Migration het fråga trots få flyktingar, 
motståndet sitter hårt där, 
Är det en lärd prosess där? 
Lär föräldrarna och staten detta? 
Varför blir man främlingsfientlig? 
Egna folket måste ha det bra först, 
annar folket avundsjuka blir, 
Skapa harmoni mellan besluten, 
alla bra måste må.

- GP -

Varför är man främlingsfientlig? Brister i vetandet...om man t.ex tar romer i Rumänien, många främlingsfientliga vet inte hur illa romer har det där...Dom vet alltså inte och dom kan inte ta infon att Rumänien diskriminerar romer...dom vet inte att många romer där lever på samma sätt som romer gjorde i Skandinavien på 1900 talet, utan några rättigheter.

Brist på fakta ursakar rädsla och rädsla orsakar hat, alltså främlingsfientliget...alla i Europa är inte högt utbildade eller ens bra allmänbildade och då har dom stora hål i sin kunskap om världen...sedan när någon upplyser dom om fakta, blir dom arga, mycket arga och börjar skälla på den som kom med fakta...sorligt men sant...tyvärr.
När det är så här, har vissa fientliga organisationers ledare eller andra som har talets gåva, lätt att lura dessa människor och främlingsfientliheten ökar då.