta egosta ja alkaa voida huonosti... Totta kai on autettava muita, mutta auta niin että et satuta itseäsi, pidä hyvää huolta omasta minästäsi, älä anna muitten egojen vaikuttaa itseesi.
Niin, ja mitäs se ego sitten on?
Ego on psyykken tapa nähdä ja ajatella maailmaa ja tapahtumia, oikeastaan kaikkea jolla on jotain tekemistä minän kanssa...psyykke siis puolustaa itseään ja korostaa itseään ja kutsutaan nimeltä ego...oikeastaan ei ole mitään egoa...on vain psyykken toiminta...että silleen :)
Onko sinulla suuren suuri ego? 
egosi tappelee kanssasi, 
ego haluaa tahtonsa läpi, 
olet egosi orja`Kokonaanko?
Älä anna aina periksi egolle, 
taistele egoasi vastaan, 
egon ei tarvitse voittaa aina, 
ego on egoistinen, 
vähennä hieman egon valtaa, 
silloin alat tuntea muittenkin tunteita, 
ymmärrät että sinä et ole ainoa.

 

Oletko antelias tuttavillesi ja tuntemattomille? ...Anteliaisuus on hyvyyden osoitus. Se osoittaa että antaja, auttaja, hänellä on jalo ja syvä sydän, empaattinen kanslainen...Kaikkein jalointa on osoittaa hyvyyttää jos ennen kuin joku sanoillaan ilmaisee tarvitsevansa jonkin laista tukea...Anteliasta ihmistä kunnioitetaan ja myös antelias ihminen kunnoittaa itseään, siksi hän on antelias, hän voi hyvin, hän kunnioittaa ja rakastaa itseään ja sitä mukaa hän on oppinut kunnioittamaan ja rakastamaan muitakin...Hyvä esimerkki anteliaisuudesta on esim. raha-kolikon anti katu-musiikki-soittajalle. Se on hyvyyden osoitus antaa soittajalle lantti. Ethän siitä edes rikastu tai köyhdy...Älkää unohtako hädässä olevia, avun tarpeessa olevia, sairaita, käyhiä, kerjäläisiä, pakolaisia, jne jne. Ole antelia, ole hyvä-sydäminen, ole jalo, rakasta itseäsi ja rakasta muita.

Oletko ehkä saita? 
oletko ehkä kateellinen? 
oletko ehkä rasisti?
Ole antelias, ole ystävällie, 
rakasta lähimmäisiäsi,
kaikki ihmiset lähimmäisiäsi on, 

 


Rakkaat naiset, olkaamme ystävällisiä toisillemme
Kyllä se pitäisi olla niin että sopu tilaa antaa. 
Meistä naisista eräät ei osaa käyttäytyä hyvin toisia naisia kohtaan...kateellisuus paistaa hyökkäänistä sanaoista. 
Naisten tulisi pitää yhtä..jättää pois turha riitely ja turha kateellisuus.
Rakkaat naiset, olkaamme ystävällisiä toisillemme.

Naiset, pitäkäämme yhtä, 
yhdessä olemme vahvoja.

 

On suuri lahja osata kunnioittaa itseäsi ja muita ihmisiä...Kunnioitus toisia kohtaan havaitaan ihmisen käyttäytymisestä ja puheista ja kirjoituksista. Jos esim. puhut ja kirjoittelet viha-viestejä jostakin kansan-ryhmästä tai muslimeista, osoitat sillä että et kunnoita sitä kansaa tai muslimeja. Ajattelet vain pahaa heistä ja haluat levittää näkemystäsi heistä eteenpäin...Tuolla tavalla osoitat muille että et kunnioita itseäsikään. Jokin vaivaa jatuksiasi, mieltäsi, voit huonosti ja näytät huonon vointisi, moittimalla ja puhumalla pahaa jostakin kansasta tai muslimeista. Hyvin voivalla ihmisellä ei ole tarvetta etsiä synti-pukkia jostakin kansan-ryhmästä tai muslimeista.
Opettele kunnioittamaan itseäsi, 
kunioita itseäsi ja muita, 
jos et kunnioiya itseäsi, 
et osaa kunioittaa muitakaan.

 

Olemme kuin puita...koko, vointimme, ekä sisäinen että ulkoinen, näyttää millainen on, miten voi...Kaikin puolin lempeitä, vahvoja ja kauniita, ihmisiä, kuten esim. Äiti Teresa, Dalai Lama, mm, voi verrata puihin, jotka on ja pysyy pystyssä, kauniina ja vahvoina, jatkuvasti, vuodenajoista huolimatta. Ei sade, ei helle, ei kylmyys, ei talvi-pakkaset…, ei runtele vahvaa puuta.

 

Puheesi on sinä...Olet sanojesi kaltainen, se mitä puhut, olet sinä...Puheistasi sinut tunnistetaan, sanasi kertoo mielenlaatusi, sanasi kertoo miten voit...Jos voit huonosti, ovat sanasi negatiivisiä, olet vihainen muille...Jos voit hyvin, silloin olet positiivinen ja sanasi on positiivisiä, olet tyytyväinen itseesi ja tyytyväinen muihin. Ole positiivinen sanoissasi, silloin sinusta pidetään...Älä kuitenkaan unohda hyväksyä negatiivistä ympärilläsi, sillä negatiivisyyttä on ja se on kestettävä...

Olet puheittesi kaltainen, 
sanasi kertoo kuka olet.

 

Monet julistavat mieliåireitään tosiasioina...Monella on taipumus esittää mielipiteitään tosiasioina. Yrittävät muuttaa muitten mielipiteet samoiksi kuin itselläänkin. Se on pelkkää riitaa. Lueskelen usein foorumeita, niissä näkyvät ihmiset paljon kiistelevän mielipiteistään...Mielipiteistä voi keskustella. Jos alkaa heittää lokaa toisin ajattelijan päälle, silloin on sillä loan-heittäjällä olettamus että ainoastaan hänen mielipide on oikea ja aito tosi-asia, fakta.

Mielipide vs tosiasia/fakta, 
erota mielipide faktasta, 
rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, 
käyttäydy hyvin, 
älä sorru pahuuteen, 
opettele mikä on hyvää ja mikä on pahaa, 
pysy aina hyvyydessä.

 

Mitä kirjoitat, se olet sinä, olet sanojesi kaltaianen...Kaikki mitä kirjoitamme, kertoo millainen ajatus-maailmamme on, millaisia mielipiteitä meillä on...Kirjoituksistaan ei pääse pois. Kirjoituksia ei voi pestä, puhdistaa, ne on ja pysyy. Kirjoituksethan on sisäisiä ajatuksiamme ja ne kertoo millainen ihminen on...näytämme koko ajan muille millaisia olemme...ja jokainen kirjoittaja tietenkin ajattelee kuuluvansa hyvään ihmisjoukkoon, parhaimpiin :) ..se on yleistä että ihmisen on vaikea nähdä omia heikkouksiaan ja omia huonoja puoliaan,sillä ego yrittää pitää huolen siitä että oli kuinka huono ihminen tahansa, niin näkee itsensä hyvänä...ego siis tavallaan hidastuttaa ihmisen kehitystä.

 

Uskotko? Tiedätkö? ...Paljon me ihmiset uskomme. Jotkut uskoo uskontoihin, vaikkei mitään todisteita ole. Eräät toiset taas puolestaan, saattavat uskoa moniin eri asioihin ja alkavat pitää niitä totuuksina, varmoina asioina. Harvemmin tajutaan että kysymysessä ei ole totuus tai varma tieto. Paljon on vain mielipiteitä, erilaisia tulkintoja ja nehän ei ole mitään sata procenttisen varmoja tietoja. Mutta monet jakelee mielipiteitään varmoina totuuksina, ovat jähmettyneet omiin totuuksiinsa, joita yrittävät kiivaasti jaella muille ja tai käännyttää toisten mieli siksi omaksi mielipiteeksi. Jooo joooo, kaikki kait tuota harrastamme jonkin verran elämämme aikana. Emmehän ole täydellisiä, jotta tulisi pitää mielessä, millä tavalla jakelee niitä mielipiteitään. Älä ole koskaan täysin varma…ole flexiibel.

 

Elämä on useimmiten kuin vastatuulessa kävelyä...on yritettävä...Meno elämässä saattaa tosiaankin olla joskus vastatuuleen menemistä ja silloin se meno voi tuntua hankalalta. Tuulet kun ei aina puhalla meidän menosuuntaan. Elämä on kuin laiva. Joskus mennään vastatuuleen ja meno on hankalaa ja täytyy työskennellä kovasti itsensä kanssa, jotta pääsisi kunniakkaasti eteenpäin. Ja joskus saamme mennä tuulen mukana, rauhallisesti, hymyillen, nauttien elämästämme. Paljon voi itse vaikuttaa, mihin suuntaan ne tuulet puhaltavat. Ole positiivinen, yritä ainakin. Jos vaipuu negatiivisyyteen, alkaa vastatuuli ahdisistella. Älä vaivu synkkyyteen vastatuulessa. Vastatuuli aikanaan loppuu ja saat taas sitten mennä tuulen mukana reippaasti elämästä nauttien.

 

Ihmisten erilaisuus, kansojen erilaisuus...erilaiset kielet...erilaiset kulttuurit...erilaiset uskonnot...Erilaisuus on rikkautta, maailmamme suurin rikkaus on erilaisuutemme...Mikä maapallo olisi samanlaisine, samanlaisine ihmisineen? ...Yksitoikkoinen harmaa massa, harmaa massa täyttäisi maapallon...Nyt on rikkautta, värin rikkautta, kulttuurin rikkautta, kielien rikkautta, kaikkialla, kaikkialla maapallollamme...Huolta pitäkäämme maapallostamme, maapallomme rikkauksista...Kenenkään ei tarvitse olla samanlainen, ei tarvitse olla samaa kulttuuria, monet kulttuurit, monet kansat, on maapallomme rikkautta...Vapaaksi liikunta maapallollamme, maapallo on kaikkien kansojen koti.

 


Osaatko taidon antaa anteeksi? ...Monessa tapauksessa voisi tuottaa vahinkoa jollekkin jos vain olisi haluja tehdä pahaa. Mutta onneksi on ihmisiä jotka eivät vahinhoita ketään vaikka voisivatkin. Vahingoittamisen sijasta he antaa anteeksi kaikki menneet ja osoittavat kärsivällisyyttä suuttuessaankin. Sellaisia hyviä ihmisiä ei kasva joka puun oksilla. Nämä hyvät ihmiset ei ole usein tavattavissa. Niin vähän on hyvyyttä ihmiskunnan keskuudessa. Meidän tulisi aina pitää mielessämme että on hyvyys osata antaa anteeksi ja olla kärsivällinen joka tilanteessa...

 

Kaipaatko vapautta elämääsi? ...Työvapautta? ...Kysytkö, miksi täytyy töissä käydä...miksi ei saa olla vapaa ja tehdä mitä itse haluaa? ...Miksi maailma, yhteiskunta on tehty sellaiseksi että on töissä käytävä? ...Miksi ei saa nauttia vapaudesta jos niin haluaa? ...Maailma, yhteiskunta on tehty sellaiseksi että raha ja rikkaus on elämää, siksi töitä tehtävä on...ruokaa on saatava...kaikkien on pidettävä itse itsestään huolta...toiset pärjää hyvin, eräät kärsivät...On etsittävä se hailean kolea ja samalla myös nautinnollinen keskitie, tallustettava eteenpäin, tehden töitä ja ollen myös vapaa...tasapuolisesti, tai ainakin vähentäen työtuntejaan jotta vapautta olisi hieman enemmän...Elämä ei ole pelkkää työntekoa...on pidettävä omasta fysiikastaan ja psyykestään huolta...työ ei ole kaikki kaikessa..on myös osattava rakastaa itseään tarpeeksi paljon jotta soisi itsellee  vapautta ja nautintoa elämäänsä niin paljon kuin mahdollista...Ken sen tekee, jos rikas ole ei, on opittava elämään pienemmällä palkalla, mutta nauttien elämäänsä tulleesta lisävapaudesta...Jokaisella on valinta...jokainen valitsee...rahan ei pitäisi olla numero ykkönen elämässä...Numero ykkönen elämässä pitäisi olla vapaus ja hyvinvointi...Mutta os koko sydämestään ja sielustaan rakastaa työtään...silloin tekee töitä...mutta älä unohda hoitaa psyykkeäsi.

 

Uskotko sinisilmäisesti kaikkeen mitä kuulet ja kaikkeen mitä luet? ...Kun lukee ja tai kuuntelee muitten puheita, on aina aiheellista ymmärtää että ne puheet ja kirjoitukset on mielipiteitä, etenkin silloin jos ne on yhteiskuntaa ja ihmis-arvoja vastaan, rasistia tai muslimi-viha-mielisiä. Kaikkeen ei ole uskomista. Kaikki viha-puheet/kirjoitukset, on vain henkilön oma probleema. Se joka vihaa muita ihmis-ryhmiä, ei ole uskottava ihminen. Vihaajat ei suo samoja ihmis-arvoja kaikille ihmisille...Ole siis huomaavainen, älä usko vihaajien sanoihin. Vihaajat näyttävät vain viha-puheillaan/kirjoituksillaan oman vajaavaisen psyykkensä. Älä silti syyllisty samaan ja ala vihata vihaajia.

 

Hyvyys? En nyt tiedä, enentääkö hyvyys ystävien rakkautta. Liiallinen hyvyys vaikuttaa mielistelyltä. On uskallettava argumenteerata ja debattoida tarvittaessa. Jos ystävät vähenee sen takia, ei ne ystävät silloin ole oikeita ystäviä. Mutta ystäville täytyy olla ystävällinen, eikä puhua pahaa heistä, silloin ystävät ehkä pysyy. Viholliset jos niitä on, he ei välitä vihansa kohteen hyvyydestä, jatkavat vihaamistaan loputtomiin...Hyvyys kuitenkin on hyvä piirre ihmisessä...hyvyys kohentaa itsetuntoa...hyvyys antaa mielenrauhan...Se on jokaisen oikeus parantaa elämäänsä...osoittamalla hyvyyttä, on parantanut sisiäistä minäänsä...

 

On niin helppoa toivoa koko ajan lisää ja lisää jotain elämäänsä, unelmoida...Jos ihminen koko ajan vain toivoo ja toivoo saavan sen tai sen, tai toivoo elämästään tulevan sellaisen tai tällaisen, jne. Silloinhan sen ihmisen elämä on täyteen toivomuksia joita hän odottaa. Odottaessaan toivomuksiaan hän on stressaantunut, koska lopulta ne toivomukset täyttää hänen aivot niin paljon että muulle ei ole enää tilaa. Sellaisessa ainaisessa toivomis tilassa ei ihminen voi hyvin. Jos opettelee olemaan tyytyväinen elämäänsä, saa sielulleen rauhan, kun ei tavoittele kuuta taivaalta eikä taivaan tähtiä…


 

Eikö olekkin miellyttävä  olo silloin kun voi hyvin? ..mieli on lempeä ja suvaitsevainen. Kun itse voi hyvin henkisesti, silloin toivoo että myös muitten vointi olisi hyvä.
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi...
Kuka on lähimmäinen? ..kaikki maailman ihmiset on lähimmäisiämme...kaikki ihmisiä olemme.
Voiko itseään rakastaa?
Itseään voi rakastaa...suvaitse itsesi...suvaitse sekä hyvät ja huonommat puolesi...yritä aina parataa niitä huonompia puoliasi kuitenkin...ihmisen toive on voida hyvin...sitten toive laajentuu ja alkaa toivoa että muutkin voisi hyvin.
On siis lähdettävä omasta itsestä...
Toive on siis että voi hyvin...vaikka elämä joskus hankalaa voi olla, silti voi henkisesti voida hyvin, sillä tiedämmehän että vaikeuksiata voi päästä irti ja jollei pääse, voi hyväksyä tilanteen ja voida hyvin siitä huolimatta.

 

Vältteletkö eräitäitä ihmisiä? Tai uskallatko kohdata ihmisiä joista et pidä? ...Hyvä ja korkea-mielinen ja henkinen ihminen ei karta pahoiksi sanottuja ihmisiä. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Hyvä ihminen ei mobbaa, ei puhu pahaa kenestäkään, eikä ota osaa edes juoruiluihin muista...Harvassa ne tuollaiset ihmiset taitaa olla. Mutta heitä on kuitenkin olemassa siellä sun täällä. Oi kun olisi tuollainen. Toivoa aina voi, mutta toiveet ei auta. On tehtävä itsensä kanssa paljon sisäistä uudistusta, jotta olisi valmis muuttamaan itseään paremmaksi ja paremmaksi. Ensin on tunnistettava ne omat huonot puolet. Kun on ne tunnistanut itsessään, silloin voi alkaa yrittää karsia risuja pois omasta itsestä.

 

Tietomme omasta itsestämme on vajaavaisia...Olemme ehkä tuntevinamme itsemme. Varvoin tunnemme itseämme kokonaan. On kuin ummistaisimme silmämme monille vioille itsessämme. Muut näkee useimmiten vikamme helpommin mitä itse teemme, peilaavathan monet vikojaan toisista. Mutta ei kaikki muitten peilaus tarkoita, että pailaavat oikein. Monet on näkevinään ne omat vikansa muissa. On paljon alitajunnassamme sellaista, jota emme tunne. Ja emme edes halua tuntea itseämme. Se on hyvin harvinaista että uskaltaa kaivaa sisäisiä mietteitämme esille, on kuin häpeäisimme jotakin itsessämme, niin paljon että emme edes itsellemme halua tunnustaan kaikkea itsestämme. Emme tunne itseämme kokonaan.

 

Pidentääkö nauru ikää? ...Jos hyvin voi psyykkisesti, silloin myös voi fyyssisesti paremmin, koska silloin ei jännitys ja hermoilu ja stressi pysty vahingoittamaan lihaksiasi ja elimiäsi...Kaikki ei osaa nauraa kunnolla. Nauravat vain hieman ja teennäisesti. Hymykin näillä on vastahakoista, suu on vain hieman virnussa, mutta aitous kaukana. Mistä johtuu tuollainen? Johtuuko se hermostuneisuudesta? Tai tyytymättömyydestä itseensä ja tai elämäänsä? ...Jokaisen tulisi opetella nauramaan. Totta on että sanon, opetella. Nauramaan voi opetella jonkin avustamana. Onhan niitä olemassa esim. naurukurssejakin. Minä itse saan usein railakkaita naurukohtauksia, nauran niin että en voi kontrollerata nauruani, en voi lopettaa nauramista. Sellainen nauru tekee hyvää kropalle ja etenkin psyykelle.

 

Kokemukset antaa viisautta...Tietoa voi saada opiskelemalla ja jonkun verran viisauttakin siinä mukana. Kaikkein tärkein viisaus on sitä oman kokemuksen kautta tullutta viisautta. Kokemuksista viisastuu. Pelkkä toisten kirjoitusten lukeminen ei tee sinusta viisasta. Sillä melkein kaikki mitä luet, on toisten mielipiteitä, joita ehkä lukiessasi alat pitää tosi-asioina, totuuksina. Noin kun tekee, ei se ole viisautta. Se on tyhmyyttä.
Esimerkki: Nuori muslimein vihaaja lukee ääri-oikeistolaisten fanaattisia viha-kirjoituksia muslimeista ja alkaa pitää niitä totuuksina, universaalina totuuksina. Se mikä tuossa on totuus, on se että tyhmyys on vallannut sen ihmisen...Ajatteleva ihminen hakeutuu muslimien seuraan, kyselee, katselee, kuuntelee ja oppii sillä tapaa tuntemaan muslimit. Oma kokemus on tehnyt hänet viisaaksi. Omat kokemukset on aina paremmat...Moni muslimien vihaaja ottaa esille esim. yhden Koraanin jakeen, vetoaa siihen, luullen sen jakeen selittävän jotakin muslimien elämästä tänä päivänä.

 

Uskallatko nuhdella itseäsi? ...Kun joku toinen nuhtelee sinua ja kritisoi viostasi, on helppo suuttua, ei ole mukavaa kuunnella kritiikkiä ja silloin ei mielellään ala muuttamaan itseään jonkun toisen pillin mukaan...Mutta jos itse nuhtelet itseäsi, silloin ymmärrät yrittää päästä eroon vioistasi. Kun itse huomaa vikansa, se on helpointa silloin luopua vioistaan, himoistaan.

 

Rakkautta on monenlaista...Rakasta lämimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinähän se monen vaikeus piilee, eivät osaa rakastaa itseään, niin eivät osaa rakastaa lähimmäisiäänkään. Kaikkein tärkeintä on tarkastella omaa vointiaan, tykkäätö itsestäsi, oletko tyytyväinen itseesi. Jos et tykkää itsestäsi, mieti miksi et tykkää itsestäsi ja koeta yrittää hyväksymään itsesi ja rakastamaan itseäsi. Silloin sinulla on suuret mahdollisuudet rakastaa lähimmäisiäsi. Sinun ei tarvitse silloin etsiä ja olla näkevinäsi omia vikojasi muissa ihmisissä, et tarvitse enää peilailla omaa “huonouttasi” lähimmäisissäsi...Terveen, hyvän itsetunnon omaavan ihmisen tuntee siitä että hän ei koko ajan moiti muita ihmisiä, hän on suvaitsevainen ja lähimmäisiään rakastava ja hän ei ole fanaattinen...Jokainen voi muuttaa itseänsä lähimmäistään takastavaksi, opettelemalla ensin rakastamaan itseään, silloin pikku hiljaa tulee esille se rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. Suuremmoinen asia, eikö vai.

 

Kylvätkö hyvyyttä itsellesi ja ympäristöllesi? ...Jos kylvää hyvyyttää, silloin myös niittää kiitoksia...Jos kylvää vihaa, silloin joutuu niittämään kritiikkiä itseään kohtaan...Jokainen ihminen valitsee tiensä, joko hyvän tien tai pahan tien. Valitsee myös samalla mitä haluaa niittää...On vaikea olla hyvä, eikö niin? Se on niin helppoa olla paha. On kuin hyvyys olisi joidenkin mielestä paha asia. Kylvä hyvyyttä, mutta älä unohda että sinulla on oikeus kuitenkin puhua pahoista asioista ja toimia pahoja asioita vastaan, kuten esim. toimia rasismia vatstaan.

 

Ei taida olla aivan hiljaa, mutta viisaat ei sano kaikkea mitä sylki tuo suuhun. Siinä on viisaitten ja typerien ero. Typerät on ilkeitä muille ja valittavat muista, voivat huonosti ja laittavat huonon vointinsa muitten syyksi. Viisaat ei tee niin. Viisaat tietää että toisia loukkaaminen ei ole viisasta ja että jos voi huonosti, niin on itse valinnut voida huonosti. Se on yksi esimerkki viisaasta ja typerästä...Viisaat ei myöskään ikävystytä toisia ihmisiä pitkäveteisillä kertomulsillaan omasta itsestään ja tai kehumalla itseään ja tai haukkumalla muita...

 

Elä niin että rekojasi ei arvostella negatiivisesti...Kun olet tekosi tehnyt, tai puheesi pitänyt, tai kirjoituksesi julkaissut, sen jälkeen ne saa arvostelut. Niitten hyvyyttä tai pahuutta katsellaan, mietitään. Tekojesi, puheittesi, kirjoitustesi, vaikutus muihin, vaikuttaa niitten arvosteluun. Jos ne tuo negatiivistä kaikua yhteiskuntaan, saat negatiivistä arvostelua. Jos ne saa positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan, saat positiivistä arvostelua...Jos tekosi, puheesi ja kirjoituksesi on lapsellista lörpöttelyä, sinulle nauretaan ja sinut sivuutetaan melkein kokonaan...Mieti mitä haluat saavuttaa teoillasi, mieti mikä lopputulos teoillasi tulee olemaan...yritä välttää tekoja jotka saavat negatiivisen kaiun elämääsi...

 

Miksi, miksi...Miksi naurat toisille tapahtuvien kömmähdysten takia? Olla katselijana sivusta, on kuin olisi teatterissa katsomassa komediaa. Siksi se naurattaa. Vain pienen pieni osa naurajista nauraa pilkaten ja ilkeämielisesti. Enemmistö nauraa koska se näyttää niin koomiselta. Hän jolle nauretaan voi toki loukkaantua naurusta, mutta useimmiten alkaa hänkin nauraa. Nauru kertoo myös vapautuneisuudesta, naurun sanotaan pidentävän ikää ja naurun jälkeen tuntuu ihana olo, koko kroppa tuntee että on nauranut ja psyykke voi hyvin.  Onko siis sallittua nauraa muille huvittavissa tilanteissa? On toki, koska se nauru taitaa tulla ihan automaattisesti. Silmämme havaitsevat koomisen tapahtuman ja alamme automaattisesti nauramaan, emme siis tarkoita naurullamme pahaa. Naurun täytyy myös ottaa huumorina ja huvittavana ihan samalla tapaa kuin koomiselle tapahtumalle automaattisesti nauretaan.

 

Ajatuksia liikkuu aivoissa koko ajan...muistanko mitä ajattelin minuutti sitten? ...Harvoin muistaa mitä ajattelee...kun ei mitään erikoista ajattele...Ajatukset lentää aivoissa...hitaasti...vilkkaasti...riemukkaasti...ajatellen...Ajatuksiaan ajattelee ja ajattelee...ajatukset on lentäviä aivoituksia...ajatukset joita ei ajattele vakavasti...ne lentävät keveät ajatukset on keveitä...tuulen lailla ne leijuu ja häipyy pois ja uusia leijuvia katoavia ajatuksia ilmestyy...Ajatusten maailma voi olla ihmeellinen...fantasiaa täynnä...sekavia ajatuksia.

 

Ajatuksia...ajatuksia...mietteitä...mietitään...ajatellaan...ajatellaan...Ajatellaan positiivistä ja ajatellaan ehkä negatiivistä...Ilmaiskaamme itseämme positiivisesti...neutraalisti...kyllä se siitä menee...Iloa mieleen...tunteet positiivisia...hymyä huuleen...pilke silmään.

 

Älä vaivaa päätäsi ajattelemalla mitä muut ajattelevat...Se mitä muut sinusta ajattelee, ei ole sinun asiasi. Jokainen on vastuussa ainoastaan vain omista ajatuksistaan. Jos joku ajattelee pahaa sinusta ja sinä tiedät sen, älä hermostu, sillä se ei ole sinun asiasi. Ei ole sinun vastuulla mitä se toinen ajattelee sinusta. Älä siis vaivaa päätäsi siitä ehkä mitä muut ajattelee sinusta. Et voi kuulla heidän ajatuksiaan. He ehkä vihjailee sinulle, mutta älä välitä. Jos he ei puhu suoraan, ei kannata haaskata aikaansa pahantuulisten ajatukssiin.

 

Anteeksi on vaikea antaa...se saattaa viedä aikaa ennen kuin pystyy anteeksi antamaan...anteeksi kun antaa...silloin olo tuntuu helpommalta...ei sitä unohda sitä tapahtunutta...mutta anteeksiantaminen lieventää omaa pahaa oloa...Kosto ei kannata...kosto ja koston ajatteleminen kalvaa sisintä...mitä iloa on kostaa...Onko se iloinen tapahtuma kun kostaa? Mikä siinä iloista on? ...Kostaminen osoittaa vain että on kova viha päällä ja haluaa toiselle pahaa...Täytyy antaa anteeksi jotta pääsee pois pahasta olostaan...sehän on lempeyden merkki jos osaa antaa anteeksi...Anteeksi voi aina antaa ja sitten mennä menojaan...

 

Oli ihminen minkä näköinen tahansa, lempeys tekee kaikista ihmisistä kauniin...kasvot...lempeät kasvot on paljon kauniimmat kuin mitä vihaisten ja hermostuneitten kasvot...vihaisten kasvot kiristyneitä on, kasvot kurtussa, silmät vihaisesti tuijottavia, keho jäykkä ja poistyöntävä...Kaunis lempeä ihminen sen sijaan hymyilee rennosti, kasvot loistaa sisäisestä hyvästä olosta...lempeä ihminen antaa ympäristölleen positiivista energiaa joka säteilee koko hänen olemuksestaan...On siis paljon parempi olla lempeä ja rakastava...jotta olemuksemme näkyisi muille ja itsellemme "kauniina", miellyttävänä....Kaunista lempeää ihmistä on paljon helpompi lähestyä kuin mitä vihasta kurttuista ihmistä...Toisin sanoen, lempeä ihminen helpommin kykenee kommuniseeraamaan muitten kanssa koska lempeys ei karkoita pois ihmisiä lähettyviltämme...

 

Perjantai ja 13 päivä...taikauskoiset pelkää perjantaita jos se on 13 päivä...Mitään pelkäämistä ole...päivä kuin päivä...Moni ajattelee että jospa sittenkin tapahtuu jotain pahaa...usein se taitaa olla niin että kun ajattelee negatiivisiä ajatuksia, silloin saattaa päivästä tulla jollakin tavalla negatiivinen...Jokainen meistä itse elämämme regisseeraamme..pääosin ainakin elämämme on sellaista kuin sen itse olemme sellaiseksi tehneet...Pahaa ja huonoa voi tulla jos sitä oikein odottamalla odottelee...Ajattelemalla hyvää, saa hyvää osakseen, enimmäkseen hyvää...Ajatuksilla on suuri mahti ja valta mielenalaamme, elämäämme...siksi ajatustemme täytyisi enimmäkseen olla positiivisiä jotta elämämme tuntuisi positiiviselta ja hyvältä...Jos ajattelee negatiivistä koko ajan, silloin on hapan ja luo ympäristöönsä happamuutta ja happamuutta saa myös silloin osakseen...Muistakaamme siis, ohjatkaamme jatuksiamme positiivisiksi...Ajattele, tämä perjantai 13 päivä joulukuuta on ihana päivä...

 

Miten uskoo, usko, sanat ja teot kertoo ja näyttää millainen ihminen olet...Ei sen puoleen, ateistikin uskoo omalla tavallaan ja ateistinkin sanat ja teot kertoo millainen ihminen hän on...Lisäksi, ei ole olemassa mitään universaalista uskoa. Jokaisella on oikeus uskoa omalla tavallaan, ainakin niin kauan kun ei uskonsa kautta vahingoita muita...Mikä on tarkoitus uskomisella? Jokainen ihminen joka vähänkin uskoo Jumalaan, etsii iiselleen rauhaa sieluunsa, etsii voimia ollakseen hyväsydäminen ja ihmisiä ja luontoa rakastava...Sellaiset ihmiset jotka käyttää uskontoja mahtivälineinään jollakin tapaa, olivat he uskovaisia tai ateisteja, hakevat uskonnosta mahtia ja valtaa jollakin tavalla, johonkin merkitykseen, elämässään, mielipiteissään jne...Kun ihminen etsii vain itselleen rauhaa, silloin ei uskonnolla painosteta muita...Islam kuten kaikki muutkin uskonnot, on jokaisen henkilökohtainen asia miten uskoo, Sanoista tunnistaa millä tavalla uskoo, sanat kertoo oletko positiivinen ja hyvä ihminen, tai oletko negatiivinen ja fanaattinen ja lyöt pyhillä kirjoilla muita päähän saadaksesi tahtosi läpi.

 


"Oksa kertoo, mistä rungosta se tulee.” (arabialaista viisautta)
Oksalla tarkoitetaan kaiketi luonettamme, ja tai perimäämme ulkonäköä ja muuta geeni-perimäämme. Runko on se mistä tulemme, mikä on lähisukumme, äitimme, isämme… Runko on myös oma luonteemme, omat mielipiteemme ja muu mitä ulos “syötämme” suustamme ja tekomme tietenkin. Näistä asioista toiset tunnistavat meidät ja voivat sanoa millainen runko meillä on, onko se hyvä, tai paha tai siltä väliltä. Sanamme ja tekomme kertovat tavattoman paljon ihmisestä. Itseään ei voi piilotella jos on tekemisissä muitten ihmisten kanssa.
- Oksa näyttää millaisesta rungosta tulet. Se kertoo historiaasi. Ehkä olet runkosi kaltainen, siis isäsi tai äitisi kaltainen. Jos vanhempasi on rasisteja, on he voineet muokata sinustakin rasistin. Kasvatus jättää aina jollakin tapaa jälkensä, joko positiivisest tai negatiivisesti. Aikuisena voi parannella itseään, jos ei lapsena ja nuorena ole siihen kyennyt. Ei tarvitse olla rasisti koko elämäänsä. Jos järkeä on, järki auttaa pääsemään eroon rasismista.

---------------------------------

 

Varokaa kaikkia imartelijoita. He on useimmiten epäluotettavia. He imartelee ollakseen kavereita kanssanne teidän silmienne edessä. Takana päin tahtoo puheet olla aivan toisenlaisia. Miksi he imartele? Haluavat miellyttää sinua, eivät uskalla sanoa mitään negatiivistä tai sinua vastaan silmiesi edessä. Haluavat olla kavereita kanssasi. Oikeastaan nuo jotka imartelevat ja ovat kaikkien kanssa kavereita olevinaan, he ei loppujen lopuksi ole hyviä kavereita, he saattaa olla hyvinkin epäluotettavia.

 

Meidän sisimpämme, psyykke, käyttäytyminen, puhe ja eleet, kertoo muille millaisia me olemme. Jos on hyvä ihmis-tuntija, tunnistaa ihmisen mielenalan helposti. Aina on tietenkin vaara analysoida väärin. Mutta yleensä analyysissä on aina jotain perää, siis jos on taito lukea ihmisiä kuin kirjaa, vain katselemalla heidän olemustaan ja kuunnella mitä he puhuu ja mitä he kirjoittaa ja miten he kirjoittaa. Hyvyys ihmisessä paistaa empaattisuudessa ja inhimillisyydessä ja sivistyneisyydessä. Pahuus ihmisessä paljastuu esim. rasistisissa puheissa ja kirjoituksissa, kateudessa, rikollisuudessa, ilkeässa kritiikissä jotakin persoonaa kohtaan, jne jne.

 

Loan-heitto on eräänlainen ilkeä käytöstapa, jota jotkut indiviidit käyttää, halutessaan alentaa jotakin tai aiheuttaa tuskaa ja huolta sille toiselle. Samanaikaisesti kuvittelee loan-heittäjä olevansa se ainoa joka on intelligentti. Intelligentti tai akadeeminen koulutus ei ole sama asia kuin loan-heitto toisten päälle verbaalisesti. Loka istuu loan-heittäjän aivoissa, hän on itse loassa, mutaisessa loassa. Loan-heittäjä yleensä tykkää vain itsestään ja loan-heiton avulla kuvittelee loan-heittäjä toisten ajattelevan hänen olevan intelligentti. Loan-heittäjä ei voi hyvin, siksi hänellä on suuri himo loukata muita jotta muutkin voisivat huonosti. Loan-heittäjä toivoo että se jonka päälle hän lokaa heittää tulisi voimaan huonommin kuin hän loan-heittäjä.

 

Miksi on olemassa egoistisia ihmisä, joiden elämä kretsaa koko ajan heidän oman navan ympärillä, heidän omissa ajatuksisissa ja mielipiteissä itsestään, joita he sitten ilmituovat kuuntelijoille, aivan kuin kuuntelijat olisi kiinnostuneita??? Huono psyykkinen vointi aiheuttaa myös tuon että puhuvat vain itsestään ja omista vaikeuksistaan. Heidän elämä on aivan liian negatiivista, negatiivisyys on ottaanut valla heissä. Kukaan ei voi heidän mieltään kääntää positiiviseksi. Heidän on itse joskus tajuttava ja muutettava negatiiviset ajatuksensa positiivisiksi. Ainoastaan silloin he tulevat voimaan hyvin. Jokaisella meistä on oma taso, henkinen taso ja käyttäydymme tasomme mukaisesti.

 

Jos puhuu/kirjoittaa pitkiä pätkiä yhteen, väsyy kuulujat/lukijat. Kirjoitus/puhe liian pitkä ja yksitoikkoinen ollakseen kenellekkään mielenkiintoinen. Se on kuin korv-stoppning. Makkaran sisuksia työnnetään makkaran-kuoren sisälle on ihan samalla tavalla kuin sanoja/kirjoituksia työntää metri-kaupalla esille. Kuulijat/lukijat ehtii kyllästyä ja alkavat ajatella jotain muuta, eivät enää jaksa keskittyä pitkää puheeseen/kirkoitukseen. Ajatukset täytyy silloin ehkä fantisoimalla jotain hauskaa. Puhe/kirjoitus tarvitsee pienen tyhjän välin/tauon, tyhjuuden ja pieni huumorin-poikanen ei olisi pahitteeksi.

 

Keskusteluissa tapahtuu hyvin usein peilailua. Peilataan omaa itseään toisista ihmisistä. Yleensä peilaaja on täysin tietämätön peilailustaan. Peilaaja on sitä mieltä että vika on toisessa, ei missään tapauksessa hänessä itsessään. Ihminen on paljon taipuvaisempi antamaan risuja, ruusuja ei hevillä anneta. Ihminen joka ei ymmärrä peilaamista, kuvittelee että kaikki joilla ei ole samoja mielipiteitä kuin hänellä itsellä, ovat väärässä ja ovat huonoja keskustelijoita. Mitä kertoo tämä peilaajasta? Peilaaja näkee vain vikoja toisissa ihmissä, kuvittelee olevbansa itse kaikkein parhain.
Tuollainen on itserakkautta/narcissismia. Peilaaja on tietämätön peilailustaan. Hän hyväksyy vain itsensä, ei muita. Heillä on aina vaikeusksia yhteistyössä muitten ihmisten kanssa.

 

Kaikki voi olla joskus oikeassa, sekä viisaat että tyhmät. Kun sen ymmärtää, on tullut hieman viisaammksi. Ihminen on erittäin tyhmä silloin kun hän kuvittelee olevansa aina oikeassa ja että muut olisi väärässä. Täytyy yrittää ymmärtää että mielipiteet ei ole sama asia kuin fakta.

 

Noin yleisesti sanottuna, tiedämme sen mitä muut ovat kirjoittaneet kirjoihinsa, mitä olemme lukeneet. Se on se mitä tiedämme. Usein joudumme käyttämään toisten ihmisten tietoja, koska emme itse tiedä tai emme ole itse keksineet tietoja. On taas jällen kerran aika muistuttaa että mielipiteet ei ole sama asia kuin fakta tieto. Usein kuulee joidenkin puhuvan/kirjoittavan mielipiteistään ja vaativan että kuulijat/lukijatpitäisivät pitäisi niitä fattoina tietoina. Fakta ja mielipide on joidenkin mielestä sama asia. Kuinka väärässä he ovatkaan.

 

Onhan se niin että kaikki ihmiset puhuu pahaa joskus jostakin ihmisestä. On tyhmää väittää että ei mukamas koskaan ole puhunut pahaa. Se on erittäin paha asia jos puhuu pahaa ystävistään, tuttavistaan, työkavereistaan. Kaikki ihmiset puhuu pahaa joskus, minä, sinä, te ja he. Kaikkein parhaiten tulee esille päivän-valoon sellaiset jotka puhuvat kavereistaan pahaa koko ajan. Mitä sellaiset ihmiset on? Ovat tyytymättömiä itseensä, siksi he kohdistaa pahansuopaisuutensa kavereihinsa, tuttaviinsa, työkavereihin. Se on sitä peilaamista, peilavat omia vikojaan muista. Omia vikojaan harvoin haluavat tunnustaa, eivät edes itselleen, siksi se on olevinaan heille erittäin hyvä että he kuvittelee että on sentään muita ihmisiä jotka ainakin on huonompia kuin he itse.

 

Mikä tarkoitus on ihmisillä jotka jatkuvasti kirjoittaa negatiivisiä kirjoituksia foorumeissa ja blogeissa? Jos he uskaltaisivat katsoa peiliin avoimin silmin, ymmärtäisivät he ehkä mistä se johtuu, riippuen tietenkin ovatko he uskaliaita myöntämään itselleen omat vikansa. Jos on tullee siihen pisteeseen että uskaltavat myöntää omat vikansa itselleen, silloin voi alkaa muuttamaan itseään, käyttäytymistään. Se on melkein se ainoa tapa heille löytää itsensä, tulla onnellisimmiksi, tykätä itsestään ja lopulta jopa oppia rakastamaan itseään. Vasta silloin on ihmisellä kyky kuunnella mitä muut puhuvat ja sanovat, eikä vain ainoastaan mitä he kuvittelevat että muut sanovat.

 

Kun lukee eräitä negatiivisia blogeja, saa huonoja tunteita niistä, negatiivinen energia, negatiivinen värähtely alkaa tuntua. Parasta on silloin häipyä pois sellaisilta sivustoilta. Jos lukee blogia mikä on läpeensä kuukaudesta toiseen, negatiivinen ja muita kirjoittajia soimaava ja toisten syyttely omasta huonosta voinnista, kuluttaa se lukijan energiaa. Ei siis kannata upottautua liikaa lukemaan sitä negatiivisyyttä. Se negatiivisyys voi tarttua, kuin tarttuva tauti, viirus, bakteeri. Pitää olla varovainen oman itsensä takia.
Sama on foorumeilla. Aikansa kun lukee foorumeita, oppii eroittamaan jatkuvasti kirjoittavat nickit ja silloin on helppo alkaa hypätä yli esim. islamofobisten jaarittelut ja jaarittelut missä vain soimataan muita kirjoittajia. Viisas hyppää sellaiset kirjoitukset yli, ei lue niitä ja ei edes vahingossakaan vastaa. Tee ja elä kuten opetat muita tekemään ja elämään.----On helppoa puhua, mutta paljon vaikeampaa elää puheittensa mukaan. On siis vaikeaa elää ja tehdä samoin kuin opettaa muita tekemään ja elämään. Yleisesti sanottuna se on noin.
Ihmisen kieli on liukas, kieli sanoo månta kertaa aivan liikaa. Ihminen joka tekee ja elää niin kuin neuvoo muita tekemään ja elämään, saa respektiä muilta. Siksi se onkin tyhmää sanoa muille miten heidän täytyisi elää ja tehdä. Puhuu siis kuin käärmeen kielen tavalla, kaksi-osaisesti, puhuu neuvoo yhdellä tapaa, mutta itse tekee toisella tapaa. Kuinka moni tekee noin? Luultavasti kaikki ihmiset on joskus toiminut noin. Muistatko mitä neuvoit lapsiasi? Älä kiroa, mutta kirosit itse. Älä polta tupakkaa, mutta tupakoitset itse. Älä juo viinaa, mutta juot itse viinaa, jne jne. Ihminen on arvaamaton olento.

 

Imartelija ei ole koskaan todellinen ystävä.Imartelijoilla on aina jokin taka-ajatus imartelullaan. Takanapäin he puhuvat aivan jotain muuta sinusta, jotain vähemmän mukavaa. Edeääpäin imartelija on hyvin makeaa sinulle. Miksi? Hän ei uskalla seisoa sanojensa takana, siksi hän mielistelee kaikkia jatkuvasti.

 

Eikös vain olekkin aika vaikeaa puhua, tuoda esille ajatuksiaan niin että kaikki sen ymmärtäisi mitä tarkoittaa? ...Ei helppoa puhua ole niin että muut ymmärtää oikein mitä tarkoittaa. Sama pätee kirjoituksissa. Aina valinnan varaa on käsittää väärin kuulemansa, lukemansa. Ihmisen ajatukset juoksee vilkkaasti, nopeaan, valitettavaa on, emme kykene puhumaan ajatuksiamme sellaisenaan kuin ajattelemme. Ajattelemme ensin salaman nopeaan mitä sanoisimme, puhe aina on ajatuksiamme lyhyempi, epäselvempi. Se todellinen taito on, jos oppii joten kuten puhumaan niin että ympäristö ymmärtää mitä sanot, ilman sen suurempia tulkintoja siitä mitä sanoit. Se hyvin yleistä on, kaikki kuulemamme ja lukemamme, tulkitaan, senhän tiedämme, niitä tulkintoja yhdestä ja samasta puheesta voi olla satoja eri vivahteisia.

 

Ei helppoa puhua ole niin että muut ymmärtää oikein mitä tarkoittaa. Sama pätee kirjoituksissa. Aina valinnan varaa on käsittää väärin kuulemansa, lukemansa. Ihmisen ajatukset juoksee vilkkaasti, nopeaan, valitettavaa on, emme kykene puhumaan ajatuksiamme sellaisenaan kuin ajattelemme. Ajattelemme ensin salaman nopeaan mitä sanoisimme, puhe aina on ajatuksiamme lyhyempi, epäselvempi. Se todellinen taito on, jos oppii joten kuten puhumaan niin että ympäristö ymmärtää mitä sanot, ilman sen suurempia tulkintoja siitä mitä sanoit. Se hyvin yleistä on, kaikki kuulemamme ja lukemamme, tulkitaan, senhän tiedämme, niitä tulkintoja yhdestä ja samasta puheesta voi olla satoja eri vivahteisia.


Kun pitää suunsa kiinni, eivät kärpäset pääse sinne sisään. (arabialainen sananlasku)

Tuo kai tarkoittaa että ei pitäisi puhua liikaa, tai ainakin että ei puhu turhuuksia ja pahaa toisista. Jos suu on koko ajan auki, voi suuhun lentää kärpänen, ihan samalla tapaa kuin jos suu on aina auki niin sieltä suusta juoksee sammakoita ulos

 

Vanhus puhuu siitä, mitä hän on nähnyt, ja nuorukainen siitä, mitä hän on kuullut. (arabialainen sananlasku)

Vanhus/vanhempi, on kokenut paljon elämää, elämä on opettanut ja kokemukset on kasvattanut ja viisautta ja tietoa on kerääntynyt. Vanhus puhuu kokemuksistaan.
Nuorukainen ei ole kokenut, häneltä puuttuu elämän viisaaus. Elämän viisauden nuorukainen saa vuosien varrella. Nuorena nuorukainen puhuu vain siitä mitä on kuullut ja mitä on lukenut.

 

Joka sanoo, mitä hänen ei tulisi sanoa, saa kuulla semmoista, jota hänen ei tekisi mieli kuulla. (arabialainen sananlasku)

Jos puhut hyvää, saat hyvää takaisin toisilta. Jos puhut pahaa, saat myös osaksesi pahoja puheita. Niin yksinkertaista se on.
Se mitä ihminen puhuu/kirjoittaa, johtuu ihmisen mielenalasta. Jos sinulla on hyvä olla, voit hyvin kaikin puolin, silloin sinulla ei ole tarvetta puhua pahaa muista ihmisistä, muista kansoista. Jos voit huonosti, silloin sinulla on tarve etsiä syntipukki, alat puhumaan pahaa joistakin ihmistä, kansoista, tunnet silloin olevinasi ainakin parenpi kuin ne. Tuo on itsensä pettämistä.

 

On asia joka on panetteluakin pahempi: totuus. (De Talleyrand)

Totuuksien julistajat on niitä vihon viimeisiä julistajia. Viisas pysyy erossa totuksien julistajista. Totuuksien julistajat julistavat ainoastaan vain omaa näkemystään asian toden-peräisyydestä, pitäen sitä ainoana totuutena. Kaikkien muitten mielipiteet totuuden julistaja työntää pois luotaan.

 

Kirjain kirjaimelta tulee sanoja esille, sanat ilmaisee millainen ihminen olet. Monta kirjainat muodostaa hyviä sanoja, positiivisia lauseita, hyvää kirjoitusta. Miksi haaskata aikaa negatiivisyyteen, miksi olla negatiivisellä mielellä? Ilmaise itseäsi positiivisesti, älä loukkaa ketään, älä san pahoin. Kirjaimet voit muodostaa hyviksi sanoiksi, hyviksi lauseiksi, positiivisiksi, tai vain pelkästään neutraaliksi. Onnistuitko? Onnitteluni!

 

Kun on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia (sanonta vain)  

Paljon näkee foorumeja lukiessa että he jotka on vain lusikalla saaneet, yrittävät kauhalla saada ja kauhalla antaa. Vain lusikalla saaneet ei pysty kauhalla saamaan tai antamaan. Heidän taso ei vielä yllä sinne “kauhan” tasolle. Aikansa jos ottavat oppia, oppivat, ehkä hekin joskus oppivat kauhomaan kauhalla. Se lusikka kun on niin pienen oieni, eihän siihem paljoa mahdu tietoa.

 

Jos osaa, on helppo nähdä millä mielellä ihmiset on. Näkee ovatko he positiivisia tai negatiivisiä ja millä tavalla he reagoitsee asioihin. Jotkut ihmiset yrittää peitellä sisäistä reagointiaan ja enemmistö tietenkin ei kykene peittämään yhtään mitään.
New Age ihmiset kutsuu värhtelyä myös aura, he on näkevinää auran ihmisen ympärillä. Todellisuudessa he ei näe mitään ihmisen ympärillä, mutta näkevät ihmisen ilmeet ja eleet, jotka on hyvin puhuvia. Ei tarvita aina kuulla sanoja, eleet ja ilmeet kertoo enemmän. Joskus sanat sanoo yhtä ja eleet ja ilmeet aivan jotain toista. Yleensä eleet ja ilmeet kertoo mitä ajattelee ja sanat saattaa siis valehdella.
Tuollainen hiljainen kommunikation ihmisten välillä on jokapäiväistä, se kuuluu kaikkien elämään.
Jotkut new age ihmiset kyselee jatkuvasti, miten päästä eroon näkemästä muitten ihmisten negatiivisiä auroja? Ainoastaan erakko välttyy. Kun on elettävä silmät auki ja malliin kuuluu olla sociaalinen, ei se silloin käy olla erakko tai yrittää vältellä ihmisiä. Tuollaiset new age ihmiset on väärillä poluilla, he ei ymmärrä sitä että kaikki ihmiset puhuu hiljaa eleittensä ja ilmeittensä kanssa, se on normaalia. Myös nuo new age ihmiset jotka ei hyväksy muitten värähtelyä, näyttää koko ajan muille omaa värähtelyään, sekä negatiivistä että positiivista.

 

Jos puhuu/kirjoittaa pitkiä pätkiä yhteen, väsyy kuulujat/lukijat. Kirjoitus/puhe liian pitkä ja yksitoikkoinen ollakseen kenellekkään mielenkiintoinen. Se on kuin korv-stoppning. Makkaran sisuksia työnnetään makkaran-kuoren sisälle on ihan samalla tavalla kuin sanoja/kirjoituksia työntää metri-kaupalla esille. Kuulijat/lukijat ehtii kyllästyä ja alkavat ajatella jotain muuta, eivät enää jaksa keskittyä pitkää puheeseen/kirkoitukseen. Ajatukset täytyy silloin ehkä fantisoimalla jotain hauskaa. Puhe/kirjoitus tarvitsee pienen tyhjän välin/tauon, tyhjuuden ja pieni huumorin-poikanen ei olisi pahitteeksi.

 

Millainen on ihminen jolla on suuri ego? Kaikki ihmiset näyttävät ulospäin egoansa joskus. Mutta ihmiset joilla on suuri ego, he ovat hyvin kiinnostuneita itsestään ja kehuvat itseään. He on tietävinään kaiken paremmin mitä muut. Kaikki heidän puheet menee aina lopulta heihin itseensä. Suuri egoinen ihminen näkee vain itsensä ja heillä on vaikeata nähdä, tajuta että maailma ei pyöri ainoastaan vain heidän itsensä jalkojen alla. Ihmisen on etsittävä ja löydettävä balanssi oman egon ja maailman välille. Oma ego ei kiinnosta kovinkaan paljon kuita ihmisiä. Omasta itsestään puhuminen väsyttää kuuntelijat. Kaikki ihmiset tarvitsee ilmaa ympärilleen, tilaa itselleen. Siksi se on vaikeaa olla suuren egon omistajan lähettyvillä, koska on suuri vaara täyttyä vieraasta egosta ja alkaa voida huonosti. Totta kai on autettava muita, mutta auta niin että et satuta itseäsi, pidä hyvää huolta omasta minästäsi, älä anna muitten egojen vaikuttaa itseesi.

 

Varokaa kaikkia imartelijoita. He on useimmiten epäluotettavia. He imartelee ollakseen kavereita kanssanne teidän silmienne edessä. Takana päin tahtoo puheet olla aivan toisenlaisia. Miksi he imartele? Haluavat miellyttää sinua, eivät uskalla sanoa mitään negatiivistä tai sinua vastaan silmiesi edessä. Haluavat olla kavereita kanssasi.
Oikeastaan nuo jotka imartelevat ja ovat kaikkien kanssa kavereita olevinaan, he ei loppujen lopuksi ole hyviä kavereita, he saattaa olla hyvinkin epäluotettavia.

 

Meidän sisimpämme, psyykke, käyttäytyminen, puhe ja eleet, kertoo muille millaisia me olemme. Jos on hyvä ihmis-tuntija, tunnistaa ihmisen mielenalan helposti. Aina on tietenkin vaara analysoida väärin. Mutta yleensä analyysissä on aina jotain perää, siis jos on taito lukea ihmisiä kuin kirjaa, vain katselemalla heidän olemustaan ja kuunnella mitä he puhuu ja mitä he kirjoittaa ja miten he kirjoittaa.
Hyvyys ihmisessä paistaa empaattisuudessa ja inhimillisyydessä ja sivistyneisyydessä.
Pahuus ihmisessä paljastuu esim. rasistisissa puheissa ja kirjoituksissa, kateudessa, rikollisuudessa, ilkeässa kritiikissä jotakin persoonaa kohtaan, jne jne.

 

Loan-heitto on eräänlainen ilkeä käytöstapa, jota jotkut indiviidit käyttää, halutessaan alentaa jotakin tai aiheuttaa tuskaa ja huolta sille toiselle. Samanaikaisesti kuvittelee loan-heittäjä olevansa se ainoa joka on intelligentti. Intelligentti tai akadeeminen koulutus ei ole sama asia kuin loan-heitto toisten päälle verbaalisesti. Loka istuu loan-heittäjän aivoissa, hän on itse loassa, mutaisessa loassa. Loan-heittäjä yleensä tykkää vain itsestään ja loan-heiton avulla kuvittelee loan-heittäjä toisten ajattelevan hänen olevan intelligentti. Loan-heittäjä ei voi hyvin, siksi hänellä on suuri himo loukata muita jotta muutkin voisivat huonosti. Loan-heittäjä toivoo että se jonka päälle hän lokaa heittää tulisi voimaan huonommin kuin hän loan-heittäjä.

 

Miksi on olemassa egoistisia ihmisä, joiden elämä kretsaa koko ajan heidän oman navan ympärillä, heidän omissa ajatuksisissa ja mielipiteissä itsestään, joita he sitten ilmituovat kuuntelijoille, aivan kuin kuuntelijat olisi kiinnostuneita??? Huono psyykkinen vointi aiheuttaa myös tuon että puhuvat vain itsestään ja omista vaikeuksistaan. Heidän elämä on aivan liian negatiivista, negatiivisyys on ottaanut valla heissä.
Kukaan ei voi heidän mieltään kääntää positiiviseksi. Heidän on itse joskus tajuttava ja muutettava negatiiviset ajatuksensa positiivisiksi. Ainoastaan silloin he tulevat voimaan hyvin. Jokaisella meistä on oma taso, henkinen taso ja käyttäydymme tasomme mukaisesti.

 

Jos puhuu/kirjoittaa pitkiä pätkiä yhteen, väsyy kuulujat/lukijat. Kirjoitus/puhe liian pitkä ja yksitoikkoinen ollakseen kenellekkään mielenkiintoinen. Se on kuin korv-stoppning. Makkaran sisuksia työnnetään makkaran-kuoren sisälle on ihan samalla tavalla kuin sanoja/kirjoituksia työntää metri-kaupalla esille. Kuulijat/lukijat ehtii kyllästyä ja alkavat ajatella jotain muuta, eivät enää jaksa keskittyä pitkää puheeseen/kirkoitukseen. Ajatukset täytyy silloin ehkä fantisoimalla jotain hauskaa. Puhe/kirjoitus tarvitsee pienen tyhjän välin/tauon, tyhjuuden ja pieni huumorin-poikanen ei olisi pahitteeksi.

 

Keskusteluissa tapahtuu hyvin usein peilailua. Peilataan omaa itseään toisista ihmisistä. Yleensä peilaaja on täysin tietämätön peilailustaan. Peilaaja on sitä mieltä että vika on toisessa, ei missään tapauksessa hänessä itsessään. Ihminen on paljon taipuvaisempi antamaan risuja, ruusuja ei hevillä anneta. Ihminen joka ei ymmärrä peilaamista, kuvittelee että kaikki joilla ei ole samoja mielipiteitä kuin hänellä itsellä, ovat väärässä ja ovat huonoja keskustelijoita. Mitä kertoo tämä peilaajasta? Peilaaja näkee vain vikoja toisissa ihmissä, kuvittelee olevbansa itse kaikkein parhain.
Tuollainen on itserakkautta/narcissismia. Peilaaja on tietämätön peilailustaan. Hän hyväksyy vain itsensä, ei muita. Heillä on aina vaikeusksia yhteistyössä muitten ihmisten kanssa.

 

Kaikki voi olla joskus oikeassa, sekä viisaat että tyhmät. Kun sen ymmärtää, on tullut hieman viisaammksi. Ihminen on erittäin tyhmä silloin kun hän kuvittelee olevansa aina oikeassa ja että muut olisi väärässä. Täytyy yrittää ymmärtää että mielipiteet ei ole sama asia kuin fakta.

 

Noin yleisesti sanottuna, tiedämme sen mitä muut ovat kirjoittaneet kirjoihinsa, mitä olemme lukeneet. Se on se mitä tiedämme. Usein joudumme käyttämään toisten ihmisten tietoja, koska emme itse tiedä tai emme ole itse keksineet tietoja. On taas jällen kerran aika muistuttaa että mielipiteet ei ole sama asia kuin fakta tieto. Usein kuulee joidenkin puhuvan/kirjoittavan mielipiteistään ja vaativan että kuulijat/lukijatpitäisivät pitäisi niitä fattoina tietoina. Fakta ja mielipide on joidenkin mielestä sama asia. Kuinka väärässä he ovatkaan.

 

Onhan se niin että kaikki ihmiset puhuu pahaa joskus jostakin ihmisestä. On tyhmää väittää että ei mukamas koskaan ole puhunut pahaa. Se on erittäin paha asia jos puhuu pahaa ystävistään, tuttavistaan, työkavereistaan. Kaikki ihmiset puhuu pahaa joskus, minä, sinä, te ja he. Kaikkein parhaiten tulee esille päivän-valoon sellaiset jotka puhuvat kavereistaan pahaa koko ajan. Mitä sellaiset ihmiset on? Ovat tyytymättömiä itseensä, siksi he kohdistaa pahansuopaisuutensa kavereihinsa, tuttaviinsa, työkavereihin. Se on sitä peilaamista, peilavat omia vikojaan muista. Omia vikojaan harvoin haluavat tunnustaa, eivät edes itselleen, siksi se on olevinaan heille erittäin hyvä että he kuvittelee että on sentään muita ihmisiä jotka ainakin on huonompia kuin he itse.

 

Mikä tarkoitus on ihmisillä jotka jatkuvasti kirjoittaa negatiivisiä kirjoituksia foorumeissa ja blogeissa? Jos he uskaltaisivat katsoa peiliin avoimin silmin, ymmärtäisivät he ehkä mistä se johtuu, riippuen tietenkin ovatko he uskaliaita myöntämään itselleen omat vikansa.
Jos on tullee siihen pisteeseen että uskaltavat myöntää omat vikansa itselleen, silloin voi alkaa muuttamaan itseään, käyttäytymistään. Se on melkein se ainoa tapa heille löytää itsensä, tulla onnellisimmiksi, tykätä itsestään ja lopulta jopa oppia rakastamaan itseään. Vasta silloin on ihmisellä kyky kuunnella mitä muut puhuvat ja sanovat, eikä vain ainoastaan mitä he kuvittelevat että muut sanovat.

 

Kun lukee eräitä negatiivisia blogeja, saa huonoja tunteita niistä, negatiivinen energia, negatiivinen värähtely alkaa tuntua. Parasta on silloin häipyä pois sellaisilta sivustoilta. Jos lukee blogia mikä on läpeensä kuukaudesta toiseen, negatiivinen ja muita kirjoittajia soimaava ja toisten syyttely omasta huonosta voinnista, kuluttaa se lukijan energiaa. Ei siis kannata upottautua liikaa lukemaan sitä negatiivisyyttä. Se negatiivisyys voi tarttua, kuin tarttuva tauti, viirus, bakteeri. Pitää olla varovainen oman itsensä takia.
Sama on foorumeilla. Aikansa kun lukee foorumeita, oppii eroittamaan jatkuvasti kirjoittavat nickit ja silloin on helppo alkaa hypätä yli esim. islamofobisten jaarittelut ja jaarittelut missä vain soimataan muita kirjoittajia. Viisas hyppää sellaiset kirjoitukset yli, ei lue niitä ja ei edes vahingossakaan vastaa. Tee ja elä kuten opetat muita tekemään ja elämään.----On helppoa puhua, mutta paljon vaikeampaa elää puheittensa mukaan. On siis vaikeaa elää ja tehdä samoin kuin opettaa muita tekemään ja elämään. Yleisesti sanottuna se on noin.
Ihmisen kieli on liukas, kieli sanoo månta kertaa aivan liikaa. Ihminen joka tekee ja elää niin kuin neuvoo muita tekemään ja elämään, saa respektiä muilta. Siksi se onkin tyhmää sanoa muille miten heidän täytyisi elää ja tehdä. Puhuu siis kuin käärmeen kielen tavalla, kaksi-osaisesti, puhuu neuvoo yhdellä tapaa, mutta itse tekee toisella tapaa. Kuinka moni tekee noin? Luultavasti kaikki ihmiset on joskus toiminut noin. Muistatko mitä neuvoit lapsiasi? Älä kiroa, mutta kirosit itse. Älä polta tupakkaa, mutta tupakoitset itse. Älä juo viinaa, mutta juot itse viinaa, jne jne. Ihminen on arvaamaton olento.

 

Imartelija ei ole koskaan todellinen ystävä.Imartelijoilla on aina jokin taka-ajatus imartelullaan. Takanapäin he puhuvat aivan jotain muuta sinusta, jotain vähemmän mukavaa. Edeääpäin imartelija on hyvin makeaa sinulle. Miksi? Hän ei uskalla seisoa sanojensa takana, siksi hän mielistelee kaikkia jatkuvasti.

 

Mitä ajattelet, ajatteletko positiisia, ajatteletko negatiivisiä ajatuksia? Mikä vie voiton sinussa, positiiviset tai negatiiviset ajatukset? Ole positiivinen, ole iloinen, saat rauhan sieluusi, psyykkeesi. Positiiviset hyvät ajatukset, muokkaa sinusta empaattista ihmistä. Ajatuksesi kertoo sinulle , millainen ihminen sinä olet. Harvoin näytät muille millainen olet, millaisia ajatuksia pyörii ajatuksissasi. Ajatuksiaan voi hävetä, jos ajatukset on negatiivisiä. Osaatko hävetä negatiivisiä ajatuksiasi? Tai syytätkö muita negatiivisistä ajatksistasi? Ole rehellinen itsellesi, tunnusta jatuksesi ainakin itsellesi. Ehkä sitten voit muuttaa ajatuksiasi hieman positiivisimmiksi.

 

Kirjain kirjaimelta tulee sanoja esille, sanat ilmaisee millainen ihminen olet. Monta kirjainat muodostaa hyviä sanoja, positiivisia lauseita, hyvää kirjoitusta. Miksi haaskata aikaa negatiivisyyteen, miksi olla negatiivisellä mielellä? Ilmaise itseäsi positiivisesti, älä loukkaa ketään, älä san pahoin. Kirjaimet voit muodostaa hyviksi sanoiksi, hyviksi lauseiksi, positiivisiksi, tai vain pelkästään neutraaliksi. Onnistuitko? Onnitteluni!

 

Meidän sisimpämme, psyykke, käyttäytyminen, puhe ja eleet, kertoo muille millaisia me olemme. Jos on hyvä ihmis-tuntija, tunnistaa ihmisen mielenalan helposti. Aina on tietenkin vaara analysoida väärin. Mutta yleensä analyysissä on aina jotain perää, siis jos on taito lukea ihmisiä kuin kirjaa, vain katselemalla heidän olemustaan ja kuunnella mitä he puhuu ja mitä he kirjoittaa ja miten he kirjoittaa.
Hyvyys ihmisessä paistaa empaattisuudessa ja inhimillisyydessä ja sivistyneisyydessä.
Pahuus ihmisessä paljastuu esim. rasistisissa puheissa ja kirjoituksissa, kateudessa, rikollisuudessa, ilkeässa kritiikissä jotakin persoonaa kohtaan, jne jne.

 

Tuntuu ihanalta olla väsynyt. Väsymys tekee rauhalliseksi, harmooniseksi, ajatukset juoksee hitaasti, harhaillen sinne sun tänne. Silloin ei ole tilaisuutta stressata. On naurattava olo. Kaikki naurattaa, ei tarvitse paljoakaan että alan nauramaan, nauran eikä siitä naurusta tahdo tulla loppua. Minä niinkuin leijun tuolla ylhäällä, vapaana ja iloisena. Siksi olo tuntuu hyvältä.
Sitten on taas toisia jotka itkee väsymyksestä, hermostuvat ja stressaantuvat. Mistähän se johtuu että väsymykseenkin reagoidaan eri tavalla? Siitä kai että olemme kaikki ihmiset uniikkeja, ei ole muita kaltaisiamme.

 

Joskus on elämä aurinkoinen, joskus pilvinen, joskus sataa. Mutta linnut laulaa ilmoista välittämättä. Kohta on talvi. Tämä on sää, emme voi auttaa. Joten ei ole mitään järkeä suuttua tai olla vihainen sään takia. Oikeastaan ​​sinun täytyy kohdata päivät sellaisenaan kuin ne eteesi tulee, hyväksy sää ja ole iloinen, että vielä on uusi päivä elämässäsi, harmaa sää, mutta mitäs sillä on väliä. Sillä aina voi itse tehdä päivänsä onnellinen, valoisiksi ja positiiviseksi, säästä riippumatta;) …. hymyille kanssani, nauraa minun kanssani ja elämäsi tuntuu hyvältä. Elämä on aivan liian lyhyt olla vihainen esim. säästä tai muusta pikkuisesta asiasta, joille ei voi yhtään mitään. Såååå, elä elämäsi onnellisena. Hymyile, ole tyytyväinen pieneenkin. Ei se auriko voi joka päivä paistaa ja jollei paista niin anna sisäisen valosi paistaa, jolloin sinusta hehkuu positiivista energiaa.

 

Opettele nauramaan hysteerisesti. Kaikki voi oppia sen taidon. Mutta meitä on monia jotka osaamme nauraa hysteerisesti jo kait lapsuudestamme lähtien. Ja oikeastaan nauretaan vaikka ei edes ole mitään erikoista mikä naurattaisi, sitä vaan nauraa. Ja sitä naurua ei voi noin vain lopettaa.
Jos ei osaa nauraa hysteerisesti, voi mennä nauru-kursseille. Täällä päin kuulema on sellaisia kursseja, olen lehdistä lukenut. Se opettaja alkaa nauraa hahattamaan. lopulta yksi toisensa jälkeen nauraa kaikki. Ensin kai hieman väkinäisesti, mutta lopulta nauroi he hysteerisesti kaikki. Alkoi naurattamaan kun katselin sitä videosta. Kaikki nauroi kyyneleet silmistä valuen, olkapäät vaan nytkyivät naurusta.
Tuollaisesta naurusta saa lopulta vatsa-lihakset helliksi. Mutta jälkeenpäin tuntuu ihanalta, ihana olo, rauhallinen ja mukava kaikin puolin. Vatsa-likaset rentoutuu, kaikki lihakset rentoutuu, rauhallisuus tuntuu kehossa/lihaksissa ja psyykessä. Kertakaikkiaan ihana olo. Minä saan ainakin kerran kuussa noita hysteerisiä “nauru-kohtauksia”.  Ihana olo jälkeenpäin. Kokeilkaa.

 

Kaikki voi olla joskus oikeassa, sekä viisaat että tyhmät. Kun sen ymmärtää, on tullut hieman viisaammksi- Ihminen on erittäin tyhmä silloin kun hän kuvittelee olevansa aina oikeassa ja että muut olisi väärässä. Täytyy yrittää ymmärtää että mielipiteet ei ole sama asia kuin fakta.

 

Mikä tarkoitus on ihmisillä jotka jatkuvasti kirjoittaa negatiivisiä kirjoituksia foorumeissa ja blogeissa? Jos he uskaltaisivat katsoa peiliin avoimin silmin, ymmärtäisivät he ehkä mistä se johtuu, riippuen tietenkin ovatko he uskaliaita myöntämään itselleen omat vikansa.
Jos on tullee siihen pisteeseen että uskaltavat myöntää omat vikansa itselleen, silloin voi alkaa muuttamaan itseään, käyttäytymistään. Se on melkein se ainoa tapa heille löytää itsensä, tulla onnellisimmiksi, tykätä itsestään ja lopulta jopa oppia rakastamaan itseään. Vasta silloin on ihmisellä kyky kuunnella mitä muut puhuvat ja sanovat, eikä vain ainoastaan mitä he kuvittelevat että muut sanovat.

 

Tasapainoinen balanssissa oleva elämä voi olla vaikea saavuttaa. Elämä kun ei kulje piikki-suoraa polkua, tietä. Elämä on lainehtivaa, puolelta toiselle, välillä tasapainoisesti, toisinaan taas lainehtien laidalta laidalle, ylös ja alas. Elämässä on opittava kulkemaan lainehtivaa polkua, mutkikasta polkua, ettei tippuisi pois polulta. Sama pätee pyöräillessä, polkuryörän on pysyttävä tasapainossa jotta ei kaatuisi.

 

Kysymällä oppii jos kysymyksiinsä saa vastauksia. Jos ei tiedä, on se silloin viisasta kysyä. Oikeastaan ei ole huonoja kysymyksiä, on vain huonoja vastauksia. Kysyjä on tietoa janoava, haluaa tietää enemmän. Vastaaja vastaa jos osaa vastata. Joskus vastaaja saattaa olla ärtynyt tai ei osaa vastata, sellaiselta vastaajalta voi kysyjä saada huonon vastauksen.
Kun uskaltaa kysyä, se osoittaa kaikille että haluaa tietää, haluaa oppia ja että on kiinnostusta. Älä välitä huonoista vastauksista, jatka ja kysy joltakin toiselta.

 

Unelmoida, kaikki unelmoi joskus, ajatuksissaan, elävät hetken unelmissaan, nauttien siitä. Niin tekee sekä naiset että miehet. Unelmointi keventää elämää. Pitää vain aina muistaa että kaikki mitä unelmoi, ei voi saada elämäänsä ja että kaikki mitä unelmoi, on mahdottomuus kokea elämässään. Pitää siis erottaa unelma reaali elämästä.
Unelmoimalla spontaanisesti, joskus, on kuin mauste reaali elämäm lisäksi. Unelmointi on melkein sama asia kun kirjoittaisi kirjan, unelmoi ensin kirjan aiheen ja sitten kirjoittaa unelmointinsa kirjaksi.

 

Vaikka olisikin kaunis, ei ole sama asia kuin että olisi viisas. Viisas nainen/mies ei aina ole kaunis. Mikä on kaunista, se istuu katselijan silmissä. Siksi voi yksi ja sama nainen/mies kuulla eri tahoilta että hän on, kaunis, ruma, mitään-sanomaton, mukava……
Kaikkein tärkeintä on se miten käyttäytyy, onko ystävällinen, onko ystävälliset ilmeet. Ilmeet kertoo paljon ihmisen sisäisestä olotilasta. Positiivinen ihminen säteilee positiivista energiaa/värähtelyä, jonka johdosta katselijan silmä havaitsee sisäisen kauneuden. Toisin sanoen, hiljainen kommunikaatio, on sama asia kuin ilmeet/värähtely, niistä näkee oletko positiivinen tai negatiivinen.

 

Positiivinen on lämmin ja empaattinen ihminen. Osaa ja jaksaa keskustella lempeästi ja sanomatta pahaa muista ihmisistä. Positiivinen on aika vaikeaa olla, maailma on täynnä negatiivisyyttä. Täytyy vain usein miettiä omia sanomisiaan ja kysyä itseltään, onko ollut positiivinen vai negatiivinen.
Josakus voi negatiivistä luulla positiiviseksi ja sitten yht äkkiä havahtuu että narraa jopa itseään. Kun aloitin tätä kitjoittamaan, kolmen lauseen jälkeen huomasin että olin sanoissani negatiivinen. Aloitin uudelleen, uusi yritys  Kun jätin kaiken negatiivisen pois, tuli tästä kirjoituksesta erittäin lyhyt .

 

Olen havainnut itsestäni sen seikan että esim. silloin kun olen nuhassa ja kuumeessa ja tunnen oloni raskaaksi ja väsyneeksi, nautin tilanteesta kuitenkin. Psyykke tuntuu rauhalliselta, nautin levosta ja rauhallisuudesta. Miksi en hermostu? En tiedä. Rauha on sielussani. Stressiä ei ole enää. Silloin tuntuu elämä harmooniselta jopa nuhassa ja kuumeessa ollessakin.
Ei häiritse olleenkaan että kotityöt jää tekemättä sairastellessa. Aina on uusia päisiä jolloin voi kotityöt hoitaa.

 

Ajatelkaa, miltä se tuntuisi, jos kaikki tuntuisi harmaalta ja ikävältä? Voi tuntea itsensä onnelliseksi jos harvoin tuntee olonsa ikäväksi.
Jos kehittää itseänsä niin että ei ole enää tapojensa orja, silloin on flexibel, joustava ja mikään ei tunnu vaikelta ja ahdistavalta. Ottaa vain kaiken vastaan, kaiken uuden. Vanhaan ja menneisyyten ei saa jähmettyä kiinni. On paljon paljon parempi olo jos on joustava.
Elämä joka on jo etukäteen valmiiksi suunniteltu, tuntuu ehkä turvalliselta, mutta harmaalta ja ankealta. Monet ovat peloissaan, eivät uskalla muuttaa elämäänsä. Sitten kun heidän jokapäiväiset suunnitelmat ei onnitu, he hermostuu ja alkavat voida huonosti.

-----------------------------------

 

Rakasta lämimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinähän se monen vaikeus piilee, eivät osaa rakastaa itseään, niin eivät osaa rakastaa lähimmäisiäänkään. Kaikkein tärkeintä on tarkastella omaa vointiaan, tykkäätö itsestäsi, oletko tyytyväinen itseesi. Jos et tykkää itsestäsi, mieti miksi et tykkää itsestäsi ja koeta yrittää hyväksymään itsesi ja rakastamaan itseäsi. Silloin sinulla on suuret mahdollisuudet rakastaa lähimmäisiäsi. Sinun ei tarvitse silloin etsiä ja olla näkevinäsi omia vikojasi muissa ihmisissä, et tarvitse enää peilailla omaa “huonouttasi” lähimmäisissäsi.
Terveen, hyvän itsetunnon omaavan ihmisen tuntee siitä että hän ei koko ajan moiti muita ihmisiä, hän on suvaitsevainen ja lähimmäisiään rakastava ja hän ei ole fanaattinen.
Jokainen voi muuttaa itseänsä lähimmäistään takastavaksi, opettelemalla ensin rakastamaan itseään, silloin pikku hiljaa tulee esille se rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. Suuremmoinen asia, eikö vai.
- Osaako rasisti rakastaa? Ei, ei osaa. Rasisti ei osaa edes rakastaa itseään. Siksi hän ei osaa rakastaa muitakaan. On ensin opeteltava rakastamaan itseään, ennenkuin kykenee rakastamaan muita.

 

Kaikki ei osaa nauraa kunnolla. Nauravat vain hieman ja teennäisesti. Hymykin näillä on vastahakoista, suu on vain hieman virnussa, mutta aitous kaukana. Mistä johtuu tuollainen? Johtuuko se hermostuneisuudesta? Tai tyytymättömyydestä itseensä ja tai elämäänsä?
Jokaisen tulisi opetella nauramaan. Totta on että sanon, opetella. Nauramaan voi opetella jonkin avustamana. Onhan niitä olemassa esim. naurukurssejakin. Minä itse saan usein railakkaita naurukohtauksia, nauran niin että en voi kontrollerata nauruani, en voi lopettaa nauramista. Sellainen nauru tekee hyvää kropalle ja etenkin psyykelle.

 

Millainen on ihminen jolla on suuri ego? Kaikki ihmiset näyttävät ulospäin egoansa joskus. Mutta ihmiset joilla on suuri ego, he ovat hyvin kiinnostuneita itsestään ja kehuvat itseään. He on tietävinään kaiken paremmin mitä muut. Kaikki heidän puheet menee aina lopulta heihin itseensä. Suuri egoinen ihminen näkee vain itsensä ja heillä on vaikeata nähdä, tajuta että maailma ei pyöri ainoastaan vain heidän itsensä jalkojen alla. Ihmisen on etsittävä ja löydettävä balanssi oman egon ja maailman välille. Oma ego ei kiinnosta kovinkaan paljon kuita ihmisiä. Omasta itsestään puhuminen väsyttää kuuntelijat. Kaikki ihmiset tarvitsee ilmaa ympärilleen, tilaa itselleen. Siksi se on vaikeaa olla suuren egon omistajan lähettyvillä, koska on suuri vaara täyttyä vieraasta egosta ja alkaa voida huonosti. Totta kai on autettava muita, mutta auta niin että et satuta itseäsi, pidä hyvää huolta omasta minästäsi, älä anna muitten egojen vaikuttaa itseesi.

 

Anteliaisuus, avuliaisuus, on osoitus lähimmäisenrakkaudesta. Anteliaisuus on hyvyyden osoitus. Se osoittaa että antaja, auttaja, hänellä on jalo, syvä sydän, empaattinen kanslainen. Kaikkein jalointa osoittaaon  hyvyyttää jo ennen kuin joku sanoillaan ilmaisee tarvitsevansa jonkin laista tukea. Anteliasta ihmistä kunnioitetaan, myös antelias ihminen kunnoittaa itseään, siksi hän on antelias, hän voi hyvin, hän kunnioittaa ja rakastaa itseään ja sitä mukaa hän oppinut on kunnioittamaan ja rakastamaan muitakin. Hyvä esimerkki anteliaisuudesta on esim. rahakolikon anto katumusiikkisoittajalle. Se on hyvyyden osoitus antaa soittajalle lantti. Ethän siitä edes rikastu tai köyhdy siitä, mutta katumisikantti on rahan tarpeessa. Älkää unohtako hädässä olevia, avun tarpeessa olevia, sairaita, käyhiä, kerjäläisiä, pakolaisia, jne jne. Ole antelias, ole hyväsydäminen, ole jalo, rakasta itseäsi ja rakasta muita.

 

Tee kysymys itsellesi: mitä ajattelit minuutti sitten? ..Harvoin muistaa mitä ajatteli minuutti sitten...Sillä ajatukset lentää salaman vauhdilla...ajatuksia tulee...ajatuksia uusia koko ajan tulee....hajanaisia ajatuksia...ajatukset lentää sinne ja tänne...Asia erikseen on jos alkaa ajatella jotain pitempään...se mieleen jää...Ajattele jos muut saisi tietää koko ajan mitä ajattelet :) Ei mukavaa taitaisi olla....Ajatukset kun olla saattaa hyvin omituisia...unelmia ja haaveiluita ja muuta sen sellaista...Minä annan ajatusten rauhassa lentää...kaikki ajatukset ole ei hyvää aivoitusta...siksi ne lentää ja leikkii ;) Tärkeintä on mitä antaa itsestään ulos...miten kommunisoi muitten kanssa.

 

Onko ihminen ajatustensa kaltainen? Osikseen on...ajatukset on sisäisiä aivoituksiamme...niitä paljon on...hyviä, pahoja, ilkeitä, naurettavia, älyttömiä, fantasiaa...ihminen peittää paljon ajatuksistaan, halua ei muitten tietävän mitä ajattelee...Mitä se kertoo? ...Se kertoo että olemme vielä hyvin vajaavaisia..psyykkemme on labiili ja ailahteleva...mieli muuttuvaa...mieli, ego hallitsee meitä...emme ole omien ajatuklsiemme herroja...olemme egon orjia...onneksi kukaan voi ei ajatuksiamme lukea :)  saamme pitää kaiken sisällämme piilossa jos niin tahdomme...Yksikään ihminen maanpäällä omista ei ainoastaan vain hyviä ajatuksia...

 

Rakkaus on...kaukonäköinen...hellivä...intohimoinen...nautinto...

 

Lempeä ihminen...lempeä kaunis on...kaunis ja jalo ihminen. Kasvot loistaa hyvyyttä...kasvot kertoo lempeydestä...kauniit ja lempeät kasvot...Lempeät kasvot on ärtyneitten rumien kasvojen vastakohta.

 

Oletko kissa-ihminen? ..Olet kissan palvelija, sinä palvot kissaa. Oletko koira-ihminen? ..Koira on sinun palvelija, koira palvoo sinua. Onko niin että koira-ihminen on hallitseva, määräilevä? Onko niin että kissa-ihminen on ystävällinen ja pehmeä?

 

Hellyys hulluja kohtaan on varma merkki lempeydestä...hellyydellä osoittaa hyvyyttä hullujakin kohtaa, malttiansa menetä ei...Hullu suutu ei, kun lempeän kohtelun saa.


Tunnemaailna suuri...tunteet maailmaa hallitsee...tunteet ihmisiä hallitsee, omat tunteet...toisten tunteet...orjia tunteitten olemme. Oppikaamme tunteemme tuntemaan...elämään hyvillä poluilla.

 

Auttaa pakolaisia...se tärkeää on...pakolaisella parempi täällä asuntoa odotellessa...kuin hädässä muualla...Tärkeintä on olla pois sodan jaloista...tuntea turvallisuuta...nukkua yönsä hyvin...Auttamianen tärkeää on...toisten auttaminen osoittaa että osittaa ihmisarvon tärkeyttä kaikille.

 

Vanhuus ja rypyt yhteen kuuluu...kuihtuva ihminen...veltostuva iho...ryppyinen iho...luita kolottaa :) ...Ihminen...syntyy...kasvaa...elää ja oppii...keho rappeutuu...ihmisen kohtalo se on....kaikkien ihmisten kohtalo sama...Eletään iloisesti ja mukavasti...niin kauan kuin vain voi...Nauttikaamme elämästämme...rypyt kuuluu vanhenemiseen...hyväksykäämme se...mitään voi ei ikääntymiselle.

 

voi olla monella eri tavalla, tahallisesti tai tahattomasti...Ihminen ei tunne itseään täysin kokonaan...Ja vaikka paljon tuntisikin itseään...on se hyvin vaikeaa tunnustaa omia vikojaan muille...etenkin jos ei uskalla edes niitä tunnustaa itselleen...Variationer on tietenkin paljon meissä ihmisissä...He jotka on enemmän vihamiehiä itselleen...heillä on vaikeaa olla ystävällisiä ja tai ystäviä muille...Etenkin, olla ystävällisiä kaikille tuottaa vaikeuksia monille. 

 

tunteet maailmaa hallitsee...tunteet ihmisiä hallitsee...omat tunteet...toisten tunteet...orjia tunteitten olemme...Oppikaamme tunteemme tuntemaan...elämään hyvillä poluilla.

 

Onnellisisella ihmisellä on positiiviset ajatukset muista.,,hän voi hyvin...
Onneton etsii vikoja muista ihmisistä...hän huonosti voi 

 

Ihmisen paras ystävä? ..Parhain ystävä, on jokainen itse itselleen...niin se on...He jotka voivat erittäin huonosti...heistä voi sanoa samaa me muut...mutta he myös pitää itseään parhaan ystävänä itselleen...sillä ihminen näkee hyvin helposti egonsa ehdotukset totuuksina...Normaalisti...ystävä...paras ystävä on itse itselleen...Sillä se on niin helppoa kuunnella egoaan...uskoa siihen että näin se on...Kyllä se niin on. Tai onko? ..jokaisella on omat ajatuksest itsestä...Toisten ajatukset jostain toisesta on sekunda ajattelua toisesta...sillä kukaan ei tunne toista ihmistä samalla tavoin kuin itse kukin tuntee itsensä...vaikkakin itsetuntemus usein on värjäytynyt itserakkaalla egollamme...Näin on jokaisen ihmisen kohdalla.

 

jotkut himokkaasti onkii itselleen ongelmia...Omat mielikuvat muista ihmisistä voi joillekkin tulla suuriksi ongelmiksi...He kuluttaa paljon aikaa oman ongelmansa kanssa...esim. antamalla pahaa mielikuvituksellista kritiikkiä muille...Silloin on sillä ihmisellä suuri ongelma...Ongelma ei ole hän jota kritisoi...ongelman omistaa kritisoiva itse...Ei ole tarpeellista kritisoida muita ja tehdä siitä suuri ongelma itselleen.

 

Elämän pelko...Pelko toista sukupuolta kohtaan...pelko lähimmäisen rakkautta kohtaan...johtaa elämän pelkäämiseen...jokaista varjoa nuo pelkurit pelkäävät...jokaista ihmistä joka on erilainen he pelkää...Sellainen johtaa elämisen pelkoon...Elämää pelkääviä on paljon...He ei ymmärrä parantaa omaa elämäänsä...He kuvittelee että vain muissa ihmisissä on vikoja...Se on elämän pelkäämistä...Taitavat pelätä omaa itseäänkin...Elämää rakastava ei pelkää muita ihmisiä...elämää rakastava osaa rakastaa kaikkia...jopa heitä jotka on pahoja...Pahoja on ohjattava paremmille poluille..hyville poluille...näytettävä heille tietä...olla tien avaaja...Kaikki ei kuitenkaan ymmärrä vaihtaa huonoa polkuaan parempaan polkuun...sanoi heille mitä tahansa...Monen ihmisen akilleskantapää on huonojen polkujen kulkeminen...He on enemmän kuolleita kuin eläviä tunteiltaan. 

 

Älä usko kaikkeen...Kaikkea mitä kuulee tai lukee...ei pidä uskoman...On aina otettava selvää mikä on faktaa ja mikä huhua ja tai vääristelyä...On tutkittava... eikä luotettava kuulemaansa...lukemaansa...on otettava alkuperäiset lähteet esille...katsottava pitääkö kuulemat ja lukemat paikkansa...Jos ei sitä tee...tulee kompastumaan omiin jalkoihinsa kun sokeasti uskoo muitten puheisiin ja kirjoituksiin...Opettele tunnistamaan faktat eroon mielipiteistä. 

 

Se joka tulee huonojen argumenttejen kanssa...häntä voi vastustaa parhaiten antamalla hänen puhua...Siis parhain tapa vastustaa huonoa puhujaa...on antaa sen puhua...Näin voi tehdä....Kuunnella...lukea pahaa puhujaa...mutta olla hiljaa...on turhaa ajan haaskaa yrittää keskustella suuttuneitten pahaa puhuvien kanssa...Siinä sitten näkee kuinka kauan pahaa puhuja jaksaa yksikseen puhua. 

 

Pikkumaiset ivailee muita ihmisiä...Ivaamalla muita...he tuntevat olevansa parempia itse...Iva on heille kuin huumetta...He ivaa ihmisiä...he ivaa uskontoja...he ivaa kulttuureja...Iva on tärkeää heidän elämässä....Ovat jääneet kiinni huumeeseen nimeltä..."iva"...Iva-puheet...ivailut och negatiivistä ja detsruktiivistä...Iva loukkaa aina jotain...Kun iva loukaa...ilostuu ivajaa ja saa siitä huumeen tavoin riemua sieluunsa...riemua toisten kustannuksella.

 

Rakasta lämimmäistäsi niin kuin itseäsi...Siinä se monen vaikeus piilee... eivät osaa rakastaa itseään...niin eivät osaa rakastaa lähimmäisiäänkään...Kaikkein tärkeintä on tarkastella omaa vointiaan...tykkäätö itsestäsi...oletko tyytyväinen itseesi...Jos et tykkää itsestäsi...mieti miksi et tykkää itsestäsi ja koeta yrittää hyväksymään itsesi ja rakastamaan itseäsi...Silloin sinulla on suuret mahdollisuudet rakastaa lähimmäisiäsi...Sinun ei tarvitse silloin etsiä ja olla näkevinäsi omia vikojasi muissa ihmisissä...et tarvitse enää peilailla omaa “huonouttasi” lähimmäisissäsi...Terveen, hyvän itsetunnon omaavan ihmisen tuntee siitä että hän koko ajan ei moiti muita ihmisiä... hän on suvaitsevainen ja lähimmäisiään rakastava ja hän ei ole fanaattinen...Jokainen voi muuttaa itseänsä lähimmäistään takastavaksi...opettelemalla ensin rakastamaan itseään...silloin pikku hiljaa tulee esille se rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan..

 

Toivotko paljon? ..Jos ihminen koko ajan vain toivoo ja toivoo saavan sen tai sen...tai toivoo elämästään tulevan sellaisen tai tällaisen, jne...Silloin sen ihmisen elämä on täyteen toivomuksia joita hän odottaa...Odottaessaan toivomuksiaan hän on stressaantunut...koska lopulta ne toivomukset täyttää hänen aivot niin paljon että muulle ei ole enää tilaa...Sellaisessa ainaisessa toivomis tilassa ei ihminen voi hyvin...Jos opettelee olemaan tyytyväinen elämäänsä...saa sielulleen rauhan...kun ei tavoittele kuuta taivaalta eikä taivaan tähtiä…

 

Viisauden äärirajat...Viisaudellakin on äärirajat...jos ne ylittää on se hulluutta...Viisas ihminen osaa pysyä viisauden-rajojen sisäpuolella...Hän osaa taidon olla niin että hulluus ei hänessä ilmene...Viisas tietää rajat mitkä yhteiskunnassa hyväksytään....Hulluuteen vajonnut viisas...esim. politiikko...alkaa puhua ja kirjoitella rasistisesti maahanmuuttajista...Yhteiskunta tuomitsee hänet...Hän on tuonut esille huulluutensa...Viisaus antoi periksi
hulluudelle...Olikin enemmän hullu kuin viisas.

 

Pelko, viha...Muukalaisvihamielinen pelkää muukalaisia....Pelkuri hän on...Kykene ei hän rakastamaan kaikkia ihmisiä...Rasisti on sama kuinmuukalaisvihamielinen...Rasisti on itse itsensä rasistiksi tehnyt...Kukaan ei ole vastuussa toisen teoista ja sanoista...Jokainen valitsee tiensä itse.

 

Kysymällä oppii...rohkea kysyy...Tyhmä uskalla ei kysyä, pelkää näyttää
tietämättömyyttään...Viisas uskaltaa näyttää tietämättömyytensä, kysyy ja oppii...Kysymykset ei ole tyhmiä...sen sijaa eräät vastaukset voi vaikuttaa tyhmiltä

 

Sanaharkkaa syntyy helposti...jos alkaa moittia muita koko ajan...Sanat voi satuttaa...On varottava ettei loukkaa sanoillaan muita...vaikka suoraan haluaakin sanoa mitä tahansa...sanomalla...että "olen vain rehellinen"....Sillä tyylillä saa aina nenilleen muilta...on valinnut tien jolla moititaan muita... "Rehellisyys" sanoissa moittiessa jotakin...on vain sen ihmisen "rehellisyys"...ei muitten...sillä jokaisella ihmisellä on oma "rehellisyys" ja oma tulkinta.

 

Miksi pitää aina alentaa jotain uskontoa? ..Ja ylistää jotain toista uskontoa? ..Tai ylistää uskonnottomuutta? ..Miksi ei voi tarkastella kaikkia uskontoja uskontoina...ilman äärikiivasta sananheittoa ja sen oman kehumista? ..Totta kai eri uskonnoissa on eroja...mutta kaikkein eniten on kuitenkin samanlaisuutta...Olisi paljon hienompaa jos etsii samankaltaisuutta...sillä eroavaisuuksista puhuttaessa tulee aina riita ja toisten haukkkuminen. 

 

Ruotsin kielessä lähimmäisenrakkaus tarkoittaa kaikkia ihmisiä...ei siis ainoastaan lähettyvillä olevia ihmisiä...Rakasta lämimmäistäsi niin kuin itseäsi...Jos ei ole kykyä ja haluja rakastaa lähimmäisiään,
silloin se ihminen ei osaa rakastaa itseäänkään...oman rakkauden puutteesta itseään kohtaan...ei se ihminen tajua rakastaa muita...kun rakkaus on  hänelle aika tuntematon asia vielä...Kehoitan kaikkia rakastamaan lähimmäisiään...maailman ihmisiä..antamaa tukensa ja apunsa heille jotka esim. eniten apua tervitsevat...esim. pakolaiset on suuressa hädässä...opetelkaa mitä lähimmäisenrakkaus on ja opetelkaa ensin rakastamaan itseänne...kyllä se siitä sitten se lähimmäiserakkauskin valkenee mitä se on...Avatkaa sydämenne...

 

Jos tuntee itsensä nöyryytetyksi, voi siitä oppia ja muuttua paremmaksi ihmiseksi, tuntea että tulee kestämään enemmän mitä oli luullut aikaisemmin kestävänsä, esim. psyykkistä tunnetta kun on nöyryytetyksi jollakin tavalla joutunut. Tällaiseta oppii kaikki, sekä uskovaiset ja uskomattomat, jos on viisautta ottaa opikseen.
Lisäksi:
Se on jokaisen oma asia esim. nöyrtyykö Jumalan tahtoon vai ei ja kuinka paljon nöyrtyy vai nöyrtyykö vähän vain. Se on jokaisen henkilökohtainen asia, miten tulkitsee pyhien kirjojen sanomaa, sillä kaikki on tulkinnasta kiinni ja tietenkin siitä, valitseeko hyvän tien, tien jossa on mukana lähimmäisenrakkaus, hurskaus.... 

 

Kun kerran tässä maailmassa elämme, on yritettävä elää tässä maailmassa jotta toimeen tulisi. Turha huolehtia ja murehtia huomisen, tulevaisuuden murheista. Tulevaisuus tuo tullessaan jotain, mutta on terveellisempää ajatella tämän päivän elämäämme, sillä eläessämme teemme hyviä tai pahoja tekoja, eläessämme sanomme hyviä tai pahoja. On siis huolehdittava siitä mitä juuri nyt teemme ja sanomme, sillä se olemme, sinä, minä hän te ja niin edelleen. Huominen ei kerro muusta kuin omista kuvitteluistamme ja haaveistamme. Elämä tänään kertoo millainen ihminen on. Myös ihmisen menneisyys kertoo paljon ihmisestä.

 

Kaikki ihmiset tekee "syntiä"...Homoseksuaalisia on kaiken uskonnon harrastajissa...Samoin on esiavioliiton harrastajia myös kaikissa uskonnonharrastajissa...Syntinsä saa jokainen aikanaan anteeksi jos Jumala sen katsoo aiheelliseksi.
Nykyaikana se on vain ääriuskovaiset etupäässä jotka nokka pystyssä sormellaan osoittaa muita...etsien ihmisiä joita haukkua, aivan kuin se olisi ihmiselle Jumalalta antama käsky haukkua muita ihmisiä ja moittia heitä heidän elämäntavastaan.
On paljon parempi kun parantelee omaa elämäänsä ja antaa muitten olla...sillä kukaan meistä ei ole uskonveljiemme...uskonsisartemme, ja emme muittenkaan vartijoita...Vartioikaamme omaa elämäämme...vartioikaamme omia sanojamme... sillä sanat näyttää millaisia olemme ja tekomme kertoo suoraan sielumme laadusta.
Jos joku on homoseksuaalinen...ei se ole minun asiani tuomita sitä henkilöä... Kaikkeen miten muut elää...ei ole soveliasta takertua kiinni alkaen soimata ja syyttää syntiseksi...sillä jokainen on syntinen uskontojen teesien mukaan...Miksi syntinen osoittaa sormellaan muita syntisiä? ..Peilaavat omaa itseään siitä toisesta...näkevät omat vikansa...Vaikea huomata ja tunnustaa omia vikojaan, mutta ne omat viat heijastuu siitä toisesta ihmisestä.
Ja tietenkin eräillä on suuri himo osoittaa muita sormellaan...se aiheuttaa hetken hurmiollisen tilan sellainen ihmisen mielessä...hän tuntee olevansa parempi kuin tuo tai tuo...Mutta se on vaan hetken hurmiotila...ihminen ymmärtää kyllä omat heikkoutensa ja häpeää itseään itselleen...siksi sormet usein eräillä osoittaa muita...syytellen ja tuomiten. 

 

Ihminen kasvaa sekä fyyssisesti ja henkisesti. Iän myötä alkaa tajuta, että elämme nyt tässä maailmassa, että meidän on osattava elää tässä maailmassa, eikä haaveilla muista maailmoista, sillä sellaiset haaveet on vain haaveita, haaveilulla tähtiläisyydestä, ei auta elämään tässä maailmassa, päin vastoin ehkä. Niin kovalta kuin se joillekkin saattaa tuntua, niin kaikkein tärkeintä on osata elää tässä maailmassa niin, että voi psyykkisesti hyvin kaikin puolin. Sillä täällä olemme, pois emme pääse muuta kuin kuoleman kautta sitten kun se aika koittaa. 

 

Miten elää...Jos haluaa pysyä "normaalin kirjoissa", silloin kyllä ymmärtää elää tässä maailmassa hyvin. Mitä hyötyä on haaveilla henkimaailmoista, koska snne kaikki pääsee aikanaan kuitenkin? Ehkä. Sillä kukaan ei tiedä varmuudella sanoa yhtään mitään. Tämä maailma missä nyt olemme, on kuin opetusta meille, kokeilua, kuka osaa elää tässä maailmassa hyvin ja voida hyvin. Kaikki on ihmiselle koettelua vain, kaikki ei kestä tätä maailmaa, heillä on psyykkisiä vaivoja. Terve ihminen jaksaa kaikki koettelemuksensa tässä maailmassa, oppii kokemuksistaan ja ymmärtää kohottaa sielunsa tilaa elämällä hyvin tässä maailmassa. Haaveet tuon puoleisesta elämästä, on haavaita. Paljon tärkeämpää on haaveilla tämän maailman elosta ja yrittää toteuttaa niitä, elää hyvin, tasapainoisesti sielunsa ja maallisen kanssa...Miksi olemme täällä nyt? Oppiaksemme jotain itsestämme, elämästä tällä planeetalla. Minne menemme kuoleman jälkeen, siellä opimme elämästä mitä se siellä on, mutta se on sen ajan murhe tai riemu, sillä kukaan ei tiedä varmuudella missä olemme kuoleman jälkeen.
(Tämä on minun mielipide. Seison jalat tukevasti maassa, en anna haaveiluitten viedä ylivaltaa ajatuksissani.) On osattava elää täällä ja nyt. Jollei täällä ja nyt osaa elää, silloin ei varmasti osaa elää muuallakaan ja sellainen ihminen etsii ja suree koko ajan, eikä osaa elää. Tuolloin se ihminen jää vajaavaiseksi koko ajan, kun ei ole oppinut elämään. Elämä on opettavaa ja itsensä parantaminen paremmaksi on opettavaa ja antoisaa. 

 

Kun kerran tässä maailmassa elämme, on yritettävä elää tässä maailmassa jotta toimeen tulisi. Turha huolehtia ja murehtia huomisen, tulevaisuuden murheista. Tulevaisuus tuo tullessaan jotain, mutta on terveellisempää ajatella tämän päivän elämäämme, sillä eläessämme teemme hyviä tai pahoja tekoja, eläessämme sanomme hyviä tai pahoja. On siis huolehdittava siitä mitä juuri nyt teemme ja sanomme, sillä se olemme, sinä, minä hän te ja niin edelleen. Huominen ei kerro muusta kuin omista kuvitteluistamme ja haaveistamme. Elämä tänään kertoo millainen ihminen on...Myös ihmisen menneisyys kertoo paljon ihmisestä.

 

Ihminen kasvaa sekä fyyssisesti ja henkisesti. Iän myötä alkaa tajuta, että elämme nyt tässä maailmassa, että meidän on osattava elää tässä maailmassa, eikä haaveilla muista maailmoista, sillä sellaiset haaveet on vain haaveita, haaveilulla tähtiläisyydestä, ei auta elämään tässä maailmassa, päin vastoin ehkä. Niin kovalta kuin se joillekkin saattaa tuntua, niin kaikkein tärkeintä on osata elää tässä maailmassa niin, että voi psyykkisesti hyvin kaikin puolin. Sillä täällä olemme, pois emme pääse muuta kuin kuoleman kautta sitten kun se aika koittaa. 

 

Kaikki olemme ihmisiä vain, omine ajatuksineen...kukaan meistä ei ole toinen toistamme parempia tai huonompia...Mutta tekomme ja sanamme kertovat millaisia olemme.

 

Jos ihminen ei tee mitään ja ei puhu mitään ja ei kirjoita mitään, silloin ei kukaan voi sanoa että se ihminen on sellainen tai tällainen, sillä se ihminen on töäysin tuntematon ja hiljainen, ei ole siis ilmaissut millään tavalla itseään, silloin hän vielä on yhtä hyvä ihminen ehkä...se ihminen ei ole vielä julkaissut ajatuksiaan ja mielipiteitään muille.
Mutta heti kun aukaisee suunsa, julkaisee silloin ajatuksiaan muille ja muut saa nähdä millaisia sen ajatukset on...joko hyviä tai pahoja ja sitten ne sanat ja teot määrittelee millainen se ihminen on :)
Paremmuudesta ei ole kysymys, eikä huonoudesta...on kysymys ihmisen sieluntilasta, millainen psyykke on, miten voi, onko lähimmäisiään rakastava tai ei...
Jos ihminen ei aukaise ajatuksiaan muille, muut ei voi tietää hänestä yhtään mitään ja silloin ei ole hyvä eikä paha eikä parempi muitten silmissä, vaan aivan samanlainen kuin kaikki muutkin tuntemattomat tai sellaiset jotka ei ajatuksiaan jakele muille.
Mutta heti kun aukaisee suunsa, antaa silloin ulos omaa itseään muille ja näyttää millainen on.

 

Kun vanhenet, saat ryppyjä ... Se on aivan luonnollista ... Se on ajan myötä tulevaa ... Jokainen tulee vanhaksi jossain vaiheessa, jos saa elää kauan aikaa ... On hyväksyttävä rypyt ja pienet tai suuret vaivat, jotka tulevat iän myötä ... ei pitäisi vaipua apatiaan vain sen takia että on saanut ryppyjä ... täytyy oppia elämään niiden ryppyjen kanssa ... Kun on onnellinen ja hyväksyy itsensä, niin säteilee sitä ulospäin, kaikki voi nähdä, että tuntuu hyvältä ... specielt jos mitään vakavampaa vaikeutta tai sairautta ole...on vain ne pienet harmittomat rypyt...voi olla rauhallinen, tuntuu hyvältä, olla positiivinen ja nauttia elämästä.
Teen nyt juuri niin... nauttia elämästä, vaikka olen vanha ja hieman ryppyinen ... siitä huolimaatta, minä elän, olen kunnossa ... rakastan kaikkia ihmisiä...rakastan maailman kaikkia ihmisiä...elämä jatkuu ... kukaan ei välty vanhuuden rypyiltä :)

 

Yhteiskuntaan on uskallettava ottaa osaa, sillä yhteiskunnassahan elämme...pahaa pitää uskaltaa vastustaa ja hyvyyttä pitää uskaltaa puolustaa ja tuoda julki...minä otan osaa kaikenlaiseen...en syvenny vain hyvyyteen ja lukijoita ja kommentteja onkimaan...minun elämäntarkoitus on avustaa hyvyyttä maailmassa ja kertoa pahuudesta ja yrittää kääntää pahuutta pois pahuudesta...sillä sehän on jokaisen ihmisen oma valinta millainen on ja miten käyttäytyy...kun valaistuu hieman, silloin voi pahakin muuttua hieman hyvemmäksi.
Annan suuren arvon sellaisille ihmisille jotka uskaltavat vastustaa pahuutta ja puolustavat hyvyyttä...kumpaakin on tehtävä...olla tasapainossa kaiken kanssa...maailma ei liiku ainostaan oman navan ympärillä...on osattava katsella maailmaa ilman että koko ajan puheet ja kirjoitukset pyörii oman navan ympärillä kirjoittamalla omista hyveistään ja niin edelleen :)

 


Osaatko rakastaa itseäsi? 
Rakasta lähimmäisiäsi niin kuin 
rakastat itseäsi...siitä näkee kuinka paljon 
se ihminen rakastaa itseään, tai rakastaako 
ollenkaan...tai rakastaako itseään vain vähän, 
Jos ei osaa rakastaan itseään, silloin ei osaa 
rakastaa muitakaan...silloin on itsekäs muita kohtaan, 
ei esim. halua että pakolaisia autetaan, jne.
Jos itseään osaa ja ymmärtää rakastaa tarpeeksi 
paljon, silloin on myös ymmärrystä rakastaa muita, 
täysin vieraitakin...silloin rakkaus näkyy auttamisen 
halusta...lähimmäisenrakkaus ei tunne rajoja,
lähimmäisenrakkaus on kaikkia ihmisiä käsittävä,
rakkaus on kaunista ja empaattista.

 

Rakkaus voittaa kaiken...ainakin melkein aina...
rakkaus tuo rauhaa ystävällisyyttä ja huomaavaisuutta ja
auttavaisuutta mukanaan...rakkaus tuo mukanaan
kansainvälistä rauhaa...rakkaus yhdistää ihmisiä...
rakasta kaikkia niin omalta osaltasi edistät ihmisten hyvinvointia.

 

Maapallon asukas...ajatteleva ihminen...puhuva ihminen...muista aina, ajattele hyvää...toimi viisaasti...rakasta luontoa...rakasta kaikkia ihmisiä...rakasta itseäsi...näin hyvä tulee...maailma paranee...toimi maailman parantajana.

 

Ajatukset lentää...lentää hiljaisuudessa...yön hiljaisuudessa...päivän hiljaisuudessa...lentävät sinne ja tänne...ajatuksetlentää...antaa lentää vaan...älä pysähdy...älä ajattele ajatuksiasi...
ajatukset tulee...ajatukset menee...älä välitä...nauti hiljaisuudesta...nauti hetkestä 
ihanasta :)

 

Rajaton rakkaus, 
rakkaus voittaa, 
rajat katoaa, 
kansainvälinen rakkaus, 
suurta on, 
rajat estä ei, 
rakkaus kukoistaa, 
rakkaus voittaa.

Rajaton rakkaus...valtioitten rajat ei rakkautta estä...rakkaus on rajatonta...vain muukalaisvihamielisten rakkaus on rajallista...kansainvälisten rakkaus on rajatonta...äärettömän avaraa ja antavaa...maailmalta oppii...maailma suuri on...rajaton rakkaus opettaa maailmasta, ihmisistä, kiúlttuureista, tavoista...se elämää rikastuttaa...katse muuttuu avaraksi...alkaa huomata enemmän samankalisuuksia kuin erilaisuuksia...erilaisuuksia on, mutta ne hyväksytään jos ne ei haittaa elämää...ja toisaalata, erilaisuus rikastuttaa...oppii että ei tuijota vain omaan napaansa...

 

Anna anteeksi, 
katso älä taakse, 
eteenpäin vaella,  
uudet hetket, 
iloa tuovat, 
surua tuovat, 
se elämää on, 
menneet menneitä on, 
anna anteeksi.

Anteeksi anto on hyvin tärkeää...Niin kauan kuin ei voi antaa anteeksi, tulee  voimaan hyvin huonosti...Lopulta kun koittaa se valoisa hetki...ja uskaltaa ja osaa antaa anteeksi...se helpottaa...helpottaa synkkää ja vihaista sieluntilaa...Anteeksi anto valaisee sielun...antaa voimia mennä eteenpäin... jättää negatiivinen taaksepäin...ei unohtaa sitä...mutta laittaa se tapahtuma pieneen "lokeroon" sen jälkeen kun on pystynyt antamaan anteeksi...sen jälkeen askeleet etenee keveästi elämässä 

 

Uusi päivä, 
aamu pilvinen, 
aamu aurinkoinen, 
päivä valkenee, 
yhteiskunta herää, 
herää unistaan, 
herää aamuun uuteen, 
hymyillen, 
mieli iloisena, 
hyvää huomnta!

Valo silmiä häikäisee...aamu sarastaa...valoisena...mustat sadepilvet taivaalla liitää vinhaa vauhtia...aurinko välillä säteitään näyttää...miltä tuntuu...iloisuus aamulla antaa iloisuutta ja levollisuutta lopuksikin päivää...aamuhetket ihanat, sanelee ehkä päivän olotilan...muista hymyillä aamuisin...muista olla tyytyväinen...sadepilvet ei aamusta huonoa tee...opettele rakastamaan sadetta yhtä paljon kuin aurinkoista säätä...älä anna sään lannistaa itseäsi...pilvet liitää taivaallla, mutta ihmisen mieli hyvä olla voi...hymyilkäämme aamuhetkessä ihanassa...aloita uusi päivä iloisin mielin...voit silloin hyvin ja myös ympäristösi voi hyvin...iloisuus, positiivisyys on tarttuvaa aivan yhtä lailla kuin kiukkuisuus, negatiivisyys on tarttuvaa.

 

Jokainen ihminen peilaa jonkin verran itseään muista...useimmiten alitajuntaisesti...ei tiedä peilaavansa...Mutta joskus tietää peilaavansa ja usein silloin se hermostuttaa ihmisen...ihan kuin häpeäisi omia ajatuksiaan...Tuo tunne on varmati tuttu meille kaikille jonkin verran...jos vain haluaa tunnustaa, että näin on...Kaikki ei halua tunnustaa tätä...he keksivät jotain muuta syyksi...eivät uskalla edes itselleen tunnustaa, että peilasivat.
On myös olemassa ihmisiä jotka syyttää kaikkia peilaamisesta...he tulkitsee...että se on niin...eivät tiedä...mutta tulkitsevat muitten sanomisia ja väittävät, että näin on aina...Omaa tulkintaansa alkavat pitämään todellisena totuutena muitten ihmisten ajatuksista...ihan kuin he olisi ajatusten lukijoita. :)
Asiahan on niin että toisista helpommin tunnistaa omat vikansa...taui on ainakin tunnistavinaan.

 

Ainainen negatiivisyys kalvaa sydäntä js tekee elämän vaikeaksi kulkea...pieni epäily joskus ei pahaa tee...mutta ainainen epäily tekee vahinkoa epäilijälle monessa eri muotoa, epäilijä ei vain vielä ymmärrä tätä...
Totta kai asioista puhutaan ja jopa ehkä kiistelläänkin, sehän on normaalia elämää että on mielipiteitä...mutta jatkuva epäily ja negatiivisyys on haitallista ihmisen psyykelle...negatiivisyys harvoin tuo hyvää mukanaan ihmiselle, epäilijälle...miksi negatiivisyys houkuttelee? ..ehkä siksi jos ei kerta kaikkiaan osaa olla positiivinen, ei ole oppinut vielä...vaikka positiivinen onkin, ei se todellakaan tarkoita sitä että käännetään jatkuvasti toinen poski esille jokaisessa tilanteessa :)
Elämänkoulussa oppii koko ajan jotain uutta...elämänkoulu kehittää ihmistä...kaikesta oppii jotain...ehkä joskus jopa oppii sen että hyvyys on hyvää ja pahuus on pahuuttaa ja lopettaan pahuuden harrastamisen elämässään ja yrittää etsiä vain positiivisiä teitä itselleen...sillä nehatiivisuus on kalvavaa ja turmelevaa...negatiivinen ihminen säteilee, värähtelee pahaa negatiivisuutta ympäristöönsä ja läheskään kaikki ei vielä osaa olla neutraalisti negatiivisen läheisyydessä, jolloin se negatiivisyys on tarttuvaa, kuin bacilli...

---------------------------------

 

Miksi määrätä haluat?  Miksi mariset? Rauhoitu, Elä ja Anna myös muitten elää.


Älä valheisiin usko, tutki tarkkaan, razzet valehtelee, satuja kertovat, vihaa lietsovat, usko vain tilastoihin, usko "totuuteen", vihasivustot vihaa uhkuu, huono vointi, huono itsetunto, vihaisen ihmisen tuntomerkkejä on.


Rajaton rakkaus, rakkaus voittaa, rajat katoaa, rakkaus kansainvälinen,  suurta on, rajat estä ei, rakkaus kukoistaa, rakkaus voittaa.


Tuuli vinkuu, ulisee ja ulvoo, sihinä ja ujellus ulkona, myrskytuuli öinen, hyväksy sää, sää kuin sää, säälle mitään voi, myrsky hurjaa on, hurjaa mutta jännittävää, kuin Alaskassa olisi, kylmä myrskytuuli.


Negatiivinen, houkutteleeko, miksi miksi? näetkö negatiivisyyttä, etsitkö negatiivisyytta, saatko mielihyvän, et positiivinen ole, et neutraali ole, etkö osaa olla, mikä sisimmässäsi jyllää, mikä sisimmässäsi kalvaa, etsi positiivisyyttä, voi paremmin, kritiikkinsä hän unohtaa, elämä mansikalle maistua alkaa :)


Ihminen, Maapallon asukas, ajatteleva ihminen, puhuva ihminen, ajattele hyvää, toimi viisaasti, rakasta luontoa, 
rakasta ihmisiä, rakasta itseäsi, hyvä näin tulee, maailma paranee :)


Ihmisystävä, kuka on, oletko sinä, tai sinä, tai minä, ihmisystävä kaikkia rakastaa, ihmisiä rakastaa, kaikkia ihmisiä, positiiviset sanat esillä, empatia jyllää, harmoonisuus loistaa, ihanaaaaa!


Elä sovussa, hyväksy kaikki, älä syyttele, kollektiivinen syyttely pois jätä, ole ihmisiksi, ole ihminen, ole empaattinen, elämäsi muuttuu, positiivisuus kasvaa, mukavalta tuntuu.


Menneisyys jätä, nykyhetkestä nauti, nykyhetkessä elä, menneisyys mennyttä, anteeksi menneisyydelle anna, elät nyt, elät tässä ja nyt, 


Maailma, maailmamme, ihmisten maailma, yhteinen maailma, elä sovussa, "rakasta" kaikkia, tee maailmasta hyvä, ole hyvä esimerkki, esimerkki hyvästä.


Virkistävä erilaisuus, erilaisuus rikastuttaa, asioita opit, tietosi kasvaa, empatiasi kasvaa, maailmankatsomuksesi kasvaa, tulet maailman kansalaiseksi, internationell, rajaton ihminen :)


Ajatuksien voima, voima voimakas, ajatuksiesi kaltainen olet, etsi positiiva ajatuksia, ajatuksesi muokkaa,  pois negatiivisyys heitä, negatiiviset ajatukset negatiivisyyttä luo, opettele, opettele, uneksi valveilla ollessasi, uneksi positiivisiä tapahtumia, nauti mielikuvitus unistasi :) ajatukset luovia on, positiivisiä ajatuksia etsi, positiivisesti toimi, nauti täydellä sydämellä, 


Rakasta elämää,kaikki elämää rakastaa, elä itse, anna muitten elää, iloitse elämästä, anna muitten iloitaelämästä, nauti elämästä, anna muitten iloita elämästä, ihmisiä olemme kaikki, maapallon asukkaita, 
rakastakaamme elämää, rakastakaamme toisiamme, näin hyvä tulee.


Ole tyytyväinen, valita älä, vähempään tyydy, varojesi mukaan elä, elämästäsi nauti, positiivinen ole, raha merkitse kaikkea ei, terveys ja hyvinvointi kaikkein tärkeintä on, terveellistä elämää elä, nauti ja elä.


Ymmärtävä mieli, kaikkia rakastaa, kaikista tykkää, kaikista huolehtii, kaikille hyvää toivoo, ymmärtävä mieli, 
ystävällinen käytös, maaimaa parantaa, maailmaa avustaa, rakastaen kaikkia.


Hyvyyden tiellä pysy, kulje hyvää tietä, ekksy pahalle tielle älä, Hyvä tie hyvyyteen vie, hyvyys voittaa, hyvä antaa hyvää, paha antaa pahaa, hyvyys elämääsi valitse.


Oletko ihmisystävä, rakastatko ihmisyyttä, rakastatko ihmisiä, rakastatko maailman ihmisiä, osoitatko rakkautta, 
osoitatko vihaa, osoitatko kateutta, millainen olet, miksi olet hyvä ihminen, miksi olet paha ihminen, hyvä ihminen tekee hyvyyttä, paha ihminen tekee pahuutta, Hyvä ihminen puhuu ystävällisesti, paha ihminen puhuu ilkeästi, 
kumman valitset...hyvyyden tai pahuuden, ehdotus...valitse hyvyys elämääsi.


Sana, rakasta, ei tarkoita sitä että hyväksyisi kaiken, pahuudenkin, 
pahuutta on uskallettava vastustaa, mutta pahuudesta huolimatta
voi tuntea ihmisrakkautta pahaakin ihmistä kohtaan, 
on oltava varuillaan jotta ei mene ansaan ja vaivu alas pahaan itse 
"taistellessaan" pahaa vastaan...pahaa vastaan voi "taistella" 
sivístyneessti, verbaalisti

 

Elä tässä hetkessä, katso älä taaksepäin, katso älä etennpäin pitemmälle, elä hetkessä, elä ja nauti, elä tässä ajassa, iloitse ja nauti.


Ihminen. uniikki olet, kaikki uniikkeja on, ihmisiä olemme, maapallon asukkaita, sinä uniikki, minä unikki, he uniikkeja, anna ihmisten elää, saat itsekkin elää, sopu sijaa antaa.


Aukaise silmäsi, aukaise sisäinen silmä, mitä näet, paljon ihmisiä, ihmisiä kadulla, kansainvälisiä ihmisiä, silmäsi näkee yhteyden, kaikki ihmisiä olemme, maapallon asukkaita, pehmennä sydämesi, ajattele kaikkia, rakasta kaikkia, ihmisiä vain kaikki olemme, samaa verta ja lihaa, pallomme asukkaita.

 

Katse länteen, katso oikealte, Katse taaksepäin, Katse eteenpäin, kaikkialla autoja. kaikkialla ihmisiä, suurkaupungin elämää rakas Tukholma, ihana kaupunki, ihmissuku...eri puolilta maailmaa, ihanaa musiikkia, ihanoa ääniä :) Tukholma, "Rakastan" sinua:)

 

Ihmiset, Inhimillisyys, monet värit sisimpä sama, kaikki ihmisiä on kaikki samanarvoisia, Olemme maailman väestö,  Olemme veljet ja sisaret, Meidän on rakastettava toisiamme.

 

Rakkaus ihmiskuntaaole inhimillinen, osoita rakkautta, tunne sympatiaa,  rakasta ihmiskuntaa. rakasta maailman ihmisä.

 

Tule tänneanna minulle halaus, halaan sinua  Olet ystävä  olet todellinen ystävä olet ihana minulle rakas olet

 

Tykkää  kaikista,  rakasta kaikkia, pakolaistia romaneja, ...rakasta  kaikkia...kaikki ihmisiä olemme, ole inhimillinen, ole suvaitsevainen, osoita rakkautta, ole empaattinen

 

Etsi rauhaa etsi harmoniaa, anna apua tarvitseville, hyväksyä kaikki, rakasta kaikkia uskalla olla kriittinen tarvittaessa,

kriittinen vääryyttä kohtaan, kriittinen vihaa vastaan... rakasta kaikkia, auta rauhan etsimisessä.


Kritisoitko,  puhutko pahaa, juoruatko, kanalauma kaakattaa, kaakattaa ulvoen, ulvoen kuin sudet, nokkivat toisiaan, 
riidanhalu suuri, naiset kuin kanalauma, naiset naiset, tukekaa toisianne, olkaa ystävällisiä, opetelkaa.


Älä tulkitse kaikkea, lue kirjoitus, luota sanoihin kirjoituksessa, lopeta tulkkaaminen, se luulottelua useimmiten on, riita suuri syntyy, rauhoittukaa, olkaa ystävällisiä, riita destruktiivista on.


Älä kritisoi liikoja, kritiikki negatiivistä on, älä henkilöllisyyksiin mene, yritä neutraali olla, jos joku alkaa riidellä, poistu paikalta, riitaiset riidelköön keskenään :) sinun tarvitse ei moitteita ja piikittelyä vastaanottaa, poistu rauhaisasti, suojele itseäsi riitaisilta.

 

Mikä vaivaa? miksi kritisoit, miksi huudat, miksi osoitat etusormella, mikä vaivaa sinua, miksi pahoin voit, rauhoitu, poistu ja rauhoitu, kasva aikuiseksi.

 

Sanaharkkaa syntyy helposti, jos alkaa moittia muita koko ajan...Sanat voi satuttaa...On varottava ettei loukkaa sanoillaan muita, vaikka suoraan haluaakin sanoa mitä tahansa, sanomalla, että "olen vain rehellinen"...Sillä tyyllä saa aina nenilleen muilta, on valinnut tien jolla moititaan muita..."Rehellisyys" sanoissa moittiessa jotakin, on vain sen ihmisen "rehellisyys", ei muitten, sillä jokaisella ihmisellä on oma "rehellisyys" ja oma tulkinta.

 

Anteeksi anto on hyvin tärkeää...Niin kauan kuin ei voi antaa anteeksi, tulee  voimaan hyvin huonosti...Lopulta kun koittaa se valoisa hetki...ja uskaltaa ja osaa antaa anteeksi...se helpottaa...helpottaa synkkää ja vihaista sieluntilaa...Anteeksi anto valaisee sielun...antaa voimia mennä eteenpäin... jättää negatiivinen taaksepäin...ei unohtaa sitä...mutta laittaa se tapahtuma pieneen "lokeroon" sen jälkeen kun on pystynyt antamaan anteeksi...sen jälkeen askeleet etenee keveästi elämässä eteenpäin.

 

Toisten ihmisryhmien syrjijät olisi kitkettävä pois yhteiskunnasta...Syrjintä on äärettömän alaarvoinen toimenpide joka näyttää syrjijän rappautuneen sielutilan...Syrjijä ei halua antaa samoja ihmisarvoja kaikille ihmisille...Syrjijät tullaan joskus aikoinaan tulevaisuudessa kitkemään pois yhteiskunnasta...Miten? ..Kasvattamalla lapsia koulussa lähimmäisiään rakastaviksi...Se joka tekee vanhemmista hyvät vanhemmat...ei ole sukupuolesta...homoudesta tai heteroudesta tai kansallisuudesta kysymys...Hyvät vanhemmat kasvattaa lapsistaan hyviä ja lähimmäisiään rakastavaisia ihmisiä...Syrjijä ei ole hyvä vanhempi...syrjijä opettaa lapsiaan syrjimään muita...Se on huono ominaisuus syrjivissä vanhemmissa.

 

Jokainen oman kykyjensä mukaisesti. On vain kamppailtava itsensä kanssa, eikä luovuttaa. Sairaskin ihminen voi voida henkisesti/psyykkisesti aika hyvin, kaikkihan riippuu siitä miten asian ottaa. Jos vaipuu negatiivisuuteen, silloin on jo kuin kaikki toivo paremmasta olisi lopullisesti poissa.
Myös hyvä positiivinen mieli vaikuttaa positiivisesti ihmiseen. Positiivisellä psyykellä on hyvä vaikutus ihmiseen. Sen sijaan negatiivisuus kalvaa ihmistä ja stressaa niin että se ihminen voi paljon enemmän huonosti kuin silloin kun vaikeudet alkoi.
Mutta kaikki ei voi toimia samalla tavalla. Jokainen toimii niin kuin kykenee.

 

Elämässä on sekä iloa ja surua. Surut ja vastoinkäymisetkin kuuluu elämään, ne koetaan ja tunnetaan tunteitten kautta. Aikanaan sitten kun on tunteillut tarpeeksi vaikeuksiensa kanssa ne laimentuu ja elämä alkaa taas tuntua kevyemmältä. Kaikki on koettava elämässä. Jokainen itse päättää kuinka kauan esim. vaikeudet huonontaa psyykkistä oloa. Kaikki olemme erilaisia. Työskentelemme omien tunteittemme mukaisesti. Tunteitaan voi kyllä ohjailla itse jonkin verran, mutta se vaatii tavattoman paljon voimaa ja halua, voimaa jota ei aina ole juuri silloin kun sitä tarvitsisi. On hyvä ajatella että vielä koittaa se päivä jolloin surut ja huolet tuntuu keveämmiltä, aika parantaa haavat.
Ihmisen tunne-elämä on yksityinen tapahtuma, jokainen pelaa omalla tavallaan.
Tiedän, se ei tunnu mukavalta jos saa kuulla että ajattele positiivisesti. Sellainen puhe voi vain ainoastaan antaa pienen vihjeen, mutta jokainen päättää itse ottaako vihjeestä oppia tai ei. Aina ei voi tehdä niin kuin muut ehdottavat. Jos on vaikeuksia, on se tavattoman vaikeaa olla positiivinen.
Mutta kuitenkin se on niin että positiivisuus on hyväksi ihmiselle, positiivisuutta tulisi siis aina etsiä elämäänsä jollakin tavalla. Oli miten oli, elämä menee kuitenkin eteenpäin ja jokainen itse muokkaa tunteitaan, tunnustelee niitä ja yrittää vapautua vaikeista ajatuksista voidakseen paremmin. Joillakin se vie kauan aikaa, toisilla taas prosessi on nopea.

 

Ketkä on todellisia ystäviä ja ketkä ei? ...Jopa lähisukulaiset voi olla ilkeitä ja pahoja sinua kohtaan...Heihin verrattuna ymmärtäväiset ystäväsi rakastavat ja tuntevat sinut paljon enemmän kuin nuo sukulaisesi...Ymmärrys ja lähimmäisen rakkaus ei ole sukulaisuudesta kiinni, vaan se on kiinni ymmärryksestä, empatiasta, rakkaudesta...Kun on hätä ja tai tarvitsisi apua, silloin huomaa ketkä on ystäviä ja ketkä ei...Ymmärtäväinen ja rakastava ystävä ei jätä...Ystäviä tarvittaessa on aina halu siivota pois ystävät jotka ei ole ymmärtäväisiä, empaattisia ja rakastavaisia...sellaisiin ystäviin kyllästyy helposti...on vain havaittava että kaikki ystävät ei ole ystäviä...oikeastaan ystävät, todelliset ystävät on hyvin harvassa....siti voi kohdella kaikkia kunnolla jos tarvetta ei ole työntää heitä pois luotaan...

 

Ei ole helppoa puhua niin että muut ymmärtää oikein mitä tarkoittaa. Sama pätee kirjoituksissa. Aina on valinnan varaa käsittää väärin kuulemansa, lukemansa....Ihmisen ajatukset juoksee vilkkaasti ja nopeaan, valitettavaa on että emme kykene puhumaan ajatuksiamme sellaisenaan kuin ajattelemme. Ajattelemme ensin salaman nopeaan mitä sanoisimme, puhe on aina ajatuksiamme lyhyempi, epäselvempi....Se on todellinen taito, jos oppii joten kuten puhumaan niin että ympäristö ymmärtää mitä sanot, ilman sen suurempia tulkintoja siitä mitä sanoit. Se on hyvin yleistä että kaikki kuulemamme ja lukemamme, tulkitaan ja senhän tiedämme että niitä tulkintoja yhdestä ja samasta puheesta voi olla satoja eri vivahteisia.

 

Kaikin puolin lempeitä, vahvoja ja kauniita, ihmisiä, kuten esim. Äiti Teresa, Dalai Lama, mm, voi verrata puihin, jotka on ja pysyy pystyssä, kauniina ja vahvoina, jatkuvasti, vuodenajoista huolimatta...Ei sade, ei helle, ei kylmyys, ei talvi-pakkaset…, ei runtele vahvaa puuta.

 

Monokulttuuri on monikulttuurin vastakohta...Sardiinit on samanlaisia...samankulttuuriset, esim. ruotsalaiset, omaavat oman kulttuurinsa monet heistä, sillä on ruotsalainen kulttuuri olemassa vaikka eräät innokkaasti kieltävätkin ruotsalaisen kulttuurin olemassa olon.
Kulttuuri on se miten kansa elää, tavat, kieli, mitä on saatu aikaan, ruoka, musiikki, rakennukset, taide, kirjallisuus, ja niin edelleen...Toisin sanoen, kulttuuria on se miten yhteiskunta toimii sillä hetkellä ja sitä kutsutaan sen maan kulttuuriksi.
Elämä kuin sardiinipurkissa on...Jokainen etsii omaa paikkaansa planeetallamme, omaa elämää...Purkinavaajia olemme itse...Avaamme maailmaa itsellemme sen mukaan mitä kykenemme...Vapaat, empaattiset avaamme purkin täysin auki, nautimme vapaudesta...
Eräät viihtyy yksinään omine mielipiteineen sardiinipurkissa, raottavat purkkia vain hyvin vähän, pelästyvät, sulkevat purkin äkkiä, eivät haluaisi laskea muita lähelleen sinne omaan sardiinipurkkiinsa, vieraat pysyköön omissa purkeissaan sanoo arat sardiinit....
Sardiinipurkki kuin valtio on...Sardiinipurkit maapallomme kaikki valtiot on...Sardiini olet sinä ja sinä… sardiinejä olemme kaikki, sardiinejakin monen kokoista ja näköistä on...Planeettamme olisi monikulttuurinen, jos planeettamme olisi yksi ja ainoa valtio...Silloin ihmiset muuttaa saa minne haluavat.
Kun purkinavaaja löydetty on, silloin purkin sardiinit pakenee/matkustaa muualle onneaan kokeilemaan, etsimään rauahallisempaa oloa itselleen.monikulttuuri siitä syntyy...silloin on kaikkien yritettävä sopeutua tilanteeseen.
Ei ole oikeudenmukaista vaatia vain maahanmuuttajia sopeutumaan...Maahanmuuttaja ei voi kunnolla sopeutua jos vanhat kansalaiset katsoo kieroon ja sortavat, syrjivät teoin ja sanoin maahanmuuttajaa...Vanhojen kansalaisten on myös sopeuduttava uuteen tilanteeseen...Jos eivät sopeudu, hankaluuksia tulee olemaan.
Sardiinit on kuin ihmiset, kaikki samanlaisia, vain pienine erilaisuuksineen jotka johtuu mistä he tulee ja millaiset olosuhteet on ollut...Avatkaamme siis sardiinipurkkimme ja avautukaamme koko maailmalle, koko maailman ihmisille...tuntekaamme samankaltaisuutta ja lähimmäisenrakkautta kaikkia kohtaan.

 

Miksi vaatia muita olemaan kuin sinä tai kuin oman maalaisesi? ..Miksi et salli kaikkien olla vapaita?
Jos olet itse vapaa, anna myös muitten elää vapaasti...Maahanmuuttajan ei tarvitse olla kuin sinä...Jokaisella on oma identiteetti, minulla, sinulla, maahanmuuttajilla, kaikilla.
Miksi haluat muitten olla kaltaisiasi? ..Oletko mieleltäsi ja ajatuksiltasi olevinasi se kaikkein parhain ihminen, jota maahanmuuttajien tulee matkia?
Maahanmuuttajan ei tarvitse alkaa matkia sinua.
Antakaamme siis kaikkien olla vapaita uskomaan miten itse haluavat, niin kauan kuin ei ketään muuta vahingoita uskollaan tai mielipiteellään.
Maailma on moninainen, ei kaikkien tarvitse ajatella ja uskoa kaikestaa samalla tapaa sinun kanssasi...Et ole maailman napa
Millainen maailma olisikaan jos kaikki olisi esim. narisevia ja muista valittelevia....

 

Miksi vaatia muita olemaan kuin sinä tai kuin oman maalaisesi? ..Miksi et salli kaikkien olla vapaita?
Jos olet itse vapaa, anna myös muitten elää vapaasti...Maahanmuuttajan ei tarvitse olla kuin sinä...Jokaisella on oma identiteetti, minulla, sinulla, maahanmuuttajilla, kaikilla.
Miksi haluat muitten olla kaltaisiasi? ..Oletko mieleltäsi ja ajatuksiltasi olevinasi se kaikkein parhain ihminen, jota maahanmuuttajien tulee matkia?
Maahanmuuttajan ei tarvitse alkaa matkia sinua.
Antakaamme siis kaikkien olla vapaita uskomaan miten itse haluavat, niin kauan kuin ei ketään muuta vahingoita uskollaan tai mielipiteellään.
Maailma on moninainen, ei kaikkien tarvitse ajatella ja uskoa kaikestaa samalla tapaa sinun kanssasi...Et ole maailman napa
Millainen maailma olisikaan jos kaikki olisi esim. narisevia ja muista valittelevia....

 

Kaikki mitä sanomme ja teemme...jää jälkeemme historiaksemme...jätämme siis jälkiä...jäljet ei koskaan häihy pois...meidät muistetaan jäljistämme...eikö se olisi parempi jos jättäisimme hyviä jälkiä itsestämme...
Tehkäämme siis hyviä jälkiä...pitäkäämme itsemme puhtaana pahuudesta, niin puhtaana kuin vain voimme...jättäkäämme jälkeemme hyviä muistoja, hyviä jälkiä.

 

Totuuksien julistajat on niitä vihon viimeisiä julistajia...Viisas pysyy erossa totuksien julistajista...Totuuksien julistajat julistavat ainoastaan vain omaa näkemystään asian toden-peräisyydestä, pitäen sitä ainoana totuutena... Kaikkien muitten mielipiteet totuuden julistaja työntää pois luotaan.

 

Niin, vanhuus ei tule yksin...vanhaksi elettyään alkaa tuntua ajan mukanaan tuoma patina...iho veltostuu, tulee ryppyjä...hiukset harmaantuu...selkä köyristyy ehkä...jäseniä särkee...askel on hidastunut...muisti heikkenee...kaikki tuo on aivan luonnollista...mutta kaikki ei sitä kestä, etenkin naiset ei kestä, eräät heistä, alkavat tehdä kauneusleikkauksia...valitettavasti jo nuoret naiset tekee kauneusleikkauksia, botoksia kasvoihin, törröttävät kalanhuulet...kalanhuulet ei kauniita ole...televisiossa usein näkee realitetti-ohjelmissa nuoria naisia paksujen turvonneitten törröttävien kalanhuulien kanssa, erittäin rumat huulet...se taitaa olla muotia vain ja kuvittelevat sitä kauniiksi...nuorikin siis haluaa olla kauniimpi mitä onkaan...miten heidän mahtaa käydä kun se aito vanhuus yllättää heidät?

 

Ihmisen kieli on kuin ratsu, hevonen.
Jos hoidat hyvin kieltäsi, hoitaa kielesi hyvin sinua.
Jos laiminlyöt kielesi, pettää kielesi sinut.

Toisin sanoen, puhu niin että puheesi on hyvää kaikin puolin. 
Älä puhu pahaa muista ihmisistä. 
Älä leuhki olevasi parempi kuin muut.
Älä haasta riitta. Käännä riidoille selkäsi.
Älä kritisoi turhaan, sillä kritiikki tarkoittaa: Teet väärin, ajattelet väärin, olet väärässä" ja niin edelleen.
Hoida siis kieltäsi hyvin, älä anan kielesi sykkäistä riitaa, kritiikkiä toista kohtaan, tai leuhkimista itsesi paremmuudesta, ja niin edelleen.
Vaikka kieltänsä hyvin hoitaisikin, siltikin ihminen voi saada osakseen pahuuttta sellaisilta ihmisiltä jotka ei vielä ole oppineet hoitamaan kieltänsä. 
ÄLä välitä, anna se heille ateeksi, he ei tiedä vielä miten kieltänsä hoitaisivat ja eräät ei edes halua hoitaa kieltänsä, heille merkitsee enemmän se että saa vapaasti räyhätä muille, tavalla tai toisella.
Kieltä ei ole helppo hoitaa, mutta jokainen voi yrittää 
Sillä rauha ja sopu on merkki siitä että on kohottanut henmistä tasoaan.  hieman.

-------------------------------------

 

Jopa lähisukulaiset voi olla ilkeitä ja pahoja sinua kohtaan...Heihin verrattuna ymmärtäväiset ystäväsi rakastavat ja tuntevat sinut paljon enemmän kuin nuo sukulaisesi...Ymmärrys ja lähimmäisen rakkaus ei ole sukulaisuudesta kiinni, vaan se on kiinni ymmärryksestä, empatiasta, rakkaudesta.


Moni ihminen on niin itserakas että ei edes itselleen, saatikka sitten muille, voi myöntää että ei tiedä...Kun se hetki tulee että tajuaa että ei tiedä, silloin alkaa sen ihmisen viisauden alku...Hänestä on tullut viisaampi.


Ystävät loppujen lopuksi vähissä on...Tuttavia monta olla voi, oikeita ystäviä vähemmän...Oikea ystävä auttaa, oikea ystävä kuuntelee, oikea ystävä ei jätä pulaan, oikea ystävä tietää sekä hyvät että huonot puolesi, silti hän ei jätä sinua koskaan...Ole herkkäsieluinen ja rakasta ystävääsi, näytä rakkautesi.


Jopa lähisukulaiset voi olla ilkeitä ja pahoja sinua kohtaan...Heihin verrattuna ymmärtäväiset ystäväsi rakastavat ja tuntevat sinut paljon enemmän kuin nuo sukulaisesi...Ymmärrys ja lähimmäisen rakkaus ei ole sukulaisuudesta kiinni, vaan se on kiinni ymmärryksestä, empatiasta, rakkaudesta.
- Onko rasisti ymmärtäväinen? ..Ei, ei ole...Jos sinulla on ystävä joka on ystävä ja ystävällinen juuri sinulle, mutta on rasisti, ei se rasistinen ystäväsi silloin ole ymmärtäväinen...Hänellä on vajaa ymmärrys, vajaa empatia ja viha asustaa hänen sydämessään...Ei ole hyvä kaveroida rasistin kanssa...Käännä selkäsi rasistille...Jos jatkat rasisti kanssa kaverointia, olet itsekkin rasisti ja hyväksyt rasismin.


Miksi naurat toisille tapahtuvien kömmähdysten takia? ..Olla katselijana sivusta, on kuin olisi teatterissa katsomassa komediaa...Siksi se naurattaa...Vain pienen pieni osa naurajista nauraa pilkaten ja ilkeämielisesti... Enemmistö nauraa koska se näyttää niin koomiselta...Hän jolle nauretaan voi toki loukkaantua naurusta, mutta useimmiten alkaa hänkin nauraa...Nauru kertoo myös vapautuneisuudesta, naurun sanotaan pidentävän ikää ja naurun jälkeen tuntuu ihana olo, koko kroppa tuntee että on nauranut ja psyykke voi hyvin...Onko siis sallittua nauraa muille huvittavissa tilanteissa? ..On toki, koska se nauru taitaa tulla ihan automaattisesti...Silmämme havaitsevat koomisen tapahtuman ja alamme automaattisesti nauramaan, emme siis tarkoita naurullamme pahaa...Naurun täytyy myös ottaa huumorina ja huvittavana ihan samalla tapaa kuin koomiselle tapahtumalle automaattisesti nauretaan.


Hyvä ja korkea-mielinen ja henkinen ihminen ei karta pahoiksi sanottuja ihmisiä...Hän rakastaa kaikkia ihmisiä... Hyvä ihminen ei mobbaa, ei puhu pahaa kenestäkään, eikä ota osaa edes juoruiluihin muista.
- Harvassa ne tuollaiset ihmiset taitaa olla...Mutta heitä on kuitenkin olemassa siellä sun täällä... Oi kun olisi tuollainen...Toivoa aina voi, mutta toiveet ei auta...On tehtävä itsensä kanssa paljon sisäistä uudistusta, jotta olisi valmis muuttamaan itseään paremmaksi ja paremmaksi...Ensin on tunnistettava ne omat huonot puolet.. Kun on ne tunnistanut itsessään, silloin voi alkaa yrittää karsia risuja pois omasta itsestä.
- Minä olen sitten “paha” koska välttelen rasistien seuraa...Voin väitellä rasistin kanssa, mutta rasisti ei saa minusta ystävää itselleen.


Elämä on ihmisen valitsema tie tallustella maailmassa...Jokaisen on itse päätettävä miten elää...Jokainen on vastuussa elämästään...Jos on siis vapaa ihminen...On vain valittava oikea avain ja avattava elämän ovi auki ja elettävä hyvää elämää...Jotkut löytää avaimem, useimmat ei löydä elämän avainta koskaan ja jatkavat elämäänsä onnettomina.
Jokainen syntyy omaan elämäänsä, maan perheeseen, omaan kulttuuriin, omaan uskontoon, omaan valtioon...Se on elämistä, lapsena vanhemmat muokkaa lasta kaltaisekseen...Aikuisena alkaa jo lapsikin ajatella omilla aivoillaan ja päättää itse mitä tekevät.


 

Viisaudellakin on äärirajat, jos ne ylittää on se hulluutta...Viisas ihminen osaa pysyä viisauden-rajojen sisäpuolella...Hän osaa taidon olla niin että hulluus ei hänessä ilmene...Viisas tietää rajat mitkä yhteiskunnassa hyväksytään....Hulluuteen vajonnut viisas, esim. politiikko, alkaa puhua ja kirjoitella rasistisesti maahanmuuttajista...Yhteiskunta tuomitsee hänet...Hän on tuonut esille huulluutensa...Viisaus antoi periksi hulluudelle...Olikin enemmän hullu kuin viisas


Miksi vaatia muita olemaan kuin itse tai kuin oman maalaiset? ..Miksi et salli kaikkien olla vapaita...Tunnetko ehkä itsesi kahlituksi omiin vihamielisiin ajatuksiisi, mielipiteisiisi? ..Ja sen takia et halua että muutkaan on vapaita...Pysähdy hetkeksi...mieti omaa elämääsi...mieti mistä kumpuaa halusi alistaa muita...Vika löytyy aina itsestäsi.


vaikka uskovainen onkin ja ajattelee tuon puoleista elämää...silti on yritettävä elää kunnolla tässä ja nyt...sillä kaikkien jotka elää, on opittava elämään tässä maailmassa myös kunnolla...rakastamaan kaikkia ihmisiä ja käyttäytymään hyvin kaikkia kohtaan...Tässä maailmassa se nähdään millainen ihminen on...Ei se luonne siellä tuon puoleisessa yht äkkiä voi muuttua hyväksi...Hyvyys on opeteltava tässä maallisessa maailmassa...ei Jumala hyvyyttä ja hyvää luonnetta anna kenellekkään ilmaiseksi...On itse taisteltava oman luonteensa parantamiseksi...se on itsestä kiinni miten puhuu ja toimii...Tietenkin, Jumala on anteeksi antava...jos katsoo aiheelliseksi antaa anteeksi...mutta jos ihminen koko ajan on paha suunsoittaja ja pahat teot...ei Jumala sellaista katsele ja pidä hyvänä...Se on jokaisen oma vastuu omasta käyttäytymisestään...oli uskovainen tai ei.


Tiennäyttäjä...pionjääri...heillä on vaikea polku kuljettavana...he uskaltaa...he on rohkeita...Arat jäljittelijät eivät uskalla koskaan olla tiennäyttäjiä  arkojen on tyydyttävä seuraamaan toisten avaamia polkuja.


Anteeksi anto on hyvin tärkeää...Niin kauan kuin ei voi antaa anteeksi, tulee  voimaan hyvin huonosti...Lopulta kun koittaa se valoisa hetki...ja uskaltaa ja osaa antaa anteeksi...se helpottaa...helpottaa synkkää ja vihaista sieluntilaa...Anteeksi anto valaisee sielun...antaa voimia mennä eteenpäin... jättää negatiivinen taaksepäin...ei unohtaa sitä...mutta laittaa se tapahtuma pieneen "lokeroon" sen jälkeen kun on pystynyt antamaan anteeksi...sen jälkeen askeleet etenee keveästi elämässä eteenpäin. ..Jos ei koskaan osaa antaa anteeksi...silloin on tavallaan itsensä vihollinen...Sillä kun ei osaa antaa anteeksi...silloin se asia on koko ajan mielessä...häiritsee mielentilaa ja vaikuttaa negatiivisesti...voi huonosti ja levittää myös sillä huonolla voinnillaan negatiivisyyttä ympäristöönsä...Jo itsensä takia olisi pystyttävä joskus antamaan anteeksi...jotta voisi mennä eteenpäin elämässä...Se on niin, että ihminen on ajatustensa kaltainen...ei huonompi eikä parempi mitä ajatukset...Ajatukset kertoo millainen on...sillä kukaan ihminen ei kerro kaikkia ajatuksiaan muille...Mutta itse kukin tietää ajatuksensa ja tietävät millaisia ovat...Täytyisi rohjeta "parantamaan" iteään..puhdistamalla joskus ajatuksiaan..jotta ajatukset saisi hieman enemmän positiivisuutta.


Hiljaisuus kertoo myöntymisestä...viisas on hiljaa, on sanonta...viisas puhuu tarvittaessa...aukaisee suunsa puhuu kauniisti, lempeästi...ei tuomiten...ei syytellen...jos osaa viisaasti ja kaubńiisti puhua...parasta silloin on puhua...hiljaisuus ei aina ole visaauden merkki.


Mielipiteitä on monenlaisia....ne vain on mielipiteitä...eivät ole tosisioita, faktoja, vaikka itse kukin niitä hyvin mielellään jakeleekin totuuksina. Monella on taipumus esittää mielipiteitään tosiasioina. Eräät yrittävät muuttaa muitten mielipiteet samoiksi kuin itselläänkin. Se on pelkkää riitaa. Lueskelen usein foorumeita, niissä näkyvät ihmiset paljon kiistelevän mielipiteistään. Jotkut loukkaantuu hyvin helposti. Monet keskustelijat, kuten en minäkään useimmiten, sanoo mielipiteitään suoraan, kainostelematta, vaikka mielipide olisikin täysin erilainen mitä jonkun muun mielipide. Ei kaikkien tarvitse uskoa samalla tavalla. Jokaisella oma mielipide...useimmat ymmärtää sen, hyväksyvät sen. Muutama harva loukkaantuu, katsoo sen loukkaukseksi jos ilmaantuu mielipide täysin omasta eroava. Ei saa myöskään unohtaa että kaikkea voi tulkita. Yhden ja saman puheen, kirjoituksen, voi tulkita kuinka monella eri tavalla tahansa. Kaikki tulkinnat on oikein, koska tulkitsijat ajattelee asiat tulkintansa tavoin. Siksi se on väärin jos alkaa puolustaa omaansa ja väittää toisen tulkintaa vääräksi. Ymmärryksessä ollaan silloin jo aika pitkällä jos tämä ymmärretään. Mielipiteistä voi keskustella. Jos alkaa heittää lokaa toisin ajattelijan päälle, silloin on sillä loan-heittäjällä olettamus että ainoastaan hänen mielipide on oikea ja aito tosi-asia, fakta. On kuin tappelevat kakarat olisivat, aikuiset ihmiset. Naiset näkyy usein kiistelevän ja kinaavan. Jokunen nainen esiintyy miehenä, paljastavaa on se naismainen riitely. Rasismi, rasisti? Rasismi on mielipide, ei mikää tosi-asia, ei totta. Rasisti luulee omaa huonoa vointiaan aseeksi muukalaisia vastaan. Oma huono vointi kiihdyttää rasistia yrittämään tekemään muukalaisista ainakin hieman huonompia mitä hän on itse.


Anonyyminä kirjoittaminen on salaa kirjoittamista. Salaa henkilöllisyyttään. Ei uskalla kirjoittaa omalla nimellään kaikkea mitä nettiin tyrkyttää toisille luettavaksi. Useimmat netin anonyymeistä kirjoituksista on toki vain harmittomia päiväistä kirjoittelua. Toista on silloin kun rasismia, vihaa ja ääri-liikkeitten kirjoituksia ilmestyy, he se vasta anonymiteettiä hyväkseen käyttävät.  Se antaa paremman itsetunnon jos uskaltautuu tulemaan kaapista ulos omalla nimellään, kunnioittaen itseään ja olenmalla rehellinen. Rehellisyys maan perii. Internet on kaukana rehellisyydestä, netissä vallitsee viidakon-laki.


Tietoa voi saada opiskelemalla ja jonkun verran viisauttakin siinä mukana. Kaikkein tärkein viisaus on sitä oman kokemuksen kautta tullutta viisautta. Kokemuksista viisastuu. Pelkkä toisten kirjoitusten lukeminen ei tee sinusta viisasta. Sillä melkein kaikki mitä luet, on toisten mielipiteitä, joita ehkä lukiessasi alat pitää tosi-asioina, totuuksina. Noin kun tekee, ei se ole viisautta. Se on tyhmyyttä.
Esimerkki: Nuori muslimein vihaaja lukee ääri-oikeistolaisten fanaattisia viha-kirjoituksia muslimeista ja alkaa pitää niitä totuuksina, universaalina totuuksina. Se mikä tuossa on totuus, on se että tyhmyys on vallannut sen ihmisen. Ajatteleva ihminen hakeutuu muslimien seuraan, kyselee, katselee, kuuntelee ja oppii sillä tapaa tuntemaan muslimit. Oma kokemus on tehnyt hänet viisaaksi. Omat kokemukset on aina paremmat. Moni muslimien vihaaja ottaa esille esim. yhden Koraanin jakeen, vetoaa siihen, luullen sen jakeen selittävän jotakin muslimien elämästä tänä päivänä.


Kun lukee ja tai kuuntelee muitten puheita, on aina aiheellista ymmärtää että ne puheet ja kirjoitukset on mielipiteitä, etenkin silloin jos ne on yhteiskuntaa ja ihmis-arvoja vastaan, rasistia tai muslimi-viha-mielisiä. Kaikkeen ei ole uskomista. Kaikki viha-puheet/kirjoitukset, on vain henkilön oma probleema. Se joka vihaa muita ihmis-ryhmiä, ei ole uskottava ihminen. Vihaajat ei suo samoja ihmis-arvoja kaikille ihmisille.
Ole siis huomaavainen, älä usko vihaajien sanoihin. Vihaajat näyttävät vain viha-puheillaan/kirjoituksillaan oman vajaavaisen psyykkensä. Älä silti syyllisty samaan ja ala vihata vihaajia.
Myös ainaiset toisista valittajat, ainaiset riitelijät...älä mene mukaan riitaisaan joukkoon nälvimään jotain suurella porukalla...ajattele omilla aivoillasi.


Monet puhuu/kirjoittaa muista ihmis-ryhmistä omia negatiivisiä mielipitetään ja julistaa niitä negatiivisiä mielipiteitään totuuksina...Mistä he on saanut ne negatiiviset mielipiteet muista ihmis-ryhmistä? ..Myös jotkut median kirjoitukset eri tapahtumista johtaa siihen että heikot ihmiset sortuu ajatukseen että kaikki siihen ihmis-ryhmään kuuluvat on huonoja ihmisiä...Kuten esim. monet heikot ihmiset kuvittelee kaikkien muslimien elävän Koraanin joka sanan mukaan ja että muslimien mukamas tulee Islamin mukaan elää niin kuin historiallisena aika elettiin...He ei tiedä, he vain lukee muita ihmisryhmiä kritiseeraavia kirjoituksia ja alkavat kuvitella niitten olevan absoluuttinen totuus ja he myös ottaa yhden jakeen Koraanista esille välittämättä mitä lukee ennen ja jälkeen sen jakeen, eivät siis ymmärrä kokonaisuutta, uskovat sanasta sanaan ja kuvittelevat että muslimien on tehtävä juuri niin...Heidän negatiivinen ja vihamielinen tulkinta on kaiken pahan alku...Tietämätömyys on tyhmyyttä, tietämättömyys on köyhyyttä...
Ja sitten on ihmisiä jotka phuu/kirjoittaa aina vain omasta itsestään aivan kuin he olisi kaikkien suurin kiinnostus :)
-Tutki mieluummin asioita, älä usko kaikkeen mitä luet ja tai kuulet...Älä leimaa kaikkia ihmisryhmästä pahoiksi, jos yksi tai muutama tekee pahaa...Etsi tietoa, jotta sisäinen köyhyytesi pienenisi...ja huomaa myös omat pahat sanasi muista ihmisistä ja tajua että sinä et kunnioita ihmisarvoja, siis jos olet muukalaisvihamielinen ennakkoluulojesi kanssa.


Pimeys vastaan pimeyttä, pimeys jatkuu, valo vastaan pimeyttä, pimeys katoaa, viha vastaan vihaa, viha pysyy jäljellä, rakkaus on vastaus, vain valo ja rakkaus voi ajaa pois vihan.


Uskotko että luoja on sinut luonut? Luojan luomia olemme kaikki, sinä, minä, hän, ne, nuo, te, he ja niin edelleen, ihmisiä olemme kaikki, luojamme luomia, sukulaisia olemme kaikki toinen toisillemme, kohdelkaamme toinen toisiamme lempeästi.


Olet se mitä ajattelet, vain sinä tiedät kaikki ajatauaksesi, et kerro muille kaikista ajatuksistasi. Sinun ajatukset, vain sinun, olet ajatuksesi, se sinä olet, ajatus + sinä, yksi ja sama sinä. Aina kun aukaiset suusi, tulee ajatuksiasi esille, jaat ajatuksiasi muille, et kaikkia ajatuksiasi tietenkään, kerrot vain ne ajatuksesi mitkä haluat muitten tietävän, mutta aina esille tulee uutta ja uutta sanoistasi. Varo ettet salaisia ajatuksiasi kerro, kuitenkin, ajatuksesi on sinä, vain sinä, vain sinä tiedät kaikki ajatuksesi ja tiedät millainen olet, mitä ajattelet.


Ketkä on todellisia ystäviä ja ketkä ei? ...Jopa lähisukulaiset voi olla ilkeitä ja pahoja sinua kohtaan...Heihin verrattuna ymmärtäväiset ystäväsi rakastavat ja tuntevat sinut paljon enemmän kuin nuo sukulaisesi...Ymmärrys ja lähimmäisen rakkaus ei ole sukulaisuudesta kiinni, vaan se on kiinni ymmärryksestä, empatiasta, rakkaudesta...Kun on hätä ja tai tarvitsisi apua, silloin huomaa ketkä on ystäviä ja ketkä ei...Ymmärtäväinen ja rakastava ystävä ei jätä...Ystäviä tarvittaessa on aina halu siivota pois ystävät jotka ei ole ymmärtäväisiä, empaattisia ja rakastavaisia...sellaisiin ystäviin kyllästyy helposti...on vain havaittava että kaikki ystävät ei ole ystäviä...oikeastaan ystävät, todelliset ystävät on hyvin harvassa....siti voi kohdella kaikkia kunnolla jos tarvetta ei ole työntää heitä pois luotaan...


Kaikki värit on ihania, kaikki värit on olemassa, Ihonväri kuin ihonväri, värit luonnollisia on, synnymme väreihimme, veljiä sisaria olemme, rakastakaamme toisiamme.


Ei ole helppoa puhua niin että muut ymmärtää oikein mitä tarkoittaa. Sama pätee kirjoituksissa. Aina on valinnan varaa käsittää väärin kuulemansa, lukemansa....Ihmisen ajatukset juoksee vilkkaasti ja nopeaan, valitettavaa on että emme kykene puhumaan ajatuksiamme sellaisenaan kuin ajattelemme. Ajattelemme ensin salaman nopeaan mitä sanoisimme, puhe on aina ajatuksiamme lyhyempi, epäselvempi....Se on todellinen taito, jos oppii joten kuten puhumaan niin että ympäristö ymmärtää mitä sanot, ilman sen suurempia tulkintoja siitä mitä sanoit. Se on hyvin yleistä että kaikki kuulemamme ja lukemamme, tulkitaan ja senhän tiedämme että niitä tulkintoja yhdestä ja samasta puheesta voi olla satoja eri vivahteisia.


Kaikin puolin lempeitä, vahvoja ja kauniita, ihmisiä, kuten esim. Äiti Teresa, Dalai Lama, mm, voi verrata puihin, jotka on ja pysyy pystyssä, kauniina ja vahvoina, jatkuvasti, vuodenajoista huolimatta...Ei sade, ei helle, ei kylmyys, ei talvi-pakkaset…, ei runtele vahvaa puuta.


Omatunto tietä että pahaa on tehty, omatunto osaa hävetä, tunnet sisälläsi häpeän tunteen, uskallatko hävetä julkisesti? Omatunto kolkuttava on, moittii jos moitittavaa on, tunnista omatuntosi kolkutus, tee parannus, älä egon anna alkaa puolustelemaan, kolkuttava omatuntosi hyvä "ystävä" on.


Voi niitä tapoja, pinttyneitä tapoja, peseydy joskus tavoistasi, yritä puhdistautua, Tottumusten kahleet kalisevat, vuodesta vuoteen määrää elämääsi, pudota pois joitakin tottumuksiasi, ne tottumuksia vain on, kaikki tottumukset ei hyviä ole, seulo seulo tarkkaan, taistele itsesii onnellisuuden takia, vähennä tyhjänpäiväisiä tottumuksiasi, älä valehtele itsellesi.


Onko sinulle oikeita ystäviä? millainen on oikea ystävä? Oikea ystävä ei koskaan jätä minua, oikea ystävä tietää minust, kaiken, oikea ystävä rakastaa minua aina, aina. Oikea ystävä on ystävistä kaikkein parhain, luotettavin, anna arvoa oikealle ystävälle, 


Sinä luot oman historiasi, sinä päätät oman historiasi, älä syytä menneisyydestäsi muita, Olet se miksi olet itsesi tehnyt, olet vapaa, päätät itse millainen olet, pelkuri tekee itsestään pelkurin, rohkea tekee itsestään rohkean, ystävällinen tekee itsestään ystävällisen, ja niin edelleen,


Ihonväri kuin ihonväri, ihmisiä olemme, tunnemme ihossamme samalla tavalla, tunne-elämämme tunnemme myös samaan tapaan, veremme on yhtä punaista kaikilla meillä, luojamme on tehnyt meidät. Unohtakaa ihonväri, katsokaa toistenne samanlaisuuteen, kunnioittakaa toinen toistanne, olemmehan kaikki me ihmiset samaa kansaa, maapallon asukkaita kaikki olemme.


Tiedätkö, että rakkaus on parantavaa? rakkaus auttaa itseäsi ja muita. Vain rakkaus voi parantaa, viha ei koskaan lopu vihalla, syrjintä ei koskaan lopu syrjinnällä, ainoastaan rakkaus parantaa, rakasta, rakasta kaikkia ihmisiä.


Miksi vaatia muita olemaan kuin sinä tai kuin oman maalaisesi? ..Miksi et salli kaikkien olla vapaita?
Jos olet itse vapaa, anna myös muitten elää vapaasti...Maahanmuuttajan ei tarvitse olla kuin sinä...Jokaisella on oma identiteetti, minulla, sinulla, maahanmuuttajilla, kaikilla.
Miksi haluat muitten olla kaltaisiasi? ..Oletko mieleltäsi ja ajatuksiltasi olevinasi se kaikkein parhain ihminen, jota maahanmuuttajien tulee matkia?
Maahanmuuttajan ei tarvitse alkaa matkia sinua.
Antakaamme siis kaikkien olla vapaita uskomaan miten itse haluavat, niin kauan kuin ei ketään muuta vahingoita uskollaan tai mielipiteellään.
Maailma on moninainen, ei kaikkien tarvitse ajatella ja uskoa kaikestaa samalla tapaa sinun kanssasi...Et ole maailman napa
Millainen maailma olisikaan jos kaikki olisi esim. narisevia ja muista valittelevia....


Miksi vaatia muita olemaan kuin sinä tai kuin oman maalaisesi? ..Miksi et salli kaikkien olla vapaita?
Jos olet itse vapaa, anna myös muitten elää vapaasti...Maahanmuuttajan ei tarvitse olla kuin sinä...Jokaisella on oma identiteetti, minulla, sinulla, maahanmuuttajilla, kaikilla.
Miksi haluat muitten olla kaltaisiasi? ..Oletko mieleltäsi ja ajatuksiltasi olevinasi se kaikkein parhain ihminen, jota maahanmuuttajien tulee matkia?
Maahanmuuttajan ei tarvitse alkaa matkia sinua.
Antakaamme siis kaikkien olla vapaita uskomaan miten itse haluavat, niin kauan kuin ei ketään muuta vahingoita uskollaan tai mielipiteellään.
Maailma on moninainen, ei kaikkien tarvitse ajatella ja uskoa kaikestaa samalla tapaa sinun kanssasi...Et ole maailman napa
Millainen maailma olisikaan jos kaikki olisi esim. narisevia ja muista valittelevia....


Kaikki mitä sanomme ja teemme...jää jälkeemme historiaksemme...jätämme siis jälkiä...jäljet ei koskaan häihy pois...meidät muistetaan jäljistämme...eikö se olisi parempi jos jättäisimme hyviä jälkiä itsestämme...
Tehkäämme siis hyviä jälkiä...pitäkäämme itsemme puhtaana pahuudesta, niin puhtaana kuin vain voimme...jättäkäämme jälkeemme hyviä muistoja, hyviä jälkiä.


Totuuksien julistajat on niitä vihon viimeisiä julistajia...Viisas pysyy erossa totuksien julistajista...Totuuksien julistajat julistavat ainoastaan vain omaa näkemystään asian toden-peräisyydestä, pitäen sitä ainoana totuutena... Kaikkien muitten mielipiteet totuuden julistaja työntää pois luotaan.


Vanhuus ei tule yksin...vanhaksi elettyään alkaa tuntua ajan mukanaan tuoma patina...iho veltostuu, tulee ryppyjä...hiukset harmaantuu...selkä köyristyy ehkä...jäseniä särkee...askel on hidastunut...muisti heikkenee...kaikki tuo on aivan luonnollista...mutta kaikki ei sitä kestä, etenkin naiset ei kestä, eräät heistä, alkavat tehdä kauneusleikkauksia...valitettavasti jo nuoret naiset tekee kauneusleikkauksia, botoksia kasvoihin, törröttävät kalanhuulet...kalanhuulet ei kauniita ole...televisiossa usein näkee realitetti-ohjelmissa nuoria naisia paksujen turvonneitten törröttävien kalanhuulien kanssa, erittäin rumat huulet...se taitaa olla muotia vain ja kuvittelevat sitä kauniiksi...nuorikin siis haluaa olla kauniimpi mitä onkaan...miten heidän mahtaa käydä kun se aito vanhuus yllättää heidät?


Ihminen joka näkee, hänellä on avoin mieli...ihminen joka näkee kun hänelle osoitetaan, ymmärtää...ihminen joka ei näe, hän ei kertakaikkiaan näe, ei halua nähdä, hän tyytyy tietämättömyyteen.


Menneisyyteen ei kannata vaivata energiaansa paljoakaan, menneisyys on mennyttä...ei tulevaisuuteenkaan kannata uhrata aikaansa paljoakaan...entäs sitten nykyisyys? ..kannattaako elää nuet? ..paras elämä on nuet, tässä ja nyt...elämme tässä ja nyt, jolloin tässä ja nyt olisi elettävä niin hyvää kuin vain mahdollista...elä ja nauti tässä aajassa.


Aherra, aherra, aherra, aherra sinä köyhä poloinen, rikas on rikas, tekee mitä haluaa, rikkaalla on varaa laiskotella, idiootti ei tätä ymmärrä.


Tapahtuuko kaikki ennalta määrättynä, korkeimmanko tahdon mukaan; jos niin olisi...miksi katsot sivuillesi tietä ylittäessä, uskot ja et usko, ailahtelevaa :)


Suurilla epäilijöillä on samat merkit kuin tyranneilla...he epäilee kaikkia...ja kaikkein eniten heitä joista he ei pidä, toisinajattelijat aiheuttaa pelkoa tyranneissa ja epäilijöissä...ja se pelko tekee sen että he alkaa vihata ja halveksia ja määräillä.


Sinä olet ihme, usko itseesi, ihmeitä aikaan voit saada, ajattele, rukoile, usko, auta muita ihmisiä, tekosi kertoo kuka olet, olet ihme jos ihmeitä aikaan saat :)


Huono itsetunto, selkärangaton saattaa olla, hän turvautuu rehvasteluun, itsekehuihin ja suosion kainalosauvoihin.


Kun olet tekosi tehnyt, tai puheesi pitänyt, tai kirjoituksesi julkaissut, sen jälkeen ne saa arvostelut. Niitten hyvyyttä tai pahuutta katsellaan, mietitään. Tekojesi, puheittesi, kirjoitustesi, vaikutus muihin, vaikuttaa niitten arvosteluun. Jos ne tuo negatiivistä kaikua yhteiskuntaan, saat negatiivistä arvostelua. Jos ne saa positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan, saat positiivistä arvostelua. Jos tekosi, puheesi ja kirjoituksesi on lapsellista lörpöttelyä, sinulle nauretaan ja sinut sivuutetaan melkein kokonaan.


Ihminen rakastaa elämää. Kuka haluaa tulla vanhaksi? Vanhetessa tuntee että elämä alkaa olla loppuvaiheessa.
Moni ihminen, etenkin naiset, ei halua vanhettua, haluavat aina olla nuoren näköisiä kasvoiltaan ja keholtaan. He pelkää ryppyjä. He ei ymmärrä että kaikki vanhenee aikanaan. Kauneusleikkaukset ei ihmistä nuorenna. Rypytsilottelevat pois, mutta vanhuus on heillä edessä, kehoa ei voi nuorentaa. Lopulta heidän leikelty kasvot romahtaa. Eläkäämme, eläkäämmen onnellisina myös iäkkäänä. Onnellisena että on saanut elää. Hyväksykäämme että vanhenemme, silloin on sielussamme, psyykessämme rauha.


Kunnioitus toisia kohtaan havaitaan ihmisen käyttäytymisestä ja puheista ja kirjoituksista. Jos esim. puhut ja kirjoittelet viha-viestejä jostakin kansan-ryhmästä tai muslimeista, osoitat sillä että et kunnoita sitä kansaa tai muslimeja. Ajattelet vain pahaa heistä ja haluat levittää näkemystäsi heistä eteenpäin. Tuolla tavalla osoitat muille että et kunnioita itseäsikään. Jokin vaivaa jatuksiasi, mieltäsi, voit huonosti ja näytät huonon vointisi, moittimalla ja puhumalla pahaa jostakin kansasta tai muslimeista. Hyvin voivalla ihmisellä ei ole tarvetta etsiä synti-pukkia jostakin kansan-ryhmästä tai muslimeista.

 

Jalo ihminen on aina ystävällinen muille ja koettaa olla ystävällinen pahoillekkin ihmisille. Jalo ihminen antaa aina anteeksi, eikä muistele menneitä vihamielisesti. Tästä sanonnasta tulee heti mieleen se kun fanaattiset ulkolaisten ja muslimien vihaajat takertuvat kiinni joidenkin ulkolaisten tekemiin rikoksiin ja sen nojalla haukkuvat koko kansan/kansat. Muukalaisvhamieliset ei tunne pienintäkään halua antaa anteeksi, ei edes vaikka on kysymyksessä heille tuntemattomat ihmiset. Silti on vihantunne suuri fanaatikkojejn sydämissä ja mielessä.
Jalous ja hyvyys on kaukana fanaatikoista.


Kylvä hyvää, saat niittää hyvää. Kylvä pahaa, saat niittää pahaa. Fanaattinen epäsympaattinen henkilö, joka sylkee pahaa suustaan, tuottaa ainoastaan vain pahaa itselleen. Esim. muslimien vihaaja antaa itsestään huonon kuvan muille. Hän on tehnyt itselleen hallaa, paljon pahaa haukkumalla muslimeja. Hän on saanut haukut tuhannen kertaa takaisin itseensä. Bumerangin tavoin sinkoutuu kaikki takaisin musimien vihaajiin itseensä, veitsen tavalla pistää takaisin.


On nuoruus hulluutta toisinaan. Katsele ympärillesi foorumeissa, blogeilla, näet paljon hulluja nuoria, sekä tyttöjä että poikia. Nuo nuoret on hulluuntuneet, islamistit on aivopesseet heidät. Tuo on vain yksi esimerkki nuoruuden hulluudesta.


Jos ei ole hyvä esimerkki muille, niin silloin voi olla ainakin edes huono esimerkki muille. Huono esimerkki on opettavainen muille. Tajuaa että ei toimi samalla tavoin kuin se huono esimerkki. Pitää vain yrittää jokaisen olla hyvä esimerkki niin paljon kuin mahdollista. Huono esimerkki sinänsä ei ole hyvä olla. Muut ihmiset katsoo yleensä kieroon huonoa esimerkkiä. Huono esimerkki on aina huono esimerkki, oli se sitten kuinka tahansa opettavainen.


Jos puhut hyvää, saat hyvää takaisin toisilta. Jos puhut pahaa, saat myös osaksesi pahoja puheita. Niin yksinkertaista se on.
Se mitä ihminen puhuu/kirjoittaa, johtuu ihmisen mielenalasta. Jos sinulla on hyvä olla, voit hyvin kaikin puolin, silloin sinulla ei ole tarvetta puhua pahaa muista ihmisistä, muista kansoista. Jos voit huonosti, silloin sinulla on tarve etsiä syntipukki, alat puhumaan pahaa joistakin ihmistä, kansoista, tunnet silloin olevinasi ainakin parenpi kuin ne. Tuo on itsensä pettämistä.


Totuuksien julistajat on niitä vihon viimeisiä julistajia. Viisas pysyy erossa totuksien julistajista. Totuuksien julistajat julistavat ainoastaan vain omaa näkemystään asian toden-peräisyydestä, pitäen sitä ainoana totuutena. Kaikkien muitten mielipiteet totuuden julistaja työntää pois luotaan.


On paljon ihmisiä, jotka uskovat kuultuun ja kirjoitettuun sanaan. Sitten on ne aniharvat fanaattiset jotka uskoo kaikkeen kuultuun ja kirjoitettuun jos ne sanat vain on hänen vihaamiaan ihmisiä vastaan.
Tyhmä ja fanaattinen ihminen uskoo kaikkeen kuulemaansa ja lukemaansa. Tyhmällä ja fanaattisella ei ole mitään omia kokemuksia, itse nähtyjä asioita. Sen takia ei kannata laittaa aikaansa fanaattisen kanssa keskusteluihin, siitähän ei mitään tule. Fanaattinen kun uskoo vain kuulemaansa lukemaansa. Fanaattisella ei ole omia sanoja juuri ollenkaan.


Ei pitäisi puhua liikaa, tai ainakin että ei puhu turhuuksia ja pahaa toisista. Jos suu on koko ajan auki, voi suuhun lentää kärpänen, ihan samalla tapaa kuin jos suu on aina auki niin sieltä suusta juoksee sammakoita ulos


Nuori on kokematon. lapset, teinit, ja niin edelleen, oppii uutta elämänsä varrella...Vanha on nähnyt, kuullut ja kokenut paljon, sen takia vanhuksista voi sanoa että elämä on antanut viisautta heille...Kokemuksistaan viisastuu...Vanhus puhuu siitä, mitä hän on nähnyt, ja nuorukainen siitä, mitä hän on kuullut...Vanhus/vanhempi, on kokenut paljon elämää, elämä on opettanut ja kokemukset on kasvattanut ja viisautta ja tietoa on kerääntynyt. Vanhus puhuu kokemuksistaan....Nuorukainen ei ole kokenut, häneltä puuttuu elämän viisaaus. Elämän viisauden nuorukainen saa vuosien varrella. Nuorena nuorukainen puhuu vain siitä mitä on kuullut ja mitä on lukenut.


Se helppoa ole ei, antaa anteeksi...Se ihmisen on kuin akilleshäl...arka paikka...Minä en koskaan pystynyt antamaan anteeksi vanhemmilleni...oletan että he odotti viestiä minulta...en voinut...minun kun oli valittava joko lapseni tai vanhempani...valinta oli helppo...tottakai valitsin lapseni...Anteeksi antaa voi, jos ei satuta joitan muuta sillä anteeksi annollaan.


Lempeys havaitaan kasvojen ilmeissä, eleissä, puheissa...koko ihminen säteilee olemuksellaan, sitä mitä on...oli kyseessä positiivisyys tai negatiivisyys...Elämäni varrella havainnut olen, vaikeaa aina olla lempeä...tai lempeä kaikille...Vaikka kuinka yrittää nyt iäkkäämpänä, niin se on vain niin...että kaikista ei tykkää yhtä paljon...ja se huomataan olemuksestani...Ihminen on kaukana täydellisyydestä...siksi "paha" viettelee


Vanhus/vanhempi, on kokenut paljon elämää, elämä on opettanut ja kokemukset on kasvattanut ja viisautta ja tietoa on kerääntynyt. Vanhus puhuu kokemuksistaan. Nuorukainen ei ole kokenut, häneltä puuttuu elämän viisaaus. Elämän viisauden nuorukainen saa vuosien varrella. Nuorena nuorukainen puhuu vain siitä mitä on kuullut ja mitä on lukenut.


Jos puhut hyvää, saat hyvää takaisin toisilta. Jos puhut pahaa, saat myös osaksesi pahoja puheita. Niin yksinkertaista se on...Se mitä ihminen puhuu/kirjoittaa, johtuu ihmisen mielenalasta. Jos sinulla on hyvä olla, voit hyvin kaikin puolin, silloin sinulla ei ole tarvetta puhua pahaa muista ihmisistä, muista kansoista. Jos voit huonosti, silloin sinulla on tarve etsiä syntipukki, alat puhumaan pahaa joistakin ihmistä, kansoista, tunnet silloin olevinasi ainakin parenpi kuin ne. Tuo on itsensä pettämistä.


Totuuksien julistajat on niitä vihon viimeisiä julistajia. Viisas pysyy erossa totuksien julistajista. Totuuksien julistajat julistavat ainoastaan vain omaa näkemystään asian toden-peräisyydestä, pitäen sitä ainoana totuutena. Kaikkien muitten mielipiteet totuuden julistaja työntää pois luotaan.


Ei ole helppoa puhua niin että muut ymmärtää oikein mitä tarkoittaa. Sama pätee kirjoituksissa. Aina on valinnan varaa käsittää väärin kuulemansa, lukemansa....Ihmisen ajatukset juoksee vilkkaasti ja nopeaan, valitettavaa on että emme kykene puhumaan ajatuksiamme sellaisenaan kuin ajattelemme. Ajattelemme ensin salaman nopeaan mitä sanoisimme, puhe on aina ajatuksiamme lyhyempi, epäselvempi....Se on todellinen taito, jos oppii joten kuten puhumaan niin että ympäristö ymmärtää mitä sanot, ilman sen suurempia tulkintoja siitä mitä sanoit. Se on hyvin yleistä että kaikki kuulemamme ja lukemamme, tulkitaan ja senhän tiedämme että niitä tulkintoja yhdestä ja samasta puheesta voi olla satoja eri vivahteisia.


Mielipiteitä on monenlaisia....ne vain on mielipiteitä...eivät ole tosisioita, faktoja, vaikka itse kukin niitä hyvin mielellään jakeleekin totuuksina. Monella on taipumus esittää mielipiteitään tosiasioina. Eräät yrittävät muuttaa muitten mielipiteet samoiksi kuin itselläänkin. Se on pelkkää riitaa. Lueskelen usein foorumeita, niissä näkyvät ihmiset paljon kiistelevän mielipiteistään. Jotkut loukkaantuu hyvin helposti. Monet keskustelijat, kuten en minäkään useimmiten, sanoo mielipiteitään suoraan, kainostelematta, vaikka mielipide olisikin täysin erilainen mitä jonkun muun mielipide. Ei kaikkien tarvitse uskoa samalla tavalla. Jokaisella oma mielipide...useimmat ymmärtää sen, hyväksyvät sen. Muutama harva loukkaantuu, katsoo sen loukkaukseksi jos ilmaantuu mielipide täysin omasta eroava. Ei saa myöskään unohtaa että kaikkea voi tulkita. Yhden ja saman puheen, kirjoituksen, voi tulkita kuinka monella eri tavalla tahansa. Kaikki tulkinnat on oikein, koska tulkitsijat ajattelee asiat tulkintansa tavoin. Siksi se on väärin jos alkaa puolustaa omaansa ja väittää toisen tulkintaa vääräksi. Ymmärryksessä ollaan silloin jo aika pitkällä jos tämä ymmärretään. Mielipiteistä voi keskustella. Jos alkaa heittää lokaa toisin ajattelijan päälle, silloin on sillä loan-heittäjällä olettamus että ainoastaan hänen mielipide on oikea ja aito tosi-asia, fakta. On kuin tappelevat kakarat olisivat, aikuiset ihmiset. Naiset näkyy usein kiistelevän ja kinaavan. Jokunen nainen esiintyy miehenä, paljastavaa on se naismainen riitely. Rasismi, rasisti? Rasismi on mielipide, ei mikää tosi-asia, ei totta. Rasisti luulee omaa huonoa vointiaan aseeksi muukalaisia vastaan. Oma huono vointi kiihdyttää rasistia yrittämään tekemään muukalaisista ainakin hieman huonompia mitä hän on itse.


Tietoa voi saada opiskelemalla ja jonkun verran viisauttakin siinä mukana. Kaikkein tärkein viisaus on sitä oman kokemuksen kautta tullutta viisautta. Kokemuksista viisastuu. Pelkkä toisten kirjoitusten lukeminen ei tee sinusta viisasta. Sillä melkein kaikki mitä luet, on toisten mielipiteitä, joita ehkä lukiessasi alat pitää tosi-asioina, totuuksina. Noin kun tekee, ei se ole viisautta. Se on tyhmyyttä....Esimerkki: Nuori muslimein vihaaja lukee ääri-oikeistolaisten fanaattisia viha-kirjoituksia muslimeista ja alkaa pitää niitä totuuksina, universaalina totuuksina. Se mikä tuossa on totuus, on se että tyhmyys on vallannut sen ihmisen...Ajatteleva ihminen hakeutuu muslimien seuraan, kyselee, katselee, kuuntelee ja oppii sillä tapaa tuntemaan muslimit. Oma kokemus on tehnyt hänet viisaaksi. Omat kokemukset on aina paremmat...Moni muslimien vihaaja ottaa esille esim. yhden Koraanin jakeen, vetoaa siihen, luullen sen jakeen selittävän jotakin muslimien elämästä tänä päivänä.


Kun lukee ja tai kuuntelee muitten puheita, on aina aiheellista ymmärtää että ne puheet ja kirjoitukset on mielipiteitä, etenkin silloin jos ne on yhteiskuntaa ja ihmis-arvoja vastaan, rasistia tai muslimi-viha-mielisiä. Kaikkeen ei ole uskomista. Kaikki viha-puheet/kirjoitukset, on vain henkilön oma probleema. Se joka vihaa muita ihmis-ryhmiä, ei ole uskottava ihminen. Vihaajat ei suo samoja ihmis-arvoja kaikille ihmisille....Ole siis huomaavainen, älä usko vihaajien sanoihin. Vihaajat näyttävät vain viha-puheillaan/kirjoituksillaan oman vajaavaisen psyykkensä. Älä silti syyllisty samaan ja ala vihata vihaajia.


Monet puhuu/kirjoittaa muista ihmis-ryhmistä omia negatiivisiä mielipitetään ja julistaa niitä negatiivisiä mielipiteitään totuuksina. Mistä he on saanut ne negatiiviset mielipiteet muista ihmis-ryhmistä? Myös jotkut median kirjoitukset eri tapahtumista johtaa siihen että heikot ihmiset sortuu ajatukseen että kaikki siihen ihmis-ryhmään kuuluvat on huonoja ihmisiä. Kuten esim. monet heikot ihmiset kuvittelee kaikkien muslimien elävän Koraanin joka sanan mukaan ja että muslimien mukamas tulee Islamin mukaan elää niin kuin historiallisena aika elettiin. He ei tiedä, he vain lukee muita ihmis-ryhmiä kritiseeraavia kirjoituksia ja alkavat kuvitella niitten olevan absoluuttinen totuus ja he myös ottaa yhden jakeen Koraanista esille, uskovat sanasta sanaan ja kuvittelevat että muslimien on tehtävä juuri niin. Heidän negatiivinen ja viha-mielinen tulkinta on kaiken pahan alku...Tietämätömyys on tyhmyyttä, tietämättömyys on köyhyyttä...Tutki mieluummin asioita, älä usko kaikkeen mitä luet ja tai kuulet. Älä lemaa kaikkia ihmis-ryhmästä pahoiksi, jos yksi tai muutama tekee pahaa. Etsi tietoa, jotta sisäinen köyhyytesi pienenisi.


Kukaan meistä tavallisista ihmisistä emme voi mitään, en minä, et sinä ja niin edelleene...yksin ei ole vahva tällaisissa asioissa.
Maailman johtajat voisi jos he todella yhdessä yrittäisivät, mutta mitäpä he, jokainen heistä ajattelee vain oman maansa parasta ja oman poliittisen uransa kohottamista olemalla kova muitten maitten johtajille.
Eikös sitä niin sanota että kansat saa sellaisen johtajan kuin kansat on "tienanneet".
Toisin sanoen, johtaja tulee kansasta on samanlainen kuin kansa.
Kansa, osa kansasta kovaäänisiä toisia maita moittijoita, jatkuvasti, vain negatiivisen ottavat esille, ei ihme että maailma voi huonosti.
Kuitenkin voi tuudittaa itsensä siihen uskoon että maailma selviytyy ja ihmiset selviytyy että jossakin vaiheessa kun asiat on jo niin huonosti, alkaisi maailma työskennellä yhdessä maailman ja ihmisten hyväksi.


Kaikki jotka lukee, osaa lukea ja ymmärtävät ne lukemansa sanat, mutta usein tulee eteen se että ei tyydytä siihen mitä lukee, tilalle astuu esille epäilevä ihminen joka haluaa tulkita kaikkea omien mielipiteittensö mukaisesti.
Mutta mitä tulee pyhiin kirjoihin, niin monet ei ymmärrä missä yhteydessä ne jakeet on ja sen takia "ymmärtää" lukemansa kirjaimellisesti, jolloin se on usein "väärä ymmärrys".

 

Samhällsfarliga voisi laittaa pakkohoitoon joksikin aikaa.
En tarkoita aivopesua.
Tarkoitan että ihmisen kanssa voi psykiatri/psykologi keskustella, mutta ei aivopestä.
Aina on nimittäin toivoa että jotkut saavat ahaa elämyksen aikansa keskusteltuaan ja miettyään elämäänsä, vihojaan ja oloaan ja silloin on otollinen tilanne että hän tajuaa muuttaa mieltään.
Kysymys on siitä että itse ymmärtää lopulta muuttaa vihamielisiä mieliåpiteitään.
Mutta ensin on osattava rakastaa itseään, se taito on opittava ensi, vasta sen jälkeen on kykenevä rakastamaan muitakin.
Se on niin että jos rakastaa itseään, tykkää itsestään, silloin voi psyykkisesti hyvin ja näin ollen on se helppoa myös rakastaa muita.
Sanan rakastaa, sijasta voi sanoa esim. tykätä, hyvä'ksyä, ja niin edelleen, tiedän että on indiviidejä jotka ei voi sietää sanaa rakastaa, he katsoo kieroon sanaa rakastaa ja alkavat pitää sitä joka tällaisia puhuu, itserakkaana tai hölmönä :)
Kaikissa ihmisissä on potentiaalia parantua, tulla ihmisystävällisiksi.
Psykiatrinen tai psykologinen hoito ei ole aibopesua. Kysymyksessä on aina se että potilas itse täytyy saada ahaa elämyksen jossakin vaiheessa ja alkaa ymmärtää itseään ja toimintaansa ja sitä mukaa alkaa ymmärtää myös muita, jos on ensin oppinut taidon rakastaa itseään.

-------------------------------------


Me elämme ihanassa maailmassa...pallomme on kaunis pallo,..miksi pallomme rikkaulsia ei jaeta tasan kaikkien ihmisten kanssa...miksi annetaan joidenkin kerätä rikkauksia ja eräitten muitten annetaan nähdä nälkää ja kuolla nälkään.
Voi kun olisimme kaikki kaikkia rakastavia...maailma olisi hyvä paikka kaikille ihmisille...pallomme on kaikkien auin paikka...antakaamme kaikille heidän osuutensa pallostamme, niin että kukaan ei nälkää näe.
Rakasta nin sinua rakastetaan takaisin.


Uskotko että joskus vielä tapahtuu niin että rakkaus voittaa ja rajat katoaa...että ihmisten tekemät valtion rajat katoaa ja että kaikki rakkaus joka ei vahingoita ketään, voittaa ja ihmiset on vapaita rakkaudessaan koko maailmassa.
Utopinen ajatus kun ajattelee millainen maailma on nyt, miten ihmiset ajattelee...liian paljon tuomitsevia ihmisiä maailmassa vielä.
Mutta joskus harmaassa, tai valoisassa tulevaisuudessa koittaa vielä aika jolloin rakkaus on voittanut.


Se on rikkautta jos antaa paljon...antaa voi melkein mitä tahansa...rahaa, ruokaa, vaatteita ja niin edelleen...antaa voi myös rakkautta, kuunnella toista, antaa ystävyyttä, antaa neuvoja jos neuvoja kysytöön, ja niin edelleen...silloin on rikas.
Rikas voi myäs siis olla ainoastaan vain henkisellä tasolla...rikas sisimmässään.


////Jos kohtelet lapsiasi hyvin ja hellästi ja huolehtivasti ja sitten kun sinä itse tulet vanhaksi niin myös sinun lapsesi tulee silloin olemaan hyvä sinua kohtaa kaikella tavalla.


Mitä pyyteetön, täysin ehdoton rakkaus tarkoittaa. Pyyteetön rakkaus, rakkaus ilman mitään ehtoja, on kaikkien uskontojen ydinsanoma. Rakkauden paradoksi on, että rakastaa voi vain tuntemalla rakkautta itse, kukaan meistä ei voi koskaan saada rakkautta keneltäkään toiselta. Todellinen rakkaus on meissä itsessämme ja tulee meiltä itsestämme..


Ei kukaan kerro imartelevansa jotakin...kun imartelee, silloinhan haluaa miellyttää sitä toista ja saada se toinen puolelleen ehkä...
Parasta olla imartelematta ketään.
 

Ongelmat uusiutuu eri tavalla eri aikakausina, jotta mitä niistä ajattelemme, muuttuu myös ajan mukana..toisin sanoen, on opittava elämää tässä ajassa ajan muka ja jätettävä meneisyys taaksepäin, mutta muistaa yrittää oppia menneisyydestä jotain jotta ei erehty tekemään samoja ongelmia ja vikoja uudelleen....ja jos eriin ilmestyy niitä menneisyyden ongelmia, on ne ratkaistava nykyajan mukaisesti.


Värit on värejä. Värejä on kaikkialla. Kaikki värit on hyviä ja kauniita.
Ihminen lähti eteenpäin Afrikasta. Ihminen silloin ei ollut valkoinen ja Jeeuskaan ei ollut valkoinen.
Polveudumme kaikki tummista ihmisistä, polveudumme Afrikasta.
Hyväksykäämme kaikki kansat, sillä loppujen lopuksi olemme kaikki sukulaisia toisillemme, kuulumme samaan lajiin, ihmisiin.
Kukaan emme ole toinen toistamme parempia tai huonompia. Olemme vain ihmisiä kaikki.


Säästä puhuminen on enimmäkseen neutraalia monilla ihmisillä, sillä emme voi muuttaa säätä, sää on se kuin se on ja siihen on tyydyttävä kun säätä ei muuttaa.
Rauhallisesti vaan sopeutuu säähän, niin se kuumuuskin ja kylmyyskin tuntuu siedettävältä.
Säästä emme pääse eroon. Säät on vaihtelevia, onneksi on näin. Onhan meillä 4 vuodenaikaa, kevät, kesä, syksy ja talvi ja saamme kokea erilaista säätä. Vaihtelu virkistää.
Yhden viikoon kestää kuka tahansa kuumuutta. Ei ole mikään pakko voivotella ja valittaa.
Ottaa päivät niin kuin ne tulee ja elää rauhallisesti, nauttien elämästään, niin hyvin menee, oli sitten kuuma tai kylmä

 

Se mitä teet on korkeampi kuin mitä sanot ... voit puhua paljon täältä ja sieltä, mutta et harjoittele sitä mitä opetat muille ... sinun pitäisi yrittää olla esimerkkinä muille tekemällä mitä vaadit toisten tehdä.


Katso itseäsi, muuta itseäsi, tällä tavoin sinulla on mahdollisuus muuttaa maailmaa ... joten sinun on ensin muutettava itsesi paremmaksi henkilöksi, jolla on hyvät ajatukset ... sinun on aina aloitettava muutos itsestäsi ... sinä ei voi muuttaa toisia riippumatta siitä kuinka paljon sinä kritisoit tahansa... kaikki menevät oman ymmärryksensä ja tunteittensa mukaisesti ... kukaan ei voi muuttaa toista ihmistä ... voit muuttaa vain itseäsi.


Meitä arvioidaan sen perusteella, kuinka kohtelemme köyhiä tai muita, jotka tarvitsevat apua jollain tavalla ... ole avuksi, auta kykysi mukaan.

2022-08-05
Yhtenäisyys
Yhtenäistä Eurooppaa ei ole koskaan ollut. Kristinusko ei ole koskaan kyennyt pitämään koko maanosaa, siis Eurooppaa yhtenäisenä. Myöskään muut uskonnot ei ole koskaan kyenneet uskontonsa kanssa pitämään valtiotaan tai maanosaansa yhtenäisenä, hallussaan.
Se on arvokasta että maailma on moninainen. Eroavaisuudet rikastaa ja opettaa. Se olisi aika harmaata ja ikävää jos kaikki olisi samanlaisia ja ajattelisivat samalla tavalla kaikesta.  Uskovaiset, kaikki maailman uskovaiset ei hekään ajattele samalla tavalla omista uskonnoistaan. Jokaisella on omat ajatukset jotka aina eroaa jollakin tavalla muista.
Uskovaisten tulisi alkaa ajatella hyvää myös muista uskonnoista kuin vain omastaan. Toisten uskojen hyväksyminen  yhdistää ihmisiä, antaa vapaus kaikille uskoa omalla tavallaan.  
Terrorismi, islamism, fundamentalismi tai muu fanaatismi, ole uskontoa, noille ryhmille on tärkeää yrittää hallita muita väkivallan avulla.
Uskonkiistat on hyödyttömiää.
Rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan on paras tapa, yrittää nähdä hyvää kaikissa. on parhain tapa laajentaa yhtenäisyyttä, katsomatta eri uskontoihin, suvaitsevaisuus muita kohtaan on se joka laajentaa yhtenäisyyttä.


2022-07-29
Mitä on elämä?
Elämä on ihmisen valitsema tie tallustella maailmassa. Jokaisen on itse päätettävä miten elää. Jokainen on vastuussa elämästään. Jos on siis vapaa ihminen. On vain valittava oikea avain ja avattava elämän ovi auki ja elettävä hyvää elämää. Jotkut löytää avaimem, useimmat ei löydä elämän avainta koskaan ja jatkavat elämäänsä onnettomina.
Jokainen syntyy omaan elämäänsä, maan perheeseen, omaan kulttuuriin, omaan uskontoon, omaan valtioon. Se on elämistä, lapsena vanhemmat muokkaa lasta kaltaisekseen. Aikuisena alkaa jo lapsikin ajatella omilla aivoillaan ja päättää itse mitä tekevät.


2022-07-29
Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus
Menneisyytesi ei koskaan palaa luoksesi. Menneisyyttäsi et myöskään voi muuttaa. Menneisyys on ollutta ja mennyttä ja tapahtunut. Menneisyyttäsi et voi pestä pois tai muuttaa.
Nykyisyys on reaali-aikaa, elämäämme täällä ja nyt. Nykyisyytemme muuttuu koko ajan sekuntti sekuntilta elämme ajassa, reaali-ajassa. Siksi nykyisyys ei koskaan pysy luonamme, nykyisyys muuttuu jollakin tapaa koko ajan.
Tulevaisuus on tuntematon. Kukaan ei tiedä mitä tulevaisuudessa voi tapahtua.


2022-07-29
Ihmisen oma käsitys itsestään
Millainen on ihminen jolla on suuri ego? Kaikki ihmiset näyttävät ulospäin egoansa joskus. Mutta ihmiset joilla on suuri ego, he ovat hyvin kiinnostuneita itsestään ja kehuvat itseään. He on tietävinään kaiken paremmin mitä muut. Kaikki heidän puheet menee aina lopulta heihin itseensä. Suuri egoinen ihminen näkee vain itsensä ja heillä on vaikeata nähdä, tajuta että maailma ei pyöri ainoastaan vain heidän itsensä jalkojen alla.
Ihmisen on etsittävä ja löydettävä balanssi oman egon ja maailman välille. Oma ego ei kiinnosta kovinkaan paljon muita ihmisiä. Omasta itsestään puhuminen väsyttää kuuntelijat. Kaikki ihmiset tarvitsee ilmaa ympärilleen, tilaa itselleen. Siksi se on vaikeaa olla suuren egon omistajan lähettyvillä, koska on suuri vaara täyttyä vieraasta egosta ja alkaa voida huonosti. Totta kai on autettava muita, mutta auta niin että et satuta itseäsi, pidä hyvää huolta omasta minästäsi, älä anna muitten egojen vaikuttaa itseesi.


---Ihmisen ajatukset ovat joskus outoja ja lentävät nopeasti, ajatukset vilkkuvat nopeasti ja katoavat ja uudet ajatukset tulee koko ajan esille ... joskus alat ajatella jotain erityistä ja keksit sitten omat oletuksesi, omat mielipiteesi ...sitten kun ilmaistaan ​​ajatuksiaan muille, on oltava varovainen ... on oltava tietoinen siitä, että kaikki ajatukset eivät ole tosiasioita tai edes ehkä oikein.


---/Jos sinulla on vähän lapsuutta itsessään, sitä voidaan pitää myös aikuisena ... koska tietysti on aikuista jotka uskaltaa jättää pienen osan lapsellisuutta tietyissä tilanteissa ... sinun ei aina tarvitse olla vakavaa ja täysin aikuinen ... sinun täytyy rentoutua ja olla kuka olet ..lapsen mieli aikuisena tarkoittaa, että olet aikuinen, et voi aina olla aikuinen ja jäykkä ... sinun on kyettävä elämään, lapsellisuus on joskus kuin raikas tuuli ... se osoittaa, että uskallat, uskallat vitsailla ja uskallat pelata niin sanotusti teatteria