Yttre krafter drar i dig,
styr dig
du litar inte på dig själv, 
det gör dig beroende
på andras krafter,
var dig själv,
var stark
lita på din egen kraft.


Gammaldags tänkande att 
misstänka kvinnor otillgängliga,
den moderna idén är att 
en kvinna är lika bra som en man


Känsloliv,
egen väg vandrar man,
svårt att kontrollera känslor
känslor dominerar människan
vi är känslomänniskor
vi lever genom våra känslor.


Goda minnen ger glädje,
tänker på det goda från det förflutna
och sinnet skall väl komma ihåg,
det är bra, det är så det är,
Så du kan också få lycka om 
det det förflutna.


Världen kan vara en svår plats
måste klara sig utan sina föräldrar,
att bana väg ensam är svårt,
ibland är vägen bra att gå,
ibland är vägen mycket svår,
du måste bara gå vidare,
Du måste bara komma ihåg
kärleken till alla människor
ingen behöver luta sig tillbaka,
var snäll och hjä

Du prövas, 
svårigheter kommer, 
sträva framåt, 
vad en god människa, 
kämpa framåt, 
kämpa klokt, 
tappa inte modet, 
håll dig lugn, 
allt bra blir.

Energi vibrerar, 
stilla, sakta 
snabbt, 
rummet vibrerar, 
energin flödar, 
positiv energi, 
negativ energi, 
sök positivt, 
gilla positivt.

Kasta snabbt, 
bumerang som en pil, 
störtar framåt, 
tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
kasta ordet,
ordet springer, 
bort bort, 
ordet tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
vakta orden,
dina ord,.

Stor ego, 
liten ego, 
mitt i mellan ego, 
personlighet, 
ego vill, 
ego vill mycket, 
ego sårbar är, 
ego fåfäng är, 
skärp dig, 
minska egots makt, 
bli harmonisk, 
bli andlig.

Sluta kritisera andra, 
låt andra leva sina liv, 
men våga reagera...
reagera mot ondska.

Positiv tro
den bästa tron, 
var hjälpsam, 
var vänlig, 
älska alla, 
älska Gud, 
älska världen, 
älska dig själv, 
tjäna Gud, 
tjäna människor, 
god väg 
den bästa vägen.

Håll din religion privat, 
tro som du tror, tro i tysthet, 
din tro är bara din sak, 
bara din och ingen annans, 
andra har sin tro. 
låt andras tro vara i fred, 
deras tro angår inte dig.

Tiderna ändra, åsikterna ändras, 
försök leva med i tiden, 
i denna nutids livsanda.

Hög nivå, 
låg nivå, 
mittimellan nivå, 
var är du, 
sträva högre höjder, 
lyft dig, 
bli visare, 
bli mer andlig.

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

Din inre kraft, 
stark inre kraft, 
tankens kraft, 
positiv tanke blir positivitet, 
negativ tanke blir negativitet, 
välj riktning, 
välj positiva tankar, 
ta hjälp av dagdrömmar, 
positiva dagdrömmar..
ditt sinne blir positivare, 
tankar är skapande, 
du är som dina tankar, 
sök positiva tankar.

Religion, 
privatreligion, 
en tyst religion, 
ens innersta religion, 
bra så här, 
behövs inga Gudshus, 
bara en innersta tro, 
en tyst tro.

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.

Hälsa hjärtligt, 
hälsa vänligt, 
besvara hälsningen, 
visa respekt.

Elakt förtal, 
tre personer drabbar, 
den som talar, 
den tilltalade, 
den omtalade, 
tänk vad du säger, 
var varsam med orden, 
såra ingen i onödan.

Tro som du vill, 
inget tvång, 
du fri är, 
andra fria är, 
tro på Gud, 
älska alla, det räcker.

Känner du irritation, 
bli aldrig arg, 
bli aldrig vresig, 
bli aldrig sur.

Visa godhet åt alla, 
alla religioners utövare, 
var tolerant

Människans ansvar, 
förbättring av framtiden, 
gör det goda, 
var du än finns, 
bra arbete för Jorden.

Handling, 
effekten, 
synlig effekt, 
alla se kan, 
alla höra kan.

Rättskaffens liv, 
muslimer, judar, kristna, 
ni lukvärdiga är 
på yttersta dagen 
inför Gud.

Var förenade, 
ha ett syfte, 
var vänliga, 

Gud är överallt,
i alla punter i universum,
man kan sätta punkter för Gud
fast Gud är överallt.

Egot, vad är det
det är vårt sinne,
som vill ha,
som vill bestämma,
bestämma över vårt
"snälla" jag

Var uppmärksam, 
visa att du bryr, 
det ett sklags kärlek det.

Medvetande, 
människans medvetande, 
begränsad är, 
vi krigar, 
dödar och hatar, 
en sådan tids människa 
har inte hög medvetande, 
i framtiden, 
den nya människan, 
älska kan alla.

Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.

Var inte berående av tiden, 
i tidens slut finns döden, 
livet är här och nu, 
lev i nuet, njut av livet, 
njut av denna stund.

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.

Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
hpåll dig lugn.

Bli inte störd av andras beteende, 
behåll din inre frid, 
se världen med kloka ögon, 
älska världen så som du älskar dig själv, 
älska och respektera dig själv, 
Älska andra också, 
då behåller du ditt inre frid.

Vi olika nivåer i utveckling är, 
varje människa har sin plats, 
varje människa ligger i sin nivå, 
vi utvecklas i vår egen takt, 
vi utvecklas andligt.

Vad är livet, en test, en skola, 
vi prövas, vi testas, vi lär, 
vi högre strävar i andlig utveckling, 
högre och högre och högre.

Planeten Jorden vår skola. 
hela mänskligheten skola, 
här lär vi, här testas vi, här lever vi, 
själavandring, lära, lära och lära, 
lära bli bättre och bättre

Människor är outvecklade, 
det fattas......
tolerans, acceptans och kärlek 
till våra medmönniskor, 
detta är ett konstaterande, 
detta är sant, 
vissa människor har högre tolerans, 
men dom flesta äger mycket fördomar

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

Du människa, 
nya tidens människa, 
du god är, 
du älskar alla, 
fred på Jorden, 
när när, 
i framtiden;
i ljusa framtiden.
Gruppkram

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.

Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.

Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.

Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.

Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.

Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.

Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.

Du stänger dörren efter dig, 
du vill vara ifred en liten stund, 
oftas vill du social vara, 
då du öppnar dörren, 
släpper dig fri, 
detta är din inre dörr, 
du har nycklarna, bara du.

Älska och bli älskad, 
älska dig själv, 
då du lycklig är, 
alla ser att du lycklig är, 
alla ser att du bra mår, 
då det lätt är att älska dig :)

Låt andra leva sina liv, 
lev du ditt liv, 
frihet åt alla, 
älska alla.

Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.

Gör bara goda saker, 
älska mänskligheten, 
älska alla.

Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.

Respektera dig själv, 
då andra respekterar dig.

Skada inte andra, 
varken fysikskt elle psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...

Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv, älska alla.

Gör allting klart, 
det som räknas, det klara, 
det avgörande är.

Var den du är, 
vet du vem du är, 
lär känna ditt positiva jag, 
var en god budsbärare, 
ge kärlek för alla.

Var uppmärksam, 
se dig omkring, 
märker du sinnestämningen, 
du bryr dig, 
du älskar.

Plåga inte andra, 
pina inte andra, 
din plåga är din, 
pina inte andra med dina egna plågor, 
var istället en medmänniska, 
skada inte andra på något vis.

Villkorslös kärlek, 
den finns, 
leta och hitta, 
hitta det i ditt innersta, 
du älskar vem som helst, 
du väntar ingenting tillbaks, 
det villkorslös kärlek är.

Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa.

Tre skatter: 
mildhet, 
förnöjsamhet, 
ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska.

Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten.

Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt.

uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är.

Mänskliga kroppen gömmer själen, 
kroppen är bara ett gömma för själen, 
vår verklighet är själen, 
själen, den sanna människan.

Ha självdiciplin, 
ge akt på dina tankar, 
förbli vaken, 
var uppmärksam, 
var behärskad, 
tala inte i vresigt.

Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig.

Älska sanningen, 
putta bort lögnen, 
länge leve sanningen, 
var ärlig, 

Gud älskar rättvisa, 
döm rättvist, 
ha kärlek i hjärtat, 
var rättvis.

Hur är du, 
är du vänlig, 
var hänsynsfull, 
var det alltid, 
v ar behärskad, 
var det alltid, 
det är respekt.

Var hängiven din far, 
var hängiven din mor, 
var överens med din far, 
var överens med din mor, 
det är respekt det, 
svårt kanske, 
träna och träna, 
älska dina föräldrar.

Den vise är ren, 
rena tankar, 
stor visdom, 
stilla harmoni, 
omvärlden gör inte ont, 
den vise är befriad 
av världens ondska, 
den vise är klok, 
den vise är mjuk.

Vet du det rätta, 
då vet du mycket, 
gör det rätta, 
då har du mod.

Älska människor, 
se helheten, 
alla själar har, 
alla själar likadana, 
alla goda är, 
älska och bli älskad.

Älska alla människor, 
älska dig själv först, 
älska alla människor, 
på själslig nivå, 
bli ett med alla, 
kosmisk kärlek, 
universal kärlek.

Mänsklighet, 
medmänsklighet, 
älska alla, 
visa kärlek, 
visa omtanke.

Skydda allt levande, 
med vänliga tankar, 
du är levande, 
andra är levcande, 
människor, djur, växter, 
allt lever, 
skydda det.

Sök kunskap, 
sök alltid, 
kunskap ger visdom.

Kärlek och vänskap, 
split slutar genom kärlek, 
det är lagen det, 
kärlek försvinner aldrig.

Det onda vinner man med godhet, 
vänd ryggen åt det onda, 
låt godhet vara din väg, 
var god mot dig själv, 
visa godhet mot andra människor, 
visa medkänsla, 
visa universal kärlek.

Ha goda avsikter, 
i tal och handling, 
lyckan du får, 
lyckan som en skugga 
du får, 
den aldrig dig lämna, 
du lyser som snö, 
du lyser som stjärnor, 
du god är, 
du lycklig är.

Var vis, 
var givmild, 
känn glädje.

Kärlekskänsla, 
kärlekskänsla mot alla, 
en djup harmoni, 
det finns, 
leta i ditt inre, 
se dig omkring, 
alla vi människor är.

Känn kärlek för alla, 
känn den ljuva känslan, 
älska dig själv, 
älska andra, 
får kärlek tillbaks, 
energin vibrerar, 
känn kärlekens energi,

Olika nivåer, 
alla unika är, 
acceptera detta, 
vi likadana inte är, 

Födelse, 
du växer, 
inre styrkan växer, 
låt den växa, 
sök kunskap, 
sök andlighet, 
alla olika nivåer, 
var och en, 
det livet är, 
ingen är likadan, 
ingen känner likadant, 
alla unika är, 
acceptera detta.

Människa, 
utveckling, 
psyket, 
själen, 
andlighet, 
kärlek. 
olika nivåer,

Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 
var vänlig

Andlighet, 
människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.

Rika, ta ansvar, 
bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.

Allt vad du gör, 
allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig

Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.

Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.

Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.

Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra

Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.

Kvinnor och män, 
ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.

Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 
med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.

Kärlek och vänskap, 
kärlek ger broderskap, 
kärlek ger systerskap, 
kärlek ger fred, 
kärlek ger vänskap, 
kärlek ger lycka.

Kunskap flyger,
som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.


En ren hjärta, 
strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.


Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.


Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.


Visa kärlek, 
alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.


All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.


Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.


Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.


All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.


En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.


Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.

 

Kärlek har läkande kraft
En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.

 

Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden


Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.


Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro


Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades


Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.


Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.


Människan uttveclar sig, 
både fysiskt och psykist, 
men även andlig nivå kan stiga.


Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.


Tillbedjan är en kost, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.


Var mild och givande, 
visa ömhet för alla, 
vandra i ljusets närhet


Gud befriar dig från svårigheter, 
prisa gud den allmäktige, 
vi hans tjänare är.


Gud är allvetande, 
han stödjer dig, 


Sök sanning, 
öppna ditt hjärta, 
samtala med Gud.


Be Guds hjälp, 
han vägen visar, 
din själ hittar.


Svaga vi tjänare är, 
Gud är barmhärtig, 
be och du hittar.


O min Gud, 
jag ber och ber, 
jag litar på min Gud, 
älskar min Gud.


Giv mig själ glädje, 
giv mig styrka, 
giv mig förstång.


Din Gud den nåderike, 
din Gud är allgivande, 
älska din Gud, 
tro på din Gud, 
lev garmoniskt, 
var en bra medmänniska.


Du får livets vatten av din Gud, 
ljuvligt doftande dricka, 
livets vatten.


Hans namn är förhärligat, 
be en bön till din Gud, 
han förlåtande är.


Bär du rättvisans krona, 
bär du rättfärdighetens smycke, 
skaffa det snarast möjligt.

 

Min Gud, du vet allt, 
du min Gud, allvetande Gud, 
dig skall jag dyrka


Min Gud, hjälp mig, 
rena mitt hjärta, 
ge mig lugnt samvete, 
hjälp mig med detta, 
öppna mitt hjärta, 
var min styrka.


4 ---------------------------

 

Min Gud, o Herre, 
du är min fristad, 
jag sätter min lit till dig, 
du är stödjande, 
du är barmhärtig.


Många modfällt hjärta, 
min Gud, du givmild är, 
du älskar mig.


O Gud, min Gud, 
fyll åt mig en bägare, 
Din kunskap omfattar allt, 
du är sanning, 
du är min Gud.


Du prövas, 
svårigheter kommer, 
sträva framåt, 
vad en god människa, 
kämpa framåt, 
kämpa klokt, 
tappa inte modet, 
håll dig lugn, 
allt bra blir


Att reagera, att våga reagera, 
det starkt är, 
reagera på samhällets orättvisor, 
det måste man våga, 
andlighet är bra, 
men man skall inte glömma det dagliga livet, 
våga reagera, våga skriva, 
våga prata om problemen, 
inget händer om alla är tysta, 
adighet som bomull för själen är, 
andlighet räcker inte, 
man måste också leva, leva och må bra, 
känna empati för utsatta barn och kvinnor, 
alla människor är känslomänniskor, 
vi lever med våra känslor, 
lår alla få bra känslor i sina liv, 
se till mänsklighetens bästa, 
strunta i religioner, 
sätt männuiskan välmående först, 
granska dina känslor, 
har du känslor mot andra, 
bli mänsklig


Vad är andlighet? 
Är det religiositet?
Är det andra djupa tankar,
funderingar om
livet och allt annat


Energi vibrerar, 
stilla, sakta 
snabbt, 
rummet vibrerar, 
energin flödar, 
positiv energi, 
negativ energi, 
sök positivt, 
gilla positivt


Kasta snabbt, 
bumerang som en pil, 
störtar framåt, 
tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
kasta ordet,
ordet springer, 
bort bort, 
ordet tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
vakta orden,
dina ord


Stor ego, 
liten ego, 
mitt i mellan ego, 
personlighet, 
ego vill, 
ego vill mycket, 
ego sårbar är, 
ego fåfäng är, 
skärp dig, 
minska egots makt, 
bli harmonisk, 
bli andlig


Sluta kritisera andra, 
låt andra leva sina liv, 
men våga reagera...
reagera mot ondska


Tro skall vara positivt, 
ens tro skall vara god, 
man skall älska alla människor, 
man skall inte göra andra illa, 
man skall vara vänlig mot alla, 
man skall vara hjälpsam, 
med andra ord...
ens tro vara människovänlig.


Döm inte, bli inte själv dömd, 
den du dömer kan er döma


Unna andra gott, 
du välsignad är

 

Älska dina medmänniskor, 
så som du älskar dig själv, 
var givmild och god, var lycklig


Vänd ryggen åt det onda, 
besegra det onda, 
besegra med godhet


Var gästfri, gästfri åt alla, 
vissa änglar vara kan,  
men du vet inte det.


Kärlek och vänskap, vän ger kärlek, 
vän visar kärlek, broder, syster - hjälper, 
har du vänner, riktiga vänner, 
har du bröder i tron, 
har du systrar i tron, då du inte ensam är


Ha medkänsla, 
både i glädje och sorg, 
glädj med den glade, 
gråt med den sorgsna, 


Visa medkänsla, visa vänlighet, 
visa ödmjukhet, visa mildhet, 
visa tålamod, och så vidare, 
visa medkänsla


Invandrare människa är, respektera invandrare, 
förtryck inte invandrare, 
behandla invandrare mänskligt, 
som en infödd, visa kärlek, 
visa omtande, det rättvisa är


Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla


Älska främlingar, 
hjälp främlingar, 
var alltid vänlig, 
gör gott mot alla


Döm inte, hör du,
döm inte, var tolerant, 
då döms inte du heller


Var trofast, säg inte allt du hört, 
tro inte allt du hört, 
var förnuftig, var trofast


Svara mjukt, 
meddela god kunskap, 
det är vishet


Var ödmjuk, älska alla, 
älska dig själv, älska alla andra, 
var ödmjuk, var en god människa


Älska varandra, var med i ljuset, 
låt ditt ljus skina, 
ditt ödmuka anlete skiner, 
skiner ikapp med ljuset, älska


Älska alla, alla behöver kärlek, 
universal kärlek, 
medmänsklig kärlek


Kärlek är Guds lag, 
ett allomfattande kärlek, 
kärlek för alla, älska alla, bli älskad


Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig


Ha självdiciplin, 
ge akt på dina tankar, 
förbli vaken, 
var uppmärksam, 
var behärskad, 
tala inte i vresigt


Mänskliga kroppen gömmer själen, 
kroppen är bara ett gömma för själen, 
vår verklighet är själen, 
själen, den sanna människan


uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är


Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt


Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten


Tre skatter: 
mildhet, 
förnöjsamhet, 
ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska


Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa


Villkorslös kärlek, 
den finns, 
leta och hitta, 
hitta det i ditt innersta, 
du älskar vem som helst, 
du väntar ingenting tillbaks, 
det villkorslös kärlek är


Plåga inte andra, 
pina inte andra, 
din plåga är din, 
pina inte andra med dina egna plågor, 
var istället en medmänniska, 
skada inte andra på något vis


Var uppmärksam, 
se dig omkring, 
märker du sinnestämningen, 
du bryr dig, 
du älskar


Var den du är, 
vet du vem du är, 
lär känna ditt positiva jag, 
var en god budsbärare, 
ge kärlek för alla


Gör allting klart, 
det som räknas, det klara, 
det avgörande är


Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv, älska alla


Skada inte andra, 
varken fysikskt elle psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...


Respektera dig själv, 
då andra respekterar dig


Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.


Gör bara goda saker, 
älska mänskligheten, 
älska alla.


Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.


Låt andra leva sina liv, 
lev du ditt liv, 
frihet åt alla, 
älska alla.


Älska och bli älskad, 
älska dig själv, 
då du lycklig är, 
alla ser att du lycklig är, 
alla ser att du bra mår, 
då det lätt är att älska dig :)


Du stänger dörren efter dig, 
du vill vara ifred en liten stund, 
oftas vill du social vara, 
då du öppnar dörren, 
släpper dig fri, 
detta är din inre dörr, 
du har nycklarna, bara du.


Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.


3 -----------------------------

 

Positiv tro
den bästa tron, 
var hjälpsam, 
var vänlig, 
älska alla, 
älska Gud, 
älska världen, 
älska dig själv, 
tjäna Gud, 
tjäna människor, 
god väg 
den bästa vägen


Håll din religion privat, 
tro som du tror, tro i tysthet, 
din tro är bara din sak, 
bara din och ingen annans, 
andra har sin tro. 
låt andras tro vara i fred, 
deras tro angår inte dig


Tiderna ändra, åsikterna ändras, 
försök leva med i tiden, 
i denna nutids livsanda


Hög nivå, 
låg nivå, 
mittimellan nivå, 
var är du, 
sträva högre höjder, 
lyft dig, 
bli visare, 
bli mer andlig


Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda


Din inre kraft, 
stark inre kraft, 
tankens kraft, 
positiv tanke blir positivitet, 
negativ tanke blir negativitet, 
välj riktning, 
välj positiva tankar, 
ta hjälp av dagdrömmar, 
positiva dagdrömmar..
ditt sinne blir positivare, 
tankar är skapande, 
du är som dina tankar, 
sök positiva tankar


Religion, 
privatreligion, 
en tyst religion, 
ens innersta religion, 
bra så här, 
behövs inga Gudshus, 
bara en innersta tro, 
en tyst tro.


Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 


Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.


Hälsa hjärtligt, 
hälsa vänligt, 
besvara hälsningen, 
visa respekt.


Elakt förtal, 
tre personer drabbar, 
den som talar, 
den tilltalade, 
den omtalade, 
tänk vad du säger, 
var varsam med orden, 
såra ingen i onödan.


Tro som du vill, 
inget tvång, 
du fri är, 
andra fria är, 
tro på Gud, 
älska alla, det räcker.


Känner du irritation, 
bli aldrig arg, 
bli aldrig vresig, 
bli aldrig sur.


Visa godhet åt alla, 
alla religioners utövare, 
var tolerant


Människans ansvar, 
förbättring av framtiden, 
gör det goda, 
var du än finns, 
bra arbete för Jorden.


Handling, 
effekten, 
synlig effekt, 
alla se kan, 
alla höra kan.


Livet är en andlig skola, 
man lär hela tiden, 
man skall lära göra goda saker, 
man skall göra allt i kärlek, 
livet mening är att bli god, 
att älska alla.


Rättskaffens liv, 
muslimer, judar, kristna, 
ni lukvärdiga är 
på yttersta dagen 
inför Gud.


En sanning, 
inget att tvista om, 
de vise vet detta.


Var förenade, 
ha ett syfte, 
var vänliga, 


Människa, 
utveckling, 
psyket, 
själen, 
andlighet, 
kärlek. 
olika nivåer, 


Födelse, 
du växer, 
inre styrkan växer, 
låt den växa, 
sök kunskap, 
sök andlighet, 
alla olika nivåer, 
var och en, 
det livet är, 
ingen är likadan, 
ingen känner likadant, 
alla unika är, 
acceptera detta.

 

Olika nivåer, 
alla unika är, 
acceptera detta, 
vi likadana inte är, 


Känn kärlek för alla, 
känn den ljuva känslan, 
älska dig själv, 
älska andra, 
får kärlek tillbaks, 
energin vibrerar, 
känn kärlekens energi,

 


Kärlekskänsla, 
kärlekskänsla mot alla, 
en djup harmoni, 
det finns, 
leta i ditt inre, 
se dig omkring, 
alla vi människor är.

 


Var vis, 
var givmild, 
känn glädje.

 


Ha goda avsikter, 
i tal och handling, 
lyckan du får, 
lyckan som en skugga 
du får, 
den aldrig dig lämna, 
du lyser som snö, 
du lyser som stjärnor, 
du god är, 
du lycklig är.

 


Det onda vinner man med godhet, 
vänd ryggen åt det onda, 
låt godhet vara din väg, 
var god mot dig själv, 
visa godhet mot andra människor, 
visa medkänsla, 
visa universal kärlek.

 


Kärlek och vänskap, 
split slutar genom kärlek, 
det är lagen det, 
kärlek försvinner aldrig.

 


Sök kunskap, 
sök alltid, 
kunskap ger visdom.

 


Skydda allt levande, 
med vänliga tankar, 
du är levande, 
andra är levcande, 
människor, djur, växter, 
allt lever, 
skydda det.

 


Mänsklighet, 
medmänsklighet, 
älska alla, 
visa kärlek, 
visa omtanke.

 


Älska alla människor, 
älska dig själv först, 
älska alla människor, 
på själslig nivå, 
bli ett med alla, 
kosmisk kärlek, 
universal kärlek.

 


Älska människor, 
se helheten, 
alla själar har, 
alla själar likadana, 
alla goda är, 
älska och bli älskad.

 


Vet du det rätta, 
då vet du mycket, 
gör det rätta, 
då har du mod.

 


Den vise är ren, 
rena tankar, 
stor visdom, 
stilla harmoni, 
omvärlden gör inte ont, 
den vise är befriad 
av världens ondska, 
den vise är klok, 
den vise är mjuk.

 


Var hängiven din far, 
var hängiven din mor, 
var överens med din far, 
var överens med din mor, 
det är respekt det, 
svårt kanske, 
träna och träna, 
älska dina föräldrar.

 


Hur är du, 
är du vänlig, 
var hänsynsfull, 
var det alltid, 
v ar behärskad, 
var det alltid, 
det är respekt.

 


Gud älskar rättvisa, 
döm rättvist, 
ha kärlek i hjärtat, 
var rättvis.

 


Älska sanningen, 
putta bort lögnen, 
länge leve sanningen, 
var ärlig, 


2 ----------------------------

 

Älskar du inte,
kan du inte älska, 
lär känna Gud, Gud är kärlek, 
då får även du kärlek, 
och du lär att älska, 
älska dig själv, älska alla andra.


Älska varandra, 
känn kärlek för alla, 
lev i ljuset och känn kärleken, 
vi systrar och bröder är, 
vi allihopa, hela mänskligheten.


Älska din nästa, 
älska även din fiende, 
visa kärlek, känn kärlek.


Hur ser världen ut, 
vad händer i världen, 
hur är människan, 
det finns både gott och ont, 
människor i olika utvecklingstadium.


Du skall inte frukta, 
Gud är med dig.
Frukta inte, 
Gud beskyddar dig
Frukta inte, var inte rädd, 
Gud skall vara med dig.
Frukta inte andra, 
frukta inte elakheter, 
lev i hoppet.


Var inte rädd,
själen lever sägs det, 
kroppen dör,
men själer fortsätter leva, 
trot vad du vill,
men bli inte rädd, 
behåll förståndet,
behåll förnuftet.


Att tro...man kan tro på många olika sätt
att vara andligt behöver inte innebära
att man är enbart religiöst troende
man kan tex. tro på makten, ljuset eller
vad man nu vill kalla det man tror på
men självklart är det även ett slags troende,
man tror på något övernaturligt...


Varför är ni rädda, 
har ni inget tro ännu, 
tror ni på ingenting, 
undra på då att rädslan finns.


I kärleken finns ingen rädsla, 
kärleken sparkad bort rädslan, 


Be så skall ni få, 
så står det i Bibeln, 
tor ni på det? man får tro, 
och man behöver inte tro, 
var på sitt sätt, eller hur.


Gör er inga bekymmer, 
lita på din Gud, 
älska din Gud, 
få frid i ditt hjärta, 
bekymerna försvinner, lite iaf.


Herren hjälper dig, 
tror på din Gud, 
lev i harmoni.


Lita på Herren, 
lita på din Gud, 
älska din Gud.


Var alltid glada, 
svårt eller hur, 
försök vara nöjd, 
tro på din Gud.


Kom till mig, säger Gud, 
sök Gud, få hjälp, själslig hjälp


Han ger kraft, Gud ger kraft, 
Genom Gud får du frid.


Ge inte upp, fortsätt att kämpa, 
lär av livets svårigheter, 
bli klokare och klokare.


Var stark, försök, du inte ensam är, 
Gud är med dig hela tiden, 


Herren svarar, be och fråga, 
svaret hittar du i dit hjärta.


Vem är rik? 
om du ger mycket, då du rik är, 
ge det du kan, om du har att ge, 
Den rike kan även vara trevlig och omtänksam, 
inre kärlek är ädelt

 


Kärlek vinner, gränserna försvinner, 
internationell kärlek, 
det stort är, gränser försvinner, 
kärlek blomstrar, kärlek vinner, 
Det finns många slags kärlek, 
kvinna och man,kärlek för varandra, 
man och man, kärlek för varandra,
kvinna och kvinna, kärlek med varandra, 
pappa, mamma och barn, kärlek, 
Det finns, kärlek mellan alla människor, 
det mycket stort ät, det störsda av alla, 
det är universal kärlek, 
när man känner kärlek för alla människor

 


Stelhet hos gärningar,
men uppriktigheten ses,
stelheten försbǘinner.

 


Universums levande plats, 
det är ditt eget hjärta

 


Törstig söker vattnet,
och även...
vattnet söker den törstige.

 


Sök efter vattnet,
till slut hittar du.

 

Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.

 


Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.

 


Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.

 


Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.

 


Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.

 


Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.

 


Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

 


Du människa, 
nya tidens människa, 
du god är, 
du älskar alla, 
fred på Jorden, 
när när, 
i framtiden;
i ljusa framtiden.
Gruppkram

 


Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

 


Planeten Jorden vår skola. 
hela mänskligheten skola, 
här lär vi, här testas vi, här lever vi, 
själavandring, lära, lära och lära, 
lära bli bättre och bättre

 

 

Vi olika nivåer i utveckling är, 
varje människa har sin plats, 
varje människa ligger i sin nivå, 
vi utvecklas i vår egen takt, 
vi utvecklas andligt.

 


Bli inte störd av andras beteende, 
behåll din inre frid, 
se världen med kloka ögon, 
älska världen så som du älskar dig själv, 
älska och respektera dig själv, 
Älska andra också, 
då behåller du ditt inre frid.

 


Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
hpåll dig lugn.

 


Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.

 


Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.

Blunda, blunda, 

blunda och se ditt inre liv, 
vad ser du, ser du färger, 
ser du färger som vibrerar i, 
se och tänk samtidigt, 
då ser du ditt inre liv 
ett inre liv som bara du kan se, 
bli bekant med ditt inre liv, 
gilla det, älska det, forma det positivt, 
inre livet påverkar reala livet.

 

Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.

 

Är du oförståndig,
och stolt över din oförståndighet, 
tror du att du är vis.

-----------------------------------------------

 

Ta fram det goda från heliga böcker,
för dom troende är Gud det goda, 
sök det goda inom dig, 
var god mot alla världens folk, djur och planeten, 
för allt det där kommer från Gud, 
och borde ju allt vara gott, 
hjälp andra så bra du kan,
Gud är god, 
allt borde vara gott, 
att tjäna andra är Guds melodi, 
genom att göra gott kommer du närmare Gud.


Rakkaus on kaikkea muuta korkeampi,
palvonta ilman rakkautta ei ole mitään,
tunne rakkautta Jumalaanne,
tunne rakkautta Valoon, Voimaan, ,
tunne rakkautta kaikkia eläviä kohtaan,
tunne rakkautta kaikkea kohtaan,
Rakasta ja tule rakastetuksi.


Konflikti, riita, loppuu rakkauden kautta,
se on laki,
rakkaus ei koskaan katoa.


Rakkaus ja ystävyys,
rakkaus antaa veljes/kunnan,
rakkaus antaa sisar/kunnan,
rakkaus tuo rauhan,
rakkaus tuo ystävyyttä,
rakkaus tuo onnea.


Ond och god är inte likadana, 
jaga bort det onda med med någonting bättre, 
med tålamod kan man lyckas till slut, 


Leta kärlek, kärlek finns, 
kärlek finns överallt, 
ens tro skall präglas av kärlek.


Kärlek är en underbar känsla, 
kärlek för alla, 
man kan älska på många olika sätt, 
kärleken förhöjer andligheten, 
kärlek för alla är synligt, 
älska och du blir älskad. 
Kärlek mellan olika själar, universal-kärlek, 
den bästa av alla kärlek.


Den som söker, hittar, 
kärleken, den universella kärleken, 
sök, sök, du hittar godhet, 
ta emot godhet, var lycklig, 
hjälp och tjäna andra, 
älska och gå i godhetens vägar.


Vad ser dina inre ögon, 
Det ser dig, ditt inre jag, 
ser hurudan du är, 
egot lyssnar eller lyssnar inte, 
ta kampem mot egot, lite iaf, 
låt ditt inre guru vinna ibland, 
inre guru är din inre röst, inre ögat, 
den känner dig mycket väl, 
lyssna på ditt inre röst, inre öga, guru.


Alla behöver kärlek, 
alla är olika individer,  
ovillkorlig kärlek vackert är. 
låt alla älska sina partner, 
oavsett hudfärg, religion eller nationalitet, 
kärlek botar världen.


Har du hittat din andlighet?
har du hittat lugn och ro inom dig själv?
Om inte, sök , sök hela tiden, 
till slut hittar du det du söker, 
behåll lugnet, var vänlig och hjälpsam.
När du hittat din andlighet, 
då vet du det och du mår bra.


1 --------------------------

Vågar du leva för andra,

Vet du att ...
det är en andlig plikt,
en produktiv handlig för lycka 
det är vår skyldighet,
om inget materielt finns att ge,
kan man ge andligt stöd och hjälp.


Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 
var vänlig.


Andlighet, 
människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.


Rika, ta ansvar, 
bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.


Allt vad du gör, 
allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig.


Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.


Var god, 
kasta bort det onda, 
religioner goda är, 
ta emot det goda, 
bli en bra människa.


Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.


Glädjens vingar,
vår styrka är, 
tanken klarnar, 
vi förstår, 
allt tydligt blir.
 

Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.


Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra.
 

Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.


Kvinnor och män, 
ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.


Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 
med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.


Kunskap flyger, 
som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.


En ren hjärta, 
strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.


Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.


Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.


Fridens fäste, 
som en träd, 
i trygg stillhet, 
harmoni.


Visa kärlek, 
alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.


All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.


Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.


Jorden ett land är. 
medborganra är människorna, 
en stor önskan, 
fred på Jorden, 
älska varandra.


Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.


Hur ser världen ut idag, 
krig, hat, förföljelse, rasism, 
finns även gott för den som vill, 
älska din Gud av hela ditt hjärta, 
älska mänskligheten, 
se det goda i alla religioner, 
sträva efter det goda hela tiden, 
var mänsklig och var förlåtande.


All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.


En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.


Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.


En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.


Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden


Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro, 
och eller
gemensam livssyn.


Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades. 

----------------------------------------

----------------------------------------

 

"Älskade" Stockholm
Tittar åt väster, 
tittar åt höger, 
tittar bakåt, 
tittar framåt, 
överallt bilar, 
överallt människor, 
storstads liv, 
älskade Stockholm, 
underbar stad, 
människosläkten...
från hela världen, 
underbar gatubild, 
underbara ljud :)
Stockholm, 
jag "älskar" dig :)

 


Människa
Mänsklighet, 
många färger, 
inifrån samma, 
alla människor är, 
alla likvärdiga, 
vi Jordens befolkning, 
vi bröder och systrar, 
vi måste 
älska varandra.Älska mänsklighet
Älska mänsklighet 
var mänsklig, 
visa kärlek, 
visa omtanke. 
älska din medmänniska.En äkta vän
Kom hit 
ge mig en kram, 
jag kramar dig, 
du min vän är, 
en äkta vän, 
du underbar är, 
dig håller jag kär.Gilla alla
Gilla alla 
tyck om alla, 
älska alla 
flyktingar, romer...
tyck om alla...
alla människor, 
då du mänsklig är, 
visa tolerans, 
visa kärlek, 
visa empati.Sök efter fred
Sök efter fred, 
sök efter harmoni, 
hjälp behövande, 
acceptera alla, 
älska alla 
men våga vara kritisk, 
kritisk för orättvisor, 
kritisk för hat...
älska alla, 
hjälp freden på traven :) Vänskap
Vänskap råder,  
vänlighet råder, 
kärlek råder, 
hjälpsamhet råder, 
fred råder,
harmoni råder, 
vilken plats, 
vad är detta för samhälle, 
kärlekens samhälle, 
medmänskliga samhälle, 
dröm-samhälle, 
utopisk samhälle, 
så vill vi ha det.Goddag kära Värld
Goddag kära Värld, 
goddag kära Jorden, 
älskade planeten, 
du liv ger åt människan, 
du liv uppehåller, 
människa, 
sluta förstöra, 
planeten lider, 
människan lider, 
vems fel, 
människans fel, 
tänk vad du gör, 
bevara mänskligheten, 
bevara planeten Jorden, 
sluta förstöra.Halloo Jorden
Hej hej :)
Goddag kära Värld,
goddag kära Jorden,
älskade planeten,
du liv ger åt människan,
du liv uppehåller, 
människa, sluta förstöra,
planeten lider,
människan lider, 
vems fel,
människans fel,
tänk vad du gör,
bevara mänskligheten, 
bevara naturen, 
bevara planeten Jorden 
sluta förstöra.Sök kunskap
Sluta ljuga, 
sök kunskap, 
sluta hata, 
lär dig älska, 
älska alla, 
var medmänsklig, En tänkande, talande människa
Ögat ser, 
örat hör, 
näsan doft känner, 
munnen smak känner, 
hyn berörning känner, 
vem det är, 
en människa, 
en känslosam människa, 
Jordens invånare, 
en täkande människa, 
en talande människa, 
snälla du, 
tänk lokt, 
agera klokt, 
älska alla.Introvert, extrovert, ambivert?
Vad är du människa? 
inåtvänd introvert, 
utåtvänd extrovert, 
ambivert, 
ambivert båda är, 
trivs överallt :) 
hallo människa, 
våga granska, 
granska dig själv, 
vad är du för typ?Låt barnen fria vara
Låt  barnen fria vara, 
inget tvång, 
fri från religion, 
fri från förtryck, 
älska barnen, 
ge frihet åt barnen, 
både flickor och pojkar, 
frihet ger styrka, 
frihet ger lycka.
Älskar mitt barn, 
älskar oerhört mycket, 
please...
älska ert barn, 
älska andras barn, 
var medmänsklig.Älska livet
Älska livet, 
medmänniskor, 
dig själv, 
var mänsklig, 
var klok.


Tankens kraft
Kära kära hjärna, 
tankarnas hem, 
måste städa där, 
bort med tokiga tankar, 
bort med elaka tankar, 
ta fram det goda istället, 
det goda fram i reala livet, 
lär dig att sålla 
bland dina tankar, 
allt i tankarna 
behöver inte dagsljus :) 
agera klokt, 
tala klokt.


Livet är härligt
Livet är kärt, 
man lever, 
älskar livet, 
älskar livets kraft, 
strävar framåt, 
och vill leva.

Hata inte andras religioner

Du tror, 
ni tror, 
jag tror, 
alla på sitt sätt, 
acceptera detta, 
alla får tro, 
eller inte tro, 
valet fritt är, 
vakna!


Titta hit
Titta hit, 
titta dit, 
observera, 
var positiv, 
ge ett leende, 
skapa harmoni, 
runt dig 
människor vandrar, 
titta hit, 
titta dit, 
alla vi lika är, 
vi människor.Människovänlig
Människovänlig, 
vem då, 
du, ni, jag, 
älska människor, 
alla människor, 
njut av samvaron, 
var positiv, 
positiva ord, 
positiva handlingar, 
människovänlig, 
empatin flödar, 
kärlek flödar, 
njut av världen, 
njut att vara vänlig.Planeten Jorden
Planeten Jorden, 
rund som en ost :) 
blågrön planet, 
vattenplanet, 
mycket grönska, 
mycket liv, 
"herre"-status människans, 
planeten lider,
andra djur lider, 
människan egoist, 
förstör planeten, 
skärp dig människa, 
finns bara denna Jord, 
en enda Jord.


2 -----------------------------------

 


Olikhet
Olikhet, 
olikhet bra, 
aldrig tråkigt, 
lära nytt, 
bli mångsidigt, 
bli tolerant, 
acceptera, 
älska, 
älska olikehet, 
älska mänsklighet.Dagdrömma
Dagdrömma,
en liten stund, 
låt sinnet drömma, 
ha trevligt, 
njut av dagdrömmen, 
njutbar dagdröm, 
stressen minskar, 
lev i dagdrömmen , 
bara en liten stund, 
öppna ögonen, 
var tillbaks i nuet, 
lev i nuet, 
minns dagdrömmarna, 
njut av livet.

 


Ren natur
Ren natur, 
du ansvarar, 
bevara renheten, 
bevara naturen, 
skräpa inte, 
inga gifter, 
lär andra, 
älska naturen.

 


Tankens kraft
Tankens kraft, 
stort stort är, 
tänk positivt, 
låt det goda vinna, 
goda tankar, 
goda gärningar ger, 
tänk positivt, 

 


Meditera
Meditera, 
älska tystnad, 
var stilla, 
lyssna till ditt innersta, 
lär dig, 
harmoni, 
positivitet, 
älska dig själv, 
älska andra.

 


Ut i friska luften
Ut i friska luften, 
lufta dig :) 
bli starkare, 
frisk luft, 
lagom motion, 
krya på dig, 
sinnet och kroppen, 
själen, 
du bra mår.

 


Håll dig till goda vägar
Håll dig till goda vägar, 
goga vägar humana är, 
det goda ger goda...
det onda ger onda...
vandra goda vägar, 
gå inte vilse, 
fråga vägen om du hittar inte, 
vandra godhetens vägar, 
då du empatisk är, 
då du god är.

 


Mångfall
Mångfall. 
människor från överallt, 
många nationaliteter, 
många etniciteter, 
många kulturer, 
många olika språk, 
vad är det? 
Sverige, 
det Sverige är, 
underbar Sverige.

 


Vi
Vi, 
du, 
jag, 
ni, 
människor, 
älska, 
respektera, 
hjälp.

 


Mänsklightet

Mänskligheten, 
Jordens befolkning, 
samma släkte, 
människor vi är, 
vi skall älska varandra.

 


En värld

En värld, 
en Jorden, 
vårt hem, 
mänsklighetens hem, 
vapen, 
krig, 
vinster, 
elände, 
vakna människa, 
älska alla, 
älska mänskligheten.

 


Hungra efter fred
Hungrig, 
hungrig efter fred, 
hungrig efter empatisk värld, 
vakna människa, 
lär dig älska, 
hungra efter fred, 
hungra efter gemenskap i världen, 
älska planeten, 
älska mänskligheten, 
hungra efter gemensam värld, 
osv osv osv...

 


Bli lycklig

Bli lycklig, 
bli god, 
ha medkänsla, 
var medmänsklig, 
älska alla, 
var hjälpsam, 
bli nöjd, 
var nöjd med dig själv, 
acceptera andra, 
vandra livets goda vägar, 
bli lycklig.

 


Hello World
Hello World, 
du härliga planet, 
planeten Jorden, 
hello Jordens befolkning, 
vi ett och samma släkt är, 
samma rötter vi har, 
rötterna finns i Afrika, 
varför enas vi inte, 
varför det krigas, 
varför så mycket hat, 
varför rasism, 
ni olyckliga är, 
ni bort väljer kärleken, 
lyssna noga, 
börja älska varandra, 
vi är människor alla, 
samma slags människor.Kristna, muslimer...var medmänskliga
Kristna och muslimer, vet ni...
kom ihåg,
medmänsklighet, 
älska alla, 
vandra den smala vägen, 
vandra den goda vägen, 
putta bort rasism, 
fjäska inte med rasism.
var medmänskliga, 
granska ert inre, 
tvätta bort det onda, 
då folk gilla er, 
bli goda.Fantastisk mångfald
Mångfall fantastisk ,
vi bara människor, 
innerst inne likadana, 
"kött, blod och ben", 
vi människor, 
samma släkte, 
behandla varandra bra, 
respektera varandra, 
lär känna varandra, 
bli vänner, 
bli medmänskliga, 
bli goda.Världsfredens bevarande
Bevara världsfreden, 
rösta på medmänsklighet, 
rösta på demokrati, 
kasta bort rasism, 
kasta bort islamofobi, 
kasta bort sovjeträdslan, 
kasta bort kvinnoförnedring, 
rösta på demokrati.Förändra dig människa
Du människa,
förändra dig, 
situationen annorlunda, 
världen annorlunda, 
tänk på samhörighet, 
hjälp varandra, 
vi ett folk är, 
vi människor är, 
planetens invånare, 
samma släkte vi är, 
visa empati, 
visa förståelse...Olika stater
Olika stater, 
olika religioner, 
olika kulturer, 
olika statskick, 
acceptera detta, 
sök fred, 
sök samvaro, 
sök handelsavtal, 
hjälp varandra.Spola bort hatet
Hatet hand i hand, 
sorligt så sorligt, 
varför hata? 
mår du dåligt? 
har du kaos i själen? 
så sorligt så sorligt, 
sorligt med allt hat, 
hat är destruktivt, 
hat gör dig sur, 
hat gör dig elak, 
hat gör dig "ful", 
hat gör dig "dum", 
hör du...
spola bort hatet, 
det går, 
kämpa emot rasism i ditt hjärta.

 


Oro i Världen
Oro i hela Världen, 
ledarna byts, 
vad komma skall? 
Oron ökar, 
människan lider, 
ovissheten stor, 
du darrar av rädsla, 
stressen ökar, 
livet hårt är, 
tankarna styr dig, 
du är dina tankar

 


Obalans i Världen
Obalans i Världen, 
stora klyhtor, 
rika och fattina, 
striderna ökar, 
rika skapar obalans, 
fattig bli fattigare, 
balansera på livets lina, 
tappa inte modet, 
förbli mänsklig.

 


Du är unik
Du är unik, 
jag är unik, 
ni är unika, 
acceptera dig själv, 
sträva efter godhet, 
var medmänsklig, 
lyft din andlighet, 
du unik är.

 


Känner du dig själv?
Känner du dig själv, 
leta i ditt innersta, 
hitta dig själv, 
hitta ditt innersta "jag", 
var rädd om dig, 
var rädd om andra, 
hjälp ditt innersta väsen, 
bli god, 
hitta kärleken inom dig, 

 


Ta tag i ditt liv
Ta tag i ditt liv, 
forska i ditt innersta, 
forska i dina attityd, 
ta bort det onda, 
ta bort det illvilliga, 
låt godheten växa, 
bli lycklig, 
gör andra lyckliga, 
lev i fred med alla.

 


Hör naturens ljud
Hör naturens ljud, 
hör hur skogen prasslar och susar, 
hör gräsets prasslande, 
hör hur vinden viner, 
hör regndropparnas smatter, 
hör flodens porlande, 
hör åskansknallar, 
hör fågelkvitter, 
hör naturens ljud, 
lyssna lyssna, 
njut av natutens under.
Hör alla människoröster, alla språk, 
du är en av människorösterna, 
älska din medmänniska, 
älska dig själv.

 


Kära kära människa
Kära kära människa, 
lär dig empati, 
älska dig själv och 
älska dina medmänniskor, 
"bada" i kärlek, 
kära kära människa, 
lär dig älska alla.Sluta döda varandra
Sluta döda varandra, **
ni bröder är, 
bröder i religion, 
bröder i kultur, 
förena er i vänskap, 
älska varandra, 
hjälp varandra, 
ni samma folk är, 
döda inte varandra mer, 
sluta skjuta varandra.

 


Ät och må bra
Ät och må bra, 
ät dig mätt, 
ät nyttigt, 
varje dag en promenad, 
lite gymnastik kanske, 
gå inte hungrig, 
hungern skadar dig, 
ät och må bra, 
bara skinn och ben vackert inte är, 
en kvinna skall vara kvinna 
med kvinnliga former, 
så är det bara, 
ät och njut och må bra, 
du är vacker, tro mig.

 


Lev i nuet
Titta framåt, 
titta bakåt, 
vad ser du, 
fantasi framtid, 
och det förflytna, 
var är din nutid, 
var är denna stund, 
var är ditt reala liv, 
glöm inte denna tid, 
glöm inte nuet, 
lev i nuet, 
njut i nuet, 
må bra.


3 --------------------------------

 

Krama världen
Krama världen,
krama hela världen, 
lyft dina armar, 
tänk världen i dina armar, 
känn samhörighet med alla, 
känn folks glädje, 
känn folks sorg, 
krama alla, 
ge styrka till alla, 
du styrka får tillbaks, 
vad är du, 
känner du samhörighet, 
om inte, så fortsätt att krama, 
bli ett med Jordens mänsklighet, 
älska planeten Jorden, 
älska planetens invånare, 
bli andlig, 
bli upplyst, 
bli mänsklig.Du, ni, jag, vi människor är
Du, ni, jag, vi, 
alla vi människor är, 
behandla varandra mänskligt, 
visa att du mänsklig är, 
alla Jordens folk ett och samma folk är, 
samma människosläkte, 
visa respekt, 
visa barmhärtighet, 
visa kärlek.Även ögonen äter
Även ögonen äter, 
på tallriken finns: 
fina färger, 
fina former, 
ordning råder på tallriken, 
ögat glad blir, 
man känner doften, 
man ser maten med ögonen, 
doftar gott, 
det vattnas i munnen, 
även ögonen behöver mat, 
glad mat :)
då aptiten ökar, 
unna dig god mat, 
låt smaklökarna glädjas, 
låt ögonen glädjas.Titta på ditt innersta
Titta på ditt innersta, 
det innersta i dig, 
inne i dig, 
ditt psyke, 
dina känslor, 
hitta dig själv, 
kasta bort det "elaka", 
titta på godhet inom dig, 
hitta godheten hos dig, 
bli mänsklig och god, Tiden går
Tiden går, 
klockan tickar, 
tiden bryr sig inte om klockan, 
tiden stannar inte, 
tiden springer inte i förväg, 
tiden går inte tillbaks, 
tiden går framår, 
samma fart hela tiden, 
lär dig leva i tiden, 
gå med i tiden, 
leva i nuet.
bli andlig.Du lilla människa
Du lilla människa, 
som en myra du är, 
överallt på Jorden, 
städerna som myrstackar, 
när vi upplysta blir? 
när vi andliga blir?
när vi lämna myrlivet bakom oss?
du lilla människa, 
du människovänlig kan bli, 
du mänsklig kan bli, 
älska dig själv, 
älska alla andra, 
då du människa är, 
en mänsklig andlig människa.Lyssna med det inre örat
Lyssna med det inre örat, 
vad hör du?
kan du höra dina tankar?
kan du höra goda tankar?
lyssna noga, 
skilj det goda från det onda, 
följ det goda, 
släpp loss det goda i dig, 
lyssna på det goda, 
lyd det goda inom dig.Folket
Dessa olyckliga, 
fattiga folk,
Förtryckta folk, 
gatans tiggare, 
det romska folket, 
låt barmhärtighet råda, 
öppna ditt hjärta, 
låt empatin flöda, 
låt kärleken flödaLyckliga gatan
Lyckliga gatan, 
folk folk folk 
från alla världen hörn, 
lyckliga människor, 
fria människor, 
vilket land? 
Sverige, 
vilken stad? 
Stockholm, 
fria lyckliga människor, 
underbara Sverige.Lagom är bäst
Lagom är bäst, 
landet lagom, finns det? 
nej, landet lagom finns inte, 
lagom människa? 
ibland finns, ibland inte, 
svårt lagom vara, 
försöka duger, 
försök försök försök, 
frossa inte i mat, 
var inte köpgalen, 
var inte extremist, 
bättre vara neutral 
än negativ, 
det bästa, positivitet, 
tänk positivt, 
var lagom så gott det går.En enda planet, Jorden
En enda Jorden, 
bara en enda Jorden, 
ta hand om Jorden, 
ta hand om alla människor, 
ena planeten Jorden, 
ena planetens alla folk, 
bli ett enda folk, 
planeten Jordens folk, 
en planet Jorden, 
en enda folk..
planetens alla människor.Orolig Värld
Orolig Värld, 
Världen oroar, 
oron påtaglig är, 
politiker kommer, 
politiker går, 
folket gnäller, 
rika jublar, 
fattiga blir fattigare, 
ökande rasism, 
ökande islamofobi, 
muslimer skylls på allt, 
stackars arma vita, 
stackars vita män, 
ta en funderande, 
islamofobi hjälper inte dig, 
tvärtom...
islamofobi gör dig till en rasist, 
människofientlig stackare, 
Världen oroar, 
bra, bra bra, 
bra att Världen oroar sig, 
du människa, 
det dåligt att rasism ökar, 
man skall oroas av detta, 
oroas och tänka på bättringar, 
älska alla människor, 
alla är lika värda allihopa.Du underbara Jorden
Oh, du underbara Värld, 
vårt alldeles egen planet, 
planeten Jorden, 
dig älskar vi människor, 
människor tillhör planeten, 
människor födds, 
människor dör, 
men planeten stannar, 
du underbara Jorden, 
dig älskar vi, Titta omkring dig
Titta omkring dig, 
vad ser du? 
Du ser naturens skönhet, 
du ser solen, 
du ser månen, 
du ser dagen och natten, 
du ser olika årstider, 
du ser människor, 
Föstår du det du ser? 
du tillhör Jorden, 
alla tillhör Jorden, 
alla människor lika värdä är, 
förstår du detta?
Du lilla människa,
lär dig älska alla.Var vänlig i dina ord
Var vänlig i dina ord, 
ord kostar inget, 
låt orden smeka, 
använd välgörande ord, 
uppträd balanserad, 
visa att du bryr sig,  
var en Världs-människa, Lär känna dig
Lär känna dig, 
lär känna ditt innersta jag, 
lura dig inte, 
var ärligt mot dig själv, 
sök goda vägar, 
sök medmänsklighet, 
bli medmänsklig, 
du är god.Var en god människa
Var en god människa, 
leta fram det goda hos dig, 
kasta bort det negativa hos dig, 
livet är härligt, 
du själv är härlig, 
andra kan se det, 
andra kan känna det, 
andra litar på dig, 
godheter är ditt varumärke, 
kära du, 
du lyckades, 
lyckades vara medmänsklig.Spola bort hot och hat
Spola bort hot och hat, 
negativa krafter, 
destruktiva krafter, 
tvätta dig ren, 
befria dig från ondska, 
befria dig från trycket, 
rena din själ, 
skala bort rasism, 
bli mänsklig, 
älska Världen, 
älska alla folk.

 


Vad är du för en
Vad är du för en, 
är du ond, 
vill du ont för vissa, 
eller...
är du god, 
vill du gott för alla, 
välj din väg, 

välj mycket noga, 
välj godhetens väg, 
bli människovänlig.Är du gnällig?
Är du gnällig?
En gnällspik? :)
Varför vill du bestämma? 
Varför gnäller du?
Tycker du inte om andra? 
tycker du bara om dig själv?
Lugna ner dig,
Lev och
låt också andra leva.Du skall inte ljuga
Ljug inte. 
tro inte på andras lögner, 
Tro inte på lögner,
undersök noga,
razzar ljuger, 
sagor berättar,
hatiska är,
tro bara på statistiken
tror på "sanningen"
hatsidor utstrålar hat,
dom illa mår
låg självkänsla,
arg persons egenskaper.Gränslös fri kärlek
Gränslös fri kärlek, 
fri kärlek, 
känner inga gränser, 
gränslös värld, 
kärlek vinner,
gränserna försvinner,
internationel kärlek, 
stor är,
gränserna begränsar inte,
Kärlek blomstrar,
kärlek vinner.Hälsa vänligt
Hälsa vänligt, 
var vänlig i orden, 
var vänlig i hälsningen, 
du hälsar, 
din hälsning, 
näsa mot näsa, 
kyss på kinden, 
handen på hjärtat,
ett kram,
nigning, bockning,
skaka hand, 
det bra är, 
hälsning som hälsning, 
en vänlig hälsning.Kroppsspråk
Kroppsspråk,  
känslo-språk, 
kroppen pratar, 
ansikts mimer pratar, 
kroppsspråket talar, 
örat hör inte detta, 
men ögat ser, 
ögat minerna ser, 
ögat uppfattar, 
ögat hör dom tysta ordenMänsklig rikedom
Folklig rikedom, 
mänsklig rikedom, 
mångkultur, 
Jordens rikedom, 
människor, 
vi människor alla är, 
med samma värde, 
alla samma värde har, 
älska alla, 
kan du?
lär dig medmänsklighet.Lugnet
I mitt sinne, 
lugnet råder, 
tankarna flyter, 
stilla lugnt i mitt sinne. 
Så det vara skall, 
stilla lugnt harmoniskt. 
utan stress. 
Balans i livet, 
balans mellan 
stress och harmoniUnderbart att leva
Underbart, 
allt är underbart, 
Livet leker sina lekar, 
vi med i livets lekar, 
Underbart att leva, 
soligt, regnigt, 
varmt, kallt...
ette häftigt liv.Munnen och tungan
Munnen pratar, 
tungan går, 
blaa blaa blaaa, 
vad tänker hjärnan, 
vad tänker intellektet, 
munnen gör sitt, 
tungan gör sitt, 
personligheten härskar, 
munnen, behärska dig, 
tungan, behärska dig, 
prata positivt, 
släpp fram glädje, 
skratta och le, 
människa, 
var vänlig i dina ord.


Vännen
Vänner, 
bekanta, 
vem är en vän, 
vem är en bekant, 
vännen ger vänskap, 
vännen lyssnar, 
vännen lämnar dig inte.Tystnad
Tystnad, 
härligt det är, 
Tystnad alla behöver, 
bara ibland, 
Samla tankarna, 
hämta styrka 
i tystnaden.

 


Givmild
Givmild, 
bra egenskap, 
Hjälpa, vara givmild, 
sprida lite glädje, 
underbart att ge, 
Var givmild, 
ge hjälp.Kärlek och empati
Vågar du älska alla? 
Visa kärlek och omtanke? 
I en galen värld, 
det ett välsignelse är,
att känna kärlek, 
universal kärlek, 
älska alla människor, 
Allt detta gör, 
att man vuxit, 
vuxit mentalt, 
vuxit psykiskt, 
vuxit själsligt, 
man mognat har Vad tänker du
Vad tänker du, 
slygande tankar, 
fantasi tankar, 
grubblar du, 
tankarna flyger, 
snabba tankar, 
som blixten, 
stanna inte, 
låt tankarna vandra.Women's march
Women's march, 
överallt i världen, 
feminism, 
march mot sexism, 
march mot Trumps sexism, 
feminism lever, Du Jorden tillhör
Titta framåt, 
titta bakåt, 
titta vänster, 
titta höger, 
vad ser du, 
du världen ser, 
människorna, 
naturen, 
du Jorden tillhör, 
alla människor 
planetens barn är, 
bli vän med världen.Världens tack, orättvisa
Världens tack,
orättvisa, 
överallt orättvisa, 
vad göra, 
vad säga, 
var tyst, 
bry dig inte, 
du bra är, 
du vis är, 
du lycklig är, 
var bara lycklig, 
känn dig lycklig, 
det räcker, 
orättvisan finns, 
det världens akilleshäl är, 
du lycklig är, 
oavsett orättvisan, 
le och var lycklig, 
du förtjänar det, 
att lycklig vara :)Dessa tider
Dessa tider, 
oroliga tider, 
världen blöder, 
planeten blöder, 
människan blöder, 
rena planeten, 
rena människan, 
älska varandra, 
hjälp varandra, 
bevara mänskligheten, 
bevara planeten.


4 ------------------------------------

 


Tiden går, 
du vandrar i tiden, 
med i tiden, 
vill eller ej, 
du tidens fånge är, 
du i tiden går, 
därför...
låt det förgågna vara, 
det tillbaks kommer inte.Gillar du att hjälpa? 
tänker du på andra, 
hjälp, var godhjärtad, 
var en medmänniska, 
visa medmänsklighet.Välj den goda vägen, 
var mänsklig, 
var en medmänniska, 
vi alla människor är, 
likvärdiga människor, 
önska alla gott 
både bekanta och främlingar, 
agera på den goda vägen, 
ge stöd och hjälp.Var lagom, 
överdriv inte, 
lagom är bäst, 
lagom människa, 
lagom beteende, 
lagom landet :) 
försöka duger, 

 


Älska andra, 
tyck om andra, 
var medmänniska, 
känn empati, 
känn kärlek.

 


Respektera dig själv, 
respektera andra, 
låt bråkstakarna vara, 
delta inte i bråket, 
visa vägen för andra, 
den goda vägen, 
vänlighetens väg.Alla inte nöjda, 
vissa arga, 
vissa irriterade, 
vissa påhopp gör, 
alla olika är, 
en del nöjda är, 
tack gode Gud för det :) 
ni som arga är, 
ha tålamod, 
snart allt bra blir, 
arbeta med er själva, 
bli nöjda någon gång.Välj det goda, 
plantera det goda, 
det gott ger, 
det goda positivt är, 
ger positiv energi, 
ger tillfredsällelse, 
ger det goda livet.


 

Var stark,
du vill
du kan,
du orkar,
var dig själv,
känn dig fri,
var fri,
var vänlig,
var mänsklig, 
var lycklig :)Lev i nuet, 
lev idag, 
lev nu, 
i denna stund.Lev ditt liv, 
låt andra leva sina liv, 
respektera varandra, 
det är ditt liv, 
lev ett bra liv. 
må bra, 
låt andra må bra.Demokrati, världens lycka, 
diktatur, världens olycka, 
var för demokrati, 
betjäna mänsklighetenLjug inte, 
det en svaghet är, 
svaga ljuger, 
starka pratar sanning, 
håll dig till sanningen.Vill du lyckas, 
du kan lyckas, 
du måste vilja lyckas, 
tro på dig själv, 
du kan, 
du lyckasLättare liv, 
pengar hjälper, :) 
livet lättare gör, 
inte lyckligare, 
men lättare.Vacker kaka utanpå, 
vackra kläder, 
smink och färg, 
vackert leende, 
vackra ord, 
men det innerta då...
kan vara vacker, 
kan vara mindre vacker, 
dina ord och handlingsar...
din attityd...
berättar vem du är, 
hurudan du är, 
om du är vacker, 
eller...
mindre vacker, 
glöm inte detta.


 

Prata vänligt, 
skriv vänligt, 
var positiv, 
älska livet, 
älska människor, 
älska alla, 
var för fred, 
var mänsklig.


 

Behärska dig, 
låt andra vara, 
andra är andra, 
du är du, 
alla olika är, 
acceptera olikhet, 


 

Du åldras, 
alla äldre blir, 
acceptera detta, 
aceptera ditt utseende, 
acceptera dina rynkor, 
acceptera dig, 
älska dig.


 

Vänner förstår, 
vänner lyssnar, 
vänner aldrig dig lämnar, 
uppskatta dina vänner, 
riktiga vänner få är, 
ta hand om vännerna.

 

 

Om du vill bli älskad, älska andra,
älska dig sjäv, visa kärlek och omtanke,
du skall vara vänlig för att bli bemött vänligt,
man får det vad man ger till andra.
Men glöm inte detta:
Det är tillåtet attförsvara det goda,
man skall försvada det goda.


 

Kvinlig intuition, 
manlig intuition, 
visst finns det, 
ta vara på det, 
tro på dig själv.


 

Älska dig själv, 
älska andra, 
då du hel är, 
titta på mänskligheten, 
likadana vi är, 
vi människor är, 
planeten Jordens barn.


 

Var givmild, 
ge till behövande, 
glöm inte dig själv, 
ge till dig själv också, 
ge och ta, 
så bäst är, 
var mänsklig.


 

Planetens invårare, 
det vi alla är, 
vi människor, 
allihopa, 
vi planetens barn, 
behandla varandra 
med respekt, 
bli ett med alla, 
älska alla :)


 

Åldern rynkor ger, 
rynkor tidenstecken är, 
le och skratta, 
lev i tiden, 
acceptera tidens, 
acceptera rynkor.


 

Man gammal bli, 
rynkor ansiktet får, 
men hjärtat då, 
den glades hjärta 
skrykfri är, 
den vänliges hjärta 
skrynkfri är, 
psykisk stabilitet, 
vänligt sinnad, 
man lycklig är, 
rynkor kommer, 
hjärtat bra mår.


 

Är du religiös, 
är du en god religiös människa, 
är du en vänlig religilös människa, 
lev väl och må bra, 
och låt även andra leva och må bra.


 

Privat rekigion bra, 
det stör ingen, 
man tror och inget mer, 
man tror och är lycklig, 
det räcker.


 

Evig kärlek, finns det, 
mänsklig kärlek är inte evig, 
andlig kärlek långvarigare, 
älska så länge du lever, 
älska alla människor, 
det kallas evig kanske man kan.


 

Många olika kärlek,
många olika känslor av kärlek, 
stark kärlek: älska dina barn, 
svag kärlek: blåögd kärlek, 
och många många andra känslor av kärlek, 
älska sina barn är stark kärlek 
antagligen den starkaste kärleken, 
passionerad kärlek mellan paren är bara tillfälligt, 
passionen svalnar med tiden, det är svag kärlek, 
älska alla människor, en mycket svår kärlek, 
älska alla är starkt, men ändog flyktigt, 
en käsla av harmoni över mänsklighet.


 

Kan kärlek vara som en cirkel, 
visst, man älskar, kastar bort, 
tittar bakåt, går bakåt, älskar igen, 
man älska vad som helst, 
människan, människor, livet, djuren, naturen, 
hela planeten Jorden, 
kärleken går runt runt, hit och dit, 
beroende på  dina känslor.


 

Varenda en människa behöver kärlek, 
någon slags kärlek alla behöver, 
hata ingen, ge kärlek för alla, 
kärlek värmer hjärtan, hjälper framåt, 
kärlek ger krafter åt den svage, 
kärlek stärker, kärlek ger bättre självkänsla, 
älska, ge kärlek och du får kärlek tillbacks.


 

Alla har ett stort kärleksbehov, 
erkänn det, ta emot kärlek och ge kärlek, 
lev i kärlekens namn, älska och 
bli älskad tillbaks av någon, 
alla vi är likadana människor, 
med likadana kärlekströstande människor vi är, 
se inte ner på någon eller några, 
erkänn allas lika värde, vi är människor, 
planetens invånare, vi är människosläktet,


 

Förstår du allt det skrivna, 
det vad som står skrivet, 
eller börjar du tolka fritt, 
lätt att tolka efter ens eget tycke, 
hur fel det då kan bli, 
tolka försiktigt eller inte alls 
det som andra skriver, 
bättre låta bli än att tolka fel, 
såra inte andra genom att ljuga, 
såra inte genom att låssas läsa fel, 
då gör man sig själv bara löjlig, 
respektera andra ord, prat, 
prata, skriv vänligt tillbaks.


 

Känslor har alla människor, 
även andra djur har känslor, 
rikt känsloliv har alla, 
våga erkänna dina känslor, 
erkänn dina negativa känslor, 
bearbeta dom och gå vidare, 
positiva känslor ger glädje, 
ta vara på dina känslor.

 

Det  bästa är att anpassa sig, 
anpassa sig till det rådande klimatet, 
kultur, religion, spelar ingen roll, 
alla är vi människor, bara människor, 
ingen är sämre än den andra på grund av olikheter, 
människor är släkt med varandra, 
därför bör vi anpassa oss till varandra, 
anpassa oss till våra och era olikheter, 
tro mig, det bäst så här.


 

Man pratar, berättar, förklarar, 
siga egna åsikter för det mesta, 
det är sant kanske bara för dig, 
för andra är det bara dina åsikter.


 

Vem delger du dina tankar, 
vänner, familjen, vem som helst? 
inte berättar du om alla dina tankar, 
mycket behåller du hemligt, 
ens tankar är inte alltid så "fina" :) 
det dåraktigt att säga precis 
allt man tänker, man kan såra...
välj dina ord med omsorg.


 

Vad säger du, 
hur använder du orden, 
pratar du vänligt, 
vad är syfte med det du säger, 
vakta dina ord, 
såra inte andra, 
var en god människa.


 

Kommer du ihåg vad du sagt, 
minns du allt du sagt, 
prata alltid sanning, 
lättare komma ihåg då, 
var ärlig.


 

Var är en riktig vän? 
En riktig väh lyssnar på dig, 
en riktig vän lämnar dig inte, 
en riktig vän är en äkta vän. 
många kompisar kan man ha, 
men få riktiga vänner har man, 


 

Kan du vara tyst, 
vara bara att lyssna andra, 
utan att kritisera, 
utan att komma med egna åsikter? 
tysthet behövs ibland, 
tyst förståelse, 
tyst lyssnande.


 

Du blir aldrig färdig, 
kroppen utvecklas uppåt och neråt, 
beroende på ålder, 
psyket utvecklas hela tiden, 
du lär hela tiden något nytt, 
du kan ändra på dina åsikter till bättre, 
du kan bli vänligare, 
ändring pågår hela tiden.


 

Du ger information om dig hela tiden, 
genom tyst-kommunikation, 
ditt kroppspråk avslöjar dig, 
finns alltid dom som kan läsa kroppspråk, 
man är det man är, 
vissa visar myket med kroppspråket, 
vissa visar mindre, det är olika, 
testa dig, iakta någon en tid, 
ser du kroppspråket.


 

Vad intresserar dig,
brinner du för något särskilt, 
ta vara på dina intressen, 
utveckla dina intressen, 
vardagliga livet då? 
vad intresserar dig i vardagen? 
eller lever du i det gråa trisessen?


5 -------------------------------------

 

 

Lev som du lär ut till andra, 
det leder till bra samvete, 
visa vägen att vara ärlig, 
lev som du begär att andra skall leva.


 

Alla har ett ego, stort eller litet, 
egot vill härska över dig, 
ta lite av egots makt, 
se helheten i ditt inre, 
våga erkänna dina fel till dig själv, 
agera därefter, vågar du, 
egot vill att du skall vara nummer ett alltid, 
men du är inte nummer ett, 
du är som alla andra, 
med en massa brister och laster.

 

 

Kära kära Sverige, 
mitt hem du är, 
ditt hem det är, 
vem du än är, 
älska Sverige av hela ditt hjärta, 
här vi bor, här vi leva, 
respektera Sverige, 
vårt underbara Sverige ;)


 

Vi sida vid sida stå skall, 
leva i harmoni med varandra, 
respektera varandra, 
tycka om varandra, 
hjälpa varandra, 
vi systrar och bröder är.


 

Känner du medmänsklighet? 
du lever, låt även andra leva, 
du mår bra, låt även andra må bra, 
ditt land, deras land, tillsammans, 
tillsammans ni samhället är.


 

Detta är vår planet Jorden, 
vårt hemplanet Jorden, 
här inga naturliga landsgränser är, 
Jorden är som ett enda land, 
alla människors hem, 
här bor vi och leva, 
lår oss leva i harmoni med varandra, 
acceptera varandra.


 

Önska fred på planeten Jorden, 
kämpa, arbeta för freden, 
älska hela planeten Jorden, 
älska alla människor på planeten Jorden, 
skapa harmoni och lycka runt om dig.--n-m--
-----------------------------

Varför så ilsken? 
varför så arg? 
varför gör du personpåhopp? 
mår du inte bra? 
söker du syndabock? 
känner du dig träffad? 
lugna ner dig, 
granska dina tankar, 
erkänd dina fel, 
låt andra vara ifred, 
lev livet och 
låt andra också leva.

 

Jordens invånare du är, 
alla Jordens invånare är, 
Jorden en enda planet, 
låt alla ta del av Jordens rikedomar, 
vi alla Jordens barn är, 
älska varandra, 
älska och bli älskad.


 

Mångkulturel samhälle blomstrar, 
invånarna känner sig blandade, 
som världsmedborgare, 
man känner alla kulturer, 
man känner gemenskap med alla, 
lyckliga äro dom som
är tillfreds med sig själva, 
tillfreds med samhället, 
älska varandras oliketer, 
älska varandras likheter, 
lev lyckliga och glada.


 

Vågar du dagdrömma, 
ryck upp dig, var modig, 
sätt i gång att dagdrömma, 
det är som en nattdröm, 
men du regisserar dagdrömmen, 
en liten underbar stund, 
en stund av harmoni och glädje, 
en stund av fantasi :)


 

Granska dina tankar, 
våga granska dina tankar, 
vilka tankar har du, 
glada och positiva, 
eller.....
sura och negativa, 
förstå detta följande, 
du är som dina tankar, 
du regisserar dina tankar, 
dina tankar, det är du det, 
våga granska dina tankar, 
finputsa vissa tankar lite, 
med andra ord...
bli en bättre människa 
genom att ändra lite på dina tankar.

 

 

Försöka dyger att bli bättre, 
att bli en bättre människa, 
att bli vänligare, 
att försöka älska alla, 
att bli andligare, 
och så vidare, 
man försöker och försöker, 
sakta men säkert, 
gör det, försök.

 

 

Ensam bra ibland, 
en tysthet i ensamhet, 
en liten stund räcker, 
varje dag en liten ensam stund, 
själen behöver lite tysthet, 
psyket behöver tysthet ibland, 
psyket behöver vila i tysthet, 
låt tankarna vandra dit den vill, 
bry dig inte om tankarna, 
du skall bara vara i tystnad, 
njut av tystnaden.

 

 

Var inte rädd för ensam-livet, 
man kan leva utan en man eller kvinna, 
onödig partnersökande, 
kärleken kommer om den kommer, 
ensam är man "herre" över sig själv, 
i tvåsamt är det 2 som bestämmer, 
var inte rädd för ensam-livet, 
allting har sin förtjusning, 
även ensam-livet :) 
lär dig klara dig ensam, 
det stärket psyket och dustark blir.
du kan om du vill.


 

Samhället, det folket, 
vilket samhälle har vi, 
det som vi tillsammans gör, 
skaka bort avundsjuka och hat, 
börja arbeta tillsammans, 
ensam är vi svaga, 
tillsammans är vi starka,.


 

Är du dig själv, eller föreställer du någåt, 
kan du prata intelligent och civiliserat, 
var ärlig, men var vamtidigt vänlig, 
såra inte andra med dina ord, 
vilken slags personlighet har du, 
klarar du vara vänlig mot alla määniskr, 
klarar du tycka on alla människor?


 

Tro skall vara positivt, 
ens tro skall vara god, 
man skall älska alla människor, 
man skall inte göra andra illa, 
man skall vara vänlig mot alla, 
man skall vara hjälpsam, 
med andra ord...
ens tro vara människovänlig.


 

Vad skall du säga, 
du skall säga positiva ord, 
du skall vara förebild för andra
genom din positivitet, 
du skall vara god mot alla, 
då du är...
människovänlig.
 

 

Är du en tolerant människa?
Respektera dom äldre, 
äldre livserfarenhet har, 
äldre har byggt upp samhället, 
var tokerant mot äldre.


 

All skvaller är skadligt.
I skvaller går orden heta, 
någon baktaklas illa, 
illasinnade skvallret vidare för, 
när skvallret når en intellligents öra, 
dör skvallret ut :)


 

Bli bekant med dina rädslor.
Låt inte rädslan kontrollera dig, 
ta i din rädsla, putta bort det, 
lär dig älska dig själv.


 

Vågar du stå emot?
Tystnad är detsamma som... 
att hålla med med förövaren, 
våga bryta tystnaden, 
vägra vara en medbrottsling.


 

Du behöver kärlek.
Älska dig mer, 
älska och bli älskad, 
du behöver egenkärlek, 
om du inte älskar dig sjäv 
kan du inte älska andra heller.

 

Lev in i den andres känslor.
Du känner som den andra, 
du känner hur hon, han, känner, 
du kan placera dig i den andres ställe, 
det är empati det.


 

Allt är inte som du tror.
Skenet kan bedra, 
utseendet säger inte allt, 
kläderna säger inte allt, 
våra ord säger inte allt, 
våra handlingar säger inte allt, 
du kan inte se den andres inre, 
du ser bara det ytliga.


 

Tyck om regnet,
vänd ansiktet upp mot regnet,
känn vattendropparnas våta kyss,
lukta på regnet och känn att det doftar gott, 
var inte rädd för regnet,
även det våta regnet behövs på Jorden,
utan regn blir det tort som i en öken.
Klaga inte på regnet,
istället, tacka regnet,
vatten behövs. 


 

Otrygghet i världen, 
vilseledda indiviser dödar andra, 
ropar på sina gudar, 
vilseledda vilsegående individer, 
skyller oskyldiga på sitt elände,, 
eländet är ens eget ansvar, 
sluta döda oskyldiga, 
ta ansvar för ditt eget liv, 
Gud accepterar inte dödande.


 

Varför ortygghet i världen, 
finns fattigdom och rikedom, 
fattiga och rika länder, 
fattiga och rika människor, 
fattiga är bittra och ibland vilseledda, 
länderna krigar mot varandra, 
rika länder vill ha olja, 
rika länder blundrar fattiga länder, 
varför är det så, 
girighet råder överallt.


 

Kan du se gott i alla människor, 
mycket svårt det vara kan, 
så lätt hitta fel hos andra, 
så lätt tycka illa om någons beteende, 
kan man styra sina tankar? 
visst kan man styra tankarna, 
lite kan man styra tankarna, 
tänk att alla är inte lyckligt lottade, 
tänk att många har problem i livet, 
försök förstå detta, 
försök känna empati, 
försk vara en bra medmänniska.

 

 

Vad är viktigt i livet, 
är det...
pengar, saker, karriär, 
nej nej nej...
det viktigaste är...
människovänlighet, 
att älska alla, 
älska alla på själslig nivå iaf, 
att vara vänlig mot alla, 
osv osv.


6 ------------------------------

 

En lycklig person är lugn, 
en lycklig är nöjd med sitt liv.
Att lära sig att älska sig själv  blir lycklig, 
livet kommer att "smaka" som honung :)
älskar även andra, 
tjäna andra, hjälp andra, 
känn lyckan inom dig.


 

Varför skvallrar man, 
skvaller är som en telefon, naturens telefon, 
som hönorna som kacklar och hackar på varandra, 
det finns neutral-skvaller och
det finns negativ-skvaller och 
det finns även positiv-skvaller, 
hör ni: sluta med all negativ skvaller, 
det svårt, det såååå svårt är, 
tungan går på högvarv.


 

Hur bra lyssnar vi på det hörda, 
mycket dåligt faktiskt, vi ändrar på det hörda, 
skvallret ändrar sig, sanningshalten sjunker, 
lär dig lyssna ordentligt, 
återge åtminstone skvallret korrekt :)


 

Att vara tyst är en konst,
bli tystare och tystare för en tid.
Tungan behöver vila ibland,
läpparna behöver vila också 😉
I tystnaden kan man hitta annat,
det riktiga livet framför allt.
Internet livet är virtuelt,
riktiga livet är det som gäller.
Virtuel du behöher tystna ibland,
låt istället ditt riktiga du,
komma till tals i reala livet.


 

Det sägs att all rykte är skadligt, 
det kan det faktist vara, 
gott brukar orsaka avudsjuka, 
dålig rykte orsakar skam.


 

Vad kan vara livets gåta, 
tre ord beskriver livets gåta, 
ÄLSKA, 
GLÖMMA, 
FÖRLÅTA, 
fina bra ord eller hur, 
dessa tre ord är livets gåta.


 

Egenkärlek finns alltid med, 
det varar livet ut, finns alltid med,
egenkärlek är mycket trofast, 
lagom egenkärlek är bra för människan, 
man skall älska sig själv för att må bra.


 

Kärleken vinner över allt annat, 
kärlek över landsgränser är starkt, 
kärlek bryr sig inte om osynliga gränser.
Kärlek bryr sig inte om könet, 
Kön som kön spelar ingen roll, 
kärlek vinner.


 

Njut av livet, människa, 
livet är för att njutas, 
bort med stress, 
bort med all ont, 
lev och njut, 
vi har bara ett liv, 
ett kort liv, 
så passa på och njut.

 

 

Handlingen betyder allt, 
hur du reagerar, 
ordet är sekundärt, 
handlingen visar vem du är 
mer än dina ord.
Orden också viktiga,
orden visar också vem du är, 
vad du tänker

 

 

Var sparsam, 
då har du, 
det som inkomst är, 
spara så har du.

 

 

Du kan inte allt, du vet inte allt, 
men någonting kan du, 
var inte ledsen över detta, 
var glad att du något kan, 
var glad att du någonting vet.

 

 

Är ordspråk alltid sanna, 
svar: nej, inte alltid sanna.

 

 

Prata klart och tydligt, 
bättre prata lite och tydligt, 
än att...
prata efterråt mycket och otydligt.

 

 

Var vänlig, 
var vänlig mot alla.

 

 

Möt en människa förutsättningslöst, 
ha inga förutfattade meningar, 
ge alla en chans, var alltid vänlig.

 

 

En knuten näve,
den kan inte ge någonting, 
den kan inte ta någonting, 
lev utan knutna nävar, 
lev fredligt med dig själv, 
lev fredligt med alla andra.

 

 

Tala väl är gott,
men det finns ännu bättre sätt, 
att göra väl är bättre. 
det lätt är att prata, 
svårare att göra, 
prata gott och 
gör gott, bra.

 

 

Intuition, intelligens, 
klok människa, 
känslig människa, 
egenskaper, bra egenskaper, 
känslighet, klokhet.

 

 

Hat, hot, illasinnat, 
elakt, ointelligent, 
hataren hatar sig själv, 
hataren hatar olikheter.  
Sluta hata, älska istället, 
bli intelligent, bli klok och vis.

 

 

Kvinnan fri är, 
mannen fri är, 
minns detta, 
minns alltid, 
behandla varandra bra, 
frihet åt alla.

 

 

Kvinnan fri är, 
mannen fri är, 
kvinnan unik är, 
mannen unik är 
låt detta vara, 
acceptera, 
lär känna varandra, 
tyck om varandra, 
älska varandra, 
frihet åt alla.

 

 

Du kämpar, mot monster, 
du slåss, med nävar, 
med orden, akta dig, 
var varsam, var vänlig, 
bli inte ett monster, akta dig, 

 

En händelse, 
ingen erfarenhet, 
vad lärde du? 
lärde du något? 
bra...
du lärde, 
förändrade dig, 
klokt gjort.

 

 

Barn, vuxen, 
gamling, aldrig färdig, 
livet kort, mycket lära, 
acceptera, så livet är

 

 

Inga misstag, bara lärdomar, 
Är det möjligt? Allt möjligt är, 
titta inåt, granska dig, 
erkänn dina fel, ta lärdom, 
bli bättre, bli visare, 
bli klokare.

 

 

Rätt för dig, fel för en annan, 
lev fritt, låt alla leva fritt, 
alla väljer själv, du väljer, 
jag väljer, ni väljer, 
alla inte som du, alla unika är.

 

 

Du är du, jag är jag, 
ni är ni, vi är vi, 
alla behövs, 
både goda och onda, 
av ondas handlingar 
lär dom goda, lär mer om
sig själv, var positiv, 
var god, var hjälpsam, 


 

Du människa, 
njut av livets glädjeämnen, 
njut och var nöjd, 
men men, 
alltid men, 
uthärda prövningar, 
livet är:
positivt och negativt, 
balansera detta, 
var klok.

 

 

Stressa inte, 
stanna en stund, 
skapa lugn inom dig, 
skapa harmoini, 
njut av livet, 
njut av världen.


 

Oroa dig inte, 
var lugn, 
inget är stilla, 
allting förändras, 
förändras med tiden, 
du människa, 
leta efter positivitet, 
var klok.


 

En vän, 
en riktig vän, 
lyssnar dig,
alltid, 
en riktig vän, 
accepterar dig, 
aldrig lämnar dig.
Alla andra, 
bara bekanta är :)

 

 

Det förflutna, 
det över är, 
gå vidare i nuet, 
förlåt det förflutna, 
ge upp det förflutna, 
njut av nuet, 
bli lycklig i nuet.

 

 

Skrattatack, 
skratta, 
okontrollerad skratt, 
ah vad skönt, 
underbart, 
befriande.

 

 

Alla vi drömma, 
vaken drömmar, 
fantasier, 
mänskligt det är, 
lagom dagdrömmar bra är, 
givande är, 
men men...
dröm lagom, 
lagom alltid bäst.

 

Lycklig liv, 
bort med onödiga måsten, 
bli lycklig istället, 
lev och var lycklig.
Kan du det?
Försök.


 

Vintage kläder, 
gammalt mode, 
vackert vara kan, 
annorlunda, 
men vackert, 
modig människa 
vintage kläder bär :)

 

 

Medvetande, 
människans medvetande, 
begränsad är, 
vi krigar, 
dödar och hatar, 
en sådan tids människa 
har inte hög medvetande, 
i framtiden, 
den nya människan, 
älska kan alla.


 

Vuxna leker, 
leker ibland, 
vissa mer, 
vissa mindre, 
sex tillhör livet, 
otrohet är "synd", 
var trogen, 
respektera din partner, 
lagom sex, 
lev väl :)


 

Välj dina ord, 
välj noga, 
välj visa ord, 
bli ihågkommen 
av dina visa ord, 
lek med orden, 
lek klokt.

 

 

Inga naturliga gränser
Planetern Jorden, 
rund planet, 
inga gränser, 
mänsklighetens planet, 
mänsklighetens hem, 
vårt hem, 
frihet åt alla.

 

 

Välden en teater, 
skådespeleri, 
alla spelar, 
spelar sin egen race, 
spelar teater, 
kaos råder.


 

En stor spegel, 
en rund spegel, 
en spegel som boll, 
världen en spegel, 
alla handlingar, 
allas ord, 
kvar finn i världen, 
kvar i världens spegel, 
var varsam med orden,
Var varsam med handlingar, 
du lämnar spår, 
spegeln avslöjar.
 

 

Njut av livet, 
njut av tillvaron, 
positiva tankar, 
ingen stress, 
du bra mår, 
du lycklig är, 
du harmonisk är, 
du njuter av livet, 
du älskar alla, 
du vill alla gott, 
det harmoni är, 
då du njuta kan av livet.

 

 

Gör det du säger, 
ord är bara ord, 
en handling är en handling, 
handlingen sker, 
du gör det, 
du gör det du säger.


 

Är du vilse? 
Leta och leta, 
leta nya vägar, 
du hittar, 
testa den nya vägen, 
vandra på den, 
den som söker, 
den hittar.

 

 

Jorden rund är, 
rund, oval, 
kära kära Jorden, 
människans hem, 
inga gränser, 
inga naturliga gränder, 
stater, lyssna, 
släpp människan fri, 
frihet åt alla, 
ingen äger Jorden, 
alla äger Jorden, 
älska varandra.


 

Livet, 
är det tragedi, 
är det komedi, 
vem vet, 
betraktaren berättar 
sin åsikt, 
min åsikt, 
världen är allas värld, 
människornas hem, 
liv myllrar här, 
olika händelser, 
kaos kaos, 
mänsklig kaos, 
allt inte gott är, 
allt inte ont är, 
många variabel, 
olika andliga nivåer, 
acceptera detta.


 

Skjutvapen, 
förbjud skjutvapen, 
det det ända rätta är, 
inga vapen, 
mindre skjutande, 
livet lättare vore.

 

 

Du är dina tankar, 
du är vad du säger, 
hur du säger, 
hur du tänker, 
stor är tankekraften, 
mäktig är tankekraften, 
granska dina tankar, 
kasta bort det negativa, 
ta fram det positiva, 


 

Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.


 

Blir du sårad, 
du ger tillåtelse, 
du bestämmer själv, 
bli sårad eller inte, 
stå emot, 
strunta i vad andra säger, 
skratta åt hånare, 
visa att du är stark, 
då ingen kan såra dig.


 

Du tänker, 
du skapar din framtid, 
positivt eller negativt, 
du bestämmer, 
bara du bestämmer, 
stor är tankens kraft, 
förstå detta, 
skapa positivare tankar, 
skapa positivare framtid.

 

Fyra normer, 
livets normer, 
1- bemöt
2- acceptera
3- hantera 
4- släpp.

-----------------------------------

 

7 --------------------------------

 

En bok, 
läs en bok, 
få lärdom, 
veta mer, 
tänk mer.

 

Hur har du det, 
hur livet känns, 
du bestämmer, 
tänk positivt 
oavsett situationen, 
då du bättre mår, 
kanske mår du riktigt bra, 
tänk positivt.

 

Håller du tyst? 
då kanske du håller med, 
våga yttra dig, 
säg din mening, 
säg din åsikt, 
var modig.

 

Stifta fred. 
behövs minst två, 
ge och ta, 
kompromissa, 
lycka till.

 

Vad är kärlek, 
ett plus ett blir två, 
båda fria är, 
jaget behålls, 
man accepterar
varandras olikeheter, 
hon är hon, 
han är han, 
fortfarande, 
lyckliga är dom.

 

Första intryck, 
hurudan du är, 
vem är du, 
dina ord, 
tonläget,
ditt kroppspråk,
dina miner, 
det är du, 
första intrycket.


Verklig styrka, 
att vara tyst ibland, 
att ge med sig, 
kanske inte på riktigt, 
tystnad är talande, 
undvik onödiga ordkrig.


Hur gammal är du, 
uppträd klokt, 
då du visdom fått, 
gamla erfarenheter har, 
gamla levt länge, 
gamla bör kloka vara.

Tro på det bästa hos varje människa, 
tills hon bevisat motsatsen, 
var intelligent och empatisk, 
visa att du är en bra människa.

 

Största glädjen det goda du gjort, 
den glädje du skänkt andra, 
du skapat bra saker, 
känn lyckan inom dig, 
känn lyckan hos andra, 
känn andras behov av hjälp, 
hjälp till där du kan, 
även ett litet tröstande ord 
skänker bra vibrationer hos andra,


Ingenting är omöjligt 
när du själv gör inte det, 
kräva av andra, 
det lätt är; 
agera själv, det svårare är, 
stor i munnen alla vara kan, 
ingenting är omöjlit med munnen, 
ge stora ord, 
men inte själv göra någonting.

 

Få vänner, t.ex
bara en enda riktig vän,
bör vi ta god hand om.
En riktig vän lämnar aldrig. 
Vi lyckliga är ifall vi inga fiender har.
Alltså, låt oss
vara vänliga mot alla.

 

Låt oss alla älska
den vi känner kärlek för...
äkta kärlek mellan två själar
tittar inte på könet...
utan låter kärleken flöda. 


Nytidsmänniskans husbonde, 
är det kalendern det, 
stress stress och åter stress, 
det nytidsmänniskans liv är,
sluta stressa, 
lev livet istället, 
lär dig leva i nuet, 
lär dig njuta av livet.


Skänk mig insikten, 
att jag felat har, 
det stor insikt är, 
den stärker mig, 
leta efter denna insikt.


Vänlighet är dom ett språk, 
alla vänlighet förstår, 
både stumma och döva, 
alla kan vänlighets ord höra, 
bidrag med vänlighet, 
låt omgivningen känna din vänlighet, 
ge glädje med vänlighet, 
känn att världen älskar dig 
och dina vänliga ord.


UFO, flygande tefat,
dom finns. 
finns i betraktarens synfält,
då har man sett det, 
sett det lmöjliga, 
sett ett UFO, 
så är det, 
vi ser olika, 
men vi ser UFO, 
eller så ser vi inte det.

 

Förr i tiden och nu, 
visste vi inte 
det vi vet nu, 
varje tid vet vi något mer, 
vi lär mer med i tiden, 
vi växer i tiden, 
kroppen växer,
vätandet väser.

 

Visa din vishet, 
var visare, 
tala inte för andra 
att du visare är än dom, 
skryt inte, 
var blygsam, 
du vet du vis är, 
det räcker.


Ros och ris,
resans pris,
livets vägar,
en dag rosor,
andra dag ris,
ta emot, 
ta lärdom.


Konsekvenser blir det, 
vad vi än gör, 
vad vi än säger, 
sluta såra andra, 
alla nöjda blir..


Har du hittat frid 
inom dig själv, 
inte det, 
då hittar du 
frid ingenstans, 
sök frid hos dig själv, 
du hittar, 
var säker på det, 
då hittar du frid 
överallt...


Bota dig själv först, 
bota bort avundsjukan, 
bota bort grälsjukan, 
bota kaoset inom dig, 
först bara då 
kan du börja bota världen.


Gårdagen, framtiden, 
lämna gårdagen, 
lär av den, 
var lycklig.


Respektera dig själv, 
du skall respekt få.

 

En solig dag, 
en solstråle, 
skuggorna försvinner, 
allting ljjust är, 
så vackert, 
så fint.

 

Du kan mycket, 
du måste vilja, 
om du vill, 
då kan du mycket.

 

2022-12-07
Mänskligheten, 
Jordens befolkning, 
samma släkte, 
människor vi är, 
vi skall älska varandra

2022-12-07
Du tror, 
ni tror, 
jag tror, 
alla på sitt sätt, 
acceptera detta, 
alla får tro, 
eller inte tro, 
valet fritt är, 
vakna!

2022-12-07
Livet är kärt, 
man lever, 
älskar livet, 
älskar livets kraft, 
strävar framåt, 
och vill leva.

2022-12-07
Kära kära hjärna, 
tankarnas hem, 
måste städa där, 
bort med tokiga tankar, 
bort med elaka tankar, 
ta fram det goda istället, 
det goda fram i reala livet, 
lär dig att sålla 
bland dina tankar, 
allt i tankarna 
behöver inte dagsljus :) 
agera klokt, 
tala klok

2022-12-07
Lev som du lär andra att leva, 
detta är oerhört viktigt, 
visa vägen för andra 
genom bra handlingar.

2022-12-07
Rikta ditt intresse in i dig själv, 
lär känna ditt innersta, 
förändra dig till det bättre.

2022-12-07
Information flödar i samhället, 
du samlar information, 
teorier, tolkningar, var försiktig, 
allt kan mycket fel, 
håll dig till det sagda, 
håll dig till det lästa, 
förvräng inte andras ord.

2022-12-07
Du blir aldrig färdig, 
du utvecklas hela tiden, 
livets erfarenheter lär dig, 
men trots detta, 
du blir aldrig färdig. 
kom ihåg detta.

2022-12-07
Att vara tyst, 
tröttsamt det är, 
skönt att vara tyst en stund, 
den pratsamme vill prata, 
den blyge är tystare, 
vi olika är.

2022-12-07
Vem är en vän, 
bekanta har man kanske många, 
bekanta kommer och går, 
en vän stannar alltid, 
en vän lämnar dig inte.

2022-12-07
Komma igåg vad man sagt, 
kommer du ihåg alla dina sagda ord, 
Ljug inte, håll dig till sanningen, 
då minns du alltid vad du sagt.

2022-12-07
Det du säger, det stannar, 
du lämnar spår efter dig,

2022-12-07
Vad säger du, 
släpper du ut alla dina tankar, 
gör inte det, 
alla dina tankar är inte bra, 
försök vara "klok"

2022-12-07
Vem delger du dina tankar, 
äkta vänner lyssnar på dig, 
men...
bekanta lyssnar och kritiserar dig,

2022-12-07
Vad är sant, 
vad är icke sant, 
var och en får tro, 
men tro är inte att veta, 
men ens tro gör en stark.

2022-12-07
Kvantfysik och medvetande, 
nya tidens tänkande, 
vad är medvetande,

2022-12-07
Finns det någon framtid, 
hur kommer framtiden att vara, 
framtiden kommer, 
ingen vet hur den är, 
trots det, framtiden kommer, 
lev bra varje dag,
tänk inte på framtiden, 
den kommer utan att du behöver tänka på det.

2022-12-07
Våga reagera
våga vara andlig, 
våga vara mänsklig, 
älska dina medmöänniskor.

2022-12-07
Behandla dig bra, 
ta vara på din hälsa, 
ha ett hälsosamt inställning till kritik

2022-12-07
Själ, medvetenhet i kvantfysik, 
tro eller tro inte, 
det är fritt att tro.

2022-12-07
Förstår du vad andra skriver, 
missförstår du ofta andras ord, 
kanske har du lust att klaga på den andre, 
kanske kan du inte lyssna ordentligt, 
kanske din fatasi skenar iväg, 
låt bli aggressivitet, 
låt bli det eviga kritiserandet, 
försök acceptera andras ord som deras ord, 
alla kan inte skriva eller prata som du, 
alla är vi olika, unika personer.

2022-12-07
Kärlek är som en drog, 
vissa letar hele tiden kärlek, 
andra har lärt leva utan partner, 
vem är lyckligare, 
den passionerade, 
den lugna, den utan partner, 
lyckligast är den som kan leva i nuet, 
vara lugn och harmonisk.

2022-12-07
Fråga, älskar du mig, 
den som älskar dig finns för dig, 
finns alltid för dig, 
vilkorslöskärlek det finaste som finns.

2022-12-07
Kärleksbehovet finns överallt, 
visa kärlek till dom behövanden, 
lyssna och var ett stöd, 
älska dina medmänniskor, 
det är kärlek det med, 
kärlek på lite högre nivå.

2022-12-07
Du behöver kärlek, 
alla behöver kärlek, 
känslomässig kärlek, 
att vara omtyckt...

2022-12-07
Sanna kärlek är som en cirkel, 
den går runt runt och runt, 
tar aldrig slut.

2022-12-07
Stark kärlek, kärleks-virus,
tillfällig passion, 
den är inte stark och bestående, 
en tillfällig eld flammar upp, 
består en liten tid, 
sedan eld-flamman slocknar, 
det var en tillfällig passion :)

2022-12-07
Bli bekant med dina rädslor, 
låt inte rädslan kontrollera dig, 
befria dig från rädslan, 
känn dig fri, fri och glad, 
du är ett med planetens invånare, 
människor vi alla är.

2022-12-07
Evig kärlek? Finns det? 
Det finns få eviga kärlek, 
Kärlek behöver respekt, förstående, 
det viktigaste...
vårda kärleken.
Universella kärleken, kärlek mellan själar, 
universella kärleken är evig iaf.

2022-12-07
Privat religion? 
Låt andra vara ifred, 
huvudsaken är...
att vara en god människa, 
att älska alla människor, 
att älska Gud.

2022-12-07
Attityden visar hur hjärtat är, 
positiv attityd är skrynkfri hjärta. 
le och var positiv, 
öppna ditt hjärta för omvärlden, 
följ med i tiden, 
var tolerant, 
då du skrynkfri hjärta har :)

2022-12-07
Åren går och går, 
åren ger märken, 
rynkor och smilgropar, 
trötthet, sakta framåt...

2022-12-07
En vacker kvinna, 
med positiva vibrationer,
positiv energi

2022-11-22
Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv,
älska alla.

2022-11-21
Farliga tider, 
krig, 
hunger, 
planeten lider, 
mänskligheten lider, 
hitta glädje i små saker, 
man måste ju leva 
och må bra.

2022-11-21
Gilla läget, 
Väder som väder, 
dagar som föregående dagar, 
gilla läget, 
älska livet, 
lev och låt även andra leva, 
gilla läget, 
må bra, 
positiva tankar 
dig lycklig gör.
 

202-09-19
Man måste våga se
det fina i Sverige, 
njuta av det, 
och må bra. 
All ondska och annat 
problem finns, 
men man måste leva, 
man måste kunna må bra.

2022-07-01
Älska skogen, 
njut av stillheten, 
känn hur lugn du blivit, 
stanna ibland, 
blunda och lyssna, 
vad säger skogen åt dig?

2022-07-01
Känner du dig? 
Är du jätte känslig? 
Acceptera din känslighet, 
lär älska dig själv. 
Det är inget fel att vara känslig.

2022-07-01
Samla tankar, 
samla krafter, 
allt detta är tillåtet, 
helt enkelt en underbar stund  
blunda,
känna lugnet, 
njuta. 

 

2023-04-01
Är kvinnans plats i köket? 
Nej, inte enbart kvinnans plats. 
Man delar arbetet eller hur? 
En ensamstående måste laga mat, 
oavsett om man är
en kvinna eller en man. 

2023-04-01
Fötterna måste vara varma, 
varma tofflor, 
när fötterna är varma
är hela människan varm, 
att hålla sig varm börjar
från fötterna :)

2023-04-01
Molnen, 
molnen på himmelen, 
olika formationer, 
rör på sig hela tiden, 
titta och fantisera om molnen, 
se gubbar eller gummor, 
vad som helst, 
titta noga och titta länge, 
du kommer att se olika saker där i molnen :) 
låt fantasin att spela, 
alltså ut i friska luften en varm sommardag, 
lägg dig på marken och titta uppåt, 
låt spelet börja.

2023-04-01
Väg, 
vägen går framåt, 
vägen går bakåt, 
sommarens grönska, 
soligt var det då, 
blå himmel, 
underbar väg att vandra, 
ibland skugga och ibland gassade solsken, 
på vintern med snö är vägen hal. 

2023-04-01
Så tyst det är, 
en tidig morgon det är, 
folk ligger kvar i sina sängar, 
snarkande, pruttande, 
nattetid råder tysthet i samhället,
tysthet och mörker, 
bara dom ljusskygga brottslingarna
agerar i mörkret, 
snart blir det ljust, 
folket vaknar, 
det börjar myllra folk på gatorna,
som små myror, 
vilket sorl det då är, 
människor överallt, 
många olika språk hörs, 
Men på natten tystnat samhället, 
det som två olika samhällen är

2023-04-01
Greme-parfym, 
doftar gott och milt, 
lätt att ta med sig, 
lätt att använda  :)
Mycket bättre än vanliga parfymer.

2023-04-01
Månkväll, 
molnen vandrar liksom över månen, 
månen liksom byter skeppnad, 
det ser konstigt ut liksom, 
solen steker månytan som vi ser, 
men vi på Jorden har natt.


Var dig själv, 
visa dina känslor, 
var alltså normal, 
normal med alla känslor, 
du gör rätt, 
ibland gör du fel, 
så livet är, 
du är du, 
alla olika är.

 

Inte hjälpa bara kristna, 
kristna skall hjälpa för att dom är kristna själva, 
hjälp alla, alla som hjälp behöver, 
visa kristen moral, hjälp behövande.


Vad vi behöver veta, 
livet lär det oss, 
livet vår lärobok, 
vi lär det som behövs.


Man kan inte medla vishet, 
vishet kommer smygande, 
livserfarenhet vishet ger, 
vanlig vetande medlas kan, 
vishet måste man komma på själv.

 

Skratta åt din svaghet, 
det din styrka är, 
du ser din svaghet, 
du erkänner din svaghet, 
erkänner det kanske för alla, 
du visar vishet, 
du visar din styrka.


Lägg märke till...
bearbeta det, 
förändra det, 
då du något gjort, 
då du något märkt, 
medvetenhet är först, 
sedan agerar du.

 

///Var den du är, 
var ärlig mot dig själv och andra, 
var ärlig men vänlig.

 

Bli en positiv kraft, 
ge glägje åt världen, 
välj det positiva, var positiv, 
positiv är en stark kraft.


8 ---------------------------------

 

Hitta glädjen i stort och litet, 
man kan glädjas åt små saker, 
då räcker glädjen hela tiden, 
hjärtat känns lätt :)

 

Var den du är, 
föreställ ingen annan, 
var närvarande hela tiden,
var den du är.

 

Så länge det finns liv...
så finns det hopp, 
fastna inte för tråkigheter, 
låt livet gå vidare, 
välkomna det som kommer, 
allt kommer i sin tid.

 

Vem tror du du är? 
Den du faktiskt är, 
du är du och ingen annan, 
var sann mot dig själv, 
var sann mot alla andra.

 

Vad är sann kärlek? 
Den får runt runt...
finns ingen slut, 
som en cirkel, runt runt, 

 

Jag ser mig själv, 
hur andra ser mig...
det bryr jag mig inte om, 
jag är jag, du är du, 
vi olika är, olika idivider, 
du bestämmer inte hur jag är.

 

Titta bakåt i ditt liv, 
levde du fullt ut, 
kunde du älska, 
vad åstadskom du, 
Du mycket har kvar att göra, 
tiden räcker inte, 
gör så gott du kan.

 

Slåss du för dina principer?
Det är lätt eller hur. 
Kan du leva upp till dina principer? 
Det är ganska svårt eller hur :)

 

Älska livet, 
lev livet, var glad. 
Livet fantastiskt är, 
var nöjd med det du har :)

 

Undviker du kritik? 
Hur gör du det? 
Du är tyst, säger aldrig något, 
du gör så lite som möjligt, 
du försöker vara ingenting :)
Är det bra så där? 
Ryck upp dig, bli någon, 
öppna munnen, prata, 
ventilera dina åsikter, 
bry dig inte om kritik, 
var stark och modig.

 

Våga släppa taget, 
du äger ingen annan, 
alla är fria människor, 
släpp taget, 
du kan inte behålla det, 
låt människan vara fri.

 

///Vänlighet utan handling är värdelöst, 
visa din vänlighet i handlingar, 
endasts då är du en riktigt vänlig människa.

 

Ge inte upp, 
försök igen och igen, 
till slut lyckas du, 
tro på dig själv.

 

Trösta utan att döma, 
du vet inte den adres tankar, 
du känner inte hennes lidande, 
var där, lyssna, lyssna...

 

Innan du kan ge sann kärlek till andra, 
lär dig först att älska dig själv, 
sedan har du förmågan att älska även andra.

 

Låt inte någon säga att du inte kan, 
lita på dig själv...
gör det du vill göra, 
du vill, du kan, gör det.

 

Ta det lugnt, 
låt allt komma och ske, 
som på en semesterdag, 
lev lugnt och harmoniskt.

 

///Var uppmärksam, 
visa att du bryr, 
det ett slags kärlek det.

 

///Äkta lycka är inte beroende, 
äkta lycka skall vara fri.

 

Respektera dig själv, 
då du respekt får, 
om du respekterar inte dig själv, 
då ingen annan heller respekterar dig.

 

Sanningen kan lura, 
sanning kan variera, 
absolut sanning, nej, 
var vaksam, bli inte lurad
 

Sanningen är inte huvudrätt, 
huvudrätten är krydda, 
det vad sanningen smakar, 
en sanning med många variationer, 
variationerna som krydda är, 
kryddan är bäst.

 

Att säga sanningar märks, 
få litar på dina sanningar, 
varför skulle dom lita, 
sanningspratare ljuger ibland, 
påstår sanningar vara sanningar, 
absoluta sanningar, 
absoluta sanningar finns knappast, 
allt är föränderligt, allt förändras.

 

Bara det sanna är vackert, 
så som en vacker blomma, 
så som en vacker och kärleksfull människa, 
vackert är vackert :)

 

Vad är absolut frihet, 
det är helt meningslöst, 
vi kan inte leva i ett laglöst samhälle, 
och därmed finns inte absolut frihet.

 

Alla älskar friheten, 
nästan alla vill krossa friheten, 
om inte sin egen, men andras frihet.

 

Kritiserandets tidsepok, 
det kallas för frihet, 
det viktigast anses, 
är det verkligen det viktigaste, 
det viktigaste är att älska varandra.

 

Frihet åt alla, 
lev fritt och låt andra leva fritt, 
endast då är du fri, 
endast då äe landet fritt, 
frihet åt alla.

 

Vandra och få vara fri, 
vandra vart du vill, 
vandra fritt vart du vill. 
att få vandra fritt, 
då är man fri, 
alla längtar efter denna frihet, 
men få har denna frihet, 
länder skapar gränser, 
fjättrar människor med sina grännslagar, 
som fångar vi äro, 
alla längtar till rörelsefrihet, 
rörelsefrihet innebär eget ansvar, 
när ansvar ibland är borta, 
då blir det så här, gränser...

 

Bevara dina sanningar, 
berätta inte allt för alla, 
berätta bara till sanna vänner.

 

Ljug inte, prata sant, 
då slipper du komma ihåg vad du sagt, 
håll dig till sanningen i dina ord.

 

Hata eller älska sanningar, 
du älskar avslöjande sanningar
om andra och annat,  
du hatar om sanningar avslöjar dig.

 

Den nakna sanningen, 
fritt för alla att se, 
lätt att tappa intresset, 
men den besjöjade sanningen,
den mystiskt verkar, 
en beslöjad sanning, 
folk pratar, spekulerar, 
inresset ökar, 
är detta bra eller icke bra, 
bestäm det själv.


9 -----------------------------------

 

Lär er älska alla Jordens folk, 
du själv tillhör ett av folken, 
alla folken samma värde har, 
alla är vi människor, 
vi alla är Jordens befolkning, 
älska och tyck om varandra, 
skapa fred på Jorden.

 

Känner du medmänsklighet, 
älskar du alla människor, 
man kan känna kärlek på många sätt,
man kan visa kärlek på många sätt, 
känn efter, vad känner du, 
hoppas du känner något iaf, 
t.ex känner du kanske samhörighet, 
vet du vad, vi alla människor är, 
vi planetens barn allihopa är, 
vi bör älska varandra, 
känna kärlek för varandra.

 

Du rasist, lyssna, 
varför är du så ilsken, 
varför hackar du andra, 
varför tror du dig vara bäst, 
vet du vad rasism är, 
rasism är en avskyvärd egenskap hos dig, 
rasismen skänker dig totalt, 
du faller som en sten på en sjö, 
du har själv blivit utstött 
på grund av din rasism, 
dom flesta ser ner på dig, 
och anser dig vara intelligensbefriad, 
du rasist, skärp dig, 
tänk efter vilken skada du orsakar dina offer, 
tänk efter vilken skada du orsakar dig själv, 
gör bot, bli mänsklig igen.

 

Planeter är vår allas hem, 
alla människornas hem, 
låt oss hålla sammans, 
låt oss skapa fred på Jorden, 
hur skulle detta vara möjligt, 
genom kärlek, medmänsklighet, 
älska lla människor.

 

Vem är du, 
är du medmänsklig, 
om inte...
undersök ditt innersta, 
leta fram ditt medmänsklighet, 
låt medmänsklighet flöda, 
ser du, du kan vara medmänsklig, 
du bestämmer ven du är, 
du bestämmer hurudan du är.

 

Kritiken ska behandlas så att
man inte skadar sig själva.
Skillnad mellan kritik och kritik,
man måste uppfatta skillnaden,
agera enligt vad det ser ut att vara bäst.

 

///Helt enkelt en underbar tanke, 
universal kärlek,
all omfattande kärlek

----------n-m...klart hit-------------------
--------------------------------------------

 

Jag ser österut, jag ser västerut,
jag ser se norrut, jag ser se söderut,
överallt olika människor runt om i världen,
gilla alla, acceptera varandra, det harmoni ger,
människor vi alla är trots vår etnicitet,
samma mänsklighet över hela världen,
leva i fred och harmoni med varandr bör vi.
Låt oss glädjas åt mångfalden av människor,
låt oss vara lyckliga.

 

Ljuger du mycket? Varför? 
Tro inte på allt, 
se noga, rasistit ljuger, berätta historier, hatar dig, 
tro på statistik, tro på "sanning", 
hat hat hat, dålig makt, 
dåligt självförtroende, mänskliga vrede.

 

Kärlek är universell,
kärlek till alla, 
kärlek viner över allt annat, 
älska och bki älskad, 
var medmänsklig, 
älska din medmänniska.
Obegränsad kärlek,
kärlek vinner, gränserna försvinner,
kärlek är internationellt,
den stora är, gränserna förhindrar ej,
kärleken blomstrar, kärlekenn vinner.
Det finns också många olika slags kärlek ...
kärlek mellan kvinna och man ...
kärleken mellan man och man ...
kärlek mellan kvinna och kvinna ...
kärlek mellan far, mor och barn ...
allomfattande kärlek, älska din medmänniska, 
och allra störst är
universell kärlek,
när han känner kärlek
till alla människor.

 

Är du lockad till negativ tänkande?
särskiljer du det negativa från det positiviteten?
Negativitet, varför lockar det?
varför varför? Ser du negativt?
letar du efter negativitet, oavsett om du är lycklig?
du är inte positiv, du är inte neutral,
Kan du inte vara positiv, vad är det med dig?
vad är inuti i dig?
leta efter positivitet och må bättre,
glöm kritiken, sök harmoni, 
livet börjar smaka jordgubbar :)

 

Du vet, vi alla människor bara är,
vår planets invånare vi är.
Människa, planetens Jordens invånare,
tänkande person, pratande person,
tänk positivt, agera klokt,
älska naturen, älska människor,
älska dig själv, så bra det bli,
världen bättre blir :)


Världen är underbar, naturen är vacker, 
vi måste ta hand om vår värld, 
vi måste ta hand om alla människor, 
alla vi är Jorden barn, 
alla vi har rätt till ett bra liv.Hallo alla kvinnor, hallooooo, 
kan vi inte lova varandra en sak, 
att hålla med varandra, hjälpa varandra, 
kvinnor skall inte vara ilskna mot varandra, 
kasta bort din avundsjuka, 
lär dig umgås med andra kvinnor, 
lär dig gilla andra kvinnor, 
vi kvinnor skall hålla samman, 
vi måste lära ossa att samarbeta med varandra, 
så blir det bra, 
världen behöver inte avundsjuka ilskna kvinor.


10 ---------------------------------

 

Klokhet, intelligens,
Intuition, intelligens, 
klok människa, 
känslig människa, 
egenskaper, bra egenskaper, 
känslighet, klokhet.

 

Mår du dåligt,
tittar du elakt på andra?
Hat, hot, illasinnat, 
elakt, ointelligent, 
hataren hatar sig själv, 
hataren hatar olikheter.  
Sluta hata, älska istället, 
bli intelligent, bli klok och vis.

 

-------Kvinnan fri är, 
mannen fri är, 
Glöm inte barnen, 
även barnen fria skall vara, 
minns detta, 
minns alltid, 
behandla varandra bra, 
frihet åt alla.

 

-------Fria och unika vi är,
Kvinnan fri är, 
mannen fri är, 
kvinnan unik är, 
mannen unik är 
låt detta vara, 
acceptera, 
lär känna varandra, 
tyck om varandra, 
älska varandra, 
frihet åt alla.
Även barnen fria skall vara, 
frihet åt alla.

 

-------Du kämpar...
Du kämpar, mot monster, 
du slåss, med nävar, 
med orden, akta dig, 
var varsam, var vänlig, 
bli inte ett monster du också, 
akta dig, 

 

------Lär du av händelser?
Blir du klokare?
Blir du visare?
En händelse, 
ingen erfarenhet, 
vad lärde du? 
lärde du något? 
bra...
du lärde, 
förändrade dig, 
klokt gjort.

 

-------Vi växer hela tiden,
vi lär mer och mer,
Barn, vuxen, 
gamling, aldrig färdig, 
livet kort, mycket lära, 
acceptera, så livet är

 

-------Lärdomar, en massa lärdomar,
vi lär av våra handlingar, 
vi lär av livet, 
Inga misstag, bara lärdomar, 
Är det möjligt? Allt möjligt är, 
titta inåt, granska dig, 
erkänn dina fel, ta lärdom, 
bli bättre, bli visare, 
bli klokare.

 

-------Rätt för dig, fel för en annan, 
lev fritt, låt alla leva fritt, 
alla väljer själv, du väljer, 
jag väljer, ni väljer, 
alla inte som du, alla unika är.

 

------Du är du, jag är jag, 
ni är ni, vi är vi, 
alla behövs, 
både goda och onda, 
av ondas handlingar 
lär dom goda, lär mer om
sig själv, var positiv, 
var god, var hjälpsam, 

 

--------Du människa, 
njut av livets glädjeämnen, 
njut och var nöjd, 
men men, 
alltid men, 
uthärda prövningar, 
livet är:
positivt och negativt, 
balansera detta, var klok.

 

------Stressa inte, 
stanna en stund, 
skapa lugn inom dig, 
skapa harmoini, 
njut av livet, 
njut av världen.

 

-------Oroa dig inte, var lugn, 
inget är stilla, 
allting förändras, 
förändras med tiden, 
du människa, 
leta efter positivitet, 
var klok.

 

-------En vän, en riktig vän, 
lyssnar dig,alltid, 
en riktig vän, accepterar dig, 
aldrig lämnar dig. 
Alla andra, bara bekanta är :)

 

------Det förflutna, 
det över är, 
gå vidare i nuet, 
förlåt det förflutna, 
ge upp det förflutna, 
njut av nuet, 
bli lycklig i nuet.

 

-------Skrattatack, 
skratta, 
okontrollerad skratt, 
ah vad skönt, 
underbart, 
befriande.

 

-------Alla vi drömma, 
vaken drömmar, 
fantasier, 
mänskligt det är, 
lagom dagdrömmar bra är, 
givande är, 
men men...
dröm lagom, 
lagom alltid bäst.

 

------Lycklig liv, 
bort med onödiga måsten, 
bli lycklig istället, 
lev och var lycklig.
Kan du det?
Försök.

 

-------intage kläder, 
gammalt mode, 
vackert vara kan, 
annorlunda, 
men vackert, 
modig människa 
vintage kläder bär :)

 

------Medvetande, 
människans medvetande, 
begränsad är, 
vi krigar, 
dödar och hatar, 
en sådan tids människa 
har inte hög medvetande, 
i framtiden, 
den nya människan, 
älska kan alla.

 

------Vuxna leker, 
leker ibland, 
vissa mer, 
vissa mindre, 
sex tillhör livet, 
otrohet är "synd", 
var trogen, 
respektera din partner, 
lagom sex, 
lev väl :)

 

-------Välj dina ord, 
välj noga, 
välj visa ord, 
bli ihågkommen 
av dina visa ord, 
lek med orden, 
lek klokt.

 

------Inga naturliga gränser
Planetern Jorden, 
rund planet, 
inga gränser, 
mänsklighetens planet, 
mänsklighetens hem, 
vårt hem, 
frihet åt alla.

 

------Välden en teater, 
skådespeleri, 
alla spelar, 
spelar sin egen race, 
spelar teater, 
kaos råder.

 

-------En stor spegel, 
en rund spegel, 
en spegel som boll, 
världen en spegel, 
alla handlingar, 
allas ord, 
kvar finn i världen, 
kvar i världens spegel, 
var varsam med orden,
Var varsam med handlingar, 
du lämnar spår, 
spegeln avslöjar.

 

-------Njut av livet, 
njut av tillvaron, 
positiva tankar, 
ingen stress, 
du bra mår, 
du lycklig är, 
du harmonisk är, 
du njuter av livet, 
du älskar alla, 
du vill alla gott, 
det harmoni är, 
då du njuta kan av livet.

 

--------Gör det du säger, 
ord är bara ord, 
en handling är en handling, 
handlingen sker, 
du gör det, 
du gör det du säger.

 

-------Är du vilse? 
Leta och leta, 
leta nya vägar, 
du hittar, 
testa den nya vägen, 
vandra på den, 
den som söker, 
den hittar.

 

-------Jorden rund är, 
rund, oval, 
kära kära Jorden, 
människans hem, 
inga gränser, 
inga naturliga gränder, 
stater, lyssna, 
släpp människan fri, 
frihet åt alla, 
ingen äger Jorden, 
alla äger Jorden, 
älska varandra.

 

-------Livet, 
är det tragedi, 
är det komedi, 
vem vet, 
betraktaren berättar 
sin åsikt, 
min åsikt, 
världen är allas värld, 
människornas hem, 
liv myllrar här, 
olika händelser, 
kaos kaos, 
mänsklig kaos, 
allt inte gott är, 
allt inte ont är, 
många variabel, 
olika andliga nivåer, 
acceptera detta.

 

--------Du är dina tankar, 
du är vad du säger, 
hur du säger, 
hur du tänker, 
stor är tankekraften, 
mäktig är tankekraften, 
granska dina tankar, 
kasta bort det negativa, 
ta fram det positiva, 

 

-------Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.

 

---------Blir du sårad, 
du ger tillåtelse, 
du bestämmer själv, 
bli sårad eller inte, 
stå emot, 
strunta i vad andra säger, 
skratta åt hånare, 
visa att du är stark, 
då ingen kan såra dig

 

----------Du tänker, 
du skapar din framtid, 
positivt eller negativt, 
du bestämmer, 
bara du bestämmer, 
stor är tankens kraft, 
förstå detta, 
///skapa positivare tankar, 
skapa positivare framtid.

 

-------Fyra normer, 
livets normer, 
///1- bemöt
2- acceptera
3- hantera 
4- släpp.


11 ---------------------------

 

--------/Hur har du det, 
hur livet känns, 
du bestämmer, 
tänk positivt 
oavsett situationen, 
då du bättre mår, 
kanske mår du riktigt bra, 
tänk positivt

-

--------/Är du nöjd med livet? 
Älska livet, alla älskar att leva, 
lev själv, låt andra leva, 
njut av livet, låt andra njuta av livet, 
vi är människoir alla, planetens invånare, 
vi skall älska livet, vi skall älska varandra, 
så här blir det bra.

--------/Är du nöjd med dig själv och livet? 
Var nöjd, klaga inte, 
nöjd dig med lite mindre, lev efter din portmonä, 
njut av livet, var positiv, 
pengar är inte allt, att vara frisk och att må bra 
är det allra viktigaste, lev ett bra liv, 
njut och lev.

///-------/Förstår du dina vänner?
Förstår du för främlingar?
Förstående sinne, älskar, alla
gillar alla, bryr sig om alla,
önskar alla gott, förståelnde sinne,
vänligt beteende, botar världen lite,
hjälp världen, älska alla.