"Antaahan se Luoja siunauksen aina, jos nainen itse pystyy asiat järjestämään."
- Maria Jotuni

Vanham-ajan ajattelua 
epäillä naisya saamattomaksi, 
nykyajan ajatus on että 
nainen tasaveroinen miehen kanssa, 
nainen yhtä hyvä kuin mies

medsjal-a.jpg?1585702088