I naturen sken migration, biologisk migration, 
djur flyttar sig, så som flyttfåglar, 
andra djur känner inga gränser, 
även virus flyttar sig från stat till stat, 
alla vill flytta sig fritt, 
bara människan vill begränsa migration, 
av egoistiska skäl förstos, 
människan handlar då barbarisk, egoistiskt. 
Det sägs, människan det värsta djuret är, 
egoistiskt, främlingsfientlig osv...
Vakna människan, li mänsklig, ölska alla.
unionpedia -