Kellosi tikittää koko ajan eteenpäin, 
menetkö sinä ajan mukana?

Aika juoksee, 
ihminen ajanmukana juoksee, 
aika eteenpäin aina menee, 
kulje rauhallisesti, 
kulje ajassa rauhallisesti, 
kilpaile älä ajan kanssa, 
ystävä ole ajan kanssa, 
ole harmooninen.