Saako muslimit valehdella uskonnon Islam mukaan?
Tässä ne kolme asiaa joissa uskovainen muslimi saa puhua epäselvästi.

Sahih Muslim, bok 32, nummer 6303 sanoo, vain kolmessa tapauksessa valehdella saa, puhua totuuden sivusta.
1.sodassa.
2.yhteiskunnassa kun sovintoa etsitään.
3.vaimon ja miehen kesken kun sovintoa etsivät.

Valehtelu, sivusta puhuminen, epäselvä puhe, sen avulla sovintoa etsitään. Valehdella saa ainoastaan vain noissa kolmessa tapauksessa ja tarkoitus on hyvä 

Sahih Muslim, bok 32, nummer 6303
Humaid b. ’Abd al-Rahman b. ’Auf berättade att hans moder Umm Kulthum dotter till ’Uqba b. Abu Mu’ait som var bland de första emigranterna som svor lojalitet till Allahs apostel (fred vare med honom), sade att hon hade hört Allahs Budbärare (fred vare med honom) säga: En lögnare är inte den som försöker nå försoning bland människor och som talar gott (för att förhindra tvist), eller han som frambringar gott. Ibn Shihab sade att han inte hörde att det undantaget var beviljat i någonting där folk talar utifrån lögn utom i tre fall: under krig, för att skapa försoning mellan människor, och ordväxling av en man till hans fru och ordväxling av en fru till hennes man (i en förvriden form för att skapa försoning mellan dem).

Profeetta Muhammed (saw) sanoi:

Teidän täytyy puhua totta....
Pysykää poissa valheista....

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen ses av Allah som sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till helveteselden, och en människa som ständigt ljuger och syftar till lögn ses av Allah som lögnare.
[Bukhari och Muslim]