aa8.jpg?1679285101

Skillnaden mellan människor,... olika språk ... olika kulturer ... olika religioner ... Mångfald är rikedom, den största rikedomen i vår värld är vår skillnad ... Vad skulle en planet vara som med liknande människor? ... en monoton grå massa, en grå massa skulle fylla jorden ... Nu finns det rikedom, färgrikedom, kulturrikedom, språkrikedom, överallt, överallt på vår jord ... Låt oss ta hand om oss och vår jord, rikedomarna på vår jord ... Ingen behöver vara densamma, inte behöva ha samma kultur...det skall finnas många kulturer, många nationer, det finns rikedom på vår planet ... Fri rörlighet för alla på vår planet, jorden är hem för alla folk.