gr%C3%B6nt2.jpg?1626876453

Små små gröna löv har tillkommit. Denna förändring kommer över en enda natt. Förändringen är märkbar. Så vackert.