oie_g1A9tIWQjInK.jpg?1682538915

Vänta och se, till slut är väntan slut, bråkstaken ger efter när han  får det han så gärna önskar. Rävspelet tar slut.