Ihmisen vaikutus

Ilmaston aikaisemmat vaihtelut, taaksepäin ajassa, osoittavat, että ilmasto on herkkä järjestelmä.
Ilmakehän koostumus on tärkeä osa ilmastojärjestelmää.
Nykyään ihmiset vaikuttavat ilmakehän koostumukseen esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöillä, jotka lämmittävät ilmastoa. Muiden aineiden päästöt vaikuttavat myös ilmakehän sisältöön, mikä voi aiheuttaa lämmitystä tai jäähdytystä hiukkasmuodosta riippuen.
Historialliset, nykyiset ja tulevat päästöt vaikuttavat edelleen ilmakehän koostumukseen ja siten ilmastoon vielä pitkään. Ihmiset vaikuttavat ilmastoon myös erityyppisen maankäytön kautta.
Enemmän tai vähemmän metsä, maatalousmaa ja kaupunkikehitys vaikuttavat energian ja veden virtaukseen ilmakehän ja maan välillä, mikä vaikuttaa ilmastoon.
Ihmisen panos meneillään olevaan ilmastomuutokseen on huomattavasti suurempi kuin luonnollisten tekijöiden.
- SMHI

Onko aihetta huoleen? ..ajatteletko itseäsi ja mukavaa elämääsi? ..tai ajatteletko hieman pitemmälle, lapsiasi ja lastenlapsiasi tulevaisuudessa?