Medmänsklighet...Älska Jordens befolkning...planeten Jorden...allas hem är...Alla människor...på planeten Jorden...planetens folk vi är...likvärdiga vi alla är...Älskar alla planetes folk...Gör du det okså, snällä :)...Visa kärlek...till medmänniskor...älska alla..hjälp också..hjälp alla behövande