Eräät missionäreistä levittää uskoaan...jokainen tekee oman mielipiteensä mukaan...mutta ensin olisi otettava selvää mistä puhuu...otettava selvää mitä Islam on...ei ole viisasta ottaa sieltä ja täältä jakeita...Koraanin sotaisia jakeita...sen ajan elämästä...sen ajan tapahtumista...aivan kuin niitten tapahtumien täytyisi tapahtua myös nykyaikana...alla olevalla tavalla kirjoitettiin kristillisessä lehdessä, Dagen.
 

47:4: ”När ni möter dem som är otrogna så halshugg dem tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor!” 

Vertaa tähän.

 

Luk. 6:27f: ”Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er, …, Om någon slår dig på den ena kinden så vänd den andra kinden till.” Och för ett samtal utifrån det...
 

Kuulkaapas nyt...tällä tavalla lukee Koraanissa muslimeista ja kirjan ihmisistä:

DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’
- ’
(Koranen 2:62 )

Sana vääräuskoinen on kristittyjen sana jonka he on keksineet...Koraanissa puhutaan 47:4 jumalattomista, sen ajan pakanoista vääräuskoisina, monijumalisina, joita vastaan muslimit taisteli...Miksi kristillinen lehti kirjoitti väärin? Johtuneeko siitä miten tulkitsevat nuo jakeet...kaikkea voi tulkita, mutta tulkinnat voi mennä aivan väärin joskus, etenkin jos ottaa huomioon vain yhden jakeen irroittamalla se yksikseen osoittamaan haluamaansa suuntaa.