”Ju mer du litar på krafter utanför dig själv, desto mer blir du dominerad av dem.”
- (HAROLD SHERMAN)

Krafterna utanför drar i dig, dominerar dig, 
litar di inte på dig själv, 
gör dig inte beroende av andras krafter, 
var dig själv, var stark, 
lita på din egen kraft

woman.49.jpg?1436312993