oie_g1A9tIWQjInK.jpg?1682538915

Angriparen känner rädsla för egen del, han förfalskar fakta och ljuger om historia, han ser inte hur verkligheten är, en sådan person är farlig för alla.