oie_g1A9tIWQjInK.jpg?1682538915

Det borde vara var och ens plikt att hjälpa till.