/2023-04-30
/utöver
Ingen vettig person respekterar rasistiska åsikter, åsikter som inte ger samma mänskliga rättigheter till alla människor.
Man måste respektera personen själv, rasisten, som person, men man behöver inte respektera de rasistiska ideologerna, för om de skulle få full makt skulle den rasistiska makten göra det väldigt svårt för alla flyktingar just p.g.a. att den rasistiska makten skulle inte ge flyktingarna samma mänskliga rättigheter som sina egna landsmän. På grund av det får rasistiska åsikter inte respekteras.