Regnet faller ner, 🌧

himlen gråsvart av moln är, ☁️

luften fuktig är, luften kall är, 

skön svalhet råder, 

tack "moder Jord", 

regn-2.jpg?1500412385