Migrantfrossa helt i onödan, 
GCM icke bindande är, 
Varför denna motvilja? 
Främlingsfientlighet, ekonomisk tänkande? 
Vakna världens stater och folk, tänk globalt,
älska människor, alla vi likadana är,
människor, 
Jorden tillhör oss alla, 
vi äger ine delar av Jorden, 
vi bara bor här, 
så låt osaa dela Jordens tillgångar.
- aftonbladet -