IMG_20211222_042715.jpg?1640242735

Att göra saker i smyg tycker många att det är spännande...man vet själv vad man gör, ingen annan vet...man får liksom intrygg att smygaren smyger, är ljusskygg, det blir svårt att lita på en sådan människa.
Men när självförtroendet växer, då behöver man inte smyga längre...med det växande självförtroendet växer människan andligt, psykiskt, man blir starkare, smygandet minskar.