sweden4.jpg?1681559961

Makten att avgöra andras livsituation kräver empati och sunt förnuft.