IMG_20220701_124753.jpg?1677030103

Vi har alla samma ursprung, hudfärg och kultur är en sidofråga, vi kommer från samma källa, vi är alla människor.