na10.jpg?1620385100

Sök kunskap. Sluta ljuga, sök kunskap, sluta hata, lär dig älska, älska alla, var medmänsklig,