sweden4.jpg?1681559961

Att vara gapig och stor i munnen inger inget förtroende till någon.