SVT:s politiske kommentator Mats Knutson skriver att S har tagit väljare från både V och SD men också Miljöpartiet.
Han konstaterar även att regeringen hittills lyckats förmedla en känsla av stabilitet och kontroll, något som till stor del beror på att Sverige ännu inte drabbats lika hårt som andra länder av coronavirusets spridning.
”Skulle detta svänga och skulle regeringens och myndigheternas åtgärder visa sig vara otillräckliga, ja, då hamnar vi sannolikt i ett helt nytt läge”, avslutar Knutson.

omni .

SVT: n poliittinen kommentaattori Mats Knutson kirjoittaa, että S on ottanut äänestäjiä sekä V: ltä että SD: ltä, mutta myös MP:ltä.
Hän toteaa myös, että hallitus on toistaiseksi onnistunut välittämään vakauden ja hallinnan tunteen, mikä johtuu suurelta osin siitä, että corona-viruksen leviäminen ei ole vielä vaikuttanut Ruotsiin vielä samalla tavalla kuin eräisiin muihin maihin.
"Jos tämä vaihtelee ja jos hallituksen ja viranomaisten toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, niin päädymme todennäköisesti kokonaan uuteen tilanteeseen", Knutson toteaa.