oie_g1A9tIWQjInK.jpg?1682538915

Folket vill ha frihet, men alla förstår inte vad frihet är, tyvärr.