Ärligheten, 
alltings grundval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet 😇