seija5.jpg?1681561732

Att vara modig, oh så skönt så skönt, jag en gammal gumma, men sinnet min är ung, känner mig inte gammal.