sweden4.jpg?1681559961

Att visa sin makt genom att försöka göra det svårt för  andra, visar hur avundsjuka och maktbegär börjat blomstra.