Suomennos alla olevasta ruotsalaisesta tekstistä

Islamofobia, Islaminvastaisuus, on kollektiivinen käsitys,  ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä, islamista ja muslimeista.Termiä on käytetty vain kymmenkunta vuotta, mutta kielteiset asenteet Islamia kohtaan on ikivanhat. Jo 600-luvulla oli muslimi dynastia uhkana Euroopalle. Myöhemmin muslimit pidettiin "alempiarvoisina" ja "erilaisina." Tämän päivän Euroopassa muslimit pidetään usein yhtenäisenä ryhmänä, riippumatta yksilöllisistä mielipiteistä kulttuuriin ja uskontoon. Monet ja yhä yleisempää negatiivisia ajatuksia siitä, miten muslimit ajattelevat ja käyttäytyvät johtaa syrjintää ja häirintää.

...........................

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter. Redan på 600-talet sågs muslimska dynastier som ett hot mot Europa. Senare kom muslimer att betraktas som ”underlägsna” och ”annorlunda”. I dagens Europa betraktas muslimer ofta som en homogen grupp oavsett sin individuella syn på kultur och religion. Många och allt mer spridda negativa idéer om hur muslimer tänker och uppför sig leder till diskriminering och trakasserier. http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/islamofobi

Jatkuu..........

I den tongivande rapporten från Commission on British Muslims and Islamophobia i Storbritannien som baserades på konsultationer med muslimska organisationer och forskare på 1990-talet identifierades en rad kännetecken på islamofobi2 (Runnymede Trust 1997), i svensk översättning av Otterbeck & Bevelander (2006):
    Om islam ses som monolitiskt och statiskt eller som mångfaldigt och dynamiskt,
    Om islam ses som annorlunda och separat eller som liknande och ömsesidigt   beroende,
    Om islam ses som underlägset eller som jämställt,
    Om islam ses som en aggressiv fiende eller som en samarbetspartner,
    Om muslimer ses som manipulativa eller som uppriktiga,
    Om muslimsk kritik av ”Väst” avvisas eller diskuteras,
    Om diskriminerande beteenden mot muslimer försvaras eller kritiseras,
    Om anti-muslimskt tal ses som naturligt eller som problematiskt.
 http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/islamofobi/definitioner-och-uttryck