oie_g1A9tIWQjInK.jpg?1682538915

Folket vill ha frihet, folket vill ha demokrati.