a-1.jpg?1682523713

Tankens kraft, maktens kraft, du är som dina tankar, så det gäller att vårda sina tankar.