A1natur6.jpg?1679285153

Människosinnet är som en våg...ibland uppåt och ibland neråt...livet är som en våg för det mesta...många klarar detta alldeles utmärkt...vissa blir nedstämda och mår dåligt...alla har ju sina egna sinnen...alla är olika men även lika....man agerar som man tänker...man tänker som man mår.