Maahanmuuttaja elää elämäänsä, jatkaa omaa elämäänsä. Harva haluaa muuttua joksikin muuksi,
jokainen on sitä mitä on. Oma kulttuuri on kaikille kullan kallis, oma kieli on kaikille kullan kallis, oma uskonto on kaikille kullan kallis.
Intergoidumme vain vähän, tullaksemme toimeen, Kuitenkin maahanmuuttaja on maahanmuuttaja,
monikulttuurinen maahanmuuttaja. Monikulttuuriseksi muuttu lopulta, kun monikulttuurisessa yhteiskunnassa elää.
Ei valtio paljoakaan muutu, se on ihminen joka muuttuu, käytös muuttuu ja ihminen alkaa sietää enemmän ympäristöään...maahanmuuttaja siis muuttuu ja myös peruskansalaiset muuttuu ajatuksiltaan..