aa8.jpg?1679285101

Älska mänsklighet, var mänsklig, visa kärlek, visa omtanke.