Buddha sa; "Jag gick min väg, nu får du gå din".

I detta uttalande är sammanhanget att du inte kan gå i någons fotspår eftersom dina svar inte finns där...Vi måste förstärka vår egen väg - hur smal och svår det känns...Eftersom det är vår egen andliga väg, som är svaret på alla våra frågor, för alla våra rädslor och alla våra hinder.

Trampa på din egen stig, 
dina svar finns där.