IMG_20211222_042819.jpg?1640365084

Jordens invånare, en täkande människa, en talande människa, tänk klokt, agera klokt, älska alla.