2023-05-19
Du är en unik person, ingen är som du.
- Alla är unika, inte ens enäggstvillingar är precis likadana. Personligheten varierar från människa till människa. Livserfarenheter skiljer sig mellan olika människor. Livet är olika för olika oersoner. Ingen är lik en annan.
 

2023-05-19
Vi har alla samma ursprung, hudfärg och kultur är en sidofråga, vi kommer från samma källa, vi är alla människor.
- Mycket oväsen om främmande människor, man tittar snett på deras hydfärg, deras ursprungsländer, deras religioner. Varför har vissa svårt att acceptera alla människor som likvärdiga? Vi är ju allihopa människor, planeten Jordens invånare.  Intelligent liv i universum som tittar på mänskligheten på Jorden skulle tycka att vi är mycket mycket outvecklade varelser med mycket låg intelligensnivå, alltså vi skulle inte vara något i deras ögo

2023-05-18
Tankens kraft, maktens kraft, du är som dina tankar, så det gäller att vårda sina tankar.
- Har du tänk på dina tankar någon gång? Dom är inte alltid bra tankar. Vi säger inte alltid ut alla våra innersta tankar. Och det är faktiskt så att vi är just sådana som dessa outtalade tankar är, vi liksom gömmer oss bakom lite finare prat. Tyvärr, det är mänskligt, tankar kommer och går, svårt att styra tankarna. Med träning lär man styra lite iaf :)

------2023-05-10
------Förstår du dina vänner?
Förstår du för främlingar?
Förstående sinne, älskar, alla
gillar alla, bryr sig om alla,
önskar alla gott, förståelnde sinne,
vänligt beteende, botar världen lite,
hjälp världen, älska alla. 
- Hur är vi mot varandra? Hur är vi mot främlingar? Vad tänker vi om andra? Osv osv. Ju vänligare vi är, desto fler blir påverkad av vänlighet politivt. Man liksom påverkar människor med vänlighet, förhoppningsvis är påverkan positiv och sedan kan den positivt påverkade gå vidare och påverka positivt andra människor. Det blir liksom  som en positiv kedja som växer och växer.