IMG_20211222_042715.jpg?1640242735

Lärdomar, en massa lärdomar,
vi lär av våra handlingar, 
vi lär av livet, 
Inga misstag, bara lärdomar, 
Är det möjligt? Allt möjligt är, 
titta inåt, granska dig, 
erkänn dina fel, ta lärdom, 
bli bättre, bli visare, 
bli klokare.