oie_g1A9tIWQjInK.jpg?1682538915

Om man har svårt att erkänna vad man gjort, bevisar det att man är oerhört illvillig och oärlig.