Var stark,
du vill
du kan, 👌
du orkar,
var dig själv,
känn dig fri, 👐
var fri,
var vänlig,
var mänsklig, 
var lycklig 😊