Etnisyys, oma kansa, 

samanlaisia ole ei, 
erilaisia indiviidejä, 
hyviä ja vähemmän hyviä, 
erilausuus rikkautta on.
Pahuus ei asu etnisyydessä...rikollisuus ei asu etnisyydessä...rikollisuus ei asu pakolaisissa...rikollisia on kaikissa kansoissa...muistakaa tämä...älkää kollektiivisesti tuomitko etnisiä ryhmiä...yleisesti sanottuna, erilaisuus on rikkautta...kaikki maailman eri kansat on maapallomme rikkautta...älkäämme syrjikö toinen toisiamme.