Sömnig, 

sömnigare, 😪

helt slö, 😌

men glad, 

som en lärka, 

ler och ler 😊

aa4.jpg?1505690731