a-4.jpg?1682523727

Du kämpar, mot monster, du slåss, med nävar, med orden, akta dig, var varsam, var vänlig, bli inte ett monster, akta dig, man kan strida mot monster, monster i livet...t.ex rasism, daesh, mobbning, mm...men man får akta sig att inte själv bli ett monster med sina nävar eller med sina ord.