Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 
ingen förtryck, ingen tyranni, 
skapa enighet, syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa 👍