aa11.jpg?1677029729

Förstår du dina vänner?
Förstår du främlingar?
Förstående sinne,
älskar alla
gillar alla,
bryr sig om alla,
önskar alla gott,
förstående sinne,
vänligt beteende,
botar världen lite,
hjälp världen,
älska alla.