Kv%C3%A4ll-tr%C3%A4d.jpg?1679285066

Den vise ser på sitt eget beteende, den vise kritiserar inte andras beteende