sweden4.jpg?1681559961

Vinstsamlare vinner oftast och vanlig människa förlorar, tyvärr. Pengar ger makt till maktmissbrukarna.