Kritiken ska behandlas så att man inte skadar sig själva...Det finns en skillnad mellan kritik och kritik, man måste uppfatta skillnaden och agera så som är bäst för en själv